Česká sportovní událost uváděná na Scientologické televizi pomáhá zachraňovat mladé životy

Českou republikou projíždí 19. ročník Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog, který chce upozornit na DROGOVOU NEGRAMOTNOST u dětí a mládeže a zásadně volá po zvýšení protidrogové osvěty v naší zemi.

Ve městech po celé zemi starostové a úředníci vítají dobrovolníky a podepisují prohlášení, aby se jejich město stalo městem bez drog
Ve městech po celé zemi starostové a úředníci vítají dobrovolníky a podepisují prohlášení, aby se jejich město stalo městem bez drog

Od roku 2013 věnují běžci a cyklisté z České republiky každý rok dva týdny ochraně mládeže před užíváním drog a závislostí. Letošní ročník, kterému se říká Cykloběh, protože jezdí na kole a běhá po celé republice, odstartoval z Českého Těšína, města ve východních Čechách u hranic s Polskem.

V každém městě se mladí zavazují žít bez drog
V každém městě se mladí zavazují žít bez drog

Starosta města přivítal sportovce a podepsal prohlášení, že přispěje k tomu, aby se Český Těšín stal městem bez drog. Tým přivítali a poděkovali za protidrogovou osvětu a preventivní kampaň i vedoucí školského odboru, náčelník městské policie a další úředníci.

Tým Cyklo-běhu míří do dalšího města na jejich dvoutýdenním turné po celé České republice, v pozadí jsou děti.
Tým Cyklo-běhu míří do dalšího města na jejich dvoutýdenním turné po celé České republice, v pozadí jsou děti.

Asi 100 místních mladých lidí pak běželo se sportovci, aby zahájili Cyklo-běh na své dvoutýdenní cyklistické a běžecké cestě po zemi. Doprovázeli tým, když mířili do Třince, další zastávky na turné – města, kde dobrovolníci z České republiky bez drog poskytují protidrogovou výchovu v místních školách posledních 10 let. I tam starosta pozdravil tým a podepsal prohlášení o městě bez drog.

Podle nejnovějších údajů získaných z celoevropské analýzy odpadních vod, kterou provedlo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), je pro zemi naléhavá osvěta a prevence drog. Studie zjistila, že Česko je stále domovem největší evropské koncentrace užívání metamfetaminu a patří také mezi země s největším užíváním extáze (MDMA) a konopí.

Ať jdou kamkoli, dobrovolníci mluví s dětmi o nebezpečích drog a povzbuzují je, aby se rozhodly žít bez drog
Ať jdou kamkoli, dobrovolníci mluví s dětmi o nebezpečích drog a povzbuzují je, aby se rozhodly žít bez drog

Kromě každoročních cykloběhů provádějí dobrovolníci Česko bez drog po celý rok protidrogovou osvětu a preventivní aktivity.

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu zjistil: „Strategie prevence založené na vědeckých důkazech pracujících s rodinami, školami a komunitami mohou zajistit, aby děti a mládež, zejména ti nejvíce marginalizovaní a chudí, rostli a zůstali zdraví a v bezpečí až do dospělosti a stáří. . Za každý dolar vynaložený na prevenci lze alespoň deset ušetřit na budoucích nákladech na zdraví, sociální zabezpečení a kriminalitu.“ A úřad vyzývá komunity, aby „podporovaly prevenci zneužívání drog založenou na vědeckých důkazech jako investici do blaha dětí, dospívajících, mládeže, rodin a komunit“.

Když tým cykloběžců vstoupí do dalšího města, často dostanou policejní doprovod.
Když tým cykloběžců vstoupí do dalšího města, často dostanou policejní doprovod.

Zakladatel scientologie L. Ron Hubbard poznamenal, jakou roli hraje zneužívání návykových látek v rozpadu sociální struktury, a napsal: „Výzkum ukázal, že jediným nejničivějším prvkem přítomným v naší současné kultuře jsou drogy.“

Scientologická církev a scientologové podporují iniciativu Truth About Drugs Nadace pro svět bez drog a zpřístupňují její materiály zdarma každému, kdo chce ve svých komunitách, církvích nebo školách účinně jednat.

Pro více informací o specializovaném Českém týmu cykloběhu se podívejte na epizodu seriálu Hlasy pro lidstvo na Scientologické televizi o Vlastimilu Špalkovi, zakladateli cykloběhu a předsedovi Světa bez drog Česko.

Scientologická televize je dostupná na DIRECTV Channel 320, DIRECTV STREAM, AT&T U-verse a lze ji streamovat na Scientology.tv , v mobilních aplikacích a prostřednictvím platforem Roku, Amazon Fire a Apple TV. Od uvedení speciální epizody s představitelem scientologického církevního vůdce pana Davida Miscavigea byla Scientologická televize sledována ve 240 zemích a územích po celém světě v 17 jazycích.

prezident Richard Nixon vyhlásil válku drogám

Sdílení jehel mezi uživateli drog (Zdroj: Avert.org)
Sdílení jehel mezi uživateli drog (Zdroj: Avert.org)

Když bývalý prezident Richard Nixon vyhlásil válka s drogami v roce 1971 byla škoda, kterou tato takzvaná válka způsobí, bezprecedentní. Válka byla původně vyhlášena, jako to, co tehdy vnímala vládní vláda, jako poslední možnost zastavit rostoucí „drogovou epidemii“ v USA. Ačkoli tato válka proti drogám měla kontrolovat užívání nelegálních drog v USA, výsledky byly otřesné. Nejen, že tato válka přispěla k již existující rasové a třídní diskriminaci v Americe, ale také si vybrala daň na dalších zemích, protože mezi zeměmi produkujícími tyto zakázané látky narůstalo násilí.

Bývalý prezident Richard Nixon
Bývalý prezident Richard Nixon

Je těžké ignorovat katastrofální události, které se staly v důsledku této protidrogové války, protože její následky pociťují menšiny všeho druhu dodnes. Toto téma je něco, co by mělo být nadále zdůrazňováno, protože víme pouze o důsledcích a válka oznámil před více než 40 lety. Co je marihuana ?

Americká převládající protidrogová agenda

USA měly vždy agendu, která se zaměřovala na zakázání drog, jako je marihuana, kokain a opium. Provádění protidrogových zákonů probíhá dlouhodobě. Tato protidrogová rétorika je zdůrazňována již od konce 1800. století.

První legislativa, která by podnítila toto protidrogové hnutí, byla přijata v San Francisku v roce 1875 zakazující kouření opia. Tato legislativa byla mimochodem přijata zhruba ve stejné době, kdy se v Kalifornii v důsledku zlaté horečky objevil příliv čínských přistěhovalců. Je třeba poznamenat, že v tomto časovém období převládal kulturní stereotyp, kterým byli čínští muži známí kvůli kouření opia, což zjevně vedlo k jeho zákazu.

„Házet žebřík, u kterého se zvedli,“ kreslený film Thomase Nasta, Harper's Weekly, 23. července 1870. (Zdroj: Encyclopædia Britannica, Inc.)
„Házet žebřík, u kterého se zvedli,“ kreslený film Thomase Nasta, Harper’s Weekly, 23. července 1870. (Zdroj: Encyclopædia Britannica, Inc.)

Tento zákon proti opiu byl pouze odrazovým můstkem k tomu, co by se stalo prvním federálním zákonem proti kouření opia v USA, který byl zaveden v roce 1909, také známý jako Zákon proti opiu.

Zákaz kouření opia byl jen začátkem pokračujícího úsilí o omezení užívání drog. Konopí by se rychle připojilo k opiu, protože ho démonizovali zejména členové federální vlády Harry Anslinger, muž, který by byl odpovědný za vyhlášení války proti drogám.

Harry Anslinger: Ředitel drogové války

Harryho Anslingera lze popsat pouze jako muže, který se odvolával na ty, kteří byli plní nenávisti k menšinám, v zásadě obhájce těch, kteří jsou známí jako bílí rasisté. Anslingerův hluboce zakořeněný rasismus byl katalyzátorem toho, co by nakonec bylo známé jako válka proti drogám.

Anslingerovi není rasistický diskurz cizí. Byl známý tím, že šířil rasistické lži o užívání konopí. Jeho motivací pro to byla hrozící ztráta jeho pozice komisaře Federálního úřadu pro narkotika amerického ministerstva financí těsně před koncem éry prohibice. Anslinger’s zaměření posunuto drog, jako je heroin a kokain, na konopí, protože si všiml zvýšeného užívání konopí mezi menšinami. Jeho křížová výprava za legislativu proti konopí se poté dala do pohybu.

Propaganda proti marihuaně se začala objevovat ve 1930. letech XNUMX. století, často se soustřeďovala kolem konopí způsobujícího ztrátu morálky a hodnot, kromě více rasistických návrhů, které konopí uváděly, že bílé ženy chtěly být s černými muži (Zdroj: Ohio marihuanová karta)
Propaganda proti marihuaně se začala objevovat ve 1930. letech XNUMX. století, často se soustřeďovala kolem konopí způsobujícího ztrátu morálky a hodnot, kromě více rasistických návrhů, které konopí uváděly, že bílé ženy chtěly být s černými muži (Zdroj: Ohio marihuanová karta)

Anslinger lákal veřejné pobouření mezi bílými komunitami proti konopí změnou názvu na marihuana při kampani ji spojil s prot mexickou diskriminací. Mexická komunita však nebyla jeho jediným cílem. Pokračoval v vyčlenění černé komunity a různých dalších menšin. Anslinger způsobil strach mezi bělochy tím, že uvedl:

V USA je 100,000 XNUMX kuřáků marihuany a většinou jsou to černoši, Hispánci, Filipínci a baviči. Jejich satanská hudba, jazz a swing, vyplývají z užívání marihuany. Tato marihuana způsobuje, že bílé ženy hledají sexuální vztahy s černochy, baviči a dalšími.

Anslingerův do očí bijící rasismus dokázal přilákat bílé Američany, protože Amerika již trpěla staletími hluboce zakořeněného rasismu. 1930. léta nebyla výjimkou, protože segregace a zákon Jima Crowa byly v té době stále prominentní. Pokud vůbec, dokázal motivy bělošských rasistů podnítit představou, že pokud nebude konopí zakázáno, ublíží se členům bílé komunity.

Anslingerova kampaň proti marihuaně byla vlivná, protože dokázal schválit federální legislativu známou jako Zákon o dani z marihuany v roce 1937. Díky tomu byla marihuana ve Spojených státech silně nelegální. Nejen, že by tento zákon evidentně stíhal menšiny, ale umožňoval by také nárůst rasismu a klasismu v USA.

Zákon Boggs z roku 1951

Projekt Boggsův zákon z roku 1951 by byla jednou z nejtrapnějších legislativ, které by federální vláda schválila. Pokud by se marihuana a narkotika spojily dohromady, tato legislativa by vyžadovala sankce pro ty, u nichž bylo zjištěno nelegální užívání drog. Nyní by byla zavedena povinná minima pro drogové trestné činy, počínaje minimy 2 až 5 let pro první trestné činy. Tato legislativa by pouze dále zvýšila policejní dohled nad užíváním drog, a to legislativou, jako je Zákon o kontrolovaných látkách byl předán později.

Válka proti drogám: Co se skutečně stalo

Ačkoli Nixonovo prezidentství přišlo s vytvořením Drug Enforcement Administration, až po Ronaldovi Reaganovi v roce 1981 se protidrogové kampaně zesílily. Prezident Reagan by přijal legislativu, která by posílila již tak nekontrolovatelnou kontrolu látek.

Bývalý prezident Ronald Reagan a první dáma Nancy Reaganová propagující zákon o zneužívání drog (Zdroj: C-Span)
Bývalý prezident Ronald Reagan a první dáma Nancy Reaganová propagující zákon o zneužívání drog (Zdroj: C-Span)

1986: Zákon o zneužívání drog

Snad jedním z nejkontroverznějších, ale nejdůležitějších zákonů přijatých během Reaganova prezidentství, byl Zákon o zneužívání drog. To by byl právní předpis, který by skutečně posílil úsilí federální vlády proti regulovaným látkám. Tento akt sestával z mnoho částí:

  • Povinné minimální tresty: Ačkoli Boggsův zákon z roku 1951 vytvořil první povinná minima pro užívání nelegálních drog, tato legislativa byla zrušena zákonem o prevenci a kontrole zneužívání drog z roku 1970. Reaganovo předsednictví tento zákon oživilo, ale přidalo mnoho dalších omezení:

Kongres obnovil povinné tresty odnětí svobody definováním množství různých drog, o nichž se domníval, že budou v rukou drogových „králů“ nebo obchodníků na vysoké úrovni. Tato množství zahrnují 1,000 5,000 gramů heroinu nebo 100 500 gramů práškového kokainu. Pachatelům, kteří mají v úmyslu rozdělit tyto „hlavní“ částky, hrozí minimální desetiletý trest odnětí svobody. Pachatelům, kteří mají menší množství, než jaké mají obvykle „obchodníci na střední úrovni“ – například XNUMX gramů heroinu nebo XNUMX gramů práškového kokainu – hrozí minimální pětiletý trest.

(Hnědá, 2021)

  • Praní špinavých peněz: Tento zákon by přinesl zákony, které by kriminalizovaly nezákonný pohyb peněz na / z bankovních účtů. Předpokládalo se, že drogové kartely značně perou peníze, a proto by jejich kriminalizací poklesl prodej drog.
  • Rozdíly mezi práškovým kokainem a crack kokainem: Federální vláda se pokusila ospravedlnit své přísnější tresty za crack kokain uvedením:

V případě crack kokainu se Kongres odchýlil od svých kategorií „kingpin“ a „mid-level dealer“ a jednoduše rozdělil částky potřebné pro věty s práškovým kokainem o 100. Tedy 50 gramů crack, místo 5,000 5 gramů práškového kokainu, si zaslouží deset – minimální trest za rok a 500 gramů cracku, nikoli 50 gramů prášku, spouští pětiletý trest. Obchodování s XNUMX gramy práškového kokainu nenese žádnou povinnou větu.

Kongres tuto rozdílnost rozsudků 100: 1 odůvodnil zdůrazněním vážných sociálních škod, s nimiž bylo užívání cracků spojeno. Ačkoli crack a práškový kokain jsou stejné chemické látky, crack se prodává levněji na ulici a lze ho kouřit, což vyvolává rychlejší a intenzivnější opojný účinek.

(Hnědá, 2021)

Tato diferenciace byla zásadním obratem v protidrogových kampaních. Crack byl padělán jako droga užívaná hlavně barevnými komunitami, se zvláštním zaměřením na černou komunitu v USA. Bylo znázorněno, že jeho účinky zahrnovaly predátorské chování a chování související s gangy. Policie se zaměřila na komunity s nízkými příjmy, kde již barevní lidé čelili nepřiměřeným podmínkám. V důsledku toho by se mezi těmito komunitami drasticky zvýšil počet zatčení a uvěznění.

Prostě řekni ne

Reaganovo předsednictví by také přineslo Americe „Prostě řekni ne“ kampaň, kterou zahájila tehdejší první dáma Nancy Reaganová, aby odradila děti od účasti na užívání drog. Tato kampaň probíhala ve školách po celé zemi, ve kterých si studenti stanovili povinnost odolat užívání drog. Ačkoli tato kampaň měla omezit užívání nelegálních drog jejich hanobením, nedokázala varovat děti, že léky na předpis mohou být stejně návykové, ne -li v některých případech ještě horší.

Bývalá první dáma Nancy Reaganová obhajující svou kampaň Just Say No (Zdroj: Campaign US)
Bývalá první dáma Nancy Reaganová obhajující svou kampaň Just Say No (Zdroj: Campaign US)

Problematické pronásledování drog

Dlouho se vyprávělo, že drogy jsou ze své podstaty špatné a měly by být zakázány jako bezpečný způsob, jak odradit od užívání drog. Přestože drogová válka byla zahájena jako snaha bojovat s rostoucí drogovou epidemií, bitva nakonec zranila své vlastní občany i další země.

Vyobrazení některých z mnoha občanů, na které se zaměřuje kriminalizace užívání drog (Zdroj: © 2016 Brian Stauffer pro Human Rights Watch)
Vyobrazení některých z mnoha občanů, na které se zaměřuje kriminalizace užívání drog (Zdroj: © 2016 Brian Stauffer pro Human Rights Watch)

Kriminalizace barevných lidí

Válka proti drogám bude nadále zvyšovat diskriminaci mezi barevnými lidmi. Navenek byly zavedeny protidrogové zákony, aby dále systematicky utlačovaly barevné komunity, které již čelily jiným systémovým problémům.

Mezi orgány činnými v trestním řízení vzrostlo rasové cílení, což způsobilo rychlé zrychlení počtu uvězněných mezi černochy i jinými barevnými lidmi. Kriminalizací držení drog byly drasticky postiženy barevné osoby, protože rasistická rétorika zahrnující barevné komunity a užívání drog byly klíčovým faktorem, proč byly protidrogové kampaně tak úspěšné, jak byly.

Hromadné věznění zavedlo nerovnost do systému trestního soudnictví, samotného systému, který by měl bojovat proti nespravedlnosti. Betsy Pearl, přidružená ředitelka pro reformu trestního soudnictví v American Progress, uvádí, že:

Barevní lidé tvoří 70 procent všech obžalovaných usvědčených z obvinění s povinným minimálním trestem. Prokurátoři mají dvakrát větší pravděpodobnost, že budou vykonávat povinný minimální trest pro černého obžalovaného než pro bílý obžalovaný obviněný ze stejného trestného činu,16 a obžalovaní černí je méně pravděpodobné, že se jim dostane úlevy z povinných minim.17 V průměru obžalovaní, na něž se vztahují povinná minima, stráví ve vězení pětkrát déle než ti, kteří byli odsouzeni za jiné trestné činy.18

(2018)

Diskriminační komunity barevných tváří jsou nevyhnutelné, pokud jsou neustále sledovány kvůli trestné činnosti. Na válku proti drogám lze pohlížet jako na záminku k tajnému šíření rasistické agendy.

Jak válka proti drogám nepomohla rozšířit závislost

Vláda USA nezohlednila všechny možné výsledky, které by vyústily v vedlejší účinek jejich protidrogové kampaně. Faktem je, že zákaz drog vede k nemoci a v nejhorším případě k předávkování. Zákazem drog lidé jednoduše najdou více nelegálních způsobů, jak získat drogy, které bývají často nečisté. The krize opiátů k tomu došlo v posledních letech, je toho zničujícím příkladem.

Sdílení jehel mezi uživateli drog (Zdroj: Avert.org)
Sdílení jehel mezi uživateli drog (Zdroj: Avert.org)

Zákaz podporuje bezpečné užívání drog mezi občany. Ačkoli neexistuje zaručený bezpečný způsob konzumace drog, legalizace pomáhá snížit vážná rizika spojená s nelegálními látkami. Při kriminalizaci drog dochází k vážným problémům:

Za prvé, uživatelé pravděpodobně u daného typu drogy přejdou z nižší účinnosti na vyšší (například z marihuany s nižšími až vyššími koncentracemi THC). Za druhé, uživatelé mohou přejít z drog s nízkou účinností na tvrdší drogy (například z marihuany na kokain). Za třetí, uživatelé pravděpodobně používají metody požití, které zvyšují účinnost drog (jako je injekční aplikace spíše než kouření drogy). Dohromady tyto informace a účinky na potenci znamenají, že prohibice pravděpodobně zvyšuje předávkování drogami… vyšší ceny podporují intenzivnější způsoby užívání, jako je injekce. Touha donucovacích orgánů prosazovat prohibici vytváří omezení na legální jehly a injekční stříkačky. V mnoha státech je nezákonné nakupovat a prodávat jehly a stříkačky bez lékařského předpisu. Tyto dva efekty se spojují a podporují opětovné použití a sdílení špinavých jehel. (Opakované použití jehel i stejným jedincem není bezpečné. Jehly se při každém použití otupí a mohou se pod kůží ulomit, a způsobit tak infekce nebo jiné problémy.) Sdílení jehel drasticky zvyšuje riziko přenosu nemocí přenášených krví, jako je např. HIV/AIDS a hepatitida.

(Coyne a Hall, 2017)

Zatímco povinné minimální věty byly zavedeny v úsilí o zastavení užívání drog, obvykle tomu tak není. Ti, kteří byli uvězněni za držení drog, čelí většímu riziku předávkování, jakmile budou propuštěni z vězení. Výzkum ukazuje, že:

Bylo prokázáno, že uvěznění osob za trestné činy související s drogami má malý dopad na míru zneužívání návykových látek.5 Místo toho je uvěznění spojeno se zvýšenou úmrtností na předávkování. Během prvních dvou týdnů po propuštění z vězení je u lidí téměř 13krát vyšší pravděpodobnost úmrtí než u běžné populace.6 Hlavní příčinou úmrtí u nedávno propuštěných jedinců je předávkování.7 Během tohoto období je u jednotlivců o 129 procent vyšší riziko úmrtí na předávkování než u široké veřejnosti.8

(Perla, 2018)

Je jasné, že drogová válka má v USA trvalé následky, které způsobily více škody než užitku. Zatímco vláda a systém trestního soudnictví pronásledují své občany za užívání drog, selhávají v pomoci těm, kteří trpí závislostí. Tomu by se dalo předejít, kdyby se více peněz investovalo do programů rehabilitace a prevence závislostí, které nejsou dostupné pro obyvatele nízkopříjmových čtvrtí. Chcete-li se dozvědět více o tom, proč válka proti drogám selhala, navštivte toto odkaz.

Jaký byl konečný cíl války proti drogám?

Hippies protestující proti válce ve Vietnamu (Zdroj: History.com)
Hippies protestující proti válce ve Vietnamu (Zdroj: History.com)

Při úvahách o válce proti drogám je třeba zdůraznit kulturní normy, které byly oceněny v 1970. letech. Desetiletí předtím představilo hnutí hippies a pokračování vietnamské války. Vláda USA čelila obrovskému dilematu, pod tlakem některých občanů, aby s touto takzvanou radikalizací mezi mladší generací něco udělali.

Hnutí hippies

Hippies byli součástí kontrakultury, která povstala Amerika koncem 60. let, což lze evidentně dát do souvislosti s válkou ve Vietnamu. Tento pohyb byl perfektní pro ty, kteří jsou unaveni všední realitou každodenního života. Být hippie bylo jakýmsi protestem proti tomu, jak byla země řízena, skládající se převážně z bílé komunity střední třídy. Mládež se soustředila na prosazování míru, lásky a rovnosti, přičemž jejich priority patřily k tématům, jako jsou práva žen, segregace a kapitalismus.

Léto lásky

Rok 1967 přinesl léto lásky, jeden z nejvýznamnějších fenoménů kontrakultury v USA. Oblast Haight-Ashbury v San Franciscu v Kalifornii by se stala místem, kde by se hippies mohli účastnit:

volný sex, drogy a spousta rock’n’rollu – čím více ohýbání mysli a psychedelika, tím lépe – [a] podporovaly idealistickou utopickou vizi světového míru, lásky a anti-materialismu.

Byla to doba, kdy byla ve vzduchu mladistvá vzpoura, ať už proti válce ve Vietnamu, rasismu, politickému status quo a knoflíkovému světu shody „šílenců“ 9: 5.

(Varga, 2017)

Hippies by byli považováni za tikající časovanou bombu pro starší generace, protože byli rozzlobeni odporem, který si tato komunita vybudovala v souladu s úřady. V tuto chvíli nebylo slyšet takové vzpoury mezi mládeží. Další generace byla považována za podporu tabuizovaných věcí, zejména pokud byla tak otevřená mluvit o sexu a psychedelikách, což způsobilo:

Ve snaze potlačit hnutí vládní úřady zakázaly psychedelickou drogu LSD, omezily politické shromáždění a pokusily se prosadit zákazy toho, co považují za obscénnost v knihách, hudbě, divadle a dalších médiích.

(Lumen)

Když se mládež stala tak odolnou vůči vládní agendě, úředníkům nezbylo nic jiného, než s tím něco udělat. Bylo by vyčerpávající, kdyby vláda kandidovala jinak, s tolika občany proti tomu, co vláda dělala, zejména s hrůznou vietnamskou válkou. Šéf domácí politiky Nixonovy administrativy John Ehrlichman v roce 1994 připustil, že:

Kampaň Nixon v roce 1968 a poté Nixonův Bílý dům měli dva nepřátele: protiválečnou levici a černochy. Rozumíš tomu, co říkám? Věděli jsme, že nemůžeme učinit nezákonným být buď proti válce, nebo černoši, ale tím, že jsme přiměli veřejnost spojovat hippies s marihuanou a černochy s heroinem, a pak oba kriminalizovat, mohli bychom tyto komunity narušit. Mohli bychom zatknout jejich vůdce, vpadnout do jejich domovů, rozbít jejich schůzky a večer po noci je ve večerních zprávách hanobit.

Vláda byla těžce kritizována a používala drogovou válku jako poslední možnost, aby ovládla nadcházející povstání, které začínali pozorovat. Nebýt války proti drogám, vláda by byla buď velebena za to, že nedokázala zahájit předehru s mládeží, nebo by nedokázala zavést politiku a legislativu, která by zemi učinila rovnější pro všechny občany, nejen pro ty nejprivilegovanější.

George Harrison nečekaně navštíví San Francisco v srpnu 1967. Nebylo na něj zapůsobeno. "Léto lásky byla jen parta špinavých dětí na drogách," řekl tehdy. (fotografie souboru AP)
George Harrison nečekaně navštíví San Francisco v srpnu 1967. Nebylo na něj zapůsobeno. „Léto lásky byla jen parta špinavých dětí na drogách,“ řekl tehdy. (fotografie souboru AP)

DARE: Vzdělávání proti zneužívání drog

DARE, představený základním školám po celé Americe v roce 1983, byl pokusem informovat malé děti o nebezpečích látek. Ačkoli byly záměry programu dobře zběhlé, provedení bylo méně než úspěšné. Účinky programu DARE byly prakticky neviditelné, což dokazuje, že:

DARE bylo (a je) zcela neúčinné v prevenci užívání drog. Čísla, která to dokazují, se začala vracet zpět v roce 1992, kdy studie provedená na Indiana University ukázala, že absolventi programu DARE měli následně výrazně vyšší míru užívání halucinogenních drog než ti, kteří programu nebyli vystaveni.

(Wolchover, 2012)

DARE nakonec ztratí federální financování, zdánlivě, jak si vláda uvědomila, že jejich snahy o prevenci drogové epidemie selhaly. Bez financování cenově dostupných rehabilitačních zařízení pro ty, kteří se potýkají se závislostí, by toho nebylo mnoho možné. Vláda pracuje na stanovení priorit rehabilitačních služeb, přičemž státy usilují o bezplatnou rehabilitaci. Dokud však nebude reformován celý systém zdravotní péče, rehabilitace bude pro ty, kdo se potýkají s finančními problémy, nadále nepřístupná.

Neúčinnost programu DARE (Zdroj: The Black & White)

Antropologická významnost

Válka proti drogám nebyla tak úspěšná, jak se doufalo, když byla zavedena, a kriminalizovala ty, kteří drželi rekreační drogy. Ačkoli to mohlo selhat, umožnilo nám to najít metody, které zůstávají nejúspěšnější pro snížení předávkování. Kromě toho se s podobnými potížemi potýkají také další země.

S otevřením center, kde mohou ti, kteří se chtějí podílet na užívání drog, bez obav z přenosu nemocí a potenciálního předávkování, dojít k užívání drog bezpečným způsobem, aniž by byli darebáci. Drogy budou nadále stigmatizovány, protože mnozí stále věří, že je morálně špatná. Legalizace marihuany v některých státech nicméně umožňuje větší přijetí mezi občany.

Zdroj: Trvalý sociokulturní dopad americké války proti drogám

Protidrogové Kampaně Meghan Fialkoff

Bojovník proti drogám Meghan Fialkoff sledovala, jak zneužívání drog ničí životy mnoha lidí, které osobně znala. Odhodlaná zabránit ostatním v tom, aby udělali tuto chybu, nyní vede populární program, který vzdělává žáky uvnitř New Yorku o nebezpečích drog.

Jeden z našich posterů Prohlášení o drogách
Jeden z našich posterů Prohlášení o drogách

Město New York má velký problém s drogami. Stejně jako v jiných městech, zneužívání roste heroinu a opioidů, ale co více znepokojuje je množství drog užívaných mezi malými dětmi školního věku, které užívají a prodávají léky na předpis, včetně Xanaxu, Adderallu a Ritalinu. Přidejte tato čísla do města, které již má největší trh s heroinem v USA a máte recept na katastrofu.

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2018.

Více na www.televizezatec.cz nebo na facebooku televize OKplus Žatec

Informace o Cyklo-běhu Za Českou republiku bez drog 2018. Setkání na Magistrátu města Ostravy.
Informace o Cyklo-běhu Za Českou republiku bez drog 2018. Setkání na Magistrátu města Ostravy.

Návštěvy radnic i besedy ve školách mají naplánovány účastníci tradiční akce Cyklo-běh za Českou republiku bez drog.

Aktivisté 15. ročníku vyrazili v pondělí z Orlové. První zastávku měli v Havířově, kde navštívili magistrát. Pokračovali do Českého Těšína, Třince až do cíle ve Frenštátě pod Radhoštěm. Cíl cesty je po 1300 kilometrech v Praze.

Informace o Cyklo- běhu Za Českou republiku bez drog 2018. Jedna z účastnic týmu.
Informace o Cyklo- běhu Za Českou republiku bez drog 2018. Jedna z účastnic týmu.

Města, která tuto jízdu uvítají, se symbolicky připojí k myšlence být městem bez drog.

„Myšlenka je upozornit na to, že problém s drogami lze řešit, a to přes vzdělávání, aby se děti a mladí lidé dověděli, proč jsou drogy špatné. Oni vědí, že jsou drogy špatné, ale nevědí proč. Pokud to budou vědět, mohou změnit svůj názor, své předsudky a chování. Proto jsme jako základ pojali vzdělávání pomocí letáků, brožurek a přednášek, vysvětlil za organizátory Vlastimil Špalek.

CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018
CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Setkání s aktivisty byli přítomni také strážníci. „Jakýkoli počin, který má v této problematice smysl, je důležitý. Sami se aktivně zapojujeme do různých projektů,“ řekla Monika Krpelíková z Městské policie Havířov.

 

 

Mluvte o drogách u vás doma! Prevence je nejlepší ochrana před problémem! Nestavte se zády k faktům!

Mluvte o drogách u vás doma! Prevence je nejlepší ochrana před problémem! Nestavte se zády k faktům!

www.rekninedrogam.cz

 

Cykloběh proti drogám se během své cesty po ČR zastavil v Plzni. Plzeňák Richard byl u toho

UMOŽŇUJEME DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT ! Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí již od roku 1993. Naše sdružení se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých

Odhaduje se, že 208 milionú lidí na celém světě konzumuje nelegální látky. Národní průzkum užívání drog a zdraví USA z roku 2007 ukázal, že 19,9 milionu Američanů (tj. asi 8 % z celkové populace starší 12 let) užívalo ilegální drogy v předcházejícím měsíci.

Lukáš Bechyně, Pravda o drogách

Lukáš Bechyně, Pravda o drogách

Řekni ne drogám, řekni ano životu, Lukáš Bechyně

Řekni ne drogám, řekni ano životu, Lukáš Bechyně

Projekt Řekni ne drogám – řekni ano životu, vznikl poprvé ve Francii v polovině 80. let minulého století, jako odpověď na vzestup drog v celé Evropě. Projekt se stal rychle žádaným a za tu dobu se rozšířil po celém světě.

Závislost na drogách je stále palčivější problém. Nejčastěji v teenagerském věku přicházejí první zkušenosti s legálními, ale i nelegálními drogami.

S cílem informovat veřejnost o drogovém problému a poskytnout informace o možnosti zdravého života bez drog byl 26. červen označen jako Mezinárodní den boje proti drogám a nelegálnímu obchodování s nimi. Naší ambicí je upozornit společnost na nebezpečí drog a spojovat všechny lidi, kteří si tento problém uvědomují a jsou ochotni něco pro to udělat.

 

Cykloběh za Českou Republiku bez drog 2015 – TRAILER

Cykloběh za Českou Republiku bez drog 2015 – TRAILER

Řekni ne drogám – řekni ano životu na TV Barrandov

Řekni ne drogám – řekni ano životu na TV Barrandov

Podle průzkumu ESPAD provedeného v ČR v roce 2007, potvrdilo sníženou výkonnost ve škole v důsledku užívání nelegálních drog 19,3 % studentů, problémy ve vztazích s rodiči uvedlo 14,1 % a problémy ve vztazích s přáteli uvedlo 16,6 % studentů.

Mnoho drog má však další vlastnost: přímo ovlivňují mysl.

 

In Support of a Drug-Free World – Scientology.org

Nejčastěji užívanou nelegální drogou je marihuana. Dle Světové zprávy OSN o drogách z roku 2008 asi 3,9 % světové populace ve věku 15 až 64 let užívá marihuanu.

Mládež je dnes více než kdy předtím vystavena nebezpečí drog. Podle průzkumu, Centra pro kontrolu nemocí z roku 2007 se 45 % studentů středních škol již opilo a 19,7 % jich kouřilo marihuanu jen za poslední měsíc.

Foundation for a Drug Free World of The Americas

Podle aktuálního průzkumu provedeného v evropských zemích bylo pod vlivem marihuany mezi 10 a 40 % dospívajících ve věku 15 -16 let. Nejvíce jich bylo v České republice (44 %), následuje Irsko (39 %), Velká Británie (38 %) a Francie (38 %). Ve Španělsku a Velké Británii je mezi patnácti a šestnáctiletými 4 až 6 % těch, kdo užívají kokain. Jeho užívání mezi mládeží vzrostlo v Dánsku, Itálii, Španělsku, Velké Británii, Norsku a Francii.

Cykloběh za ČR bez drog 2016 – trailer

Cykloběh za ČR bez drog 2016 – trailer