Olaf Scholz Německý federální ministr financí

Olaf Scholz Německý federální ministr financí
Olaf Scholz Německý federální ministr financí

Olaf Scholz je Německý spolkový ministr financí. Předtím byl prvním starostou Svobodného a hanzovního města Hamburk. Olaf Scholz, který se narodil ve spolkové zemi Dolní Sasko, v letech 2007 až 2009 vedl spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí.

Berlin kancelář
Wilhelmstraße 97
10117 Berlin
Phone: +49 (0) 30 18 682-0
Fax: +49 (0) 30 18 682-4248

Olaf Scholz narozen 14. června 1958) je německý politik, který od 14. března 2018 působí jako spolkový ministr financí a vicekancelář pod kancléřkou Angelou Merkelovou. Jako starosta Hamburku byl ve funkci od 7. března 2011 do 13. března 2018, působil také jako úřadující vůdce Sociálně demokratické strany (SPD) od 13. února až 22. dubna 2018.

Scholz, který byl členem Spolkového sněmu v letech 1998 až 2001 a znovu v letech 2002 až 2011, byl ministrem vnitra Hamburku pod vedením primátora Ortwina Runda od května do října 2001 a generálním tajemníkem jeho strany pod předsedou a kancléřem Gerhardem Schröderem v letech 2002 až 2004. V letech 2007 až 2009 působil jako spolkový ministr práce a sociálních věcí v první velké koalici Merkelové a v letech 2000 až 2004 ve vůdčí osobě SPD v Hamburku a v letech 2009 až 2018.

Spolu s bývalou braniborskou státní zástupkyní Klarou Geywitzovou získal v prvním kole voleb v roce 2019 nejvíce hlasů pro nově zavedené dvojí vedení své strany [1], ale v následném útěku před vítězi Norbertem Walterem prohrál s 45%. -Borjans a Saskia Esken.

Dne 10. srpna 2020 ho předseda strany SPD nominoval jako kandidáta na kancléře pro federální volby v roce 2021 v Německu.

ČT2: Megapodvod s vodou

Přihlaste se k odběru video kanálu PRAVDA O VODĚ a nic o vodě Vám neujde.
https://www.youtube.com/channel/UCjq7y6jN7cAz0i_wcuSzHEw?sub_confirmation=1

Po roce 1993 došlo k divoké privatizaci vodárenství v ČR. Zmizelo pravidlo, že ten kdo prodává vodu, má zároveň povinnost starat se o vodárenskou infrastrukturu. Investice do zdrojů vody, vodovodů a kanalizací, včetně čistíren odpadních vod, byly odděleny od tržeb za prodej vody. Důsledkem tohoto kroku je podle kritiků v mnoha regionech ČR, včetně hlavního města, katastrofální stav vodárenské infrastruktury, neustálé zdražování vody a vyvádění zisků z jejího prodeje do zahraničí. To na mnoha místech ČR znemožňuje bez dotací (tedy čerpání finančních prostředků z daní občanů) zajistit i prostou obnovu dožívajícího vodovodního řadu. Přitom je možné na reálných příkladech ukázat, že východisko z této situace existuje.

Boj o vodu v ČR začal již po roce 1993. Lidé to netuší a netuší, že netuší.

Důsledky činů páchaných „politiky“ a nájezdníky, kolem městských vodáren DOPADAJÍ na občany ČR především, ale nejen:
• v drahé ceně vody
• ve stavu infrastruktury
• v tom, že za vodu platí lidé dvakrát (v ceně vody a z daní)

PRAHA: Má léta nejdražší cena vody z hl. měst Visegrádské 4. Miliardy z vodného a stočného přitom končí v cizině  https://pravdaovode.cz/praha-zisky/

Chci poděkovat všem, kteří podporujete Nfpov tím, že se přihlásíte k odběru video kanálu PRAVDA O VODĚ a to, co vám dává smysl, sdílíte:
https://www.youtube.com/channel/UCjq7y6jN7cAz0i_wcuSzHEw

Pokud zatím ne, tak prosím Klikněte na červenou ikonku ODEBÍRAT a zaškrtněte i symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu.

Video je ze dne 7.9.2020 – v sále J 205 v poslanecké sněmovny: Odborný seminář – Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě? Organizoval Institut Aleny Vitáskové a někteří poslanci. Ba seminář o nefunkční justici ve sněmovně stáli lidé frontu… a bylo plno…

To, že se něco mění, je evidentní, před 10lety bych informovat poslance určitě ve sněmovně nemohl. Tlak informované veřejnosti politiky nutí i k činům. Proto tolik práce věnujeme osvětě. Samozřejmě, že jsem politikům nedál jen informace.

Rovnou je veřejně vybízím, aby začali s nápravou a pomohli nám a ukazuji jak jde systém napravit.

Poděkovat chci i Institutu Aleny Vitáskové a paní A. Vitáskové, se kterou jsme se domluvili na spolupráci . Zorganizovala seminář ve sněmovně, kde infromace o stav soudů a policie otevírají oči řadě lidí z různých odvětví.

Boj o vodu v ČR začal již po roce 1993. Lidé to netuší a netuší, že netuší.

Důsledky činů páchaných „politiky“ a nájezdníky, kolem městských vodáren DOPADAJÍ na občany ČR především, ale nejen:
• v drahé ceně vody
• ve stavu infrastruktury
• v tom, že za vodu platí lidé dvakrát (v ceně vody a z daní)

PRAHA: Má léta nejdražší cena vody z hl. měst Visegrádské 4. Miliardy z vodného a stočného přitom končí v cizině – https://pravdaovode.cz/praha-zisky/

Cenová mapa ČR – https://pravdaovode.cz/cena-vody/

==================================================
Proti absurdnímu systému se postavil Nadační fond PRAVDA O VODĚ. Organizuje vrácení vody do podoby veřejné služby přes:

a) Podněty k zabránění kalkulování neoprávněných nákladů lidem do cen vody
b) Soudní obranou vodáren před nájezdníky a zveřejňování rozsudků https://pravdaovode.cz/rozsudky
b) Informování lidí a politiků – dokládáním faktů, důkazů, přehledů a srovnání https://pravdaovode.cz/vodarny/
e) Přes projekt VODA A KOHO VOLIT, který ukončuje volbu politiků naslepo a odhaluje Trojské koně v politice https://pravdaovode.cz/kohovolit/proj…
f) Dokumentování kauz, tunelářský praktik a kolaborace „politiků“ https://pravdaovode.cz/zlin/
g) Požadavkem a podněty k vyšetření protiprávního jednání politiků.

Naše úspěchy i neúspěchy jsou ZDE: https://pravdaovode.cz/nfpov
==================================================
CO MŮŽETE UDĚLAT?

* PŘIDAT PODPIS K POŽADAVKU, ABY „VODU“ ŘEŠIL PARLAMENT ČR https://pravdaovode.cz/petice/

* PŘIHLASTE K ODBĚRU VIDEÍ A ŠÍŘIT TO, CO VÁS ZAUJME: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…

* VĚDĚT, KDE KONČÍ ZISKY Z VODY https://pravdaovode.cz/analyza-pro-ti/

* ZNÁT, CO DĚLÁME A JAKÉ MÁME VÝSLEDKY https://pravdaovode.cz/nfpov/

* PODPOŘTE TO, CO DĚLÁME: https://pravdaovode.cz/podporte-nas/

* PŘIVÁDĚT K VODĚ POZORNOST LIDÍ:

WEB: https://pravdaovode.cz/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Vodalidem/
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/nadacni-fond-pravda-o-vode/
WIKIPEDIA: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod%C4%9B

==================================================
CO JE TŘEBA UDĚLAT?
• Vodu prodávat napřímo a spravovat ji jako veřejnou službu.
• Zrušit systém s prostředníky a překupníky
• Vrátit správu vody a vše co s ní souvisí, do vodáren v rukou měst/krajů nebo státu.

Ilona Švihlíková – https://pravdaovode.cz/novinky/jak-jsme-se-stali-kolonii/
======================================================
Monopol dodávky vody je v rukou cizinců v téměř polovině ČR – https://pravdaovode.cz/vodarny/

Brněnské vodárny a kanalizace – vodárny Brno – BVK
Ostravské vodárny a kanalizace – Ovak
Pražské vodovody a kanalizace – PVK
Severomoravské vodovody a kanalizace – Smvak
Čevak
Severočeské vodovody a kanalizace – SčVak – sčvk
Vodovody a kanalizace – Vak Zlín, Vak Prostějov, Vak Olomouc…

Správa vody zůstala i díky práci lidí kolem NFPOV, v rukou měst, resp. jejich vodárnách – společnostech Vodovody a kanalizace:
Vak Nymburk
Vak Hodonín
Vak Kroměříž
Vak Vsetín
Vak Vyškov
Vak Pardubice
Vak Přerov
Vak Mladá Boleslav
Vak Náchod

Směrnice o minimální mzdě je projednávána v Bruselu

20. září přednesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen svůj první projev o stavu Evropské unie, ve kterém prohlásila, že mzdy příliš mnoha lidí nejsou dostatečné k tomu, aby udržovaly tělo a duši pohromadě. Nízké mzdy „ničí důstojnost práce, penalizují podnikatele, který platí slušné mzdy, a narušují spravedlivou soutěž na jednotném trhu,“ uvedla.

Vzhledem k velkým rozdílům v životní úrovni mezi bohatšími a chudšími členskými státy nebude na všech 27 zemí uvalena žádná minimální mzda v EU. Místo toho „chce zajistit, aby existovalo kolektivní vyjednávání o mzdách, aby různé národní systémy měly jasná a stabilní kritéria, aby byly do procesu zapojeny odbory a zaměstnavatelé, aby existovalo několik výjimek a aby existovaly monitorovací mechanismy. místo, “jak Reuters shrnul podstatu embryonálního návrhu již v září.

Dne 28. října Komise navrhla směrnici EU, která má zajistit, aby pracovníci v Unii byli chráněni přiměřenou minimální mzdou, která jim umožní důstojný život kdekoli pracují. Co je směrnice v evropském právu? Jedná se o „legislativní akt, který stanoví cíl, kterého musí dosáhnout všechny země EU. Je však na jednotlivých zemích, aby navrhly vlastní zákony, jak těchto cílů dosáhnout. “ Nebo, jak uvedla Komise ve svém prohlášení, „navrhovaná směrnice vytváří rámec pro zlepšení přiměřenosti minimálních mezd a přístupu pracovníků k ochraně minimální mzdy v EU.“

Klára Dobrev, politička DK, která se později stala jednou z místopředsedů Evropského parlamentu, již během voleb do EP v roce 2019 prohlásila, že má v úmyslu bojovat za evropskou minimální mzdu, evropský minimální důchod a minimální dávky zdravotní péče. V září, několik měsíců po zahájení nového parlamentního zasedání, oznámila, že prezidentka Ursula von der Leyen její návrh legislativních opatření týkajících se minimální mzdy, která zajišťuje slušný život, přijala dobře. Prezidentka slíbila, že otázka přiměřené minimální mzdy bude projednána během prvních 100 dnů jejího programu.

Směrnice o minimální mzdě je projednávána v Bruselu
Směrnice o minimální mzdě je projednávána v Bruselu

Fidesz okamžitě zahájil kampaň proti Dobrevovi a myšlence zavedení adekvátní minimální mzdy indexované podle stávajícího mediánu platů v členských zemích. Provládní sdělovací prostředky záměrně spojily její návrh s neexistujícím plánem na zavedení univerzální minimální mzdy, od Lucemburska po Bulharsko. Ale sem tam zašli ještě dále, když například tvrdili, že „Evropská komise několikrát potvrdila, že nemá v úmyslu zasahovat do politiky členských států v oblasti minimální mzdy“. Ve skutečnosti je „směrnice“ „zásahem“ do vnitřních záležitostí členských států, protože stanoví cíle, kterých musí dosáhnout.

Letos v létě Pesti Srácok oznámila, že „paní Gyurcsány [Klára Dobrev] leží nalevo i napravo, přestože Brusel popřel její nárok. “ Není pravda, jak tvrdí Dobrev, že maďarská vláda je proti takovému plánu. Pravdivost tohoto tvrzení však lze zpochybnit v důsledku toho, že Enikő Győriová v televizi Hír uvedla, že „příslib Kláry Dobrevové je nezodpovědný a nebezpečný“. Győri je koneckonců jedním z vysoce postavených europoslanců Fidesz, který byl v roce 2010 podtajemníkem maďarského předsednictví.

K Dobrevové se ve snaze dosáhnout přiměřené minimální mzdy v členských státech EU připojil István Ujhelyi, poslanec MSZP. Cíl popsal takto: „Návrh, který nyní oznámila Evropská komise, zohledňuje ekonomické a rozvojové rozdíly mezi členskými státy, ale snaží se dlouhodobě zaručit spravedlivé podmínky a spravedlivou minimální mzdu pro všechny evropské pracovníky. “ Dobrev na „Egyenes beszéd“ byla ohledně osudu jejího návrhu optimistická. „Nejsme v cílové čáře, ale dosáhli jsme domácího úseku,“ řekla. Vysvětlila, že čistá měsíční minimální mzda v Maďarsku je nyní přibližně 107 000 forintů (340 USD), což by se mohlo zvýšit na 140 000 až 150 000 forintů (445–476 USD), v závislosti na tom, zda bude minimální mzda 50% nebo 60% průměrného výdělku. výplata domů.

Vládní média, která s největší pravděpodobností odrážejí vládní názory, se nad návrhem ušklíbnou. Magyar Nemzet dnes napsal, že i politici DK vyvracejí tvrzení Kláry Dobrevové o šanci na implementaci směrnice Evropské komise v Maďarsku. Politik DK Magyar Nemzet má na mysli Ferenc Dávid, bývalý generální tajemník Národní asociace podnikatelů a zaměstnavatelů (VOSZ), který před rokem ve zcela jiné situaci hovořil o rozhodnutí vlády vyhlásit 10% zvýšit pro státní zaměstnance uprostřed jednání mezi VOSZ a odbory. Dávid však o směrnicích EU o přiměřené minimální mzdě neřekl ani slovo. Článek rovněž tvrdí, že „poslanci Fidesz-KDNP podpořili návrh Evropské komise, protože naše země již tyto směrnice splňuje.“

No, nevím, ale někdo neříká pravdu, protože Klára Dobrev na své stránce na Facebooku 23. října napsala, že „včera hlasoval Evropský parlament dvoutřetinovou většinou o mém balíčku návrhů mít Evropská minimální mzda! Stále však existují ti, kteří to nepodporují. Europoslanci za Fidesz hlasovali proti. Jsou to ti, kteří nechtějí, aby měl každý evropský Maďar spravedlivý plat. Nemyslíte si, že je to odporné? “ Jeden loajalista Fideszu hrdě stál za „pobuřujícím“ rozhodnutím, protože „by to neměl být nový Sovětský svaz, který nám říká, co máme dělat“.

Hirado.hu citoval Nicolase Schmita, evropského komisaře pro pracovní místa a sociální práva, který podle maďarských vládních médií „zdůraznil, že by bylo nezodpovědné očekávat, že země zavedou společnou úroveň minimální mzdy, která by zničila ekonomiky členských států . “ Podívejme se tedy, co Schmit ve skutečnosti řekl: „Téměř 10% pracovníků v EU žije v chudobě: to se musí změnit. Lidé, kteří mají práci, by se neměli snažit vyjít s penězi. Minimální mzdy musí vyrovnat ostatní mzdy, které v posledních desetiletích zaznamenaly růst, přičemž minimální mzdy zaostávají. Kolektivní vyjednávání by mělo být zlatým standardem ve všech členských státech. Zajištění přiměřené minimální mzdy je černobíle napsáno v zásadě 6 evropského pilíře sociálních práv, kterou podpořily všechny členské státy, takže počítáme s jejich pokračujícím závazkem. “

Co si o návrhu myslí Maďaři? Blikk, denní tabloid, vytvořil seznam kladů a záporů směrnice o minimální mzdě a zjistil, že je v ní mnoho pozitivních aspektů. Přibližuje země; pomáhá konvergenci země; pomohlo by to zajistit finanční přežití během pandemie; a motivuje pracovníky. A nevýhody? Jeho implementace bude trvat příliš dlouho; bude obtížné dosáhnout jednotnosti; a vlády, „kde je zvýšení minimální mzdy politickou otázkou“, by to mohly chtít sabotovat.

Celkově je to dobrá zpráva pro DK a Dobrev a nepříjemný vývoj pro vládní stranu. Ale samozřejmě, s vědomím rychlosti, jakou Evropská unie postupuje ve všech otázkách, je evidentně možné, že to bude čtyři nebo pět let, než se dočkáme zavedení čehokoli, co se v Maďarsku blíží přiměřené minimální mzdě. Pokud ovšem….

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní


Pronájem bytu 4+1, 170 m2, ve 3. patře činžovního domu bez výtahu. Interiér bytu nabízí prostornou vstupní chodbu (13,7 m2) s výhledem do vnitrobloku ze které lze vstoupit do 2 pokojů (14,4 m2 a 22,8 m2), dále 2 koupelen s se sprchovým koutem (6,2 m2 a 6,7 m2).

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

Z chodby vpravo vstoupíme do kuchyně, která je vybavena kuchyňskou linkou a sporákem (21,25 m2) a dále do dalších dvou pokojů (32,6 m2 a 37,32 m2).

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

V kuchyni je též spíž (1,6 m2). WC je umístěno separátně se vstupem z chodby (1,39 m2). Výška místností tohoto bytu je 4,5 metru.

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

V bytě jsou parkety a v koupelně je dlažba . Vytápění a ohřev teplé vody je řešeno samostatným plynovým kotlem umístěným v bytě.

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

Byt se pronajímá jako částečně vybavený. Jedná se o bydlení v samotném srdci Prahy s docházkovou dostupností na Karlův most, Staroměstské náměstí, pár kroků od řeky Vltavy, kousek od stanice Národní třída, obchodního domu MY a Quadrio.

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

Veškerá občanská vybavenost (školy, školky, lékař, nemocnice, obchody). Bydlení s výbornou dostupností do mezinárodních škol (ISP/ River Side school / Prague British School).

Vladimír Stránský

Vladimír Stránský

 Tel.: 608 11 44 11
 Mobil: +420 608 11 44 11
 E-mail: vladimir (at) atlas-reality.cz

 

Proč jsme znovu registrovali naše hnutí Přísaha?

Šlachta - Třicet let pod přísahou Josef Klíma, Robert Šlachta
Šlachta – Třicet let pod přísahou Josef Klíma, Robert Šlachta

Policejní kariéra
Inspirován bratrem později nastoupil k policii, u níž sloužil dva roky do roku 1992 jako řadový policista na služebně v jihomoravských Pohořelicích. V roce 1992 pak přešel k Zásahové jednotce Policie ČR Správy Jihomoravského kraje. O tři roky později začal působit jako řadový policista v jednotce brněnské expozitury ÚOOZ. V roce 1998 povýšil na vedoucího oddělení zpracovávajícího drogovou trestnou činnost a v roce 2002 se stal vedoucím brněnské expozitury Národní protidrogové centrály.

Další povýšení následovalo v roce 2004, kdy odešel do Prahy jako zástupce ředitele pro výkon a trestní řízení Národní protidrogové centrály. Později se přesunul na místo zástupce ředitele Úřadu kriminální policie a vyšetřování. V roce 2007 se stal velitelem roku Policie ČR.

Robert Šlachta
Robert Šlachta

Od ledna 2008 nahradil Jana Kubice na postu ředitele ÚOOZ. V této pozici čelil několika pokusům o odvolání. V roce 2009 se ho snažil neúspěšně sesadit úřednický ministr vnitra Martin Pecina. V roce 2011 zase čelil podezření, že varoval známého před zatčením. Šlachta obvinění jednoznačně odmítl a celou věc označil za snahu o diskreditaci jeho osoby i ÚOOZ.

Patrně nejkontroverznější akcí, kterou ÚOOZ pod jeho velením uskutečnil, byl v červnu 2013 zásah na Úřadu vlády ČR a na mnoha dalších místech, při kterém byli zatčeni mimo jiné i šéfka Nečasova kabinetu Jana Nagyová a tři exposlanci ODS Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa. Tzv. kauza Nagyová vedla i k pádu vlády Petra Nečase. V březnu 2014 pak Petr Nečas prohlásil, že Šlachta byl v době zásahu těsně před odvoláním, protože selhal v boji s černým obchodem s alkoholem, důsledkem čehož měla být metanolová aféra. Šlachta jeho slova odmítl s tím, že vláda neodvolává ředitele ÚOOZ a že boj s černým obchodem s alkoholem vůbec není věcná příslušnost ÚOOZ.

Robert Šlachta
Robert Šlachta

V souvislosti s plány na reorganizaci policejních útvarů, při které došlo ke sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality do jednotné Národní centrály boje proti organizovanému zločinu, požádal 10. června 2016 o uvolnění ze služby a odchod do civilu k 30. červnu 2016. Útvar po Šlachtovi dočasně vedl Milan Komárek, pak ÚOOZ jako samostatný orgán zanikl. V srpnu 2016 přijal nabídku na post náměstka generálního ředitele Celní správy ČR. Od 22. srpna byl zařazen na místo zástupce celního úřadu pro Pardubický kraj a od 1. září byl pověřen funkcí náměstka pro pátrání. V září 2019 však oznámil, že si ke konci listopadu téhož roku podal žádost o uvolnění ze služebního poměru. Důvody slíbil sdělit, až nebude ve služebním poměru. Zatím jen naznačil, že se nejednalo o nic společného s jeho působením u Celní správy ČR. Byla to prý směs toho, co se mu „pracovně i osobně dělo“. Na konci listopadu 2019 skutečně odešel do civilu. V následném rozhovoru uvedl, že k rozhodnutí ho vedla situace kolem zrušení ÚOOZ i následné dění kolem NCOZ.

Globálních případů přibývá, ale do boje s COVID-19 postupuje více zbraní

Jak se očkování proti viru COVID-19 stále rozšiřuje, roste hybnost se silnými údaji fáze III pro to, co by se mohlo stát čtvrtou a pátou obrannou zdí v USA

Moderní léčebné protokoly pro Covid-19

Vzhledem k tomu, že již byly povoleny tři vakcíny, výzkum zveřejněný v březnu nabízí naději pro druhého kandidáta na vektorovou vakcínu proti adenoviru s AZD-1222 společnosti Astrazeneca plc a také na první možnost vakcíny s podjednotkou proteinu s NVX-CoV2373 společnosti Novavax Inc.

Na cestě může být také více terapeutik. Vir Biotechnology Inc. a Glaxosmithkline plc (GSK) podaly povolení pro nouzové použití (EUA) pro protilátku VIR-7831 a podání EUA pro protilátku Humanigen Inc., lenzilumab a vazoaktivní intestinální polypeptid společnosti Neurorx Inc., Zyesami (intravenózně) aviptadil), se očekává brzy.

Slovensko už dostalo z Maďarska výsledky testů vakcíny Sputnik V, vakcína je v pořádku

Měsíc však nebyl bez zklamání. Několik terapeutik nedosáhlo koncových bodů a zdá se, že jak Rusko, tak Čína zpochybňují vakcíny vyvinuté mimo jejich země. Další výzva: Vedoucí společnosti Biopharma čelí požadavkům na vzdání se práv duševního vlastnictví.

Ačkoli denní případy a úmrtí na COVID-19 minulý měsíc poklesly, podle údajů Johns Hopkins University vzrostly od 1. března do 31. března o 123%, respektive 70%. USA rovněž prokázaly meziměsíční nárůst případů přibližně o 14%, zatímco počet denních úmrtí klesl o 30%.

COVID-19 daily deaths and cases
COVID-19 daily deaths and cases

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) dosáhly celosvětové případy 127,6 milionu a úmrtí 2,79 milionu, přičemž počet případů v USA a úmrtí dosáhl 30 milionů, respektive 545 000. Bylo podáno celkem 520,5 milionu dávek vakcín a BioWorld sledoval 904 kandidátů ve vývoji. Johns Hopkins uvádí, že v USA bylo podáno více než 392 milionů testů COVID-19 a 318 diagnostik má v současné době EUA.

AZ dominuje nadpisům; Účinnost NVAX silná

Navzdory pozitivním údajům fáze III AZD-1222 cestovala po březnu nerovnou cestou s tím, že Astrazeneca bojuje s bezpečnostními obavami a naznačuje, že její prozatímní data fáze III jsou zastaralá. Společnost se připravuje na podání EUA v USA

Pět případů cerebrální žilní sinusové trombózy (CVST) u těch, kteří dostávali AZD-1222, je vyšetřováno, ale evropské úřady stanovily, že přínosy vakcíny převažují nad riziky. Celkem 18 případů CVST a sedm případů diseminované intravaskulární koagulace, z nichž devět lidí zemřelo, vedlo několik zemí k pozastavení vakcíny, která je také známá jako vakcína ChAdOx1 nebo COVID-19 Astrazeneca. Ve studii americké fáze III, která byla součástí kontraktu USA Warp Speed na americkou vládu, nebyl nalezen žádný případ CVST.

Průběžná data fáze III ukázala 79% účinnost při prevenci symptomatické infekce a 100% účinnost při prevenci závažných onemocnění a hospitalizace. Zastaralý problém s údaji, který vznesl americký národní institut pro alergie a infekční choroby, vedl Astrazeneca k rychlému zveřejnění úplné analýzy ukazující 76% účinnost při prevenci symptomatických onemocnění a 85% účinnost u osob starších 65 let.

Kanada schválila AZD-1222 v březnu, ale později vyžadovala posouzení rizika a přínosu vakcíny, aby se zjistilo, zda u určitých lidí existuje vyšší riziko krevních sraženin. Astrazeneca dodává stovky milionů dávek do zemí s nízkými a středními příjmy a Austrálie schválila výrobu 50 milionů dávek. AZD-1222, který lze skladovat v normální chladničce po dobu nejméně šesti měsíců, bude pravděpodobně vakcínou, kterou dostane většina Australanů. Je schválen ve více než 80 zemích a má seznam WHO pro nouzové použití.

Dalším potenciálním kandidátem na EUA v USA je NVX-CoV2373 od společnosti Novavax. Ačkoli společnost nebude mít k dispozici údaje ze studie fáze III v USA / Mexiku do druhé poloviny roku 2021, vakcína prokázala 89,7% účinnost proti mírnému, střednímu a těžkému onemocnění ve studii fáze III ve Velké Británii. Účinnost proti původnímu kmenu byla 96,4%, zatímco účinnost proti variantě B.1.1.7 / 501Y.V1 UK byla 86,3%. Konečná analýza druhé studie v Jižní Africe, kde převládá varianta B1.351, ukázala 55,4% účinnost u HIV negativních účastníků studie. Novavax má dohodu s Velkou Británií a GSK o podpoře výroby až 60 milionů dávek.

PhDr. Markéta Doležalová (*1963)

PhDr. Markéta Doležalová (*1963)
PhDr. Markéta Doležalová (*1963)

Odborné zaměření – Redaktorka
garant projektu Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)
spolupráce na projektu Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989
represe proti rodinám popravených v 50. létech a perzekuce a odpor věřících v létech 1948–1989

Kontakt
Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov, 130 00
Telefon: +420 221 008 452
E-mail: marketa.dolezalova@ustrcr.cz
Profesní curriculum
1981–1986 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, studium oborů dějepis, ruský jazyk
1983–1986 Ústav pro jazyk český, excerpce a korektury pro rusko – český výkladový slovník
1986–1988 Vysoká škola ekonomická, katedra ruského jazyka, asistentka, výuka dálkového studia a správa knihovny odborné literatury
1992 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, dálkové rekvalifikační studium anglického jazyka a literatury
1993–1997 Překlady literatury v oboru pedagogika, výchovná práce s mládeží, specifické přístupy k dětem s postižením, krátkodobější práce na DPČ, výuka anglického jazyka a dějepisu na SŠ (Hudební gymnázium v Nerudově ul. na Malé Straně)
1996–1997 Nadace Autismus, ředitelka
1997 Knihovna Fyzikálního ústavu Akademie věd, knihovnice
1998 Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, oddělení pro lidská práva, práce na tvorbě metodiky vzdělávání policie ČR v oboru dodržování lidských práv
1999–2002 Rada vlády ČR pro lidská práva, členka odborných sekcí
2002–2003 Meziresortní pracovní skupina pro vytvoření interdisciplinárních týmů proti násilí na ženách
2003–2007 Oddělení dobrovolnické služby Odboru prevence kriminality MV ČR, administrace zákona č. 198/2002. Sb. o dobrovolnické službě, přednášková činnost pro neziskové organizace a pracovníky krajských úřadů o uplatněné zákona o dobrovolnické službě č. 198/ 2002 Sb. v praxi
2005–2006 Administrace dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR určeného pro organizace akreditované v oblasti dobrovolnické služby
2008– Ústav pro studium totalitních režimů
2015 Doktorandské studium na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vedoucí dizertační práce Doc PhDr. Jiří Pernes, PH.D.
Výzkumné projekty
Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989 (spoluautorka projektu)
Na webových stránkách ÚSTR autorkou zveřejněno 39 životopisných hesel popravených: Buchal, Jan | Bula, Jan | Ceé, Ladislav | Čuba, Josef | Drbola, Václav| Fischl, Otto | Frank, Josef | Franc, Miloslav | Frejka, Ludvík | Geminder, Bedřich | Horáková, Milada | Janata, Zbyněk | Kalandra, Záviš | Kopuletý, František | Margolius, Rudolf | Melkus, Jaroslav| Mityska, Antonín | Morávek, Miloslav | Němec, Drahoslav | Novák, Ctibor | Pařil, František | Pecl, Oldřich| Peške, Jaroslav | Plichta, Antonín | Plichta, Stanislav| Plocek, Alfréd | Pokorný, Alois | Polomský, Josef | Pospíšil, Miloslav | Rajnoch, Vladimír| Řezáč, Jiří | Simone, André| Sirotek, Jaroslav | Sýkora, Miroslav | Smetana, Gustav| Šíma, Bohumil | Škrdla, Antonín | Švéda,Václav | Železný, Vlastimil
Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989) (garant projektu)
Publikační činnost
Boromejka Vojtěcha Antonie Hasmandová. Politická vězeňkyně a bojovnice za náboženská práva a svobody. In: Paměť a dějiny č. 4/2015
Odsouzeny za podvracení republiky. Sestry františkánky v poltických procesech druhé poloviny 50. let. In: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962, ÚSTR, Praha 2015.
Benešovsko roku 1953 – regionální aneb kronikářský pohled. In: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR, Praha 2014.
Anežka Antonie Witková. Útok totalitního státu na řád Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské. In: Paměť a dějiny č. 4/2013
Zánik pozemkového vlastnictví svatovítské kapituly na Lešansku a Netvořicku po roce 1945. In: Rokoský, Jaroslav – Svoboda, Libor (eds.): Kolektivizace v Československu, ÚSTR, Praha 2013.
Tři sondy do osudu žen, které by neměly být zapomenuty. Čím si musely projít manželky popravených v 50. letech. In Paměť a dějiny č. 3/2010.
Recenze
Securitas Imperii č. 20 (01/2012) Roubíková-Švehlová, Jana: Dcery nepřátel státu.
Securitas Imperii č. 20 (01/2012) Vittvarová, Zuzana (ed.): Osudová kaňka. Příběhy dcer politických vězňů v Československu.
Securitas Imperii č. 19 (02/2011) Jeřábek, Miroslav: Za silnou Střední Evropu. Středoevropské hnutí mezi Budapeští, Vídní a Brnem 1925–1939.
Securitas Imperii č. 17 (02/2010) Jakovleva, Jelena: Poľša protiv SSSR 1939–1950
Securitas Imperii č. 16 (01/2010) Pejčoch, Ivo: Vojenské osoby popravené v období politických procesů 1948–1955.
Aktivní účast na konferencích
Velehrad vás volá!, Velehrad 10. – 11. 6. 2015; příspěvek: Kde se vzala všechna ta mládež na Velehradě? Pastorace mládeže v době normalizace
Církev za totality – lidé a místa, Kanonie premonstrátů Teplá u Mariánských lázní, 4.– 5. září 2014; příspěvek: Apoštolát sv. Františka, perzekuce řeholnic počátkem 60. let minulého století
Československo v letech 1954–1962, Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, 21. – 22. května 2014
Rok 1953 v Československu, České Budějovice, 17. – 18. 04. 2013
Kolektivizace v Československu, Jindřichův Hradec, 25. – 26. 4. 2012
„Třetí odboj“, ÚSTR a Metropolitní univerzita Praha, Odbojová skupina Hory Hostýnské – pravda a lež (Zneužití některých aspektů činnosti protikomunistické skupiny k propagandě), Praha 27. 5. 2010

Den památky obětí komunismu

Den památky obětí komunismu
Den památky obětí komunismu

U příležitosti Dne památky obětí komunismu položil László Kövér věnec k Památníku národních mučedníků. Kromě předsedy Národního shromáždění položil věnec Csongor Csáky, předseda sdružení Rákóczi, Réka Földváriné Kiss, předsedkyně Národního pamětního výboru a László Sömjéni, místopředseda veřejné nadace pro bojovníky za svobodu.

Budapešť, 25. února 2021 László Kövér, předseda Národního shromáždění, položil věnec k Památníku národních mučedníků v den památky obětí komunismu na poli mučedníků.
Budapešť, 25. února 2021 László Kövér, předseda Národního shromáždění, položil věnec k Památníku národních mučedníků v den památky obětí komunismu na poli mučedníků.

Sdružení Rákóczi, Kancelář Národního shromáždění a Výbor pro národní vzpomínku uspořádali společnou online vzpomínku na studenty středních škol v Maďarsku i mimo něj u příležitosti Dne památky obětí komunismu.

Den památky obětí komunismu
Den památky obětí komunismu

V prohlášení uvedeném v kompilaci mluvčí uvedl, že role školského systému při získávání informací o komunistických diktaturách pro mladé lidi bude stále důležitější, protože již neexistují žádné přímé sociální zkušenosti, které by si mohli vzít od svých rodičů nebo prarodičů.

Den maďarsko-polského přátelství

U příležitosti maďarsko-polského dne přátelství bude na úterý 23. března na návrh maďarského parlamentu a předsedy polského Sejmu vztyčena na průčelí parlamentu v Budapešti polská národní vlajka a polská státní vlajka budova parlamentu v maďarských národních barvách.
U příležitosti maďarsko-polského dne přátelství bude na úterý 23. března na návrh maďarského parlamentu a předsedy polského Sejmu vztyčena na průčelí parlamentu v Budapešti polská národní vlajka a polská státní vlajka budova parlamentu v maďarských národních barvách.

U příležitosti maďarsko-polského dne přátelství bude na úterý 23. března na návrh maďarského parlamentu a předsedy polského Sejmu vztyčena na průčelí parlamentu v Budapešti polská národní vlajka a polská státní vlajka budova parlamentu v maďarských národních barvách.