Program Svobodných vysvětlen za 90 sekund

Program Svobodných vysvětlen za 90 sekund

Skutečný příběh dotací z EU – odejdemebezplaceni.cz

Dotace z EU mají mnohdy fatální důsledky pro české podnikatele a to nejenom ty o ty co si neumějí nebo nechtějí o ne zažádat, ale i pro ty jejichž firma se prostě jenom nacházela ve špatném kraji. Skutečný příběh o třikrát zničené rodinné tiskárně Petra Fryče. http://odejdemebezplaceni.cz

Diamond Point, a.s. Daňové číslo CZ27445518

Daňové číslo CZ27445518
Registrace B 19108
Celé jméno Diamond Point, a.s.
Zkratka Diamond Point, a.s.
Stát Česká republika
Město Praha
Registrované sídlo 186 00 Praha, Ke Štvanici 656/3
Webové stránky www.diamondpoint.cz
Hlavní činnost 6820. Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Datum založení 02.05.2006
Upsaný kapitál 78 793 000 CZK
Datum posledních finančních výkazů 31.12.2017
Tržby 129 617 000 CZK
Tržby v EUR 5 082 931 EUR
Datum posledního údaje o počtu zaměstnanců 28.02.2018
Údaj o posledním počtu zaměstnanců osoba
Počet vlastníků
Počet statutárních orgánů 3 osoba
Dostupné finanční výkazy 2012,2013,2014,2015,2016,2017

Diamond Point, a.s. Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8
Diamond Point, a.s. Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8

Administrativní budova Diamond Point se nachází mezi ulicemi Wilsonova a Ke Štvanici naproti hotelu Hilton, což jí zajišťuje vynikající viditelnost a snadnou orientaci pro její uživatele a jeji chobchodní partnery.

Na 11 nadzemních podlažích je k dispozici přes 18.000 m² kanceláří nejvyšší třídy A a 650 m² maloobchodních prostor. 4 podzemní patra nabízí 230 parkovacích míst, více než 1.300 m² skladových ploch a restauraci pro zaměstnance.

Stylová kavárna v přízemí poskytuje prostor k neformálním obchodním jednáním. Další výhodou je možnost parkování pro návštěvníky a cyklisty. Typické podlaží budovy dovoluje variabilní uspořádání kanceláří, ať už open space nebo oddělené kanceláře.

Výjimečným architektonickým prvkem jsou terasy ve vyšších patrech, poskytující svým nájemcům příjemné místo pro relaxaci a neopakovatelný výhled na Staré Město, Hradčany a Vltavu.

Recepce v přízemí a v prvním patře navrhl a v roce 2015 realizoval architekt Bořek Šípek.

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č. P. 2460 V AŠI

Datum zápisu 31. 8. 2007
Obchodní firma: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č. P. 2460 V AŠI

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č. P. 2460 V AŠI
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č. P. 2460 V AŠI

Sídlo: Aš, Kamenná 2460/26, PSČ 352 01
IČO: 73728217
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 5065 S, Krajský soud v Plzni
Ostatní skutečnosti
– Orgány společenství: 1. shromáždění vlastníků jednotek 2. výbor
Statutární orgán
MARIE KRPATOVÁ – předseda výboru
Aš, Kamenná, PSČ 352 01
TOMÁŠ ČEKAL – člen výboru
Aš, Kamenná, PSČ 352 01
EVA BLANKOVÁ – člen výboru
Aš, Kamenná, PSČ 352 01

Ivan Mládek Když je v Praze abnormální hic 1976

Letní písničky a vyprávění Ivana Mládka a jeho přátel.
V letním horku roku 1976 se Ivan Mládek se svými přáteli sešel na koupališti, aby si zazpívali oblíbené písničky a pobavili všechny přítomné. Uslyšíte řadu dnes již legendárních a zlidovělých písní Ivana Mládka, které budou proloženy humorným vyprávěním a také několika osvěžujícími skeči. A proto se jistě u svých obrazovek pobavíte i v případě, že by byl v Praze abnormální hic.

Morální principy – Cesta ke štěstí: Dbejte o sebe

„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je průvodce k lepšímu životu založeném na zdravém rozumu, tvoří dvacet jedna univerzálních pravidel, která platí pro každého bez rozdílu rasy, barvy pleti či vyznání. Když se člověk řídí těmito principy a pomáhá v tom ostatním, může to zlepšit jeho vlastní přežití.
Podělte se o „Morální principy – Cestu ke štěstí“ se svojí rodinou, přáteli a kolegy a tím zlepšete svůj i jejich život.
„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je k dostání i ve formě brožury, vázané knihy a DVD. Více na http://www.moralniprincipy.cz

Morální principy – Cesta ke štěstí: Snažte si žít v pravdě

„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je průvodce k lepšímu životu založeném na zdravém rozumu, tvoří dvacet jedna univerzálních pravidel, která platí pro každého bez rozdílu rasy, barvy pleti či vyznání. Když se člověk řídí těmito principy a pomáhá v tom ostatním, může to zlepšit jeho vlastní přežití. Podělte se o „Morální principy – Cestu ke štěstí“ se svojí rodinou, přáteli a kolegy a tím zlepšete svůj i jejich život. „Morální principy – Cesta ke štěstí“ je k dostání i ve formě brožury, vázané knihy a DVD. Více na http://www.moralniprincipy.cz

Itálie pod španělským jhem

Vláda feudálního Španělska dokončila zříceninu země a dále posílila její ekonomický a politický úpadek. Ve španělských regionech byla moc ve skutečnosti místokrále a tribunálů organizovaných s nimi; Je pravda, že na Sicílii a v Neapoli existovaly orgány zastupitelstva – parlamenty a v Miláně senát, ale tyto reprezentativní instituce nehrály žádnou roli. V Lombardii, městské svobody byly zničeny, v jižní Itálii do poloviny 17. století. téměř všechna města se staly baronovými spory. Na různých místech v zemi, dokonce i mimo španělský majetek, byly španělské posádky.

Itálie pod španělským jhem
Itálie pod španělským jhem

Španělsko pokračovalo v politice posilování feudálního řádu, který existoval v jižní Itálii a na Sicílii, a přispěl k posílení feudálních prvků v sociální struktuře Lombardie. Nová španělská šlechta a místní šlechta, která se k němu blížila, byla pod záštitou vlády, neboť se jednalo o sociální pilíř španělské vlády. Vice králové implantovali novou šlechtu zvýšenou distribucí a prodejem ušlechtilých titulů, sporů, soudních pozic.

Chudoba mas, zbavená mzdy ve městech a vystavená brutálnímu vykořisťování na venkově, vyústila v přemrštěné daňové zatížení, ze kterého byla osvobozena šlechta a duchovenstvo. Pro období od roku 1501 do roku 1641 vzrostla celková částka daňových příjmů z Neapolského království ve prospěch Španělska z 21,2 milionu dukátů ročně na 7 milionů dukátů. Sběratelé daní vybírali další velké částky peněz v jejich prospěch. Přítomnost obrovského množství daní všech druhů dala jednomu z jeho současníků důvod argumentovat, že v Neapolském království musíte platit i za právo držet hlavu na ramenou.

Spolu s obecnými důvody nahoře, vývoj výroby byl ztěžován monopoly představenými Španěly (zvláště, oni se chopili obchodu s sicilským obilím) a korupce mince cvičené španělskými úřady. Na jihu Itálie a na Sicílii téměř zanikla obchodní a průmyslová činnost: benátský velvyslanec koncem 16. století. ve své zprávě uvedl, že výroba hedvábných tkanin, ve kterých byla zaměstnána většina obyvatel Neapole, byla snížena o pětinásobek ve srovnání s tím, co bylo dříve. Na severu, průmysl zůstal v malých velikostech (hedvábí, brokát a výroba zbraní v Miláně, lněné tkaniny v Cremoně, v některých městech – bavlněné tkaniny). Mnoho řemeslníků, obchodníků a bankéřů emigrovalo do jiných evropských zemí.

Situace převládající v těch italských státech, které nebyly zahrnuty do španělského majetku, ale byly na oběžné dráze Španělska, se lišilo jen málo od postavení neapolského království a vévodství Milánského.

V Janově se pevně etablovala oligarchie bankéřů a významných obchodníků. Bankéři v Janově použili závislost republiky na Španělsku na přechodu na úvěrové operace ve Španělsku samotném, především na poskytování půjček španělské koruně. Série bankrotů španělské vlády na konci XVI. Století. silně ovlivnil stav bankovnictví v republice. Janovští obchodníci se aktivně podíleli na obchodu Španělska s americkými koloniemi. V XVI století. v Janově si hedvábný průmysl, jehož výrobky byly vyváženy do zemí Levantu, do Francie, Anglie, Německa a dalších evropských zemí, zachoval určitou hodnotu, ale v 17. století. a tento průmysl se zcela zastavil.

Drobné tyrannie – vévodství Ferrara, Modena a Reggio, vévodství Parma a Piacenza a vévodství Mantua (s Monferratem) a Urbino, byly zcela podřízeny španělskému místokrálovi v Miláně. Jejich vládci se snažili napodobit španělský soud ve všem.

Toskánsko téměř úplně, s výjimkou malé republiky Lucca, byl ovládán Medici. V 1569, Medici přijal od papeže, s kým oni byli blízko spojení, titul velkých vévodů Toskánska. V Toskánsku vznikl malý absolutistický stát s byrokratickým aparátem a stálou armádou. V situaci obecné stagnace v ekonomice, zachování semi-feudálních vztahů na venkově a pokračujícího přechodu významné části buržoazie k šlechtě, Medici během tohoto období už se nespoléhal na buržoazii, ale na šlechtu. Centralizace státu jim dala příležitost omezit intervenci Španělska ve vnitřních záležitostech Toskánska, ale závislost na Španělsku zůstala, jeho pevnost byla posádky španělských vojáků, umístěný v různých bodech velkovévodství. V první polovině XVII století. hospodářský pokles pokračoval.

Pouze Benátky a vévodství Savoy si udržely svou nezávislost. Benátky, stále aristokratická republika, byly v úpadku, ale stále měly nějaký komerční a průmyslový význam. Všechny své snahy směřovala k zachování části svého kontinentálního majetku a majetku ve východní části Středozemního moře, které se snažila bránit ve válkách s Tureckem. Benátky, které nejsou dostatečně silné na to, aby hájily své zájmy v Evropě zbraněmi, vyvinuly chytré diplomatické techniky, které se staly vzorem pro diplomacii jiných zemí. Při hledání podpory proti Španělsku se přesunula blíže k Francii, pak k německým protestantským princům.

Savoy patřil k hlavní části Piemontu, která obsadila důležitou strategickou pozici, jako klíč k Itálii. Savojští vévodové se přiblížili k Benátkám a Švýcarsku a obratně se pohybovali mezi Španělskem, Francií a Římem. V Savoji byla státní správa centralizovaná, státní majetkové kanceláře a městské svobody byly zlikvidovány, soudní a finanční organizace byla zefektivněna a byla vytvořena malá stálá armáda. Zavlažování a odklízení lesů poskytovaly velké příležitosti pro pěstování hroznů a šíření morušových stromů. Je pravda, že pokrok ve vývoji průmyslu, navzdory pobídkám vévodů Savojských, byl velmi malý. Savoie byl však jediným státem, který postupně zesílil během tohoto období všeobecného úpadku Itálie.

Česká republika ve druhé polovině XVII století

Ekonomický vývoj České republiky ve druhé polovině XVII. Století.

Třicetiletá válka způsobila České republice vážné škody. Během nepřátelství, mnoho měst bylo zpustošeno, a ti to přežilo, byl v smrštění. Feudální reakce, která začala po roce 1620, vedla k masové emigraci z České republiky. Mnoho zručných řemeslníků opustilo zemi, ale ti, kteří zůstali doma, byli zpustošeni konfiskacemi a vojenskými odškodněními a vytáhli zbožné existence bez dostatečného trhu, aby mohli prodávat své zboží buď ve městech, nebo dokonce v prázdných vesnicích. V podmínkách nevolnictví a nadvlády přirozených hospodářských vztahů, rolnictvo mělo velmi nízkou kupní sílu. Také výsady feudálních pánů, jejichž postavení bylo během reakčního období posíleno, také poškodily zájmy měst.

Přímým porušením dávných práv měst byla organizace obchodů v pánských městech. Někteří pánové položili do těchto tendrů nové cesty a zakázali rolníkům prodávat zemědělské produkty ve městech pod hrozbou krutého trestu.

Měšťané byli vystaveni četným státním daním (Bern je stálý, který získal titul odškodnění v 17. století; řemeslné a obchodní povinnosti založené v 1654, etc.). Daň placená městy na jejich území byla velmi zatěžující.

Politicky byla česká města naprosto bezmocná. Městská vláda přežila jen formálně. Veškerá moc ve městech byla soustředěna do rukou královských úředníků, převážně německé národnosti.

Od konce 17. století se na českém venkově objevily centralizované manufaktury s využitím práce na volné noze. Tyto výrobny vznikají především v textilním a sklářském průmyslu. Ale nejrozšířenější v tomto období je rozptýlená manufaktura. Kvůli nedostatku půdy, nadměrnému zdanění a rekvizicím bylo mnoho rolníků nuceno hledat pomoc v nezemědělské práci, zejména v domácím tkaní. Nejbohatší rolníci (vesničtí náčelníci, taverny atd.) Koupili od vesničanů a tkalcovali své výrobky za účelem dalšího prodeje. Kupující ekonomicky podřídili drobným výrobcům dodávky surovin tkalcům na úvěr a jejich postup. Uzavřeli smlouvy s feudálními pány o právu prodávat plátno v jejich majetku, s výhradou odečtení známé povinnosti ve prospěch pánve. Tak

Ve druhé polovině sedmnáctého století, spolu s úpadkem malé šlechty, pokračoval intenzivní růst velkých pozemků. Feudální panství se stále více dostalo do procesu výroby zboží. Čeští feudálové vyváželi své zboží (obilí, vlnu) do různých evropských zemí, zejména do severního Německa. Zároveň se snažili zamezit pronikání zahraničních obchodníků v České republice a zajišťovat obchodování především na hranicích státu.

Citováno v: Světové dějiny. Svazek V. M., 1958, s. 1; 444-445.

Sparta 1000-600 let před naším letopočtem

Sparta vznikla asi před 1000 let před naším letopočtem. Časná vojenská formace tohoto městečka, ležícího uprostřed Peloponéského poloostrova, byla nerozeznatelná od ostatních řeckých měst ve vnitrozemí země.

Sparta (Laconia, Lacedaemon) je jedním z nejznámějších a nejmocnějších městských států starověkého Řecka, proslulého svou armádou, která nikdy neprošla před nepřítelem. Ideální politika, Sparta byl stát, který neznal nepokoje a občanské konflikty a hrál vedoucí roli v politickém životě řeckého státu.

V této úžasné zemi nebylo ani bohatých, ani chudých, takže se Sparťané nazývali „komunitou rovných“. I když věděli o hrozné Spartě ve všech koutech starověkého Řecka, jen málokdo se mohl chlubit tím, že byli na zemi Lacedaemon a dobře znali život a zvyky této země. Sparťané zabalili svůj stav utajení, nedovolili, aby se k nim dostali cizinci, ani jejich občané opustili hranice komunity. Dokonce ani obchodníci nepřišli do Sparty – Sparťané nic nekupovali a nic neprodávali.

Přibližně 700 g. Testament Lycurgus. Ve stejné době se polo-legendární vůdce Sparta stal a navždy zůstal plně militarizovanou společností, neustále udržovanou v bojové pohotovosti. Občan Sparty měl od útlého věku ve svém životě jen jeden cíl – vojenskou službu. Stát byl armáda a armáda byla státem. To vedlo k tomu, že se v Řecku objevili lépe vycvičení vojáci a možná i nejlepší v celé historii, pro svou velikost a čas, malou armádu. Z hlediska struktury, vyzbrojování a taktiky nebyla spartská armáda významně odlišná od armád ostatních řeckých městských států; sestával hlavně z pěchotních spearmenů v ochranném vyzbrojování, rekrutovaných z volně žijících občanů vyšších a středních tříd. Hlavními rozdíly byly pokročilejší individuální vojenské dovednosti,

Asi 700-680 První Messenian válka. Sparta dobyl bohaté Messenian údolí a se stal dominantním státem v jižním Peloponésu.

Kolem 640-620 Druhá Messenianská válka. Po dlouhém boji Sparta znovu zachytila údolí Messen a zotročila přeživší obyvatele.

Jednalo se o osvobozenecké války proti Spartě. Během první Messenian války, Spartans, kdo měl nejlepší vojenskou organizaci, zachytil východní část a jižní pobřeží Messenia. Poraženi měli dát Spartě polovinu sklizně. Druhá Messenian válka volala Messenian povstání pod vedením Aristomenus proti pravidlu Sparta. Povstalci tvořili spojenectví s některými městy Arcadia a způsobil sérii porážek na Spartans. Aby byla potlačena povstání, byla Sparta nucena požádat o pomoc z jiných řeckých politik. V průběhu dlouhé války se Spartě podařilo rozbít Messeniany, kteří byli přeměněni na bezmocné členy spartánské komunity, hloty. Část Messenian se přesunula na ostrov Sicílie, kde zachytila město Zankloi, později přejmenované na Messana (dnešní Messina).

Citoval v: Všechny války světových dějin na Harper encyklopedii vojenské historie R.E. Dupuis a T.N. Dupuis. Kniha jedna. 3500-1000 př.nl. St. Petersburg, 2003, s. 1; 61-63.