Bidermanova tabulka donucování, aby se lidé stali poslušnými, ztratili vlastní názor i chápání sebe samého

Psycholog Albert Biderman vyvinul již v r. 1956 návod, jak vymámit lživé přiznání od válečných zajatců. Říkal tomuto návodu „Bidermanova tabulka donucování.“ Je to metoda, která dokáže člověka zlomit, vzít mu všechno sebevědomí a odstranit jakýkoli odpor.

Bidermanova tabulka donucování
Bidermanova tabulka donucování

Je celkem osm bodů a jsou to:

 1. Izolace .
  Izolace odstraní podporu společnosti a schopnost odporovat. Dojde k přílišnému vyřizování samého sebou a vznikne strach z následků. Takový člověk se stane závislým na svém mučiteli; čím více je ekonomika ničena, tím více my, lidé, kteří jsme oběti celého procesu, jsme závislí na autoritě.
 2. Monopolizace chápání .
  Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního. Tak i dnes, radio a televize nemluví o ničem jiném než o koróně a to jen z jednoho náhledu. Jsou odstraněny všechny informace, které by byly sv nesouladu. Cenzura odstraňuje vše kolem a ponechává pouze hlavní linku. Opačný názor, nebo odpor jsou trestány. Ponižování člověka zakazování volného pohybu dělá odpor více obtížný než souhlas. Nakonec jaksi souhlasíme, protože se bojíme následků.
 3. Záměrně způsobené vyčerpání a debilizácia .
  Když lidé podlehnou strachu z nejistoty, strachu ze ztráty zaměstnání a obávají se co další přijde, to jejich debilizuje, bere jim to energii, vyčerpává jejich to a nejsou pak schopni odporu.
 4. Výhrůžky .
  Všichni musí mít roušky, neboť budou pokutováni. Všichni musí udržovat odstup, neboť … Hrozby vytvárjúa v lidech pocit nejistoty, strachu a zoufalství a dělají neposlušnost příliš náročnou a těžkou.
 5. Občasné uvolnění .
  Dočasné zmírnění požadavků, přesně jako když je cvičen pes. Pochvala za poslušnost. Taková změna nedovoluje, aby si lidé na předešlé přísné požadavky zvykli, aby se jim přizpůsobili. Menší odměny a hlavně sliby – příští týden to bude lepší, atd.
 6. Ukazování všemocnosti a vševědoucnosti .
  My vás ovládáme a je zbytečné proti tomu bojovat. Jste ve vězení a nemáte možnost odporovat ničemu z toho, co přijde. A také nemáte jak a kam uniknout. Takže odpor je zbytečný, musíte poslouchat.
 7. Ponižování .
  Muset chodit venku, před lidmi s plenou na obličeji je velmi ponižující. Mnozí z nás si snad na to zvykli, ale ještě před rokem by s něčím takovým nikdo nesouhlasil.
 8. Vyžadování něčeho nesmyslného a nedůležitých .
  Čím více triviální a hloupá požadavek, a my přesto s tím musíme souhlasit, tím více ponižující to je pro člověka. Lidé pak ztrácejí úctu sami k sobě, ztrácejí lidskou důstojnost. Toto začíná už ve škole, kdy učitel požaduje po dětech mnohokrát nesmyslnou poslušnost. Pokračuje to v zaměstnání, pak přijde policie, vláda a toto postupně zlomí člověka v jeho jádru a udělá to z něj vrcholně poslušného tvora.

Skrz tyto manipulace se lidé postupně stanou zcela poslušnými a mnozí ztratí svůj vlastní názor a chápání sebe. Je to psychologické programování, je to změna lidské povahy na poslušného červíčka, který čeká až mu páníček něco další přikáže. A každý, kdo nezvýší hlas a neřekne „to nedělám, to je hloupost,“ tak pomáhá vytvářet nový, fašistický stát, v němž nakonec všichni budeme žít. Dnes je to ještě lehké, ale pro naše děti to bude mnohem horší.biderman-covid

ZDROJ: citarny.cz

Evropská unie – odejít či neodejít?

Mnozí z našich příznivců nás vybízejí k tomu, abychom se spojili s dalšími subjekty, které se pohybují v podobném názorovém spektru jako hnutí CESTA, svůj program však opírají zejména o, pro určité spektrum našich voličů, velmi lákavou myšlenku vystoupení z Evropské unie.

Ačkoliv chápu a do velké míry dokonce sdílím jejich pohnutky, domnívám se, že pokud bychom na tento bod přistoupili, bude se jednat pouze o zjednodušené předvolební heslo. Protože pokud řekneme krok „A“, je pak také potřeba říci krok „B“ a co by to pro nás znamenalo.

Proč? Na počátku mého odůvodnění bych rád zmínil zejména nereálnost této myšlenky – domnívám se, že za současné politické situace a názorové konstelace občanů České republiky vystoupení z Evropské unie nepřipadá v úvahu už jen proto, že si ho velká většina našich občanů nepřeje. A to dokonce ani velká část těch, kteří vnímají jakou nesvobodu pro nás členství v EU dlouhodobě znamená. Což se může rychle změnit.

Souhlasím přitom s tím, že situace v Evropě a v EU se mění, eskaluje napětí, které je posilováno jak představiteli členských států, tak představiteli EU. Z  unie se postupně stává stále efektivnější nástroj k upevňování moci a vlivu zájmových skupin, které jsou skrze lobbistické tlaky schopny ovlivňovat chování politiků i unijních úředníků, přijímání zákonů a nařízení tak, aby co nejvíce vyhovovaly jejich potřebám a nikoliv potřebám občanů členských zemí EU. Sen o jednotné Evropě, kde si budou země rovny, nebudou stejné, ale budou si rovny a jejich občané budou mít stejné možnosti, práva a i povinnosti, se nám vytrácí před očima.

Naopak, z EU se stává diktátorská mocnost, která si připravuje půdu pro zavádění totalitních praktik do společnosti, což je mnohými vítáno jako žádoucí norma a záchrana před vlivem východu. Pod rouškou boje proti falešným informacím zatím eurokraté připravují stále drtivější cenzuru. Jsme svědky paradoxních situací, kdy jsou jménem demokracie nežádoucí a protikladné názory označovány a potlačovány jakožto dezinformace, fake news, hate speech apod. Není to tak dlouho, co se u nás uvědomělí moderátoři, komentátoři a politici předháněli v tom, kdo bude více a plamenněji bojovat proti imperialistům, zatímco dnes se uvědoměle horlí proti špatným názorům, k nimž patří třeba i neutrální postoj k Rusku. Pod rouškou potírání domácího násilí se nám neziskové organizace, podporované zahraničními subjekty, snaží nenápadně i zjevně vnutit genderovou ideologii a členské země mají dle pokynů z Bruselu řešit své populační problémy pravidelnou a řízenou migrační vlnou obyvatel ze střední a východní Afriky, namísto aby podporovali své obyvatelstvo a místní rodiny s dětmi. Země, které si tuto politiku chtějí nastavit jinak, jsou vystavovány velkému nátlaku a pod záminkou například nedodržování podmínek právního státu je jim vyhrožováno pozastavením evropských dotací.

EU se zásadně změnila a spěje ke svému konci. Proto je velkým pokušením říci: „Vystupme hned, dokud je čas.“ Je tu však jedno zásadní ALE …

Přiznejme si, nejsme suverénní stát. Dnes už jsme složitě provázanou součástí unie, jsme velice úzce napojeni na Německo i euro. Situaci dále zatěžuje fakt, že velká část našich politiků a také tajné služby pracují nikoliv pro občany naší země, ale v zájmu našich západních „spojenců“. Mimochodem, gratuluji panu řediteli BIS za jeho vyznamenání za práci ze strany CIA.

Nejsme soběstační ani potravinově či energeticky, snad s výjimkou elektřiny, ovšem i na tomto poli čelíme velkým tlakům a snahám o oslabení nezávislosti.

Podobně smutný obrázek nabízí i naše bezpečnostní situace. Schopnost naší armády bránit hranice před ohrožením je za současného stavu vysoce diskutabilní. Jsme součástí NATO, což je považováno za záruku bezpečnosti a jisté pomoci ze strany všech ostatních členů v případě napadení. Jistotu, že by se tak skutečně stalo, však samozřejmě nemáme.

Pokud bychom se v tuto chvíli sami rozhodli z EU vystoupit, bylo by to umírněně řečeno velice odvážné. Jaká gesta bychom pak mohli od Evropské unie očekávat, jsme viděli na příkladu Velké Británie, se kterou se přitom mocensky ani ekonomicky zdaleka nemůžeme srovnávat. Představitelé unie by jistě nešetřili sil, aby z nás udělali ještě více odstrašující případ, než si lze u Velké Británie vůbec představit.

I ti z našich občanů, kteří problémy a nesvobodu spojenou s členstvím v EU vnímají, v naprosté většině chápou, že odchod v současnosti není možný bez velkých problémů, které si většina obyvatel ani neumí představit a nepomýšlí na něj.

Zastánci vystoupení velmi často přirovnávají Českou republiku k dojné krávě, tvrdí, že o výnos z ní se západ jistě nechce připravit, a to nám zaručí slušné zacházení i po případném odchodu. Opravdu? Po zahrnutí do širších souvislostí se nabízí i trochu jiný vývoj…  Pro ilustraci použiji stejnou, ač samozřejmě extrémní analogii:

Jedna z vašich krav, i když menšího vzrůstu, na správném místě ve stádě pěkně nese. Pro vás je však samozřejmě důležitý celek. Ostatní krávy sice nejsou jako jednotlivci stejně přínosné, ale v součtu jsou pro vás velice důležité. Pak se jedna z nich, ta výkonná, rozhodne, že má dost nesvobody, bez vás jí bude lépe a rozhodne se stádo opustit. Nejspíš vás napadne, že by se šťastnou svobodou mohla inspirovat i ostatní zvířata. Přejete jí její nové štěstí nebo se jí raději pokusíte život na svobodě „osladit“ natolik, aby se ještě ráda vrátila do bezpečné stáje? Právě se vám naskytla příležitost ukázat ostatním jednou pro vždy, že za samostatnost se platí tvrdá cena. A tak krávu zaženete do kouta a doslova vyhladovíte. Vytvoříte jí podmínky, za kterých se vrátí krotká a s prosíkem.

Pokud by tedy čistě hypoteticky náš národ ztratil zbytky soudnosti a pokusil se odejít okamžitě bez domluvy s představiteli EU, dokáže unie snadno vytvořit pro nás zničující podmínky. Jak bychom mohli při naší potravinové a energetické závislosti žít bez spolupráce se západem? Co bychom dělali, pokud by byly uzavřeny hranice, znemožněn dovoz potravin a dalších komodit ze zahraničí? Třeba jen po dobu, než se nevyřeší cla? Jak dlouho by to trvalo, než by eskalovalo vnitrostátní pnutí a vypukly nepokoje? Lidé by sami vyšli do ulic a volali po návratu. Měna by byla znehodnocena natolik, že by cena jakéhokoliv dováženého zboží vystoupala do závratných výšin. Koruny by se v politicky nejisté době všichni v zahraničí o překot zbavovali a kurz by dramaticky padal, euro nebo jakákoliv jiná měna by naopak stoupala proti koruně a s ní opět ceny surovin. Lidé by se dožadovali návratu do EU, kde sice přicházeli o svá práva a svobodu (což si mnozí ani neuvědomovali), ale měli co jíst a mohli si denně kupovat nové oblečení za nízké ceny. A to ani nemluvím o tom, že ČNB v posledních několika letech nakoupila v rámci intervencí euro přes 1 bil Kč. Je tedy zřejmé, že Czechsit, pokud by proběhl na náš podnět, by se nám krutě vymstil. A to bude platit tak dlouho, dokud nebude mít EU tak obrovské problémy, že by v jejich světle jednání České republiky zcela ustoupilo do pozadí. Tj. pokud by se EU začala sama rozpadat, cesta k samostatnosti by byla volná. Ovšem do té doby musíme být obezřetní.

A jak tedy jinak?

Vnímám tíživý kontext současného mezinárodního dění a obávám se o budoucnost naší země i Evropy. Jsem přesvědčen, že jedinou cestou, která je pro ČR v budoucnu možná, je vytvoření silné spolupráce v rámci V4+ a příprava na odchod z EU. Mám však na mysli skutečnou spolupráci, nikoliv vytvoření nového Rakousko-Uherska. Je žádoucí, abychom se s ostatními zeměmi  V4+ domluvili na jasném společném postupu. Přestávám věřit na možnost uzdravení unie. Co by se muselo stát, aby se země EU probraly, přestaly vytvářet podmínky pro diktaturu pod vlajkou jedné velmoci a opět začaly pracovat pro své občany? Aby se vrátily k přirozenému řádu života?

Cesta tedy vede přes spolupráci v rámci V4+ a společné vytváření takových podmínek, za kterých se nás EU s ohledem na okolnosti ráda dobrovolně vzdá, nebo díky kterým budeme mít společně takovou vyjednávací sílu, že nás nechají odejít. Je ovšem mnohem reálnější, že se EU sama rozpadne. I v takovém případě je pro nás ovšem spolupráce v rámci V4+ klíčová.

Nutnost úzké spolupráce s V4+ vyzdvihujeme v hnutí CESTA již dlouhodobě, v současnosti se nám však tato cesta jeví být pro další fungování naší země zásadnější, než kdy dříve. Na případném vystoupení z unie musíme pracovat jako jeden celek. I kdyby se EU rozpadla dříve, než se podaří připravit podmínky na přiměřeně měkké vystoupení, bude se nám obdobím po rozpadu procházet snáze, pokud již kanály pro spolupráci budou zaběhané, než kdybychom se pokoušeli o domluvu teprve v okamžiku rozpadu.

Okamžité vystoupení z EU tedy nepodporuji, dokud nebudou připraveny dostatečné podmínky. Moudřejší variantou je práce na vytváření podmínek pro společné fungování a případné vystoupení států V4+.

Zdroj: https://www.hnuticesta.cz/2021/05/17/evropska-unie-odejit-ci-neodejit/

MIGRACE – řízený pohyb lidí jako řízená destrukce Evropy

Co bylo a je záměrem řízené migrace lidí do Evropy při porušování všech azylových nařízení jednotlivých zemí EU? Proč je to ignorováno? Proč se nechrání a nezasahuje na hranicích Evropy? Máme mnoho otazníků, proč to EU dělá.  Zároveň máme mnoho zkušeností, abychom si na tyto otázky dokázali odpovědět.

Ptejme se nejdříve na to, jaké prospěšné vlivy by měla migrace mít?

 • Pomoc lidem ve válečných oblastech?
 • Zachránit vymírání Evropy?
 • Zajistit dostatek pracovní síly?
 • Vytvoření multikulturní společnosti?

Jak se situace vyvinula a vyvíjí za těch pár let zvýšené migrace?

EU se snažila prosadit kvóty pro přerozdělování „příchozích“, ale některé země nemají zájem a nechtějí „řízený příliv lidí“ do Evropy. EU přesto dále centralisticky rozhoduje a dále vytváří podmínky pro přijímání dalších vln „příchozích“.

Dne 18. 5. 2021 EU nařídila Česku i Slovensku přijímat imigranty. Směrnice byla včera schválena! Nové imigrační nařízení EU je platné pro celou EU. Nelegálně příchozí osoby do Evropy budou osobami “požívající mezinárodní ochrany”.  Jde o legitimizaci všech příchozích. Přerozdělovací kvóty budou nahrazeny tímto povolením k usazení pro příchozí i pro jejich rodiny. Nový princip říká to, že pokud „příchozí“ má pracovní smlouvu kdekoli v EU, pak má nárok na nejméně 80 % minimální mzdy platné v zemi EU (v ČR 12 000 Kč), kde bude pracovat 90 dní ze šesti měsíců a může cestovat kdekoli po EU! Imigrant nemusí umět žádnou řeč EU. Jakmile si odpracuje šest měsíců, může si dovézt rodinné příslušníky a usadit se ve kterékoli zemi EU! Tam si může otevřít vlastní agenturu na zaměstnávání imigrantů za 80 % minimální mzdy a dovézt nové imigranty.

Proč je to destruktivní? Pojďme se podívat na to, jak tato aktivita vytváří ekonomický, právní, sociální a bezpečnostní chaos v naší společnosti.

 • Válečné konflikty skončily, „příchozí“ i z jiných oblastí neodchází a země původu jsou bez lidí. Kdo tyto země bude obývat a bude v nich žít?
 • „Příchozí“ tvoří vlastní komunity, vznikají izolované oblasti a vidíme, že multikultura není funkční a každá skupina žije izolovaně. Vznik „no go zon“. Růst kriminality ve 2. – 3. generaci.
 • Pracovní síla je pro ekonomiku Evropy prakticky nevyužitelná. Jazykové, kulturní bariéry nepomáhají ekonomickému trhu, ale naopak ho ničí.
 • „Příchozí“ čerpají obrovské sociální dávky, na které nejsou naše sociální systémy postaveny. Dokonce bude vyžadováno, aby každá země zaplatila podíl na nákladech těchto „příchozích“. My jsme je nezvali, a přesto se po nás chce platit část těchto nákladů. To není reálné, protože odhadovaná částka se rovná výši celého důchodového systému.
 • V důsledku hospodářské krize se v EU očekává vysoká nezaměstnanost. EU ale bude dovážet imigranty, kteří budou mzdou pod povolenou minimální mzdu vytlačovat Evropany z pracovních pozic.

Celý tento řízený pohyb osob do Evropy je destruktivní. Nejsme xenofobní, jsme zásadně pro pomoc, ale v místě problému. A pomáhat stejně nelze na úkor naší země, nemůžeme připustit její destrukci. Pokud se na to podíváme z pohledu principů, které hnutí CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI zastává, pak zde vidíme následující:

 • EU omezuje naše svobodné a odpovědné rozhodování o své vlastní zemi.
 • EU vytváří podmínky boje, které povedou pouze k destrukci a vytváření chaosu ve společnosti.
 • EU rozhoduje centralistickým způsobem a ignoruje názory jednotlivých zemí.
 • EU zmenšuje soběstačnost nejen zemí Evropy, ale i původních zemí, odkud lidé přicházejí.
 • EU by se měla starat o udržitelnost na planetě a přitom vytváří extrémy a bílá místa na mapě světa.
 • EU by měla podporovat své tradice, historii a kulturu. V tomto okamžiku dělá pravý opak.
 • EU by měla vytvářet podmínky pro budoucnost a přitom importuje jiné kulturní a sociální zvyky do tradiční Evropské společnosti.

Je o to více znepokojující, že některé politické strany, jako např. Piráti a Stan, vidí tuto řízenou migraci jako přirozenou věc a je jim jedno, že dojde k nezvratným změnám v demografii Evropské populace, jak prohlašují.

Jsme zásadně proti destruktivním podmínkám, které EU prosazuje na úkor naší společnosti.

 

Jan Michael Kubín, předseda hnutí CESTA

Společenství vlastníků Vacínovská 830 , Praha IČO 29026130

Společenství vlastníků Vacínovská 830 , Praha IČO 29026130
Společenství vlastníků Vacínovská 830 , Praha IČO 29026130

Společenství vlastníků Vacínovská 830
IČO: 29026130
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Praha 5 – Jinonice, Vacínovská 830, PSČ 158 00
Datum vzniku a zápisu 23. únor 2010
Spisová značka S 11146/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků Vacínovská 830

Společenství vlastníků Vacínovská 830 , Praha IČO 29026130
Společenství vlastníků Vacínovská 830 , Praha IČO 29026130

Sídlo Vacínovská 830, Jinonice, 158 00 Praha
Identifikační číslo 29026130
Právní forma Společenství vlastníků jednotek
Statutární orgán
Člen výboru
Marta Soyaslanová
Praha
Den vzniku členství: 13. prosinec 2016
Místopředseda výboru
Ing. Jiří Lébl
Praha
Den vzniku funkce: 15. prosinec 2016
Den vzniku členství: 13. prosinec 2016
Předseda výboru
Ing. Petr Černohorský
Praha
Den vzniku funkce: 15. prosinec 2016
Den vzniku členství: 13. prosinec 2016
Počet členů
3
Způsob jednání
Výbor je tříčlenný. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Písemné právní jednání za společenství vlastníků podepisují ve všech záležitostech vždy předseda a další člen výboru, a to tak, že k jeho názvu připojí svůj podpis a údaj o své funkci.

Společenství vlastníků domu na pozemku parc.č. 1295/14, v k.ú. Hloubětín , Praha IČO 08886113

Společenství vlastníků domu na pozemku parc.č. 1295/14, v k.ú. Hloubětín , Praha IČO 08886113
Společenství vlastníků domu na pozemku parc.č. 1295/14, v k.ú. Hloubětín , Praha IČO 08886113

Společenství vlastníků domu na pozemku parc.č. 1295/14, v k.ú. Hloubětín
IČO: 08886113
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Dobrovolného 563/22, Černý Most, 198 00 Praha

Společenství vlastníků domu na pozemku parc.č. 1295/14, v k.ú. Hloubětín , Praha IČO 08886113
Společenství vlastníků domu na pozemku parc.č. 1295/14, v k.ú. Hloubětín , Praha IČO 08886113

Datum vzniku a zápisu 26. únor 2020
Spisová značka S 19730/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků domu na pozemku parc.č. 1295/14, v k.ú. Hloubětín
Sídlo Dobrovolného 563/22, Černý Most, 198 00 Praha
Identifikační číslo 08886113
Právní forma Společenství vlastníků jednotek
Statutární orgán
Předseda společenství
Jiří Kostka
Liberec
Den vzniku funkce: 14. prosinec 2020
Počet členů
1
Způsob jednání
Předseda společenství vlastníků zastupuje společenství vlastníků ve všech záležitostech samostatně.

Společenství vlastníků jednotek Palmovka 4, Praha , Praha IČO 08909121

Společenství vlastníků jednotek Palmovka 4, Praha , Praha IČO 08909121
Společenství vlastníků jednotek Palmovka 4, Praha , Praha IČO 08909121

Společenství vlastníků jednotek Palmovka 4, Praha
IČO: 08909121
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Palmovka 552/4, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha

Společenství vlastníků jednotek Palmovka 4, Praha , Praha IČO 08909121
Společenství vlastníků jednotek Palmovka 4, Praha , Praha IČO 08909121

Datum zápisu: 26. února 2020
Datum vzniku: 26. února 2020
Spisová značka: S 19762 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Společenství vlastníků jednotek Palmovka 4, Praha
Sídlo: Palmovka 552/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Identifikační číslo: 08909121
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Účel společenství: Správa nemovité věci – domu a pozemků
Název nejvyššího orgánu: shromáždění
Statutární orgán – výbor: předseda výboru:

PETR MAREK,
Praha 8
Den vzniku funkce: 1. října 2020
Den vzniku členství: 1. října 2020
místopředseda výboru:

EVA SOKOLOVÁ,
Praha
Den vzniku funkce: 1. října 2020
Den vzniku členství: 1. října 2020
člen výboru:

HANA KRAMLOVÁ
Za Dvorem 2283, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Den vzniku členství: 1. října 2020
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Navenek zastupuje společenství předseda výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru. Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru společně s místopředsedou výboru nebo členem výboru, v době nepřítomnosti předsedy výboru podepisují za společenství místopředseda výboru se členem výboru. Kdo za společenství podepisuje, připojí k názvu společenství svůj podpis a údaj o své funkci.

Společenství vlastníků jednotek v domě Lucemburská č.p. 1496 , Praha IČO 08919526

Společenství vlastníků jednotek v domě Lucemburská č.p. 1496 , Praha IČO 08919526
Společenství vlastníků jednotek v domě Lucemburská č.p. 1496 , Praha IČO 08919526

NÁZEV: Společenství vlastníků jednotek v domě Lucemburská č.p. 1496 IČO: 08919526
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Lucemburská 1496/8, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha

Datum vzniku a zápisu 26. únor 2020
Spisová značka S 19773/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků jednotek v domě Lucemburská č.p. 1496
Sídlo Lucemburská 1496/8, Vinohrady, 130 00 Praha
Identifikační číslo 08919526
Právní forma Společenství vlastníků jednotek
Statutární orgán – výbor
Člen výboru
Jana Zíková
okres Pelhřimov
Den vzniku členství: 26. únor 2020
Předseda výboru
Mgr. Jan Cimbůrek
okres Pelhřimov
Den vzniku funkce: 28. červenec 2020
Den vzniku členství: 26. únor 2020
Místopředseda výboru
Antonín Otec
České Budějovice
Den vzniku funkce: 28. červenec 2020
Den vzniku členství: 28. červenec 2020
Počet členů
3
Způsob jednání
Společenství zastupují navenek vždy dva členové výboru společně. Za Společenství se člen výboru podepisuje tak, že k jeho názvu připojí svůj podpis a údaj o své funkci.

Společenství vlastníků jednotek Jinonická 1026, 1027, Praha 5 , Praha IČO 27873196

Společenství vlastníků jednotek Jinonická 1026, 1027, Praha 5 , Praha IČO 27873196
Společenství vlastníků jednotek Jinonická 1026, 1027, Praha 5 , Praha IČO 27873196
Společenství vlastníků jednotek Jinonická 1026, 1027, Praha 5 , Praha IČO 27873196
Společenství vlastníků jednotek Jinonická 1026, 1027, Praha 5 , Praha IČO 27873196

Společenství vlastníků jednotek Jinonická 1026, 1027, Praha 5
Praha IČO 27873196

Datum zápisu: 20. dubna 2007
Datum vzniku: 3. listopadu 2006
Spisová značka: S 7601 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Společenství vlastníků jednotek Jinonická 1026, 1027, Praha 5
Sídlo: Praha 5 Košíře, Jinonická 1027, PSČ 15000
Identifikační číslo: 27873196
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Název nejvyššího orgánu:
shromáždění
Statutární orgán:

Mgr. VESSELIN BARLIEV, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 11. prosince 2006
Den vzniku členství: 11. prosince 2006
člen výboru:

RENATA BRUTHANSOVÁ, Praha 10
Den vzniku členství: 25. února 2010
předseda:

JANA GONDEKOVÁ SEIBERTOVÁ, Praha 5
Den vzniku funkce: 8. ledna 2015
Den vzniku členství: 25. dubna 2010
Způsob jednání:
Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti jej zastupují oba členové výboru. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou a dalším členem výboru nebo v jeho zastoupení oběma členy výboru.

VAKCINAČNÍ APARTHEID – riziko onemocnění a riziko očkování – MUDr. Andrea Málková (19. 5. 2021)

VAKCINAČNÍ APARTHEID – riziko onemocnění a riziko očkování – MUDr. Andrea Málková (19. 5. 2021) 360p .mp4 from Jana Budařová on Vimeo.

Jak se vyvíjela osobní zkušenost praktické lékařky na současnou situaci v rozhovoru s Igorem Chaunem. Autentické rady a poznatky, jak se bránit nákaze – a systému.

Zkusme si přehrát ten poslední rok. Co všechno jsme ztratili a co jsme dovolili. Představme si sami sebe, kdybychom byli na začátku té takzvané pandemie, a oni by nám hned na začátku řekli roušky celý den, respirátory, nesmí se vycházet po deváté večer, nesmí se cestovat, někteří lidé nesmí pracovat a tak dále, jak bychom se chovali. Jestli bychom to přijali. Pravděpodobně ne. Ale těmi postupnými krůčky se mnozí unavili, mnozí uvěřili, a mnozí věří, že se to zase vrátí – ten stav předtím. A mnohým také dochází, že už se to nikdy nevrátí.

„Kdyby lidé věděli, že proti Covidu-19 se nejedná o klasickou vakcínu, ale o genovou terapii, mnozí by odmítli.“

Matky lékařky nejen proti vakcinaci dětí se v rozhovoru s Igorem Chaunem vyjádřily k současné situaci okolo plandemie koronaviru, diskriminaci neočkovaných a omezení svobody. Poslouchejte prosím pozorně, jde o vás a vaše děti.

„Co je větší riziko pro vaše dítě? prodělat covid nebo očkování? Vědomá matka nejlépe ví, co její dítě potřebuje. Nenechte se zmanipulovat a neohrožujte zdraví svých dětí experimentální vakcínou. Protože očkování proti covid-19 se jeví jako biologický pokus na lidech s nejistým výsledkem.“

„Nedokázali jsme si představit, že by mohlo dojít k tak rychlé rapidní dekompozici stávajících pořádků zdánlivě tak pevných a ukotvených. Že by mohli lidé něco takového dopustit.“

Společenství vlastníků Schulhoffova 790, 791, Praha , Praha IČO 08901066

Společenství vlastníků Schulhoffova 790, 791, Praha , Praha IČO 08901066
Společenství vlastníků Schulhoffova 790, 791, Praha , Praha IČO 08901066

Společenství vlastníků Schulhoffova 790, 791
IČO: 08901066
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Schulhoffova 791/7, Háje, 149 00 Praha

Společenství vlastníků Schulhoffova 790, 791, Praha , Praha IČO 08901066
Společenství vlastníků Schulhoffova 790, 791, Praha , Praha IČO 08901066

Společenství vlastníků Schulhoffova 790, 791, Praha – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu 19. únor 2020
Spisová značka S 19744/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků Schulhoffova 790, 791, Praha
Sídlo Praha 4, Schulhoffova 791/7
Identifikační číslo 08901066
Právní forma Společenství vlastníků jednotek
Statutární orgán – výbor
Člen výboru
Libuše Říhová
Praha
Den vzniku členství: 19. únor 2020
Předseda výboru
Libor Jůza
Praha
Den vzniku funkce: 19. únor 2020
Den vzniku členství: 19. únor 2020
Člen výboru
ONDREJ GANDŽALA
Praha
Den vzniku členství: 19. únor 2020
Počet členů
3
Způsob jednání
Navenek jedná za výbor předseda. V případě jeho nepřítomnosti jednání přechází na jiného člena výboru. Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru, v době nepřítomnosti předsedy výboru podepisují za společenství dva členové výboru. Kdo za společenství podepisuje, připojí k názvu společenství svůj podpis a údaj o své funkci.