Inscenované srážky lokomotiv v USA v 19 století byly vzrušivou zábavou pro společenské masy

Dvě parní lokomotivy jedou vysokou rychlostí naplno proti sobě. Na předku každé lokomotivy je natopený a párou natlakovaný kotel, lokomotivy se k sobě rychle blíží a srážka je neodvratná. Když se lokomotivy srazí, kotle hlasitě explodují, železo z různých částí lokomotivy je vymrštěno a lítá všude do okolí. Exploze lokomotiv byla velkou atrakcí na kterou se prodávali vstupenky.

Inscenované srážky lokomotiv v USA v 19 století byly vzrušivou zábavou pro společenské masy.

LENOX INVEST a.s. IČO: 26260212

LENOX INVEST a.s.
IČO: 26260212
Z. KAPITÁL: 2.0 miliony Kč
SCHRÁNKA: zv4exh7
DIČ (DPH): CZ26260212, Detail plátce DPH
ADRESA: Veleslavínova 93/10, Staré Město, 110 00 Praha

LENOX INVEST a.s. IČO: 26260212
LENOX INVEST a.s. IČO: 26260212

Společenství vlastníků jednotek domu Veleslavínova 4 čp. 96 Praha 1 , Praha IČO 29007283

LENOX INVEST a.s. IČO: 26260212
LENOX INVEST a.s. IČO: 26260212

Pronájem zařízeného bytu 4+1, 160 m2 Praha 1 Staré město, Veleslavínova

LENOX INVEST a.s. IČO: 26260212
LENOX INVEST a.s. IČO: 26260212

Datum vzniku a zápisu: 17. září 2001
Spisová značka: B 15358 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: LENOX INVEST a.s.
Sídlo: Praha 1, Veleslavínova 93/10, PSČ 11000
Identifikační číslo: 26260212
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Bohumil Řebík
Bohumil Řebík

Člen představenstva, předseda: Bohumil Řebík
okres Žďár nad Sázavou
Den vzniku členství: 28. duben 2014
Člen představenstva, místopředseda: Mgr. Marcela Řebíková
okres Žďár nad Sázavou
Den vzniku členství: 28. duben 2014
Člen představenstva: Ing. Pavel Novotný
Žďár nad Sázavou
Den vzniku členství: 21. únor 2011
Člen dozorčí rady, předseda: Filip Řebík
Žďár nad Sázavou
Den vzniku členství: 21. únor 2011
Základní kapitál: 2 000 000,-Kč

Pojištění v nezaměstnanosti

Typ ochrany, o kterém se zde diskutuje, je určen osobám, které mají bydliště, zaměstnané nebo podnikající podnikatelské aktivity, které mají nejméně 18 let a nepřesahují 65 let během trvání pojistné smlouvy. Pojistná ochrana může trvat po celou dobu odborné činnosti.

Pojištění v nezaměstnanosti
Pojištění v nezaměstnanosti

Vysoká nezaměstnanost způsobuje pocit nebezpečí ztráty zaměstnání. Není divu, že pojišťovny v poslední době nabízejí produkt nazývaný pojištění pro případ nezaměstnanosti.

Účelem tohoto pojištění je chránit před rizikem pozbytí trvalého zdroje příjmů v důsledku ztráty zaměstnání nebo likvidace podniku a banky jej používají jako druh záruky splácení úvěru.

Pojistná smlouva se obvykle uzavírá na dobu 12 měsíců, s možností pokračující ochrany i v následujících letech. Pojistitel v tomto období zajistí, aby splátky úvěru pro pojištěného splatil až 12 měsíců, pokud pojištěný ztratí svůj trvalý zdroj příjmů.
Osoba zbavená trvalého zdroje příjmu musí kromě získání postavení nezaměstnané osoby často splňovat i jiné podmínky, např. Musí být propuštěna v důsledku ukončení pracovní smlouvy z důvodu zavinění zaměstnavatele a získat právo na dávku v nezaměstnanosti.

Pojištění v nezaměstnanosti může být povinným prvkem smlouvy o půjčce
Pojištění v nezaměstnanosti může být povinným prvkem smlouvy o půjčce

Za hypotéku

Pojištění v nezaměstnanosti může být povinným prvkem smlouvy o půjčce, v tomto případě hypotékou. Dlužník musí podepsat pojistnou smlouvu na dobu jednoho roku, po uplynutí které se automaticky obnovuje, ledaže pojištěný ohlásí rezignaci z tohoto pojištění.

Když se dlužník stane nezaměstnaným, pojistitel mu vyplatí měsíční dávku, jejíž výše závisí na jeho předchozím příjmu. Zaplacená částka nesmí být nižší než splátka úvěru. Pojistná částka je 12krát vyšší než měsíční dávka.
Tato částka často zvyšuje částku přijatého úvěru. V některých případech však klient v prvním roce smlouvy nenese dodatečné náklady a v následujících letech klient platí pojistné, které se připočte k splátce úvěru.

Ztráta příjmu znovu

Pojistné musí být vypláceno průběžně a splátky úvěru musí být pravidelně spláceny po dobu nejméně šesti měsíců. Zároveň musí být pojištěni nepřetržitě zaměstnáni nebo provozováni.

Pojistné musí být vypláceno průběžně a splátky úvěru musí být pravidelně spláceny po dobu nejméně šesti měsíců
Pojistné musí být vypláceno průběžně a splátky úvěru musí být pravidelně spláceny po dobu nejméně šesti měsíců

Pokud pojištěný začne pracovat nebo začíná podnikat a v důsledku neúspěchu ztratí svůj zdroj příjmu, bude moci využít dalších 12 měsíčních výhod, ale za určitých podmínek.

Pojištění úvěru

Pojišťovna může pojistit příležitostné pojištěné osoby, pokud doba takového zaměstnání netrvá déle než 6 měsíců. Během tohoto zaměstnání pojištěný splácí úvěr a po ukončení práce pojistitel opět převezme splácení úvěrových splátek.

Některé pojišťovny nabízejí prostřednictvím bank nebo finančních zprostředkovatelů všestrannější produkt. V tomto případě se pojištění pro případ nezaměstnanosti vztahuje na většinu půjček nabízených na trhu.

Toto pojištění je určeno osobám, které uzavřely hypotéku, stavební a hypotéku, půjčku na automobil nebo spotřebitel, nebo jako kreditní limit na osobní účet nebo kreditní kartu. Pojištění může rovněž zahrnovat splacení půjčky přijaté dlužníkem v jiné bance.

V případě splátek úvěru, např. Na nákup domu nebo automobilu, je pojistitel vyplatí v plné výši. Liší se například v případě kreditní karty, kde je splacena pouze minimální částka požadovaná bankou.

Pojistná smlouva nemusí mít očekávaný účinek (pojistitel úvěr nezaplatí), pokud pojištěný:

– ztratí práci v důsledku skupinového propouštění nebo provádění plánu restrukturalizace,
– opustí Evropskou unii na více než 90 dnů,
– vykonává výdělečné zaměstnání, má status nezaměstnaného,
– bude propuštěn z práce na základě dohody stran nebo z jeho viny,
– získal právo do důchodu, invalidity nebo předdůchodové dávky.

Pojišťovna a typ půjčky pojištěné pojištěnou osobou rozhoduje, jaké podmínky musí být splněny, aby bylo možné získat dávky nabízené v rámci pojištění pro případ nezaměstnanosti
Pojišťovna a typ půjčky pojištěné pojištěnou osobou rozhoduje, jaké podmínky musí být splněny, aby bylo možné získat dávky nabízené v rámci pojištění pro případ nezaměstnanosti

Pojišťovna a typ půjčky pojištěné pojištěnou osobou rozhoduje, jaké podmínky musí být splněny, aby bylo možné získat dávky nabízené v rámci pojištění pro případ nezaměstnanosti.
Příkladem by mohlo být pojištění kreditní karty. Zde je pojištění nabízeno ve formě balíčku, který poskytuje ochranu v případě ztráty zaměstnání, ztráty pracovní schopnosti ze zdravotních důvodů a v případě úmrtí držitele karty.

Co je pojištění v nezaměstnanosti?

Vysoká míra nezaměstnanosti, která přetrvává po dlouhou dobu, vytváří pocit ohrožení ztráty zaměstnání. Zahájení a provozování podniku je vzhledem ke stálé nejistotě na trhu rovněž riskantní. Pojišťovací společnosti nedávno nabídly „pojištění v nezaměstnanosti“. Účelem tohoto pojištění je chránit před rizikem pozbytí trvalého zdroje příjmů v důsledku ztráty zaměstnání nebo likvidace (nebo bankrotu) hospodářské činnosti a banky jej používají jako druh záruky splácení úvěru.

Vysoká míra nezaměstnanosti, která přetrvává po dlouhou dobu, vytváří pocit ohrožení ztráty zaměstnání.
Vysoká míra nezaměstnanosti, která přetrvává po dlouhou dobu, vytváří pocit ohrožení ztráty zaměstnání.

Pojistná smlouva se obvykle uzavírá na dobu jednoho roku (12 měsíců), s možností další ochrany i v následujících letech. Pojistitel v tomto období zajišťuje, že splátky půjčky pojištěnému splácí po dobu až 12 měsíců, pokud pojištěný ztratí svůj trvalý zdroj příjmů .

Osoba zbavená trvalého zdroje příjmu musí kromě získání postavení nezaměstnané osoby často splňovat i jiné podmínky
Osoba zbavená trvalého zdroje příjmu musí kromě získání postavení nezaměstnané osoby často splňovat i jiné podmínky

Osoba zbavená trvalého zdroje příjmu musí kromě získání postavení nezaměstnané osoby často splňovat i jiné podmínky, např. Musí být propuštěna v důsledku ukončení pracovní smlouvy z důvodu zavinění zaměstnavatele a získat právo na dávku v nezaměstnanosti.

Tento druh ochrany je určen osobám, které mají bydliště, zaměstnané nebo podnikající podnikatelské činnosti v Polsku (nebo Evropské unii, v závislosti na pojistiteli), které mají nejméně 18 let a během doby trvání pojistné smlouvy nepřesáhnou 65 let. Pojistná ochrana může trvat po celou dobu odborné činnosti.

Povinnost – pro hypotéku

Povinným prvkem smlouvy o půjčce může být pojištění v nezaměstnanosti (v tomto případě hypotéka). Dlužník musí podepsat pojistnou smlouvu na dobu jednoho roku, po uplynutí které se automaticky obnovuje, ledaže pojištěný ohlásí rezignaci z tohoto pojištění.

Povinným prvkem smlouvy o půjčce může být pojištění v nezaměstnanosti
Povinným prvkem smlouvy o půjčce může být pojištění v nezaměstnanosti

Když se dlužník stane nezaměstnaným, pojistitel mu vyplatí měsíční dávku , jejíž výše závisí na jeho předchozím příjmu. Zaplacená částka nesmí být nižší než splátka úvěru. Pojistná částka je 12krát vyšší než měsíční dávka. Tato částka často zvyšuje částku přijatého úvěru. V některých případech však klient v prvním roce smlouvy nenese dodatečné náklady a v následujících letech klient platí pojistné, které se připočte k splátce úvěru.

Pokud pojištěný začne pracovat nebo začíná podnikat a v důsledku neúspěchu ztratí svůj zdroj příjmu, bude moci za určitých podmínek využít dalších 12 měsíčních výhod. Pojistné musí být placeno nepřetržitě. Splátky úvěru musí být spláceny pravidelně po dobu nejméně šesti měsíců. Zároveň musí být pojištěni nepřetržitě zaměstnáni nebo provozováni.

Volně – pro každého dlužníka

Některé pojišťovny nabízejí prostřednictvím bank nebo finančních zprostředkovatelů všestrannější produkt. V tomto případě se pojištění pro případ nezaměstnanosti vztahuje na většinu půjček nabízených na trhu. Je určen osobám, které si vzaly hypotéku, stavební a hypotéku, půjčku na automobil nebo spotřebitel, nebo jako kreditní limit na osobní účet nebo kreditní kartu. Pojištění může rovněž zahrnovat splacení půjčky přijaté dlužníkem v jiné bance .

V případě splátek úvěru, např. Na nákup domu nebo automobilu, je pojistitel vyplatí v plné výši. Liší se například v případě kreditní karty, kde je splacena pouze minimální částka požadovaná bankou.

Pojišťovna může pojistit příležitostné pojištěné osoby, pokud doba takového zaměstnání netrvá déle než 6 měsíců.
Pojišťovna může pojistit příležitostné pojištěné osoby, pokud doba takového zaměstnání netrvá déle než 6 měsíců.

Pojišťovna může pojistit příležitostné pojištěné osoby, pokud doba takového zaměstnání netrvá déle než 6 měsíců. Během tohoto zaměstnání pojištěný splácí úvěr a po ukončení práce pojistitel opět převezme splácení úvěrových splátek.

Pojistná smlouva nemusí mít očekávaný účinek (pojistitel úvěr nezaplatí), pokud pojištěný:

  • ztrácí zaměstnání v důsledku skupinového propouštění nebo provádění plánu restrukturalizace,
  • opustí Evropskou unii na více než 90 dní,
  • bude vykonávat placené zaměstnání se statusem nezaměstnaných,
  • bude propuštěn z práce dohodou stran nebo z jeho viny,
  • získalo právo na starobní důchod, invalidní důchod nebo předdůchodovou dávku,
  • zúčastnil se stávky nebo nepokoje,
  • ztratí práci v důsledku katastrofy, války atd.

Podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné získat dávky nabízené v rámci pojištění pro případ nezaměstnanosti, závisí na pojišťovně a typu úvěru pojištěného.

Příkladem by mohlo být pojištění kreditní karty. Zde je pojištění nabízeno ve formě balíčku, který poskytuje ochranu v případě ztráty zaměstnání, ztráty pracovní schopnosti ze zdravotních důvodů a v případě úmrtí držitele karty.

výhody

Ochrana, kterou lze získat při takovém pojištění, je neochvějná důvěryhodnost klienta a jeho postavení. Zakoupený dům, byt nebo auto nebude převzato ani prodáno. Nemusíte porušovat své úspory. A pro nalezení zaměstnání mají pojištěni nezaměstnaní až 12 měsíců.

Snad brzy bude každý schopen uzavřít politiku nezaměstnanosti
Snad brzy bude každý schopen uzavřít politiku nezaměstnanosti

Snad brzy bude každý schopen uzavřít politiku nezaměstnanosti . Jedna z pojišťoven na domácím trhu začala pracovat na takovém projektu. Obecnou myšlenkou tohoto pojištění je, že pojištěný by platil příspěvky např. 30 PLN, a v případě ztráty zaměstnání by obdržel dávku alespoň minimální mzdy (v roce 2005 – 849 PLN). Pokud by někdo platil vyšší pojistné, výše dávky by byla úměrně vyšší. Období, během kterého by pojištěná osoba zůstala nezaměstnaná bez nároku na dávku v nezaměstnanosti, by bylo zahrnuto do doby, která je nezbytná k určení nároku na starobní důchod.

autor: Anna Owczarek – Sampolska

Pojištění v nezaměstnanosti v Polsku

Kde platím v Polsku své příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti?
Příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti se vyplácejí v zemi zaměstnání. V Německu je úroková sazba zaplacená za tímto účelem v roce 2018 pro zaměstnavatele i zaměstnance ve výši 1,5% hrubé odměny. V Polsku činí prémie zcela plátce 2,45% hrubé odměny. V České republice činí příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2% z kalkulačního základu (součet všech zdanitelných příjmů ze zaměstnání) a je hrazen zaměstnavatelem v rámci jeho příspěvku na příspěvky na sociální zabezpečení (tj. Bez účasti zaměstnanců).

Pojištění v nezaměstnanosti v Polsku
Pojištění v nezaměstnanosti v Polsku

Kde mohu získat podporu v nezaměstnanosti?
Obecně platí, že jako přeshraniční zaměstnanec pobíráte dávky v nezaměstnanosti od příslušné pojišťovací instituce v zemi, kde žijete. Zaměstnanci žijící v Polsku nebo v České republice, kteří nedávno pracují v Německu, tak dostávají dávky v nezaměstnanosti od polského nebo českého úřadu práce. Přeshraniční pracovníci s bydlištěm v Německu a posledním pracovištěm v Polsku nebo v České republice pobírají dávky v nezaměstnanosti od agentury práce v Německu.

Jako doklad o zahraničních dobách pojištění potřebujete při předkládání přihlášky ve vaší zemi bydliště osvědčení U1 vydané ve vaší zemi zaměstnání (k získání od služeb zaměstnanosti v Polsku, Německu a České republice). Pokud doba pojištění v zemi posledního zaměstnání nepostačuje pro dávky v nezaměstnanosti, lze vzít v úvahu také jiná období pojištění v jiné zemi. Platí podmínky pro nabytí práv v zemi bydliště.

Pojištění v nezaměstnanosti v Polsku
Pojištění v nezaměstnanosti v Polsku

POZNÁMKA: Evropská komise navrhla změny v koordinaci systémů sociálního zabezpečení. V současné době je konzultována. Podrobnosti se však mohou během roku 2018 změnit.

Výplaty dávek v nezaměstnanosti: V případě nezaměstnanosti příhraničních pracovníků je za výplatu dávek v nezaměstnanosti v současné době odpovědný úřad práce v místě bydliště.

V budoucnu má úřad práce v posledním pracovním místě, tj. Místo, kde byly placeny příspěvky, vyplácet dávky v nezaměstnanosti, ale pouze tehdy, pokud tam přeshraniční pracovník pracoval alespoň 12 měsíců. V případě kratší doby bude nadále příslušný úřad práce v místě bydliště.

O změnách na této stránce vás budeme informovat.

Jaké jsou podmínky pro získání výhody?

Obecně platí, že v případě nezaměstnanosti musíte být k dispozici pro umístění v místě vašeho bydliště a být připraveni se účastnit umístění. Kromě toho se očekává jejich vlastní úsilí o nalezení zaměstnání. Abyste mohli dostávat dávky, musí být splněny podmínky týkající se dob pojištění v místě bydliště. Pokud odmítnete nabídku práce, kterou od vás můžete očekávat, nebo se nezúčastníte schůzek, hrozí vám, že nebudete dostávat dávku v nezaměstnanosti po určitou dobu (pozastavení) nebo ji dostávat pouze ve snížené výši.
Mohu zůstat v zahraničí a hledat práci?
Jako příhraniční pracovník máte právo se zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání nejen u služeb zaměstnanosti ve vaší zemi pobytu, ale také u služeb zaměstnanosti vaší poslední země zaměstnání. Chcete-li hledat práci v jiné zemi, než je země vašeho bydliště, v EU a Evropském hospodářském prostoru, můžete zůstat maximálně 3 měsíce a pobírat dávky v nezaměstnanosti v místě vašeho bydliště. Na žádost služeb zaměstnanosti je rovněž možné tuto lhůtu prodloužit na 6 měsíců. Musíte se ucházet o pracovní místo v zahraničí jako uchazeč o zaměstnání a dodržovat kontrolní předpisy. Po 4 týdnech nezaměstnanosti obdržíte ve své zemi bydliště certifikát U2, pomocí kterého můžete využívat zahraniční služby zaměstnanosti. Síť EURES, a zejména poradci EURES, jsou nápomocní při hledání práce přes hranice.

Podrobné informace o pobírání dávek lze získat od služeb zaměstnanosti v Polsku, Německu a České republice.

POZNÁMKA: Evropská komise navrhla změny v koordinaci systémů sociálního zabezpečení. V současné době je konzultována. Podrobnosti se však mohou během roku 2018 změnit.

To se týká zejména pojištění v nezaměstnanosti.

Zůstaňte v zahraničí a hledejte si práci při pobírání dávky: má být prodloužena ze tří na šest měsíců. Na požádání je také možné prodloužení.

O změnách na této stránce vás budeme informovat.

Společenství vlastníků pro dům Menšíkova 1, Brno , Brno IČO 07352395

Společenství vlastníků pro dům Menšíkova 1, Brno , Brno IČO 07352395
IČO: 07352395
FORMA: Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků pro dům Menšíkova 1, Brno , Brno IČO 07352395
Společenství vlastníků pro dům Menšíkova 1, Brno , Brno IČO 07352395

ADRESA: Menšíkova 141/1, Sadová, 612 00 Brno
Datum vzniku a zápisu: 8. srpen 2018
Spisová značka: S 12837 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: Společenství vlastníků pro dům Menšíkova 1, Brno
Sídlo: Menšíkova 141/1, Sadová, 612 00 Brno
Identifikační číslo:  07352395
Právní forma:
Společen.vlast.jednot.
Člen představenstva, předseda: Ing. ANETA PAVLÍKOVÁ
Brno
Den vzniku funkce: 9. srpen 2018

Pronájem domu 6+1 Praha 6 – Nebušice

Pronájem domu 6+1 Praha 6 – Nebušice. Pronájem novostavby rodinného domu 6+1, 330 m2 s velkou zahradou.

Pronájem domu 6+1 Praha 6 - Nebušice
Pronájem domu 6+1 Praha 6 – Nebušice

Přízemí rozlehlý obytný prostor s krbem volně navazující na venkovní terasu, ložnice, kuchyň (sporák, lednice, mrazák, myčka), prostornou spíž, koupelna a WC.

Pronájem domu 6+1 Praha 6 - Nebušice, obývací poko
Pronájem domu 6+1 Praha 6 – Nebušice, obývací pokoj

První patro: ložnice rodičů se šatnou a koupelnou, další tři ložnice, (jednu z nich s balkónem), koupelna a WC.

Pronájem domu 6+1 Praha 6 - Nebušice, ložnice
Pronájem domu 6+1 Praha 6 – Nebušice, ložnice

V suterénu je garáž pro 2 – 4 automobily, prádelna-pracovna, prostorný sklad a WC.

Pronájem domu 6+1 Praha 6 - Nebušice
Pronájem domu 6+1 Praha 6, Nebušice, koupelna

Na podlahách plovoucí podlahy a dlažba. Zahrada (850m2) s dětským koutkem umožňuje uživatelům nerušenou relaxaci a dostatečný prostor pro aktivní zábavu.

Pronájem domu 6+1 Praha 6 - Nebušice, kuchyň
Pronájem domu 6+1 Praha 6 – Nebušice, kuchyň

Dům je situován v blízkosti mezinárodní školy s výhledem na les. Soukromá příjezdová cesta je zárukou absolutního klidu. Dům je volný od 1/8/2018.

Vladimír Stránský

Vladimír Stránský

 Tel.: 608 11 44 11
 Mobil: +420 608 11 44 11

 

Ernst Hemingway o válce

Ernst Hemingway o válce

Ernst Hemingway o válce
Ernst Hemingway o válce

Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřelení hned první den občany své země.

Ernst Hemingway

Americký novinář a spisovatel

Ernest Hemingway vyrůstal v rodině lékaře, který vlastním příkladem a nadšením záhy v synovi vzbudil lásku k přírodě, lovu a sportu. Jeho matka byla velice zbožná a chtěla z něj mít slušně vychované dítě. Hrál na violoncello a přitom boxoval. Během studia na střední škole se pokoušel o verše, povídkové črty a sloupky do novin. Po absolvování školy se stal reportérem kansaského listu Star. Rok na to odjel do Itálie na italskou frontu první světové války jako dobrovolník ambulantních sborů Červeného kříže. Zde byl, jako první americký voják, těžce raněn. Po válce se živil jako novinář, působil i jako zahraniční zpravodaj, dopisovatel. Stále více se věnoval literatuře. Hemingway se stal členem skupiny amerických intelektuálů soustředěných v Paříži kolem Gertrudy Steinové – tzv. „Ztracená generace“. Jeho zkušenosti, mnohdy trpké a bolestné, ho nutí zamýšlet se nad motivy lidské statečnosti a nezdolnosti. Jako reportér se zúčastnil španělské občanské války. V době nástupu fašismu se stupňuje jeho humanistické cítění, které se současně odráží v řadě jeho děl. V roce 1944 byl jako korespondent přítomen u vylodění v Normandii. Hemingway byl mistrem krátkých forem v próze a jeho úsporný styl se stal pojmem v moderní světové literatuře. V roce 1954 dostal Nobelovu cenu za své asi nejznámější dílo Stařec a moře. Ve svých dílech vystupuje pod pseudonymem Nick Adams.

Poslední léta svého života strávil na Kubě. V roce 1961 pravděpodobně spáchal sebevraždu (zastřelil se puškou) a nezanechal po sobě žádný vysvětlující dopis. Jeho smrt bývá také vysvětlována jako nehoda při čištění hlavně. Naopak pro sebevraždu mluví to, že byl zkušený lovec, u kterého je takováto nehoda nepravděpodobná, a jeho problémy s depresemi. Také jeho přátelé se shodli na pravděpodobnosti sebevraždy.

druhá světová válka byla vyvolána Německem

druhá světová válka byla vyvolána Německem

 

koncentrák děti
koncentrák děti

 

ruhá světová válka byl globální vojenský konflikt, kterého se zúčastnila většina států světa a který se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíce zničujícím válečným setkáním v dějinách lidstva. Příčiny války bývají hledané v důsledcích Versailleské smlouvy, která podle některých historiků prohloubila pocit ponížení v poražených státech, zejména v Německu, a velké hospodářské krize na přelomu dvacátých a třicátých let. Tato krize zásadním způsobem oslabila mnoho evropských států, čímž umožnila vzestup nacismu (pod vedením Adolfa Hitlera) a jiných totalitních režimů v celé Evropě.

Obvykle se za datum začátku války v Evropě považuje 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. 17. září 1939, tedy o šestnáct dny později, zahájil Sovětský svaz (SSSR) invazi do Polska z východu. Krátce poté se do konfliktu vložili i Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu. V Asii je za začátek války považovány přepadení Číny Japonskem, které začalo 7. července 1937.

Kolín nad Rýnem po bombardování v roce 1945

Sovětský svaz nejprve uzavřel s Německem pakt o neútočení (tzv. Pakt Molotov-Ribbentrop), podepsaný 24. srpna 1939 (avšak datované o jeden den dříve, tedy 23. srpna). Tímto paktem si tyto dva státy, mimo jiné ustanovení, rozdělili sféry vlivu. V důsledku toho byl de facto uvolněn prostor pro vojenskou expanzi obou států. V dalším průběhu událostí byl však 22. června 1941 Sovětský svaz sám propadlý Německem a jeho spojenci (tzv. Operace Barbarossa). Spojené státy americké, který již dříve poskytovaly některým Spojencům v začínající válce pomoc, vstoupili aktivně do války 7. prosince 1941 poté, co Japonsko zaútočilo na jejich námořní základnu v Pearl Harbor. Konec války v Evropě nastal 8. května 1945 kapitulací Německa. Po americkém svržení atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září téhož roku.

Vztyčení vlajky nad Reichstagem

Druhou světovou válku doprovázely dosud nevídané míry zločinů proti lidskosti, válečné zločiny a nehumánní zacházení s válečnými zajatci. Oproti všem dosavadním konfliktům bylo v průběhu boje zasaženy i civilní obyvatelstvo, které utrpělo obrovské ztráty. Příkladem genocidy se stal holocaust, kterému na základě nacistické rasové ideologie padlo za oběť šest milionů evropských Židů. Dalším příkladem bylo systematické vyhlazování slovanského obyvatelstva na okupovaných územích východní fronty, kde bylo přes 8 milionů civilních obětí. Většina civilních obětí podlehla nemocem a hladu vyvolanými válečnými operacemi německé armády a masakrem nebo genocidě páchanými speciálními německými komandy. Válečné úsilí pohlcovalo veškerý lidský, ekonomický, průmyslový a vědecký potenciál všech zúčastněných národů, lze tak hovořit o vedení totální války. Také pohled na „civilizované metody boje“ se v mnoha ohledech výrazně změnil, protože zatímco v roce 1940 demokratické státy v čele s Velkou Británií a USA odmítali plošné nálety na nepřátelské území, později se k nim sami uchýlili.

V samotném závěru války byla ustanovena OSN, jejímž ústředním cílem byla prevence vzniku jakéhokoliv dalšího podobného konfliktu. Po vítězství Spojenců se zrodily dvě vedoucí světové supervelmoci: Sovětský svaz a Spojené státy. Jejich stále větší vzájemný antagonismus vedl k bipolární rozdělení světa a k počátkům studené války, kdy Josif Stalin spustil napříč evropským kontinentem železnou oponu, který od sebe oddělila svobodný západní svět a komunistické státy ve východní Evropě poddané Sovětům. Vedlejším efektem byl také vzrůst požadavků na právo na sebeurčení mezi národy ovládání koloniálními mocnostmi, což vedlo k akceleraci dekolonizace hnutí v Asii a Africe.