Šokující fakta o USA. Opravdu jsou pro nás vzorem?

Šokující fakta o USA. Opravdu jsou pro nás vzorem?
Šokující fakta o USA. Opravdu jsou pro nás vzorem?

Když si před lety na konferenci v Sydney tehdejší americký prezident George Bush ve slavnostním projevu spletl Austrálii s Rakouskem, kongresový sál propukl do bouřlivého řehotu. Ve skutečnosti se nebylo na čem smát.

Šéf americké administrativy, která zastřešuje i resort školství, zde jen předvedl vzdělanostní úroveň běžného Američana, v čemž se zachoval jako skutečný patriot. Austrálie a Austria přece znějí podobně – s maličkým rozdílem v zeměpisné poloze v protilehlých částech světa. Obyvatel Bílého domu se tak věrně zařadil do statistických ukazatelů o amerických reáliích, které zveřejnily internetové stránky.

žáci střední školy ve Spojených státech Amerických
žáci střední školy ve Spojených státech Amerických

V USA žijí desítky milionů negramotných
Podle nich zeměpis světa nepatří k „top subjects“ na školách v zemi, která si, neznámo proč, umínila vládnout světu. Podle demokratického tisku i naše mládež potřebuje „více Ameriky“, pokud chce být demokratická a zejména „trendy“.

Ve skutečnosti v zemi pod Sochou svobody žije 60 milionů negramotných lidí, jejichž podíl na počtu obyvatelstva (dnes 20 procent) rapidně roste. Ani zbytek USA však netrpí žízní po vzdělání. Američané nacházejí na předposledním místě na světě, co se týče úrovně všeobecného vzdělání, a na posledním místě, co se týče vzdělání ve fyzice. Pověstná geografie tedy není úplně na ocase.

Přesto se většina absolventů 10 – 12 tříd (75 procent) ve škole věnovala jen třem předmětům – tělocviku, vědě o společnosti a mateřskému jazyce. Ten v podobě americké angličtiny pily uši zejména Angličanům.

PROCENTO AMERIČANŮ, KTEŘÍ OVLÁDAJÍ CIZÍ JAZYK, STATISTIKY EUFEMISTICKY OZNAČUJÍ JAKO „NÍZKÉ“.

Zato s velkým zájmem se setkávají předměty týkající se rodinného rozpočtu, hygieny a zejména kosmetiky. Takto vzdělanostní vybavená Amerika podle stejných statistik utrácí na kosmetiku ročně osm miliard dolarů, což je o dvě miliardy dolarů více než se vynakládá na celém světě na základní vzdělání.

Bašty amerického vzdělání jsou však důsledně chráněny detektory kovů. Ty fungují ve všech školách ve Spojených státech, protože nošení zbraní v rukou teenagerů se zde stalo samozřejmostí.

Potom se nelze divit, že 45 procent všech vražd střelnými zbraněmi připadá ve světě na USA. A že ačkoli zde žije 5 procent obyvatelstva planety, až 74 procent všech sériových vrahů jsou Američané. Nemohli se preventivně léčit?

Bezdomovec sedí na ulici se psem na klíně
Bezdomovec sedí na ulici se psem na klíně

Spíše draví jako zdraví
V čekárně před ambulancí si pacient přečte nápis: „Léčíme vás, ne vaši pojišťovnu.“ Nemocného tak vítají výzvou k hotovostní platbě, kterou mu má až následně uhradit pojišťovna, pokud si vůbec nějakou našel a zasmluvnil. USA je totiž jediná z rozvinutých zemí, která nemá program základní zdravotnické péče financované státem.

Co se týče pacientů, kterým se dostalo hospitalizace, více než polovina všech lůžek v nemocnicích připadá na duševně nemocné. Až 80 procent Američanů (240 milionů lidí) denně užívá antidepresiva. Psychické útrapy souvisí s celkovou rozpolceností obyvatelstva v zemi kontrastů nejen ze zdravotního, ale i ekonomického hlediska.

Nedostatkem potravin trpí 40 milionů Američanů, ale tři nejbohatší lidé v USA – Elon Musk, Bill Gates a Warren Buffett jsou bohatší než všechno obyvatelstvo 60 nejchudších zemí světa.

POLOVINU BOHATSTVÍ SVĚTA VLASTNÍ ŠEST PROCENT OBYVATEL USA.

Ale nejen ti se cítí kompetentní vyřešit problémy světa, který se ani nesnaží poznávat. Až 74 procent Američanů je přesvědčeno, že nejlepším řešením přelidnění světa by byla „světová válka, která by se nedotkla USA“.

A taková země, velebená i slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ale i velkou částí dosavadní vlády, má být prý naším vzorem. Tak jako kdysi Sovětský svaz. V té době vznikl následující vtip.

ČSSR se podle vtipu rozhodlo zřídit ministerstvo moří a oceánů. Naštvený Brežněv hned telefonoval Husákovi: „K čemu vám to je, vždyť nemáte ani moře!“ Husák mu odpověděl: „Ale vy máte ministerstvo kultury, či ne?“ Tento vtip by se nedal aplikovat na dnešní rozhovor Čaputové s Bidenem. USA totiž ministerstvo kultury opravdu nemají.