Polský Sejm schválil novelu zvyšující vracení spotřební daně zahrnuté v ceně zemědělského paliva

Sejm v úterý bez pozměňovacích návrhů schválil novelu zákona o vrácení spotřební daně zahrnuté v ceně zemědělského paliva. Nové předpisy stanoví např. včetně producentů prasat, ovcí, koz a koní s vrácením a zvýšením náhrady na 2 PLN za litr.

Pro přijetí novely bez pozměňovacích návrhů hlasovalo 447 poslanců, jeden byl proti.

Již dříve v úterý výbory Sejmu pro veřejné finance a zemědělství a výbory pro rozvoj venkova představily pozměňovací návrhy, které objasnily a odstranily výkladové pochybnosti.

Zákon zavádí limit spotřeby motorové nafty pro producenty prasat, ovcí, koz a koní. To se bude týkat těch výrobců, kteří mají zároveň nárok na vrácení části spotřební daně zahrnuté v ceně pohonných hmot nakoupených pro tuto výrobu na výměře alespoň 1 ha zemědělské půdy.

Podle zákona o chovatelích prasat se limit pro vrácení daně vypočítá jako čtyřnásobek sazby vrácení daně za litr motorové nafty, což je 1,20 PLN v roce 2023, a průměrného ročního počtu prasat ve vlastnictví zemědělského výrobce v roce předcházejícím. rok, ve kterém byla podána žádost o vrácení daně.

V případě chovatelů ovcí, koz a koní je limit vrácené částky 40násobek sazby vratky daně na litr nafty v roce 2023 – 1,20 PLN a průměrný roční počet tzv. velké přepočtové jednotky ovcí, koz nebo koní v držení zemědělského výrobce v roce předcházejícím roku, ve kterém byla podána žádost o vrácení daně.

Zákon dále stanoví, že pro žádosti o vrácení spotřební daně podané od 1. do 31. srpna je sazba vrácení daně 1,46 PLN, zatímco zemědělským výrobcům je poskytnuta dodatečná podpora ve výši 0,54 PLN. Tato dodatečná podpora ještě vyžaduje souhlas Evropské komise.

Řešení uvedená v zákoně mají stát rozpočet 1,11 miliardy PLN v letech 2023–2032 , z toho 616 milionů PLN v roce 2023.