Centrální bankéř řekl: proto vás nepustí do reálné úrokové sazby

Kladná reálná úroková sazba je potřebná k prolomení Maďarské inflace, a s tím lze pro růst v Maďarsku v současném nestabilním a nebezpečném globálním ekonomickém prostředí udělat maximum, řekl Gyula Pleschinger Világgazdaság. Člen měnové rady Maďarské centrální banky hovořil také o tom, jaké možnosti se projednávaly při posledním rozhodování o úrokových sazbách, kdy mohou podpořit hospodářskou politiku vlády, a také zhodnotil kroky k uzamčení úrokových sazeb.

Fondy EU pro naši zemi jsou nutné, abychom to dohnali, ale nejsou dostatečné, řekl Világgazdaság Gábor Regős, odborný šéf Makronómského institutu. Maďarský ministr pro místní rozvoj Tibor Navracsics sice slibuje, že na konci listopadu může dojít k dohodě s Evropskou komisí a na konci roku mohou být otevřeny rozdělovače peněz EU, po výsledcích polských voleb může vyvstat otázka pro mnohé, zda nelze přesunutí fondů soudržnosti odložit na roky později. Netřeba dodávat, že takový scénář by ovlivnil i dlouhodobý vývoj země.

V loňském roce bylo Maďarsko na úrovni 76,6 procenta úrovně rozvoje EU, ale domácí hospodářská politika má ambicióznější cíle, které by zemi do roku 2030 vynesly až na 90 procent průměru EU, ale stagnace unijních fondů by mohla tohle všechno ohrozit. Regős se domnívá, že zásadní problém je v tom, že bez fondů EU by dohánění trvalo mnohem déle, zejména proto, že tyto prostředky jsou k dispozici našim přímým konkurentům, takže nedostatek těchto prostředků – jak je vidět na údajích o letošním růstu – je obrovský. znamená to i nevýhodu.

V loňském roce bylo Maďarsko na úrovni 76,6 procenta úrovně rozvoje EU, ale domácí hospodářská politika má ambicióznější cíle, které by zemi do roku 2030 vynesly až na 90 procent průměru EU, ale stagnace unijních fondů by mohla tohle všechno ohrozit. Regős se domnívá, že zásadní problém je v tom, že bez fondů EU by dohánění trvalo mnohem déle, zejména proto, že tyto prostředky jsou k dispozici našim přímým konkurentům, takže nedostatek těchto prostředků – jak je vidět na údajích o letošním růstu – je obrovský. znamená to i nevýhodu.
V loňském roce bylo Maďarsko na úrovni 76,6 procenta úrovně rozvoje EU, ale domácí hospodářská politika má ambicióznější cíle, které by zemi do roku 2030 vynesly až na 90 procent průměru EU, ale stagnace unijních fondů by mohla tohle všechno ohrozit. Regős se domnívá, že zásadní problém je v tom, že bez fondů EU by dohánění trvalo mnohem déle, zejména proto, že tyto prostředky jsou k dispozici našim přímým konkurentům, takže nedostatek těchto prostředků – jak je vidět na údajích o letošním růstu – je obrovský. znamená to i nevýhodu.

Aby to dohnalo, musí se zvýšit i podíl domácího vlastnictví

Samozřejmě je zde také otázka, do jaké míry lze letošní slabá data Maďarského HDP vysledovat až k uzavírání kohoutků peněz, každopádně je faktem, že kromě maďarské ekonomiky i polské, která chodí v podobných botách, není v posledních měsících v příliš dobré kondici, ve druhém čtvrtletí na čtvrtletní bázi 3, Její emise klesly o 7 procent, což je největší pokles mezi členskými státy. V případě naší země je však do celkového obrazu zahrnut i fakt, že váha fondů EU na investicích za posledních deset let značně poklesla, takže tvrzení, že veškerý rozvoj by byl realizován z fondů EU, především kohezních fondů, by se měl stát i nadále. zdaleka neplatí.

Důležitým krokem k dohnání je zvýšení domácího poměru v rámci přidané hodnoty, aby nakonec domácí pracovní síla nevyráběla ve prospěch jiných ekonomik

– zdůraznil ekonom, který říká, že fondy EU potřebují především maďarské společnosti, které jsou kapitálově mnohem chudší než jejich západní protějšky a v mnoha případech na tom nejsou ani technologicky. Nemluvě o tom, že zisk vytvořený tuzemskými podniky zde zůstává a neodtéká do zahraničí.

Sociální funkce jsou posíleny fondy EU

Ale nejen firmy, tyto zdroje potřebuje i stát, jednak kvůli konkurenceschopnosti a vytvoření infrastrukturního zázemí, přičemž se objevuje i důležitá funkce blahobytu: investice do dopravy či zdravotnictví také zlepšují každodenní životní podmínky rodin. . Podle analytika se kvůli nedostatku fondů EU některé z těchto investic nerealizují, nebo až mnohem později, protože stát je kvůli své rozpočtové situaci nemůže nahradit. Krátkodobě to zhoršuje ekonomickou výkonnost prostřednictvím nižšího objemu investic, v delším horizontu pak nižší produktivitu a export, dodal.

Maďarská ekonomika také potřebuje fondy EU a přímé zahraniční investice

Na otázku, zda by je mohly nahradit přímé zahraniční investice (PZI), které v rozhovoru pro Világgazdaság začátkem léta řekl ministr pro ekonomický rozvoj Márton Nagy, jsou v mnoha případech dokonce lepší než fondy EU, odpověděl Regős, že podle něj ne, ti dva by měli existovat spolu, vedle sebe. Prostředky EU většinou plynou do malých a středních podniků, takže podniky v domácím vlastnictví je mohou využít ke zlepšení, což je místo, kde zůstává zisk, a jejich rozvoj je nezbytný k tomu, aby je dohnaly.

Bez velkých společností se přitom neobejdeme kvůli jejich vysoké technologické úrovni a jejich silnému vlivu na zaměstnanost.

Velké firmy jsou typicky zahraniční a jen několik z nich zde vzniklo. Podle Regőse musí hospodářská politika najít rovnováhu mezi těmito dvěma, to znamená, že musí také pomoci rozvoji malých a středních podniků. „V případě přílivu zahraničního provozního kapitálu by měli rozhodovatelé věnovat pozornost také tomu, jaký kapitál přitéká: jak vysoká je s tím spojená přidaná hodnota, kolik pracovních míst vytvoří, jaký je očekávaný sociální a environmentální dopad – že je, jak ideální je daná investice celkově,“ vysvětlil odborný manažer Institutu Makronom.