Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2018.

Více na www.televizezatec.cz nebo na facebooku televize OKplus Žatec

Informace o Cyklo-běhu Za Českou republiku bez drog 2018. Setkání na Magistrátu města Ostravy.
Informace o Cyklo-běhu Za Českou republiku bez drog 2018. Setkání na Magistrátu města Ostravy.

Návštěvy radnic i besedy ve školách mají naplánovány účastníci tradiční akce Cyklo-běh za Českou republiku bez drog.

Aktivisté 15. ročníku vyrazili v pondělí z Orlové. První zastávku měli v Havířově, kde navštívili magistrát. Pokračovali do Českého Těšína, Třince až do cíle ve Frenštátě pod Radhoštěm. Cíl cesty je po 1300 kilometrech v Praze.

Informace o Cyklo- běhu Za Českou republiku bez drog 2018. Jedna z účastnic týmu.
Informace o Cyklo- běhu Za Českou republiku bez drog 2018. Jedna z účastnic týmu.

Města, která tuto jízdu uvítají, se symbolicky připojí k myšlence být městem bez drog.

„Myšlenka je upozornit na to, že problém s drogami lze řešit, a to přes vzdělávání, aby se děti a mladí lidé dověděli, proč jsou drogy špatné. Oni vědí, že jsou drogy špatné, ale nevědí proč. Pokud to budou vědět, mohou změnit svůj názor, své předsudky a chování. Proto jsme jako základ pojali vzdělávání pomocí letáků, brožurek a přednášek, vysvětlil za organizátory Vlastimil Špalek.

CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018
CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Setkání s aktivisty byli přítomni také strážníci. „Jakýkoli počin, který má v této problematice smysl, je důležitý. Sami se aktivně zapojujeme do různých projektů,“ řekla Monika Krpelíková z Městské policie Havířov.

 

 

Mluvte o drogách u vás doma! Prevence je nejlepší ochrana před problémem! Nestavte se zády k faktům!

Mluvte o drogách u vás doma! Prevence je nejlepší ochrana před problémem! Nestavte se zády k faktům!

www.rekninedrogam.cz

 

Cykloběh proti drogám se během své cesty po ČR zastavil v Plzni. Plzeňák Richard byl u toho

UMOŽŇUJEME DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT ! Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí již od roku 1993. Naše sdružení se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých

Odhaduje se, že 208 milionú lidí na celém světě konzumuje nelegální látky. Národní průzkum užívání drog a zdraví USA z roku 2007 ukázal, že 19,9 milionu Američanů (tj. asi 8 % z celkové populace starší 12 let) užívalo ilegální drogy v předcházejícím měsíci.

Lukáš Bechyně, Pravda o drogách

Lukáš Bechyně, Pravda o drogách

Řekni ne drogám, řekni ano životu, Lukáš Bechyně

Řekni ne drogám, řekni ano životu, Lukáš Bechyně

Projekt Řekni ne drogám – řekni ano životu, vznikl poprvé ve Francii v polovině 80. let minulého století, jako odpověď na vzestup drog v celé Evropě. Projekt se stal rychle žádaným a za tu dobu se rozšířil po celém světě.

Závislost na drogách je stále palčivější problém. Nejčastěji v teenagerském věku přicházejí první zkušenosti s legálními, ale i nelegálními drogami.

S cílem informovat veřejnost o drogovém problému a poskytnout informace o možnosti zdravého života bez drog byl 26. červen označen jako Mezinárodní den boje proti drogám a nelegálnímu obchodování s nimi. Naší ambicí je upozornit společnost na nebezpečí drog a spojovat všechny lidi, kteří si tento problém uvědomují a jsou ochotni něco pro to udělat.

 

Cykloběh za Českou Republiku bez drog 2015 – TRAILER

Cykloběh za Českou Republiku bez drog 2015 – TRAILER

Řekni ne drogám – řekni ano životu na TV Barrandov

Řekni ne drogám – řekni ano životu na TV Barrandov

Podle průzkumu ESPAD provedeného v ČR v roce 2007, potvrdilo sníženou výkonnost ve škole v důsledku užívání nelegálních drog 19,3 % studentů, problémy ve vztazích s rodiči uvedlo 14,1 % a problémy ve vztazích s přáteli uvedlo 16,6 % studentů.

Mnoho drog má však další vlastnost: přímo ovlivňují mysl.

 

In Support of a Drug-Free World – Scientology.org

Nejčastěji užívanou nelegální drogou je marihuana. Dle Světové zprávy OSN o drogách z roku 2008 asi 3,9 % světové populace ve věku 15 až 64 let užívá marihuanu.

Mládež je dnes více než kdy předtím vystavena nebezpečí drog. Podle průzkumu, Centra pro kontrolu nemocí z roku 2007 se 45 % studentů středních škol již opilo a 19,7 % jich kouřilo marihuanu jen za poslední měsíc.

Foundation for a Drug Free World of The Americas

Podle aktuálního průzkumu provedeného v evropských zemích bylo pod vlivem marihuany mezi 10 a 40 % dospívajících ve věku 15 -16 let. Nejvíce jich bylo v České republice (44 %), následuje Irsko (39 %), Velká Británie (38 %) a Francie (38 %). Ve Španělsku a Velké Británii je mezi patnácti a šestnáctiletými 4 až 6 % těch, kdo užívají kokain. Jeho užívání mezi mládeží vzrostlo v Dánsku, Itálii, Španělsku, Velké Británii, Norsku a Francii.

Cykloběh za ČR bez drog 2016 – trailer

Cykloběh za ČR bez drog 2016 – trailer

Řekni ne drogám – řekni ano životu (Dokument 2017) HD

Řekni ne drogám – řekni ano životu (Dokument 2017) HD

 

 

Creating a Drug-Free World – The Truth About Drugs

 

Okamžité účinky užívání marihuany zahrnují zrychlený srdeční tep, dezorientaci, nedostatečnou koordinaci těla, často následovanou depresí nebo ospalostí. Někteří uživatelé trpí záchvaty paniky nebo úzkosti.

Problém zde však nekončí. Dle vědeckých studií zůstává aktivní složka marihuany, tedy THC, v těle několik týdnů nebo i déle.

Protidrogová prevence

Protidrogová prevence je snaha o to předejít první konzumaci drog. Ideální za začít provádět tuto snahu v době, kdy děti ještě nestačili drogy vyzkoušet. Ideální věková skupiny pro protidrogovou prevenci je 9 – 13 let.  Protidrogová prevenci jsou činnosti které mají za cíl zamezit první konzumaci drog. U některých drog vzniká závislost již po několika požitích drogy.

Pod pojmem „primární prevence“ se rozumí strategie a aktivity určené k předcházení prvnímu užití drogy a vlastnímu začátku užívání drog. Mluvíme-li o „sekundární prevenci“, máme na mysli programy, strategie a aktivity zaměřené na prevenci vlastního zneužívání drog a včasnou identifikaci a léčbu uživatelů drog s cílem zabránit vzniku závislosti na drogách.

Protidrogová prevence lze rozdělit do několika úrovní a hledisek. Základem je prevence primární, kdy je možnost zamezit vzniku problému s drogou – výchovou, nebo sekundární, což je schopnost odhalit problém a zahájit léčbu nebo terciární, kdy je třeba minimalizovat negativní dopady.

Primární prevence by měla probíhat především v rodině, kdy je nutno dítěti podávat pravdivé informace, mluvit s dětmi o problematice (nic si nebrat od cizích lidí). Také je důležité vést děti ke smysluplným aktivitám ve volném čase. Je důležité dětem věnovat dostatek času, umět jim naslouchat, pomáhat, nezklamat je a hlavně je vést k pocitu hrdosti na svou individualitu (nemít strach být jiný než ostatní) a k sebevědomí. Je třeba je vést k zodpovědnosti za své chování, důvěřovat jim, ale prověřovat je a budovat s nimi pevný hodnotný systém, jako je upřímnost, vztah k sobě samému a vztah k lidem.

Primární prevence probíhá i ve škole, zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně-patologických jevů. Cílem primární prevence je tedy předcházet vzniku sociálně- patologických jevů a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, tak aby získané znalosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programů primární prevence, ale i v budoucnu, v běžném životě.

drogová negramotnost u mládeže – příčina začátku konzumace drog

upozornit na drogovou negramotnost u mládeže
upozornit na drogovou negramotnost u mládeže

Nikdo učený z nebe nespadl. Děti a mládež se narodí neznalí drog. Naši prarodiče se například za celý dlouhý život setkali s drogami jen velmi málo. Pokud někdo v minulosti nebydlel ve velkém městě těžko se s dogami osobně vůbec setkal.

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2017 – největší pravidelná protidrogová kampaň pojená se sportem
Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2017 – největší pravidelná protidrogová kampaň pojená se sportem

Záleží kdo dětem a mladistvým podá informace o drogách a jakou formou. Forma nátlaku, kdy dětem vtloukají dospělí, že něco nesmí může působit spíše jako propagace něco zkusit. Nemá cenu něco lidem vnucovat.

ŘEKNI NE DROGÁM-ŘEKNI ANO ŽIVOTU
ŘEKNI NE DROGÁM-ŘEKNI ANO ŽIVOTU

To nefunguje. Lze ale poutavě na úrovni dané skupiny posluchačů informace zajímavým způsobem podat, a najít takovou formu, aby informaci došli až k jejich adresátovi.

Cyklo-běh za ČR bez drog
Cyklo-běh za ČR bez drog

Podle informací, které člověk má se pak rozhoduje. Některá rozhodnutí (je jich většina) lze podáním informaci zásadně ovlivnit. Drogovou negramotnost u mládeže je možné podáním informací zcela vyplnit informacemi o drogách, drogové závislosti a účincích konzumace drog.

Projekt Řekni ne drogám – řekni ano životu, vznikl poprvé ve Francii v polovině 80. let minulého století, jako odpověď na vzestup drog v celé Evropě.

Cykloběh za ČR bez drog – ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Cílem akce je upozornit na problematiku drog, především ve spojení s mládeží a dětmi, a pomoci posílit aktivity na poli primární prevence, kde dlouhodobě panuje nízká informovanost.

 Ve světě se o drogách hodně mluví – na ulicích, ve školách, na internetu, i v televizi. Něco z toho je pravda, něco ne.

Protidrogová prevence - Fakta o těchto běžně zneužívaných drogách
Protidrogová prevence – Fakta o těchto běžně zneužívaných drogách

Velkou část toho, co se o drogách říká, ve skutečnosti šíří ti, kdo drogy prodávají. Napravení drogoví dealeři přiznávají, že byli ochotní říci cokoli, jen aby člověka přiměli drogu koupit.
Nenechte se obelhávat. Abyste se vyhnuli závislosti a mohli vzdorovat drogám a pomohli svým přátelům, potřebujete fakta. Proto jsme připravili tuto brožuru – pro vás.
Komunikace s vámi je pro nás důležitá, proto se těšíme na vaše připomínky. Můžete navštívit naši webovou stránku na adrese www.drugfreeworld.org a poslat nám e-mail na info@drugfreeworld.org.

příčina začátku konzumace drog