Šanghaj 1292-1992: proces formování města ve vztahu k ekonomickým a politickým faktorům

Historie Šanghaje začala jako historie malého okresního města ve feudálním období, v době, kdy se objevovaly nové výrobní síly.

Šanghaj
Šanghaj

V období koncesí, kdy byl zaveden nový ekonomický řád, se stal metropolitním městem. Po zavedení komunismu město plánovalo svou ekonomiku z velké části podle státní městské politiky, v ideologické perspektivě národního rozvoje. Studium těchto městských transformací v Šanghaji, analyzované období po období, vrhá světlo na různé fáze vývoje sociálního a prostorového řádu. Pozornost je věnována různým silám, společenským, politickým a ekonomickým a tomu, jak „strategie“ těchto sil ovlivňuje a transformuje fyzické město. To umožňuje identifikovat různé fáze a úrovně transformace.