Tuniské obyvatelstvo v pařížském prostoru

Tuniské obyvatelstvo, které nedávno emigrovalo do Francie, prožívá v pařížském regionu obtížné životní podmínky. Nejisté podmínky bydlení, protože se většinou nacházejí v nízko komfortním, dokonce nezdravém bydlení v hlavním městě, pokud nejsou odsunuti na předměstí.

Tuniské obyvatelstvo v pařížském prostoru
Tuniské obyvatelstvo v pařížském prostoru

Stejně obtížné pracovní podmínky, protože ti, kteří se aktivně účastnili a přispěli k hospodářskému rozvoji Francie, se dnes někdy ocitnou nezaměstnaní, pokud nejsou příliš staří nebo v důchodu, končí své osamělé nebo hospitalizované dny, zapomeňte na politické orgány. Nejmladší, ti z „druhé“ nebo dokonce „třetí generace“ jsou na tom sotva lépe, protože zatímco většina z nich má normální školní docházku, příliš mnoho z nich je ve škole. mezi nimi se setkávají s akademickým neúspěchem, výběrem ze školy, který je nasměruje na kurzy krátkého a odborného vzdělávání a zasvětí je jako jejich otce podřadným a málo placeným pracovním místům. Tito mladí lidé do značné míry prokázali, že cítí nejen plnohodnotné Francouze, ale že se také chtějí aktivně podílet na budování budoucnosti Francie. Integrace přistěhovalců zahrnuje zlepšení jejich životních a bytových podmínek, lepší odbornou přípravu i zohlednění obtíží a zvláštností jejich dětí ve škole. věnovat je jako jejich otcové podřadným a slabě placeným pracovním místům. Tito mladí lidé do značné míry prokázali, že cítí nejen plnohodnotné Francouze, ale že se také chtějí aktivně podílet na budování budoucnosti Francie. Integrace přistěhovalců zahrnuje zlepšení jejich životních a bytových podmínek, lepší odbornou přípravu i zohlednění obtíží a zvláštností jejich dětí ve škole. věnovat je jako jejich otcové podřadným a slabě placeným pracovním místům. Tito mladí lidé do značné míry prokázali, že cítí nejen plnohodnotné Francouze, ale že se také chtějí aktivně podílet na budování budoucnosti Francie. Integrace přistěhovalců zahrnuje zlepšení jejich životních a bytových podmínek, lepší odbornou přípravu i zohlednění obtíží a zvláštností jejich dětí ve škole.

Nejvýznamnější Napoleonovy bitvy

Po uzavření míru s Rakouskem se Napoleon vydává 19. května 1789 na výpravu do Egypta, která by měla Angličanům odříznout důležitou cestu do Indie. Předpokládá, že domorodé obyvatelstvo se proti Angličanům vzbouří, ale nestane se tak. Francouzi v bitvě pod pyramidami v Káhiře vítězí a britský admirál Nelson za krátkou dobu dokonce poráží i francouzskou flotilu při Abukiru. Napoleonova armáda se vydává na východ, dobývá Tel Aviv, Haifa, Palestinu, ale kvůli šířící se morové nákaze a nedostatku munice se vrací zpět do Káhiry. Napoleon nechává svou armádu v Egyptě napospas nepřátelům, horku a nemocem a vrací se do Francie, kde nastolí vojenskou diktaturu. Výprava do Egypta byla katastrofou, ale měla význam z hlediska historie – znovuobjevení egyptských pyramid a snaha o rozluštění jejich tajemství a hieroglyfů začala století velkého rozmachu archeologie.
V r. 1802 se mu podařilo uzavřít mír s Angličany, ale 2 roky na to se rozpory s Británií prohlubují, Napoleon se snaží omezovat dovoz anglického zboží do Evropy a Angličané odmítají odejít z Malty a tak se roku 1805 opět začíná válka. Británie měla velkou strategickou výhodu – tou byl kanál La Manche. Británie disponovala vojenským námořnictvem dost silným na to, aby kanál pohlídala. 19. října 1805 se Britové blíží k francouzsko – španělské flotile 33 bitevních lodí plujících jižně od Cádizu, přičemž Nelson vedl návětrnou linií 12 lodí a Colingwood vedl na závětrné linii 15 lodí. Velitel francouzské flotily Vilneuve měl sice početní převahu v lodích iv dělech, ale Britové vynikali velením a morálkou – plánovali proniknout francouzsko – španělskou linií na dvou místech a zaujmout nepřítele bojem na krátkou vzdálenost, aby mu znemožnily únik. Nelson chtěl mít jistotu, že bitva bude dobojovaná až do konce, a proto byl připraven smířit se na začátku se zničením nebo poškozením několika lodí, aby se přiblížil natolik blízko, aby jeho boční děla zničili nepřítele, ale sám utrpěl smrtelné zranění. Vedení bitvy převzal Colingwood a v následující hodině bylo zničeno dalších 9 nepřátelských lodí. Bitva u Trafalgaru byla na konci. Skončila masakrem – 4408 mužů mrtvých a 2250 zraněných. Napoleonova námořní moc byla navěky zlomena. Napoleon zuřil a změnil taktiku. Začal šířit zprávy, že chce uzavřít mír. Car Alexandr k němu poslal svého generála, který potvrdil, že se Napoleon chce vzdát.

Inga Sempé čestný host Bratislava Design Week.

Pozvání na festival Bratislava Design week přijala slavná francouzská designérka Inga Sempé. Sempé patří ke generaci designérů, jejichž nástup je spojen s koncem minulého století. Už od začátku zaujala svým poetickým přemýšlením i logikou v ní navržených předmětech. Specializuje na produktový design a nábytek, spolupracuje s prestižními výrobci, jako jsou Ligne Roset, Mutina, HAY, Baccarat, Luceplan či Moustache. Její tvorba je postavena na precizním definování formy, důkladném výběru materiálu, povrchové úpravy, ale i na specifické disciplinované jednoduchosti, která je plná poetiky.

Inga Sempé
Inga Sempé

Tato Pařížanka získala řadu prestižních ocenění a vystavovala například v Musée des Arts decoratifs nebo v Centru Georges Pompidou v Paříži.

Co dělá šperk šperkem? dizajnérka- Sylvia Jokelová

Na Bratislava Design weeku se představí přednáškou 9. června.

Francouzská designérka Inga Sempé na festivalu Bratislava Design Week (8.-9. Červen 2015)

Čeká vás letos konec fixace hypotéky? Změnit banku je čím dál tím snadněji

Slavná francouzská designérka Inga Sempé bude speciální Hošťka Bratislava Design Week (BADW), mezinárodního festivalu současného designu, který se uskuteční v termínu od 8. do 14. června 2015 ve Starém městě v Bratislavě. Designérka se zúčastní slavnostního otevření festivalu a také svou přednáškou zahájí specializovanou konferenci určenou pro všechny milovníky designu s názvem In the midlo Design Forum (IMDF).
Tvorba Ingy Sempé je postavena na precizním definování formy, důkladném výběru materiálu, povrchové úpravy, ale i na specifické disciplinované jednoduchosti. Držitelka mnoha prestižních ocenění vystavovala například v Musée des Arts decoratifs nebo v Centru Georges Pompidou v Paříži.