Šokující fakta o USA. Opravdu jsou pro nás vzorem?

Šokující fakta o USA. Opravdu jsou pro nás vzorem?
Šokující fakta o USA. Opravdu jsou pro nás vzorem?

Když si před lety na konferenci v Sydney tehdejší americký prezident George Bush ve slavnostním projevu spletl Austrálii s Rakouskem, kongresový sál propukl do bouřlivého řehotu. Ve skutečnosti se nebylo na čem smát.

Šéf americké administrativy, která zastřešuje i resort školství, zde jen předvedl vzdělanostní úroveň běžného Američana, v čemž se zachoval jako skutečný patriot. Austrálie a Austria přece znějí podobně – s maličkým rozdílem v zeměpisné poloze v protilehlých částech světa. Obyvatel Bílého domu se tak věrně zařadil do statistických ukazatelů o amerických reáliích, které zveřejnily internetové stránky.

žáci střední školy ve Spojených státech Amerických
žáci střední školy ve Spojených státech Amerických

V USA žijí desítky milionů negramotných
Podle nich zeměpis světa nepatří k „top subjects“ na školách v zemi, která si, neznámo proč, umínila vládnout světu. Podle demokratického tisku i naše mládež potřebuje „více Ameriky“, pokud chce být demokratická a zejména „trendy“.

Ve skutečnosti v zemi pod Sochou svobody žije 60 milionů negramotných lidí, jejichž podíl na počtu obyvatelstva (dnes 20 procent) rapidně roste. Ani zbytek USA však netrpí žízní po vzdělání. Američané nacházejí na předposledním místě na světě, co se týče úrovně všeobecného vzdělání, a na posledním místě, co se týče vzdělání ve fyzice. Pověstná geografie tedy není úplně na ocase.

Přesto se většina absolventů 10 – 12 tříd (75 procent) ve škole věnovala jen třem předmětům – tělocviku, vědě o společnosti a mateřskému jazyce. Ten v podobě americké angličtiny pily uši zejména Angličanům.

PROCENTO AMERIČANŮ, KTEŘÍ OVLÁDAJÍ CIZÍ JAZYK, STATISTIKY EUFEMISTICKY OZNAČUJÍ JAKO „NÍZKÉ“.

Zato s velkým zájmem se setkávají předměty týkající se rodinného rozpočtu, hygieny a zejména kosmetiky. Takto vzdělanostní vybavená Amerika podle stejných statistik utrácí na kosmetiku ročně osm miliard dolarů, což je o dvě miliardy dolarů více než se vynakládá na celém světě na základní vzdělání.

Bašty amerického vzdělání jsou však důsledně chráněny detektory kovů. Ty fungují ve všech školách ve Spojených státech, protože nošení zbraní v rukou teenagerů se zde stalo samozřejmostí.

Potom se nelze divit, že 45 procent všech vražd střelnými zbraněmi připadá ve světě na USA. A že ačkoli zde žije 5 procent obyvatelstva planety, až 74 procent všech sériových vrahů jsou Američané. Nemohli se preventivně léčit?

Bezdomovec sedí na ulici se psem na klíně
Bezdomovec sedí na ulici se psem na klíně

Spíše draví jako zdraví
V čekárně před ambulancí si pacient přečte nápis: „Léčíme vás, ne vaši pojišťovnu.“ Nemocného tak vítají výzvou k hotovostní platbě, kterou mu má až následně uhradit pojišťovna, pokud si vůbec nějakou našel a zasmluvnil. USA je totiž jediná z rozvinutých zemí, která nemá program základní zdravotnické péče financované státem.

Co se týče pacientů, kterým se dostalo hospitalizace, více než polovina všech lůžek v nemocnicích připadá na duševně nemocné. Až 80 procent Američanů (240 milionů lidí) denně užívá antidepresiva. Psychické útrapy souvisí s celkovou rozpolceností obyvatelstva v zemi kontrastů nejen ze zdravotního, ale i ekonomického hlediska.

Nedostatkem potravin trpí 40 milionů Američanů, ale tři nejbohatší lidé v USA – Elon Musk, Bill Gates a Warren Buffett jsou bohatší než všechno obyvatelstvo 60 nejchudších zemí světa.

POLOVINU BOHATSTVÍ SVĚTA VLASTNÍ ŠEST PROCENT OBYVATEL USA.

Ale nejen ti se cítí kompetentní vyřešit problémy světa, který se ani nesnaží poznávat. Až 74 procent Američanů je přesvědčeno, že nejlepším řešením přelidnění světa by byla „světová válka, která by se nedotkla USA“.

A taková země, velebená i slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ale i velkou částí dosavadní vlády, má být prý naším vzorem. Tak jako kdysi Sovětský svaz. V té době vznikl následující vtip.

ČSSR se podle vtipu rozhodlo zřídit ministerstvo moří a oceánů. Naštvený Brežněv hned telefonoval Husákovi: „K čemu vám to je, vždyť nemáte ani moře!“ Husák mu odpověděl: „Ale vy máte ministerstvo kultury, či ne?“ Tento vtip by se nedal aplikovat na dnešní rozhovor Čaputové s Bidenem. USA totiž ministerstvo kultury opravdu nemají.

Proč se Američané ve srovnámí s Rusy tolik usmívají?

Každý by si měl vzít ponětí z něčeho, co řekl francouzský autor Jean Genet: "Prosím, nerozumějte mi příliš rychle." To vše stejně platí v mnoha jiných zemích – zvláště ve slovanských.
Každý by si měl vzít ponětí z něčeho, co řekl francouzský autor Jean Genet: „Prosím, nerozumějte mi příliš rychle.“
To vše stejně platí v mnoha jiných zemích – zvláště ve slovanských.

Je to zajímavý kulturní rozdíl. Mám partu rusko-amerických přátel, kteří emigrovali ze SSSR, a poznamenali, že pokud v Rusku někdo chodí s úsměvem jako Američané, předpokládají, že je buď dementní, nebo prostitutka.

Ukazuje to, že si možná myslíte, že úsměv je univerzální – což je – a znamená všude to samé – což ne.

Amerika je z větší části země osídlená relativně nedávnou imigrací. A přistěhovalectví z celého světa. Amerika je navíc velká země s většinou dobrým počasím a vysokou obytnou mobilitou.

Což znamená, že musíme být schopni se rychle usadit v nové komunitě a být schopni tuto komunitu rychle opustit, pokud to práce nebo co jiného vyžaduje. Máme dokonce prosperující komunitu „van life“ lidí, kteří žijí v rekreačních vozidlech, a nejen důchodců – k dispozici je spousta technologií, které vám umožní být online, ať jste kdekoli, a pracovat se znalostmi.

Usmíváme se jako součást této neobvyklé společnosti a situace. Víme, jak se rychle spřátelit, rychle se asimilovat a jak pokračovat v podnikání.

Rusové si myslí, že jsme falešní. Nejsme. Nemyslíme tím, co Rusové myslí, když se usmívají, což je, jak jsem pochopil, vyhrazeno pro dlouhá, hluboká přátelství a rodinu. Kdyby se Rus usmíval jako Američané, předstíral by. Kdyby Američan čelil světu s kamenným chováním Rusa, předstíral by.

Každý by si měl vzít ponětí z něčeho, co řekl francouzský autor Jean Genet: „Prosím, nerozumějte mi příliš rychle.“

To vše stejně platí v mnoha jiných zemích – zvláště ve slovanských.

Kongresman Jim Baird podporuje zákon CARES

Kongresman Jim Baird 55
Kongresman Jim Baird 55

Kongresman Jim Baird (R-IN) podporuje přijetí zákonů o kritické pomoci, zákona CARES. Tato dvoustranná legislativa zajistí tisíce Hoosierových rodin a malých podniků, které byly zasaženy pandemií COVID-19.

Kongresman Jim Baird vydal následující prohlášení:

„Zatímco americké rodiny se obávají o to, aby jejich blízcí byli v bezpečí a zdraví před COVID-19, mnoho lidí se také ptá, jak budou moci platit své účty a dávat si jídlo na stůl.“ Lidé trpí bez vlastní viny. Nemohou jít do práce a nejsou si jisti, kdy se vrátí. Majitelé malých podniků dělají vše pro to, aby zůstali nad vodou a zároveň udrželi své zaměstnance. Záměrem této odvážné legislativy je poskytnout jistotu rodinám, pracovníkům a majitelům malých podniků. “

„I když žádná legislativa není dokonalá, Američané jsou závislí na svých volených funkcionářích, že budou vést odpovědně a dvojstranně.“ Během nouzové situace, jako je tato, je nemůžeme zklamat. “

Jak zákon CARES pomáhá Hoosiers:

Pomoc poskytovatelům zdravotní péče
Poskytuje nemocnicím dalších 100 miliard dolarů
Poskytuje 11 miliard dolarů na vakcíny, terapeutika, diagnostiku a další lékařské potřeby
Poskytuje 1,5 miliardy USD na podporu místních, státních a federálních agentur veřejného zdraví
Nakupuje další osobní ochranné prostředky (OOP) a lékařské vybavení
Otevírá přístup k telezdravotnictví pro domácí služby, komunitní zdravotní střediska a venkovská zdravotní střediska a poskytuje další 1,3 miliardy USD pro komunitní zdravotní střediska k léčbě pacientů s COVID-19
Přímá a okamžitá finanční pomoc Hoosiers
Přiděluje šeky ve výši 1 200 $ jednotlivcům, kteří ročně vydělávají méně než 75 000 $ (2 400 $ pro pár, který vydělává méně než 150 000 $ ročně) plus 500 $ na dítě
Umožňuje jednotlivcům přístup k jejich penzijním plánům na výdaje spojené s koronaviry bez sankce za předčasný výběr
Umožňuje jednotlivcům odložit splátky studentských půjček o 6 měsíců bez pokuty nebo úroků
Motivuje charitativní dárcovství dočasným zvýšením částky, kterou si jednotlivci mohou odečíst ze svých daní za charitativní příspěvky, a umožňuje
Rozšiřuje pojištění pro případ nezaměstnanosti pro pracovníky

Poskytuje dodatečnou výhodu federálního uživatelského rozhraní ve výši 600 $ týdně nad rámec maxima státu dočasně
Financuje dalších 13 týdnů federálně financované způsobilosti pro nezaměstnanost pro jednotlivce poté, co do konce roku vyčerpali státní dávky uživatelského rozhraní
Dočasně rozšiřuje způsobilost uživatelského rozhraní o osoby samostatně výdělečně činné, nezávislé dodavatele, ty s omezenou pracovní historií, pracovníky železnice a ty, kteří pracovali v neziskových subjektech
Úleva pro podniky v Indianě

Program nouzového financování se zaměřuje na malé podniky s méně než 500 zaměstnanci, protože zaměstnávají drtivou většinu pracovní síly.
Poskytuje postiženým podnikům zajištěné půjčky ve výši 500 miliard USD a zřizuje generální inspektor a dozorčí radu, která zajišťuje odpovědnost za úvěrový program
Poskytuje 350 miliard dolarů za půjčky na přerušení SBA
Tyto půjčky SBA budou poskytovány a spravovány prostřednictvím místních bank a družstevních záložen.
Poskytuje malým podnikům úlevu od bankrotu tím, že zvyšuje maximální hranici dluhu pro způsobilost, takže více malých a středních podniků může úpadkem projít rychleji a snadněji
Zpoždění daně ze mzdy zaměstnavatele
Zvyšuje povolený odpočitatelný obchodní úrok
Umožňuje malým podnikům účastnit se programu ochrany mezd, který umožní odpuštění půjčky