Jak se zbavit zvonění v uších (Tinnitus) bez operace

Existuje mnoho různých možností jak se zbavit zvonění v uších (Tinnitus) bez operace. Mnoho lidí trpících zvoněním v uších neustále hledá způsoby jak efektivně předejít následkům a symptomům tohoto stavu. Tinnitus se popisuje jako bzučivý zvuk nebo hučení v uších bez jakéhokoli vnějšího zdroje tohoto zvuku. V medicínské komunitě se nepovažuje za nemoc, protože je to porucha která postihuje mnoho lidí. Jak se zbavit tinnitu bez operace I přesto, že existuje mnoho přírodních léků, část lidí s touto poruchou se i tak uchyluje k operaci jako ke konečnému řešení. Ale protože existuje riziko nevratného poškození vašich uší, například permanentní ztráty sluchu, operace není nejlepším řešením. Kvůli tomuto se většina lidí uchyluje ke přírodním léčivům aby zredukovaly nebo dokonce předešli tinnitu. Tinnitus může být způsoben řadou faktorů jako například vystavení nadměrnému hluku, nezdravá strava, stres nebo zranění krku či hlavy. Tato porucha působí přinejmenším rušivě a někdy až znemožňuje normální život. Zejména pokud se vyvine do vážného a neustálého stavu. Právě proto je zbavení se tinnitu bez operace velmi důležité. Přírodní metody léčby jsou považovány za nejlepší způsob potlačení této poruchy. Jsou relativně bezpečné, nezpůsobují žádné vedlejší účinky a jsou bezrizikové. Mezi nejlepší přírodní metody léčení tinnitu patří využívání bylinek, přírodních vitamínů a minerálních doplňků. Tyto významně pomáhají při bolesti vnímané periferním nervy a také pomáhají předejít pulzatilnému tinnitu – jedné z chronických forem této poruchy. Přírodní bylinky jako ginko biloba a ploštičník hroznovitý jsou efektivní při snižování následků tinnitu. Jiné rostliny jako zázvor, česnek, sezamová zrníčka, špenát a dýňová semena mohou posílit cirkulaci krve v oblasti uší. Přírodní vitamíny a minerální doplňky jako ovoce a zelenina bohaté na vitamíny A, B …

Slovenská spořitelna dosáhla ke konci třetího čtvrtletí 2015 zisk po zdanění 153,0 milionů EUR, meziročně se zvýšil o 13,9%

Konsolidované, auditované hospodářské výsledky České spořitelny k 30. září 2015 podle mezinárodních účetních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).
„Slovenská spořitelna dlouhodobě dosahuje výborných výsledků. Nejvýrazněji se pod ně letos podepsal růst objemu úvěrů. Dařilo se nám tradičně v retailu, no těší mě, že jsme stále úspěšnější iu našich korporátních klientů, zejména malých a středních firem. Zároveň dokážeme udržet riziko pod kontrolou, „řekl Štefan Máj, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.
HLAVNÍ UKAZATELE OBCHODNÍCH VÝSLEDKŮ K 30. září 2015 (meziroční porovnání)
Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 1,2% z 346,0 mil. EUR na 350,3 mil. EUR
Čistý příjem z poplatků a provizí narostl meziročně o 2,0% z 91,1 mil. EUR na 92,9 mil. EUR
Provozní zisk se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 1,7% z 252,7 mil. EUR na 256,9 mil. EUR
Čistý zisk po zdanění vzrostl meziročně o 13,9% z 134,3 mil. EUR na 153,0 mil. EUR
Objem úvěrů klientům meziročně narostl o 15,2% z 7,9 mld. EUR na 9,1 mld. EUR
Objem vkladů klientů se meziročně zvýšil o 10,0% z 9,5 mld. EUR na 10,4 mld. EUR
Poměr provozních nákladů a výnosů dosáhl úrovně 43,3%
Kapitálová přiměřenost dosáhla 19,37% a výrazně tím překročila zákonem stanovenou hranici (dle požadavků NBS, Basileje III a IRB přístupu)
Poměr klientských úvěrů ke klientským vkladům se meziročně zvýšil z 83,2% na 87,2%
HLAVNÍ UKAZATELE VÝKONNOSTI Slovenské spořitelny k 30. září 2015
Čistý úrokový výnos se zvýšil meziročně o 1,2% z 346,0 mil. EUR na 350,3 mil. EUR. Důvodem je meziroční nárůst objemu poskytnutých úvěrů klientům o 1,2 mld. EUR, ale i pokles úrokových nákladů pro vklady. Díky lepšímu uspokojování potřeb klientů, zejména v oblasti úvěrů na bydlení a spotřebitelských úvěrů, se nám podařilo kompenzovat klesající marže.
Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl meziročně o 2,0% z 91,1 mil. EUR na 92,9 mil. EUR, hlavně v oblasti poplatků spojených s operacemi s cennými papíry.
Do konce třetího kvartálu 2015 banka zaznamenala zisk 6,0 mil. EUR z finančních operací a finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do zisku a ztrát. Tento výsledek byl ovlivněn hlavně přeceněními derivátových obchodů.
Provozní náklady se meziročně snížily o 0,4% z 197,3 mil. EUR na 196,5 mil. EUR.
Poměr provozních nákladů a výnosů poklesl meziročně ze 43,8% na 43,3%.
Rizikové náklady pro úvěry a pohledávky banky se během prvních devíti měsíců roku 2015 meziročně snížily z 42,8 mil. EUR na 32,7 mil. EUR. Tento pokles je ovlivněn aktuálním vývojem stavu kreditního rizika klientů banky. Podíl nesplácených úvěrů na celkovém objemu úvěrů má stabilně nízkou úroveň 5,5%.
Konsolidovaný čistý zisk po zdanění připadající na vlastníky mateřské společnosti meziročně vzrostl o 13,9% a dosáhl 153,0 mil. EUR.
V roce 2015 se odvodová povinnost banky rozšířila o nový příspěvek do evropského rezolučním fondu, který byl pro rok 2015 zaúčtován jednorázově v hodnotě 2,4 mil. EUR během prvního čtvrtletí. Celková odvodová povinnost (bankovní daň, příspěvek do Fondu pojištění vkladů, příspěvek do rezolučním fondu) za devět měsíců roku 2015 dosáhla hodnoty 21,6 mil. EUR (39,6 mil. EUR za rovnané období roku 2014).
Objem úvěrů klientům dosáhl 9,1 mld. EUR a ve srovnání s rokem 2014 se zvýšil o 15,2%. Významně se na tom podíleli úvěry poskytnuté obyvatelstvu, které meziročně vzrostly o 15,9% (o 965 mil. EUR). Slovenská spořitelna tak stále potvrzuje svou pozici lídra na trhu s úvěry poskytnutými obyvatelstvu, když její podíl na trhu dosáhl 27,55%. Nejvýznamnějším zdrojem růstu byly úvěry na bydlení, které se zvýšily o 16,0%, což je v absolutních hodnotách 713 mil. EUR, jakož i spotřební úvěry s růstem 16,6% (o 192 mil. EUR). Úvěry korporátním klientům vzrostly meziročně o 9,4% (o 210 mil. EUR) a dosáhly úrovně 2,4 mld. EUR. Nejvýznamnější nárůst byl v segmentu velkých korporátních klientů a to o 32,1% (o 190 mil. EUR). Naopak segment úvěrů veřejné správě zaznamenal pokles o 17,5% (o 84 mil. EUR).
Závazky vůči klientům oproti roku 2014 vzrostly o 10,0% z 9,5 mld. EUR na 10,4 mld. EUR. Vklady obyvatelstva meziročně vzrostly z 7,7 mld. EUR na 8,4 mld. EUR, což představuje stabilní základnu pro financování a poskytuje prostor pro další růst banky.

Nadace POMOC JEDEN DRUHÉMU zřídila rehabilitační centrum

Nadace POMOC JEDEN DRUHÉMU svou pomoc adresuje handicapovaným dětem (zejména s dětskou mozkovou obrnou a dalšími neurologickými vývojovými poruchami) a dospělým nebo rodinám s nižším příjmem. Finanční a materiální pomoc zajišťuje ze zdrojů nadace nebo od externích dárců, kteří mohou pomoci žadatelům zveřejněným na webové stránce nadace www.pomocjedendruhemu.sk.

Dárce přímo ví, na co přesně přispívá v souladu s informacemi zveřejněnými ve výzvě, jde o konkrétní a adresnou pomoc dětem a rodinám. Kromě této pomoci, nadace svou činnost směřuje podpoře především handicapovaným dětem, a to zřízením rehabilitačního centra. Nezapomíná však i na podporu vzájemné integrace zdravých a handicapovaných, pravidelně provádí aktivní workshopy pro handicapované děti. Workshopy vedou dobrovolníci, více informací najdete na www.pomocjedendruhemu.sk/dobrovolnictvo.

V roce 2014 nadace POMOC JEDEN DRUHÉMU jako jediná nadace na Slovensku zřídila rehabilitační Centrum Nadace POMOC JEDEN DRUHÉMU s cílem další podpory handicapovaným dětem trpícím dětskou mozkovou obrnou, centrální koordinační poruchou, centrální tonusové poruchou a jinými neurovývojových poruchami. Pro děti je připravena příjemná a hravá místnost. V centru je možnost absolvovat cvičení ambulantní nebo týdenní formou. Více informací naleznete na www.pomocjedendruhemu.sk/centrum.
„Centrum je vybaveno širokým spektrem pomůcek potřebných pro účinnou rehabilitaci dětských klientů. Odborný personál má víceletou praktickou zkušenost s rehabilitací a kvalita poskytovaných terapeutických služeb je v centru garantována permanentním vzděláváním ukončeným certifikovanými procesy. Rodičům a dětským klientům vřele doporučuji. „MUDr. Jaroslav Čambalík, primář fyziatrické – rehabilitačního oddělení, odborný lékař pro fyziatrie, balenológiu a léčebnou rehabilitaci, externí pedagog Střední zdravotnické školy v Trnavě

Podpora vysokoškolských projektů – Nadace Slovenské spořitelny

Podpora vysokoškolských projektů

4.ročník grantového programu Nadace Slovenské spořitelny pro vysokoškolské projekty „Podporujte školu nápadem“

Podpora vysokoškolských projektů
Podpora vysokoškolských projektů

Otevíráme 4.ročník grantového programu Nadace Slovenské spořitelny pro vysokoškolské projekty „Podporujte školu nápadem“, jehož cílem je podpora vzdělávacích projektů z různých oblastí jako například publikační činnost škol, podpora studentských médií, zkvalitnění vyučovacího procesu, zda studentské projekty zaměřené na širokou veřejnost.

Finanční podporu získají ty projekty vysokých škol a univerzit, které v studentském hlasování přes připravenou aplikaci obdrží největší počet hlasů. Z nadace bude pro tento účel přerozdělena celková částka 30 tisíc eur.

studentské projekty
studentské projekty

Podávání projektů je aktivní od 12. října 2015 na

Studenti mohou hlasovat pro projekty a tak podpořit projekt své školy a přispět k jeho realizací .

Tento ročník jsme otevřeli nejen pro projekty univerzit a fakult, ale i pro studentské organizace a sdružení aktivně při slovenský univerzitách.

Projekty budou vyhodnocovány ve třech termínech: 31. prosinec 2015, 31. březen 2016 a 30. červen 2016. V každém termínu uzávěrky budou automaticky podpořeny tři projekty s největším počtem hlasů. Ze všech hlasujících i letos vylosujeme výherce zajímavé ceny. Pro 4.ročník jsme připravili iPhone6.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na další zajímavé projekty i v tomto roce.

Informace o uplynulých třech ročnících: Během uplynulých tří školních let jsme v nadačním programu „Podporujte školu nápadem“ daly možnost rozhodnout samotným studentům o tom, který projekt získá finanční podporu. Do rozhodování se zapojilo přes 111 tisíc studentů, kteří rozhodli o podpoře 32 projektů v částce téměř 92 tisíc eur. Celkově se do programu zapojilo 24 Slovenská univerzit, které spolu předložili 138 projektů. Za úspěch považujeme i meziroční nárůst počtu hlasujících o 50%.

Co dělá Slovenská spořitelna

Slovenská spořitelna jako komerční instituce s lidským rozměrem vždy směřovala část svých aktivit a finančních prostředků do rozvoje celé společnosti. Od listopadu 2004 podporuje kulturu, vzdělávání, vědu, sport, zdraví, ochranu životního prostředí, charitativní a filantropické aktivity prostřednictvím

Nadace Slovenské spořitelny
Nadace Slovenské spořitelny

.

Nadace Slovenské spořitelny je neziskový subjekt s celostátní působností. Vznikla v listopadu 2004, registrací na Ministerstvu vnitra ČR, a svou činnost začala vykonávat od 1. ledna 2005.

Prostřednictvím podpory kvalitních veřejně prospěšných projektů pomáháme realizovat aktivity, které posilují základní společenské hodnoty. Máme ambici nejen darovat finanční prostředky, ale prostřednictvím různých aktivit dosáhnout kvalitativní změny v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, sportu, zdraví, charity, zda tvorby a ochrany životního prostředí.