Odpovědným přístup k životnímu prostředí společnost Kia Motors Slovakia

Společnost Kia Motors Slovakia je společností s odpovědným přístupem k životnímu prostředí. Důkazem toho je i zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení podle mezinárodního standardu ISO 14001. Tento systém nás zavazuje nejen k dodržování právních a jiných požadavků, ale také k neustálému zlepšování v ochraně životního prostředí, pravidelnému hodnocení environmentální výkonnosti pokud zvyšování environmentálního povědomí všech zaměstnanců. Důležitou součástí systému je i pravidelné sledování a vyhodnocování spotřeby vody, energií a materiálů, jakož i množství produkovaných odpadů, odpadních vod a emisí v přepočtu na vyrobené vozidlo a přijímání environmentálních cílů na jejich snižování.

 

Mistr sveta jezdi v Kia Sportage3

Kia Motors Slovakia si stanovila následující dlouhodobé environmentální cíle:

snižování emisí a rizika poškození životního prostředí,
snižování množství produkovaných odpadů a zvyšování míry jejich recyklace a využití,
snižování množství vstupních surovin, energií a chemických látek na vyrobené vozidlo a motor,
zvyšování úrovně havarijní připravenosti,
rozvoj managementu chemických látek (REACH) a zvyšování povědomí zaměstnanců.
V závodě se používají nejmodernější technologie a postupy. Ve všech výrobních provozech je zaveden systém řízení odpadů a zabezpečeno správné třídění a zacházení s odpady. V lakovně se používají většinou vodou ředitelné barvy s nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC). Průmyslové odpadní vody jsou v chemickém a fyzikálním stupni čištěny ve dvou vlastních čistírnách odpadních vod (ČOV I a ČOV II). Biologický stupeň čištění se následně provádí v městské ČOV Hričov.

Odpovědným přístup k životnímu prostředí společnost Kia Motors Slovakia
Odpovědným přístup k životnímu prostředí společnost Kia Motors Slovakia

Zaměřujeme se na vývoj a výrobu automobilů přátelských k životnímu prostředí, důkazem čehož jsou certifikáty pro námi vyráběné modely: LCA – Posuzování životního cyklu dle ISO 14040 a Začlenění environmentálních aspektů do návrhu a vývoje výrobku dle ISO 14062.

Uvědomujeme si, že ochrana životního prostředí je jedním z klíčů k dlouhodobému podnikatelskému úspěchu. Ve společnosti Kia Motors Slovakia věnujeme ochraně přírody mnoho pozornosti.