Hypoteční trh očima Martiny Adamcové

Hypoteční trh je ustavičně se měnící džungle. Developerské společnosti staví nové nemovitosti, které se realitní makléři snaží prodávat. Do tohoto všeho banky dennodenně mediální oslovují své potenciální klienty různými kampaněmi. Jak se může klient v této džungli nejlépe zorientovat?
Moje 17-leté zkušenosti z působení na finančním trhu mě přesvědčili, že klient by měl na prvním místě řešit otázku financování koupě nemovitosti. Když zná odpověď na první otázku, může následně řešit i tu druhou – co budu financovat. Na to, abyste lépe mohli zorientovat v hypoteční džungli, připravil jsem pro vás pár zajímavých odpovědí. “

 

Hypoteční trh
Hypoteční trh

Martina Adamcová, je obchodní ředitelka společnosti BROKER SERVICE
Co je to hypotéka?
Z emocionálního hlediska je hypotéka pro mnohé lidi cesta k dosažení cíle. Je to nástroj, který může pomoci k novému, krásnějšímu bydlení. Když se podíváme na hypotéku z racionálního hlediska, je to vlastně koupě podobná čemukoliv jinému, co jsme běžně zvyklí kupovat. Je to v podstatě koupě samotných peněz, díky kterým se klient dostane do cíle. Určitě mi všichni dáte za pravdu, že cílem každého jednoho z nás je najít to nejlevnější řešení. Jak ví klient najít pro sebe tu nejlepší hypotéku?
Může zajít do své „domácí“ banky a vzít si úvěr z ní. Bohužel, mnoho klientů udělá právě jen tento krok a co na tom, že v té bance, která je často jen přes ulici, by mohl získat lepší podmínky. Může začít chodit po všech bankách a udělat si malý průzkum na celém hypotečním trhu. No stejně se může svěřit do rukou zkušenému hypotečním specialistovi, který celou tuto práci, od nalezení řešení až po samotnou realizaci, převezme na svá bedra.
Kdo je hypoteční specialista?
Profesionál, který umí obchodovat všechny banky na hypotečním trhu, by měl být nezávislý odborník. Nesmí být zaujatý při výběru vhodné banky, ale ani ovlivněn výší své provize, případně jinými vlastními zájmy. Je to takový obchodník, který se specializuje výhradně jen na tento segment finančního zprostředkování. Je to člověk, který má každodenní přehled o všem, co se na hypotečním trhu děje.

Profesionální hypoteční specialista
Profesionální hypoteční specialista

Profesionální hypoteční specialista nemá jinou práci, nemá jiný byznys, je to velký odborník, který se koncentruje na jednu jedinou věc – hypotéku.
Jsem přesvědčen, že jedině takový člověk bude vědět opravdu hájit zájmy klienta na celém hypotečním trhu.
Jak vypadá práce hypotečního specialistu?
Velmi jednoduše. Na osobním setkání s klientem zjistí jeho potřeby, analyzuje klientů záměr a hledá pro něj to nejideálnější řešení. Klient na jednom setkání získá přehled o celém hypotečním trhu, o všech bankách, aktuálních akcích, úrokových sazbách či poplatcích. Pro klienta to znamená obrovskou úsporu času, protože nemusí navštívit všechny banky a ztrácet tím čas.
Stejně s hypotečním specialistou ušetří i peníze, neboť takovéto zprostředkování klienta nic nestojí, ale nalezení toho nejlepšího úroku může v konečném důsledku znamenat obrovskou úsporu peněz. Po společném výběru konkrétní banky specialista zkompletuje všechny potřebné podklady pro podání žádosti o hypoteční úvěr. Snahou hypotečního specialistu je, aby jeho klient šel do banky až k podpisu úvěrových a zástavních smluv.
Co s nevýhodnou hypotékou nebo několika finančními závazky?
Hypoteční trh dnes nabízí několik možností, jak se zbavit svého nevýhodného úvěru. Určitě se dnes vyplatí při ukončené fixaci ve své „staré bance“ podívat se na aktuální nabídku hypotečního trhu. Mnohokrát víme klientovi najít mnohem lepší úrok v „nové bance“, jak mu nabídla jeho původní banka, což může být v konečném důsledku velká úspora peněz. Velkým kouzlem na hypotečním trhu je i možnost splatit několik starých nevýhodných úvěrů jedním novým úvěrům, přičemž nastává velké snížení pravidelných měsíčních závazků pro klienta. I v těchto případech přichází nezaplatitelná rada zkušeného hypotečního specialistu. Za tyto rady jsou nám mnozí lidé velmi vděční, protože jim pomáhají snížit jejich finanční zátěž.

Komuniké z 19. jednání bankovní rady NBS

Dnes (2. září 2014) se uskutečnilo 19. jednání bankovní rady Národní banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jejího guvernéra Josefa Makúch.

BR NBS vzala na vědomí Měsíční bulletin NBS, srpen 2014, který je publikován na internetové stránce NBS.

BR NBS schválila opatření Národní banky Slovenska o předkládání výkazů bankami, pobočkami zahraničních bank, obchodníky s cennými papíry nebo pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro statistické účely.

Opatření je vypracováno podle § 42 odst. 2 zákona č. 483/2001 Sb. o bankách ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

bankovní rada národní banky Slovenska
bankovní rada národní banky Slovenska

Opatření stanoví obsah, formu, členění, termíny, způsob, postup a místo předkládání výkazů.

Opatření nabývá účinnosti 1. ledna 2015.

BR NBS schválila opatření Národní banky Slovenska o předkládání výkazu správcovskou společností za podílový fond nebo podfond pro statistické účely.

Opatření je vypracováno podle § 191 odst. 1 zákona č. 203/2011 Sb. o kolektivním investování a podle § 35 odst. 2 zákona č. 747/2004 Sb. o dohledu nad finančním trhem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se rozhodnete vzít si hypotéku, připravte se na trochu byrokracie

Opatření stanoví obsah, formu, členění, termíny, způsob, postup a místo předkládání výkazů.

Opatření nabývá účinnosti 1. ledna 2015.

BR NBS schválila opatření Národní banky Slovenska o předkládání výkazu faktoringové společností, společností splátkového financování či leasingovou společností pro statistické účely.

Opatření je vypracováno podle § 34a odst. 1 zákona Národní rady Slovenské republiky č. 566/1992 Sb. o Národní bance Slovenska, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření stanoví obsah, formu, členění, termíny, způsob, postup a místo předkládání výkazů.

Opatření nabývá účinnosti 1. ledna 2015.

BR NBS schválila opatření Národní banky Slovenska o zveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank.

Cílem schváleného opatření je sladění s právním stavem od 1. ledna 2014 v oblasti požadavků na zveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank.

Opatření nabývá účinnosti 1. října 2014.

BR NBS schválila opatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti statutu penzijního fondu, jeho rozsah, obsah a struktura informací, které má statut obsahovat.

Opatření nabývá účinnosti 15. září 2014.

BR NBS přijala sdělení o vydání zlatých sběratelských euromincí v nominální hodnotě 100 eur na připomenutí velkomoravského knížete Rastislava.

Sběratelská euromince je vyražena ze slitiny obsahující 900 dílů zlata, 75 dílů stříbra a 25 dílů mědi. Její hmotnost je 9,5 g a průměr 26 milimetrů. Výtvarný návrh euromince je dílem výtvarníka Mgr. art. Romana Lugar.

Ražbu zlatých sběratelských euromincí realizovala Mincovna Kremnica, státní podnik a do prodeje se dostanou v listopadu 2014.

ECB vydává první seznam guvernérů podléhajících rotaci hlasovacích práv

V souladu se Statutem systém rotace hlasovacích práv začíná platit 1. ledna 2015.
Jako první se svého hlasovacího práva ve skupině 1 vzdává guvernér španělské centrální banky.
V rámci skupiny 2 se jako první svého hlasovacího práva vzdávají guvernéři estonské, irské a řecké centrální banky.
Výchozí stav rotace hlasovacích práv byl určen losováním.
Rada guvernérů ECB dnes losováním rozhodla o tom, kteří guvernéři národních centrálních bank se jako první vzdají svého hlasovacího práva, když 1. ledna 2015 začne platit systém rotace. Na základě výsledků losování se v lednu 2015 svého hlasovacího práva v rámci skupiny 1 vzdá guvernér španělské centrální banky av rámci skupiny 2 guvernéři estonské, irské a řecké centrální banky.

Dne 1. února 2015 v rámci skupiny 1 znovu získá své hlasovací právo guvernér španělské centrální banky a svého hlasovacího práva se vzdá guvernér francouzské centrální banky. V rámci skupiny 2 znovu získá své hlasovací právo guvernér estonské centrální banky a svého hlasovacího práva se vzdá guvernérka kyperské centrální banky. Losování proběhlo v přítomnosti všech členů Rady guvernérů, přičemž guvernér Lietuvos bankas byl přítomen jako pozorovatel.

Stručný popis systému rotace

V zájmu nenarušené schopnosti ECB přijímat rozhodnutí efektivním způsobem Rada Evropské Unie v roce 2003 rozhodla o zavedení systému rotace hlasovacích práv v Radě guvernérů ECB, jakmile počet guvernérů národních centrálních bank v Radě guvernérů překročí 18. Stane se tak 1. ledna 2015, kdy Litva přijme euro.

Součástí systému rotace hlasovacích práv je vytvoření dvou skupin zemí na základě velikosti jejich ekonomik. Guvernéři v obou skupinách se ve výkonu hlasovacích práv budou střídat.

Na zasedáních a diskusích Rady guvernérů se i nadále budou účastnit všichni guvernéři.

Bližší informace o systému rotace se nacházejí v následujících materiálech:

v souvisejícím článku (v anglickém jazyce) v Měsíčním bulletinu ECB,
na stránce s nejčastějšími otázkami,
v přehledu úplného rozvrhu rotace pro rok 2015 (v anglickém jazyce).

Spoření pod polštář začíná být retro. Mladí lidé si odkládají 100 eur měsíčně

Stále více Slováků odkládá své peníze do bank, spořicí účet využívá více než polovina populace
Slovák ušetří měsíčně průměrně 94 eur, lepší jsou v regionu už jen Rakušané
Oproti minulým rokem si odkládá peníze doma „pod polštář“ výrazně méně Slováků
O něco více jsou schopni měsíčně spořit mladí lidé
U Slováků vzrůstá zájem o investování peněz do fondů a do nemovitostí
Až 83% dotázaných si myslí, že má své měsíční výdaje pod kontrolou
Pokud by měl Slovák měsíčně o 10% více peněz, odložil by je bokem, pouze čtvrtina by je raději minula
Lidé na Slovensku si stále méně odkládají peníze doma „pod polštář“

Slováci v současnosti více důvěřují bankám než v minulých letech, neboť odkládání peněz doma „pod polštář“ nebo do trezoru je na ústupu a preferuje ho 24% dotázaných, zatímco v roce 2014 si peníze doma odkládala až třetina Slováků. Méně populární je vkládání peněz do životního pojištění, resp. kapitálového zajištění. V roce 2015 vzrostl zájem o spořicí účty a momentálně je využívá 56% Slováků, což je značně více než v posledních čtyřech letech. Rovněž je možné sledovat výrazný nárůst investování peněz do nemovitostí a do fondů. Až 83% dotázaných si myslí, že má své měsíční výdaje pod kontrolou, na druhé straně třetina z nich odpověděla, že často utratí víc peněz měsíčně než plánovala.

„Tempo růstu slovenské ekonomiky oproti loňsku zrychlilo a oživení trhu práce pokračuje. Míra nezaměstnanosti klesá, k čemuž přispívá dynamická tvorba nových pracovních míst, a zároveň reálné mzdy rostou tempem 2,5%, což pomáhá zvyšovat disponibilní příjmy domácností. Ty mohou být použity na spotřebu, ale i na spoření, „řekla Katarína Muchová, analytička Slovenské spořitelny.

Slováci stále patří k šampionem v regionu

Na Slovensku jsme si letos ušetřili o něco méně ve srovnání s loňským rokem. Slovák si v roce 2015 odložil o 2 eura méně, a tedy průměrně 94 eur měsíčně. Stále je to však více než ve většině okolních zemí, lepší jsou jen Rakušané. Méně než loni spoří kromě nás i Maďaři, polepšily si Rakušané, Češi i Rumuni. Spokojenost Slováků s naspořených částkou oproti loňskému roku stoupla, spokojenější jsou muži než ženy. To způsobuje fakt, že muži jsou schopni odložit každý měsíc přibližně o 23 eur více. O něco více si dokážou dát stranou mladí lidé od 15 do 29 let (100 eur), méně lidé nad 50 let (92 eur). Přibližně 7% Slováků si nedokáže měsíčně odložit ani euro. Klient České spořitelny si odloží měsíčně více než je průměr, a to až 97 eur.

Finanční zabezpečení v případě nouze je největší motivací spoření v celém regionu

Největší motivací nejen pro Slováky (94%), ale pro lidi ze všech sledovaných zemí, je finanční zabezpečení v případě nouze. Kromě toho Slováci spoří i na jiné věci. Na druhém místě lze pozorovat nárůst spoření na menší či větší nákupy a na rekonstrukci bydlení. Dvě třetiny lidí odkládá peníze bokem, aby si mohli dovolit koupit něco v budoucnu. Na dovolenou spoří téměř třetina dotázaných. Pokud by měli Slováci k dispozici 750 eur navíc, až 67% by jejich odložilo na spořicí účet, knížku nebo kartu. Pokud by měl průměrný Čech k dispozici měsíčně o 10% více peněz než v současnosti, odložil by jejich stranou. Pouze čtvrtina Slováků by je raději minula. Nejvíce lidí, kteří by si chtěli nadbytečné peníze odložit je ve věku od 15 do 29 let. Překvapivě, až polovina populace se vyjádřila, že pokud by měla měsíčně k dispozici o 10% méně peněz než momentálně, míjela by méně a odložila bokem stejnou částku jako nyní.

Mladí lidé jsou ochotnější riskovat

I když stále platí, že Slováci jsou dlouhodobě věrní méně rizikovým produktům, stále více z nich investuje své peníze s očekáváním vyššího výnosu. Nejodvážnější jsou mladí lidé do 29 let (22%), naopak nejkonzervativnější jsou lidé nad 50 let (92%). Obecně je vztah Slováků k investicím do cenných papírů, dluhopisů a fondů většinou neutrální, pozitivní je vnímá téměř čtvrtina dotázaných.

Průzkum zrealizovala pro Slovenskou spořitelnu společnost IMAS International během srpna 2015 prostřednictvím telefonických rozhovorů na celkovém vzorku 514 respondentů ve věku nad 15 let.

Slovenská spořitelna je s 2,4 milionem klientů největší komerční bankou na Slovensku. Jediným akcionářem České spořitelny je rakouská Erste Group Bank. Slovenská spořitelna má dlouhodobě vedoucí postavení v oblasti celkových aktiv, úvěrů pro obyvatelstvo, vkladů klientů, v počtu obchodních míst a bankomatů. Komplexní bankovní služby poskytuje v 290 obchodních místech a 17 firemních centrech na celém Slovensku.

Slovenská spořitelna dosáhla ke konci třetího čtvrtletí 2015 zisk po zdanění 153,0 milionů EUR, meziročně se zvýšil o 13,9%

Konsolidované, auditované hospodářské výsledky České spořitelny k 30. září 2015 podle mezinárodních účetních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).
„Slovenská spořitelna dlouhodobě dosahuje výborných výsledků. Nejvýrazněji se pod ně letos podepsal růst objemu úvěrů. Dařilo se nám tradičně v retailu, no těší mě, že jsme stále úspěšnější iu našich korporátních klientů, zejména malých a středních firem. Zároveň dokážeme udržet riziko pod kontrolou, „řekl Štefan Máj, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.
HLAVNÍ UKAZATELE OBCHODNÍCH VÝSLEDKŮ K 30. září 2015 (meziroční porovnání)
Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 1,2% z 346,0 mil. EUR na 350,3 mil. EUR
Čistý příjem z poplatků a provizí narostl meziročně o 2,0% z 91,1 mil. EUR na 92,9 mil. EUR
Provozní zisk se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 1,7% z 252,7 mil. EUR na 256,9 mil. EUR
Čistý zisk po zdanění vzrostl meziročně o 13,9% z 134,3 mil. EUR na 153,0 mil. EUR
Objem úvěrů klientům meziročně narostl o 15,2% z 7,9 mld. EUR na 9,1 mld. EUR
Objem vkladů klientů se meziročně zvýšil o 10,0% z 9,5 mld. EUR na 10,4 mld. EUR
Poměr provozních nákladů a výnosů dosáhl úrovně 43,3%
Kapitálová přiměřenost dosáhla 19,37% a výrazně tím překročila zákonem stanovenou hranici (dle požadavků NBS, Basileje III a IRB přístupu)
Poměr klientských úvěrů ke klientským vkladům se meziročně zvýšil z 83,2% na 87,2%
HLAVNÍ UKAZATELE VÝKONNOSTI Slovenské spořitelny k 30. září 2015
Čistý úrokový výnos se zvýšil meziročně o 1,2% z 346,0 mil. EUR na 350,3 mil. EUR. Důvodem je meziroční nárůst objemu poskytnutých úvěrů klientům o 1,2 mld. EUR, ale i pokles úrokových nákladů pro vklady. Díky lepšímu uspokojování potřeb klientů, zejména v oblasti úvěrů na bydlení a spotřebitelských úvěrů, se nám podařilo kompenzovat klesající marže.
Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl meziročně o 2,0% z 91,1 mil. EUR na 92,9 mil. EUR, hlavně v oblasti poplatků spojených s operacemi s cennými papíry.
Do konce třetího kvartálu 2015 banka zaznamenala zisk 6,0 mil. EUR z finančních operací a finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do zisku a ztrát. Tento výsledek byl ovlivněn hlavně přeceněními derivátových obchodů.
Provozní náklady se meziročně snížily o 0,4% z 197,3 mil. EUR na 196,5 mil. EUR.
Poměr provozních nákladů a výnosů poklesl meziročně ze 43,8% na 43,3%.
Rizikové náklady pro úvěry a pohledávky banky se během prvních devíti měsíců roku 2015 meziročně snížily z 42,8 mil. EUR na 32,7 mil. EUR. Tento pokles je ovlivněn aktuálním vývojem stavu kreditního rizika klientů banky. Podíl nesplácených úvěrů na celkovém objemu úvěrů má stabilně nízkou úroveň 5,5%.
Konsolidovaný čistý zisk po zdanění připadající na vlastníky mateřské společnosti meziročně vzrostl o 13,9% a dosáhl 153,0 mil. EUR.
V roce 2015 se odvodová povinnost banky rozšířila o nový příspěvek do evropského rezolučním fondu, který byl pro rok 2015 zaúčtován jednorázově v hodnotě 2,4 mil. EUR během prvního čtvrtletí. Celková odvodová povinnost (bankovní daň, příspěvek do Fondu pojištění vkladů, příspěvek do rezolučním fondu) za devět měsíců roku 2015 dosáhla hodnoty 21,6 mil. EUR (39,6 mil. EUR za rovnané období roku 2014).
Objem úvěrů klientům dosáhl 9,1 mld. EUR a ve srovnání s rokem 2014 se zvýšil o 15,2%. Významně se na tom podíleli úvěry poskytnuté obyvatelstvu, které meziročně vzrostly o 15,9% (o 965 mil. EUR). Slovenská spořitelna tak stále potvrzuje svou pozici lídra na trhu s úvěry poskytnutými obyvatelstvu, když její podíl na trhu dosáhl 27,55%. Nejvýznamnějším zdrojem růstu byly úvěry na bydlení, které se zvýšily o 16,0%, což je v absolutních hodnotách 713 mil. EUR, jakož i spotřební úvěry s růstem 16,6% (o 192 mil. EUR). Úvěry korporátním klientům vzrostly meziročně o 9,4% (o 210 mil. EUR) a dosáhly úrovně 2,4 mld. EUR. Nejvýznamnější nárůst byl v segmentu velkých korporátních klientů a to o 32,1% (o 190 mil. EUR). Naopak segment úvěrů veřejné správě zaznamenal pokles o 17,5% (o 84 mil. EUR).
Závazky vůči klientům oproti roku 2014 vzrostly o 10,0% z 9,5 mld. EUR na 10,4 mld. EUR. Vklady obyvatelstva meziročně vzrostly z 7,7 mld. EUR na 8,4 mld. EUR, což představuje stabilní základnu pro financování a poskytuje prostor pro další růst banky.

Bankovní dohled ECB doporučuje obezřetného dividendovou politiku a oznamuje prověrku variabilního odměňování

● Banky by měly při vyplácení dividend postupovat konzervativně a zohledňovat aktuální náročné hospodářské a finanční podmínky.
● Banky, které po provedení komplexního hodnocení v roce 2014 nadále vykazují nedostatek kapitálu, by neměly vyplácet dividendy.
● Banky musí pokračovat v posilování svého kapitálu, aby do roku 2019 splnily kapitálové požadavky.
● Bankovní dohled ECB oznamuje prověrku systému variabilního odměňování v jednotlivých bankách.
Ve smyslu svého cíle zvýšit bezpečnost a stabilitu bankovního systému eurozóny dnes bankovní dohled ECB pořídil bankám doporučení týkající se politiky vyplácení dividend za finanční rok 2014. ECB také banky informovala, že v příštích měsících důkladně prověří jejich systém variabilního odměňování.
Doporučení ohledně dividend navazují na nedávné komplexní hodnocení rozvah největších bank, jehož cílem bylo zvýšit důvěru veřejnosti v bankovní sektor. Byly vydány v kontextu náročných makroekonomických a finančních podmínek, které vyvíjejí tlak na ziskovost bank a jejich schopnost tvořit kapitál.
Danièle Nouyovou, předsedkyně Rady pro dohled ECB, uvedla: „Banky by měly v rámci své dividendové politiky vycházet z konzervativních a obezřetných předpokladů, aby byly i po případném vyplacení dividend schopné plně splňovat aktuální kapitálové požadavky a připravit se na plnění náročnějších kapitálových standardů . “
ECB písemně zaslala významným bankám konkrétní doporučení týkající se výplaty dividend v roce 2015 za finanční rok 2014. ECB navíc požádala vnitrostátní orgány dohledu o implementaci těchto doporučení iv případě méně významných bank, nad kterými vykonávají přímý dohled.
V souladu s nařízením a směrnicí o kapitálových požadavcích (CRD IV) jsou banky již nyní povinné udržovat určitou výši kapitálu. Zároveň musí pokračovat v přípravách na včasné a důsledné uplatňování směrnice CRD IV (s přihlédnutím k případné přechodná ustanovení) od 1. ledna 2019.
ECB proto použije postup založený na rizicích, v rámci kterého rozlišuje tři kategorie bank:
● Banky, které již k 31. prosinci 2014 splňují kapitálové požadavky a zároveň plně splňují požadavky na kapitálovou přiměřenost platné od ledna 2019, by měly k vyplácení dividend přistupovat konzervativně, aby byly nadále schopny plnit všechny požadavky iv případě zhoršení hospodářských a finančních podmínek .
● Banky, které již k 31. prosinci 2014 splňují kapitálové požadavky, ale dosud plně nesplňují požadavky na kapitálovou přiměřenost platné od ledna 2019, by měly také dividendy vyplácet konzervativní, avšak jen do té míry, aby mohli i nadále pokračovat v postupném zvyšování kapitálu s cílem zajistit plný soulad s požadavky na kapitálovou přiměřenost.
● Banky, které po provedení komplexního hodnocení v roce 2014 nadále vykazují nedostatek kapitálu, nebo které nesplňují příslušné kapitálové požadavky, by ze zásady neměly vyplácet žádné dividendy.
Banky, jejichž dividendová politika není v souladu s doporučeními ECB, musí poskytnout doplňující informace a podrobné zdůvodnění. Kromě toho jsou povinny předložit ECB plán na dosažení plného souladu s požadavky na kapitálovou přiměřenost. Bankovní dohled ECB následně tyto informace vyhodnotí a případně přijme v rámci procesu přezkumu a hodnocení orgány dohledu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) individuální rozhodnutí.
ECB také informovala banky o tom, že provede důkladnou prověrku jejich politiky variabilního odměňování. V rámci prověrky ECB zohlední stav kapitálu jednotlivých bank, protože variabilní odměňování by mělo odpovídat schopnosti banky udržovat stabilní kapitálovou základnu.

Finanční gramotnost jsme naučili 35 tisíc žáků

Do projektu Poznej své peníze se od roku 2001 zapojilo 35 tisíc žáků z 1 281 základních a středních škol ze všech regionů Slovenska. Jde o program sociálně-finančního vzdělávání Nadace pro děti Slovenska a Nadace Slovenské spořitelny. V současnosti se jako první začal pilotně ověřovat už iv mateřských školách. Novinkou je také spolupráce s Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici při vzdělávání budoucích učitelů.

NPDS
Projekt se těší oblibě žáků i učitelů

Program Poznej své peníze byl dvakrát oceněn Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu SR. International Youth Foundation ho prohlásila za modelový pro mládež v zemích střední Evropy. Společný projekt obou nadaci je jedinečný a praktický v tom, že jde nad rámec povinného minima. Zvyšuje nejen finanční gramotnost dětí a mladých lidí, ale zároveň rozvíjí jejich životní dovednosti potřebné pro odpovědné chování a kritické rozhodování v reálném životě.

Finanční gramotnost
Finanční gramotnost

Projekt se těší oblibě žáků i učitelů: „Já jsem velký aktivista za tento program. Zatím ho máme jako volitelný předmět pro část žáky, od příštího roku už bude povinný pro všechny žáky, čemuž se velmi těším. Podařilo se mi dokonce prodloužit výuku jako povinného předmětu až na 2 roky. Na programu se mi velmi líbí, že si vyzkouší e-learningové učení, jiný styl práce na hodině, kde hlavní část práce je přenesena na nich, je to jiné pro ně, vidím velké pokroky každý rok v takové praktické orientaci, žáci se naučí správně si vyhledávat potřebné finanční informace a pracovat s nimi, „pochvaluje si profesorka Paula Šilhárová z obchodní akademie v Hlohovci.

„Pětileté partnerství s NDS si velmi ceníme. Projekt Poznej své peníze je jedním z klíčových projektů naší nadace v oblasti finančního vzdělávání. V školních osnovách škol neexistuje předmět, který by řešil výuku financí komplexně. Proto se zaměřujeme na podporu těch projektů, jejichž cílem je vytváření systémového vzdělávání v oblasti financí tak na středních i základních školách. Věříme, že dlouhodobé zvládnutí managementu osobních financí v každém věku přispívá ke zvýšení kvality života v jiných oblastech. „Řekla Marta Krejcarová, členka správní rady Nadace Slovenské spořitelny.

Co dělá Slovenská spořitelna

Slovenská spořitelna jako komerční instituce s lidským rozměrem vždy směřovala část svých aktivit a finančních prostředků do rozvoje celé společnosti. Od listopadu 2004 podporuje kulturu, vzdělávání, vědu, sport, zdraví, ochranu životního prostředí, charitativní a filantropické aktivity prostřednictvím

Nadace Slovenské spořitelny
Nadace Slovenské spořitelny

.

Nadace Slovenské spořitelny je neziskový subjekt s celostátní působností. Vznikla v listopadu 2004, registrací na Ministerstvu vnitra ČR, a svou činnost začala vykonávat od 1. ledna 2005.

Prostřednictvím podpory kvalitních veřejně prospěšných projektů pomáháme realizovat aktivity, které posilují základní společenské hodnoty. Máme ambici nejen darovat finanční prostředky, ale prostřednictvím různých aktivit dosáhnout kvalitativní změny v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, sportu, zdraví, charity, zda tvorby a ochrany životního prostředí.