VAKCINAČNÍ APARTHEID – riziko onemocnění a riziko očkování – MUDr. Andrea Málková (19. 5. 2021)

VAKCINAČNÍ APARTHEID – riziko onemocnění a riziko očkování – MUDr. Andrea Málková (19. 5. 2021) 360p .mp4 from Jana Budařová on Vimeo.

Jak se vyvíjela osobní zkušenost praktické lékařky na současnou situaci v rozhovoru s Igorem Chaunem. Autentické rady a poznatky, jak se bránit nákaze – a systému.

Zkusme si přehrát ten poslední rok. Co všechno jsme ztratili a co jsme dovolili. Představme si sami sebe, kdybychom byli na začátku té takzvané pandemie, a oni by nám hned na začátku řekli roušky celý den, respirátory, nesmí se vycházet po deváté večer, nesmí se cestovat, někteří lidé nesmí pracovat a tak dále, jak bychom se chovali. Jestli bychom to přijali. Pravděpodobně ne. Ale těmi postupnými krůčky se mnozí unavili, mnozí uvěřili, a mnozí věří, že se to zase vrátí – ten stav předtím. A mnohým také dochází, že už se to nikdy nevrátí.

„Kdyby lidé věděli, že proti Covidu-19 se nejedná o klasickou vakcínu, ale o genovou terapii, mnozí by odmítli.“

Matky lékařky nejen proti vakcinaci dětí se v rozhovoru s Igorem Chaunem vyjádřily k současné situaci okolo plandemie koronaviru, diskriminaci neočkovaných a omezení svobody. Poslouchejte prosím pozorně, jde o vás a vaše děti.

„Co je větší riziko pro vaše dítě? prodělat covid nebo očkování? Vědomá matka nejlépe ví, co její dítě potřebuje. Nenechte se zmanipulovat a neohrožujte zdraví svých dětí experimentální vakcínou. Protože očkování proti covid-19 se jeví jako biologický pokus na lidech s nejistým výsledkem.“

„Nedokázali jsme si představit, že by mohlo dojít k tak rychlé rapidní dekompozici stávajících pořádků zdánlivě tak pevných a ukotvených. Že by mohli lidé něco takového dopustit.“

Pandemie COVID-19 změnila životy během několika krátkých týdnů společenství po celém světě

Pandemie COVID-19 změnila životy během několika krátkých týdnů společenství po celém světě. Lidé se musí přizpůsobit novým omezení jejich pracovního života a každodenních svobod, zatímco vlády a mezinárodní organizace čelí dvojí problémy spojené s potřebou uplatňování opatření veřejné zdraví při současném snížení služeb a minimalizaci ekonomické škody.

Pandemie COVID-19 změnila životy během několika krátkých týdnů
Pandemie COVID-19 změnila životy během několika krátkých týdnů

Cíle veřejného zdraví prvního řádu jsou hlavní obavy politiků v této krizi. Ale důsledky pandemie pro „Druhý řád“ v sociální, ekonomické a bezpečnostní oblasti stávají se stále naléhavějšími. Na ekonomické frontě vlády roztržení pravidel veřejných výdajů na podporu těch, kteří najednou přestal fungovat, protože se části ekonomiky zastavily.
Generální tajemník OSN Antonio Guterres varoval mezinárodní komunita, že „možná rekordně vysoká“ recese je téměř nevyhnutelná. Důsledky pro správu, vymáhání práva a rozvoj kriminální trhy budou vážné. Omezení veřejného hnutí a uzavření hranic mělo přímý dopad na některé druhy trestné činnosti, které zpomalily nebo zastavily. Ale stejně stupně již existují zprávy o zločineckých ganzích využívajících zmatek a nejistotu, aby využili nové poptávky po nelegálním zboží a služby. Jak krize pokračuje, zločinec oportunismus se bude dále rozvíjet. Zejména v zemích, kde skupiny organizovaného zločinu mají infiltrované zdravotnické systémy, prostředky na záchranu života jsou odkloněny a použity k získání nezákonného zisk, oslabení reakce států na mimořádnou událost v roce 2007 zdravotní péče, když ji nejvíce potřebujete.
Kontrola svobody pohybu osob se stala nejvyšší prioritou pro vlády usilující o zpomalení šíření viru. Síly bezpečnost – policie a armáda – jsou vyzváni k zajištění souladu společenství nového řádu, a proto se rychle stávají veřejnou osobností reakce stavů na virus. Úroveň veřejné legitimity, která jsou používány bezpečnostními službami, určí jejich schopnost dělat nebo porušit tuto odpověď. Nedostatek důvěry mezi policií a veřejností, je pravděpodobné, že občané budou méně ochotni dodržovat nová izolační opatření. Současně se systémy trestního soudnictví snaží splnit své normální odpovědnosti, protože sociální opatření distancování a omezené zdroje si vybírají svou daň. Orientace orgánů státní bezpečnost se zásadně mění. V místech, kde je vliv státu mohou být slabé, dohody s šéfy zločinců a skupinami. Pět může být lákavé poskytovat sociální vzdálenost a nakonec i samotný sociální řád. Před krizí, geopolitické a národní problémy bezpečnost zahrnovala probíhající zdlouhavé konflikty (které vytvořené v důsledku nelegálních toků zdrojů, peněz a zbraní); města trpící těžkou banditou; a převzetí zločinu instituce a vládní agentury. Teď, když krize dorazila, nic z toho tyto problémy nezmizely: místo toho je pravděpodobné, že globální reakce opatření pro tuto krizi mohou být nějak tvarována, podkopána nebo brání pronikání trestních zájmů.