Jaká je reálná cena dřevostavby?

Pokud máte rádi dřevo a chcete stavě svůj rodinný dům ze dřeva máte v současné době velikou škálu možností jak postavit dům ze dřeva a dalších přírodních materiálů.

V případě že se potřebujete zorientovat v cenách, na vypracování orientační nabídky stačí základní informace. Na základě těchto Vám vypracujeme cenovou nabídku dle spotřeby materiálu. Taková cenová nabídka představuje přibližnou cenovou nabídku na hrubou stavbu dřevostavby, a ostatní práce a materiály pro nabídku výstavby na klíč.

Nabídka výstavby na klíč obsahuje kompletní stavbu se základovou deskou, elektroinstalací, vodoinstalací, vytápěním, sanitou samozřejmě okna, obklady, podlahy, zateplení, vnitřní omítky atd.

Ostatní věci jsou zřejmé až po přesném zadání zájemcům. Skoro všechno je možné přizpůsobit požadavkům investora, z toho důvodu pro vypracování kvalitní nabídky je zapotřebí minimálně jedna konzultace.

Pro lepší představení předkládáme cenovou nabídku na 4-pokojový bungalov:

Cena na klíč představuje 94.000 € (se základovou deskou)
To znamená že za 4 měsíce je reálné kolaudují kvalitní montovaný nízko-energetický dřevěný nový moderní dům za cenu bytu.

 

Přibližná cena 2-pokojového bungalovu na klíč je 50.000 €
Přibližná cena 3-pokojového bungalovu na klíč je 75.000 €
* (Ceny jsou orientační, uvedeny s DPH)

V případě Vašeho domu může být cena stejná, vyšší nebo nižší. Stačí když nám zašlete půdorys Vašeho domu a my Vám vypracujeme cenovou nabídku.

Podstata a základní principy pojištění

Poradna – podstata pojištění
Obsah příspěvku:
definice pojištění
druhy pojištění

definice pojištění

definice pojištění

– Právní formy pojištění
– Pojištění podle obsahu
– Pojištění podle původu vzniku
Účastníci pojištění
Pojistné riziko, škoda a pojistná událost
definice pojištění

Pojištění je smluvní vztah mezi pojistníkem a pojišťovnou, ve kterém se pojišťovna zavazuje v případě pojistné události poskytnout pojistné plnění. Pojistit lze život, zdraví, úraz, invaliditu, majetek nebo odpovědnost za škodu, či finanční ztráty.

 

základní principy pojištění
základní principy pojištění

Pojištění je systém, ve kterém se ztráty několika pojištěných rozloží na všech pojištěných. Pojištění se vztahuje na některé předjednané náhodné události, které se vyskytují s určitou pravděpodobností.
Pojištění je obchod s důvěrou klienta. Pojištění je nehmotný produkt. Pojištění je sázka klienta na to, že se stane pojistná udalosť.smiley
druhy pojištění

Právní formy pojištění

1. Smluvní (dobrovolné) pojištění – provádí se na základě smlouvy dle dohodnutých podmínek mezi pojišťovnou a pojistníkem, např. životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění domácnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a podobně.
2. Povinné ručení – zákon předepisuje, aby pojištěný uzavřel pojistnou smlouvu s libovolnou pojišťovnou za smluvně dohodnutých podmínek, např. PZP motorového vozidla, pojištění profesní odpovědnosti advokáta, lékaře nebo jiných profesí, pojištění odpovědnosti z provozu lodi, pojištění odpovědnosti z provozu letadla a podobně.
3. Zákonné pojištění – zákon určuje všechny podmínky pojištění, i finanční ústav, ve kterém se má klient pojistit, např. nemocenské, zda důchodové pojištění v Sociální pojišťovně.
Pojištění podle obsahu

Pojištění lze rozdělit podle obsahu na:
životní pojištění

– Pojištění pro dožití, pojištění smrti, smíšené životní pojištění
– Investiční životní pojištění
– Pojištění dětí – pojištění manželství, pojištění na start do života, stipendijní pojištění
– Připojištění k životnímu pojištění – úrazové připojištění, připojištění závažných onemocnění, připojištění invalidity atd.
neživotní pojištění

neživotní pojištění
neživotní pojištění

– Úrazové pojištění
– Nemocenské pojištění, zdravotní pojištění
– Cestovní pojištění
– Pojištění silničních motorových vozidel
– Pojištění železničních vozidel
– Pojištění lodí
– Pojištění leteckých rizik
– Pojištění dopravy
– Pojištění majetku
– Pojištění odpovědnosti za škodu
– Pojištění kauce
– Pojištění finančních ztrát
– Pojištění právní ochrany
Pojištění podle původu vzniku

– Veřejnoprávní a veřejné pojištění
– Soukromé pojištění
Účastníci pojištění

Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojišťovnou, disponuje pojistnou smlouvou a má povinnost platit pojistné.
Pojištěný je osoba, na jejíž život, úraz, zdraví, invaliditu, majetek nebo odpovědnost se pojištění vztahuje.
Pojišťovna je finanční ústav, který má licenci na pojišťovací činnosti a jejím úkolem je krýt pojistná rizika a základní povinností vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.
Oprávněná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.
Pojistné riziko, škoda a pojistná událost

pojištění majetku
pojištění majetku

Pojistné riziko je nebezpečí, které může vést ke vzniku pojistné události. U pojištění majetku jde např. o požár, blesk, výbuch, vichřice a podobně, v pojištění osob jde o smrt, invaliditu, úraz a podobně.
Škodná událost vzniká tehdy, když nastane škoda. Aby mohla být škoda posouzena jako likvidní, musí mít náhodnou povahu. Náhodná škoda je taková škoda, o které nevíme zda se stane, ani kdy se stane,
Pojistná událost je taková škodná událost, při které vzniká právo na pojistné plnění. Pojištěný nebo poškozený musí prokázat, zda vůbec a kdy se škoda stala a prokázat její rozsah.
Likvidace pojistné události je pracovní postup, pomocí kterého likvidátor odborně posoudí oprávněnost nároků pojištěného nebo poškozeného na náhradu škody a rozhodne o přiznání pojistného plnění pojišťovny.

Soutěž na univerzitě trvala pouze čtyři dny. Vyhrála nevěsta kvestorka

Soutěž na univerzitě trvala pouze čtyři dny. Vyhrála nevěsta kvestorka
Cenové nabídky měli zájemci přinést osobně. Přijímali jejich tři hodiny.

Univerzita stihla soutěž v rekordním čase.

Slovenská zemědělská univerzita
Slovenská zemědělská univerzita

NITRA. Slovenská zemědělská univerzita hledala nájemce fitbaru, který se nachází v internátě Mládí, jen pár dní. Soutěž vyhlásila 18. ledna a již 22. ledna měli zájemci předložit cenové nabídky. Přinést je měli osobně, dostali na to tři hodiny.

Vítězem soutěže se stala nevěsta kvestorka a budoucí děkanky Olgy Roháčikovej.

Fitbar získala do pronájmu na dalších pět let, do 1. března 2021. Provozuje ho již od roku 2011. Když poprvé podepisovala smlouvu, v příbuzenském poměru ještě nebyly.

Fitbar se nachází v budově internátu Mládí. Fitbar se nachází v budově internátu Mládí.

Rodinné poměry nezkoumaly
Zdroj, který nás upozornil na soutěž, považuje podmínky za netransparentní. Podle vyjádření, které jsme dostali z univerzity, je vše v pořádku a v soutěži se podařilo zajistit nejvhodnější nabídku na nájem.

Ze tří přihlášených uchazečů nabídla nejvyšší roční nájemné Zuzana Roháčiková, a to 5 640 eur. Druhý zájemce dal nabídku na 5 555 eur a třetí na 4 990 eur.

„Univerzita nezkoumala rodinné poměry a vazby uchazečů a jejich statutárních orgánů ke svým zaměstnancům. Ing. Zuzana Roháčiková je nevěstou kvestorka. V daném případě se však nejedná o střet zájmů, „píše se ve stanovisku SPU.

Informace na web vložila kvestorka
Univerzita argumentuje, že soutěž byla vyhlášena na internetovém portálu avizo.sk, a tedy byla dostupná široké veřejnosti „a nebyl omezen okruh zájemců, kteří mohli podat nabídku“.

Informace o soutěži vložila na web SPU právě kvestorka. Podle univerzity však provedla pouze administrativní úkon „jako jedna ze dvou osob, které mají oprávnění zveřejňovat obchodní veřejné soutěže a vkládat potřebné materiály na stránku univerzity“.

Dalším argumentem SPU je, že kvestorka nebyla členkou komise pro vyhodnocení nabídek. Komisi předsedala vedoucí útvaru správy majetku. Nabídky otevřeli o 11.35 h, tedy bezprostředně po uplynutí lhůty pro jejich předložení.

Na univerzitě je to obvyklé
Soutěž byla zveřejněna na komerčním internetovém portálu a na webu SPU 18. ledna. V pokynech se psalo, že nabídku třeba přinést 22. ledna osobně mezi 8.30 a 11.30 hodinou na útvar právní a zadávání veřejných zakázek.

V případě rovnosti nabídek mělo být rozhodující, kdo přišel dřív.

Součástí nabídky měl být i doklad osvědčující oprávnění na provozování hostinců ne starší než tři měsíce, doklad o úhradě jistoty tisíc eur a návrh nájemní smlouvy.

Na univerzitě jsme se ptali, proč měli zájemci o pronájem takový krátký termín, chtěli jsme vědět, jestli je to obvyklé. Otázky jsme zaslali rektorovi Petru Bielik a kvestorka Olze Roháčikovej.

„Ano, je to obvyklé, šlo o pracovní týden. Vypracování nabídky bylo časově nenáročné, „reagovala mluvčí SPU Renáta Chosraviová.

Za obvyklou označila i podmínku, podle níž měli uchazeči přinést nabídku osobně: „Univerzita by samozřejmě neodmítla ani nabídku předloženou ve stanovené lhůtě poštou nebo kurýrem. Takovým postupem se univerzita chtěla vyhnout situaci, že pošta nebo kurýr doručí nabídku po stanovené lhůtě, jak se již v minulosti stalo. “

Zbytečná prohlídka?
Na univerzitě je zřejmě také obvyklé pronajímat prostory, aniž by si je mohli zájemci předem podívat.

„Jelikož se jedná o pronajaté a provozované zařízení, přístupné komukoliv, tedy i zájemcům, nebylo nutné, aby univerzita pořádala zvláštní obhlídku. Univerzita sledovala cíl, aby zájemci před podáním nabídky získali informace o návštěvnosti zařízení, „zdůvodnila Chosraviová.

Kromě samotného baru, který je veřejně přístupný, je však součástí prostor například i sklad a kancelář. A tam se běžně cizí člověk nedostane.

Sipos: Čtyři dny nemohou stačit
S podmínkami soutěže se seznámila i Transparency International Slovensko.

„Naznačují, že univerzita nemá zájem o co nejvýhodnější nabídku na pronájem nemovitosti. Čtyři dny nemohou být dostatečný čas, aby si uchazeči našli nabídku, zvážily výhodnost, udělali si byznys plán a podali nabídku, „konstatoval ředitel TIS Gabriel Sipos.

Seriózní by podle něj byly alespoň tři týdny. „Vždyť přece už dávno museli vědět, že končí smlouva současnému nájemci,“ poznamenal.

Ideální by podle Sipos bylo, kdyby SPU „iniciativně oslovila všech provozovny ve městě, respektive by zadala i inzerát v místních novinách dostatečně dopředu“.

Dřívější čas při rovnosti nabídek považuje za směšnou metodu: „Proč raději nepozvat obou ještě jednou a zeptat se, kdo přidá více?“

Slovenská politická strana Síť ukázala na novou kauzu státu. Masérovi platí 250 ročních platů sester

Slovenská politická strana Síť ukázala na novou kauzu státu. Masérovi platí 250 ročních platů sester

Lékaři Pavlu Kostkovi se za současné vlády mimořádně daří. Zažil vzestup, oproti kterému je teta Anka naprostý amatér, tvrdí Miroslav Beblavého.

Nová kauza. Teta Anka je oproti tomutu naprostý amatér, tvrdí Beblavého
Slovenská státní Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) platí masérovi výši ročního platu 250 sester. „Vládě se podařilo najít maséra, jehož služby si cení stejně,“ konstatoval dnes šéf mimoparlamentní #Siete Radoslav Procházka.

Tvrdí, že zdroje na maséra by stačily na zvýšení platů pro 1500 sester. Strana upozornila, že za současné vlády se mimořádně začalo dařit lékařů Pavlovi Kostkovi, který na svých klinikách poskytuje masáže či rehabilitace.

Kostka měl v roce 2012 obrat asi 140 tisíc eur, v roce 2014 to již bylo přes 1,4 milionu eur, poukázal místopředseda #Siete Miroslav Beblavý. Stejně měl vzrůst jeho zisk, a tomu z 8 000 na 794 tisíc eur.

Kostka se brání a tvrdí, že obvinění jsou nepravdivá. „Klinika nikdy neobdržela od VZP objemy finančních prostředků, jak je uvádí poslanec Beblavého. Klinika Kostka žádá uvedeného poslance, aby přestal očerňovat kliniku v rámci předvolební kampaně, se kterou klinika nemá nic společného.“ Zároveň dodává, že pokud bude Beblavého v útocích pokračovat, klinika předá věc k soudu.

Beblavého očekává, že za loňský rok se mohl ještě zdvojnásobit. „Pan Kostka zažil vzestup, oproti kterému je teta Anka naprostý amatér,“ poznamenal. Podle jeho informací využívají služeb Kostková zařízení manželky ministrů, s několika členy vlády měl být zároveň viděn na kávě.

Kostka nejprve vlastnil ordinaci v Spišské Belé. Ještě v roce 2010 měla jeho firma roční tržby necelých 50 tisíc eur a nulový zisk, přiblížil Beblavého.

Cesta k milionům

Dařit se mu začalo po nástupu exministerky zdravotnictví Zuzany Zvolenské (nominantka Smer-SD) a bývalého šéfa Slovenské VZP Marcela fóra. Za krátké období otevřel kliniky nejen v Spišské Belé, ale i v Bratislavě, Nitře, Žilině a Banské Bystrici.

Zatímco soukromé pojišťovny jejich zazmluvnili jen omezeně, smluvní objem ze strany VZP vzrostl od roku 2012 o 2100 procent, vysvětlil Beblavého. Ročně mají od ní v současnosti smlouvu na více než 3,2 milionu eur.

Dostali unikátní kód

Kliniky, které jsou podle Beblavého ve skutečnosti ambulance, mají vydělávat na poskytování zdravotní péče v oblasti FLBR, tedy fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace.

Vysokou ziskovost jim měl přinést unikátní kód výkonu zdravotní péče pod názvem „cílená dlouhodobá terapie – CDT00“. Za ten VZP neplatí nikomu jinému. Za standardní výkony tak může VZP vyplácet horentní sumy, upozornil.

Zájem na rozšiřování Kostková sítě má dokazovat i schvalování pronájmu městských prostor pro jeho kliniku v Nitře. V roce 2013 ho na návrh primátora Josefa Dvonča poslanci schválili bez soutěže na základě zvláštního paragrafu v zákoně, který to umožňuje v případech „hodných zvláštního zřetele“. Dvonč podle Beblavého na zastupitelstvu řekl, že ho o vybavení prostorů požádala tehdejší ministryně Zvolenská.

Komu patří polská firma PKN ORLEN struktura akcionářů

Akcie PKN ORLEN SA jejichž seznam je uveden na hlavním trhu Varšavské burzy cenných papírů ve Varšavě v kontinuálním obchodním systému a jsou zahrnuty mezi největší firmy indexů WIG20 a WIG wig30, stejně jako index WIG-paliva. Od 19. listopadu 2009 akcie společnosti PKN ORLEN SA patří do seznamu společností zapojených v oblasti společenské odpovědnosti – Respekt Index. PKN ORLEN SA debutoval na Varšavské burze cenných papírů 26.listopadu 1999 roku.
Od roku 1999 jsou akcie PKN ORLEN SA Byly uvedeny také ve formě globálních depozitních certifikátů (GDR) na londýnské burze. GDR se konal v USA na OTC trhu.
V roce 2012, PKN ORLEN SA rozhodla ukončit program depozitních certifikátů. Dne 27. 02. 2013 let GDR jsou vyloučeny z obchodování na oficiálním trhu kotací a odstraněna z obchodování na hlavním trhu Londýnské burzy cenných papírů. 04.3.2013 byla dokončena rotace nežádoucích účinků.
Základní kapitál PKN ORLEN SA činí 534,636,326.25 zł a je rozdělen na 427,709,061 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,25 PLN za akcii.

počet akcií Počet hlasů podíl na hlasovacích právech Účast na základním kapitálu
Ministerstvo financí Polské republiky 117 710 196 117 710 196 27.52% 27.52%
Nationale-Nederlanden OFE* 39 000 000 39 000 000 9.12% 9.12%
Aviva OFE * 34 000 000 34 000 000 7.95% 7.95%
Ostatní 236 998 865 236 998 865 55.41% 55.41%
Dohromady 427 709 061 427 709 061 100% 100%

 

Akcie PKN ORLEN S.A. byly vydány v následujících emisích:
Označení série Rok emise akcií počet akcií Nominální hodnota
serie A 1999 336 000 000 1,25 PLN
serie B 1999 6 971 496 1,25 PLN
serie C 1999 77 205 641 1,25 PLN
serie D 2000 7 531 924 1,25 PLN

Finanční výsledky za rok 2014

Tatra banka Group ukončila rok 2014 s konsolidovaným ziskem 114,64 mil. €. Úvěry poskytnuté klientům rostly přibližně o 10%, při poklesu podílu selhaly úvěrů. Mírně rostly i vklady klientů.

Finanční výsledky za rok 2014
Finanční výsledky za rok 2014

„Rok 2014 hodnotím jako mimořádně úspěšný. Nárůst počtu individuálních klientů o 17 tisíc je pro nás potvrzením správnosti našeho rozhodnutí přinášet klientům inovace, které jim zásadně zjednodušují každodenní bankovnictví. Z pohledu úvěrů se nám podařilo růst o přibližně 10%, což bylo způsobeno zejména zájmem ze strany korporátních klientů, tak nárůstem objemu úvěrů na bydlení pro domácnosti. Vedle zdravém růstu byznysu jsme se nadále drželi strategie obezřetné nákladové politiky, což se projevilo v 18% nárůstu čistého zisku za Tatra banka Group.
Minulý rok byl také ovlivněn přípravou na hodnocení kvality aktiv a zátěžových testů Evropskou centrální bankou, kterého se zúčastnila i Tatra banka jako jedna ze tří systémově důležitých finančních institucí na Slovensku. Tatra banka splnila všechna požadovaná kritéria stanovená ze strany ECB bez dodatečné potřeby vlastních zdrojů, přičemž ukazatel kapitálové přiměřenosti na konsolidované bázi výrazně překračuje hranice stanovené NBS a ECB, „vyjádřil se Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Tatra banky.

Klíčové finanční ukazatele
Klíčové finanční ukazatele

Klíčové finanční ukazatele
Konsolidovaný zisk skupiny Tatra banka Group po zdanění meziročně vzrostl o 18,0% z úrovně 97,17 mil. € v roce 2013 na 114,64 mil. €. Vyšší zisk byl dosažen nárůstem čistého úrokového výnosu spolu s poklesem všeobecných administrativních nákladů. Růst provozních výnosů a pokles provozních nákladů vedl ke zlepšení ukazatele poměru nákladů a výnosů na 49,9% z loňské úrovně 55,8%.

Vývoj výnosů a nákladů
Čisté úrokové výnosy vzrostly pod vlivem vyššího objemu úvěrového portfolia a klesajících úrokových nákladů z termínovaných vkladů. Snížení úrokových nákladů souviselo s poklesem sazeb na finančních trzích v minulých letech, které se v termínovaných vkladech projevilo s časovým zpožděním až po skončení jejich vázanosti a opětovné obnově. Oba tyto efekty se odrazily na zvýšení čistého úrokového příjmu o 3,2% na úroveň 305,2 mil. €. Všeobecné administrativní náklady poklesly o 7,6% na 226,7 mil. €.

Vývoj aktiv
Konsolidované aktiva skupiny Tatra banka Group vzrostly o 2,2% na úroveň 9,68 mld. €. Úvěry poskytnuté klientům vzrostly o 9,5% na částku 7,20 mld. €. Podíl selhaly úvěrů na celkovém portfoliu klesl na úroveň 4,8%, což je pod hodnotou sektoru a poukazuje na dobrou kvalitu úvěrového portfolia. Z klientských úvěrů rostly zejména úvěry poskytované korporátnímu segmentu a úvěry určené k zajištění bydlení.

Vývoj pasiv a vlastního kapitálu
Vývoj pasiv a vlastního kapitálu

Vývoj pasiv a vlastního kapitálu
Vklady klientů stouply na 7,34 mld. €. Narostly zejména běžné účty. Pokles zaznamenaly termínové depozita a přijaté úvěry od bank. Poměr úvěrů ke vkladům na konsolidované bázi k 31.12.2014 byl 98,1%.
Ukazatel kapitálové přiměřenosti na konsolidované bázi k 31.12.2014 stoupl meziročně o 297 bazických bodů na úroveň 19,6%, což je významně více než je úroveň požadovaná Národní bankou a Evropskou centrální bankou.

Ve věku 85 let zemřel Milan Vrskova, první generální ředitel Tatra banky

Vedení Tatra banky přijalo se zármutkem zprávu o úmrtí prvního generálního ředitele Tatra banky Ing. Milana Vrskova.

Milan Vrskova zemřel
Milan Vrskova zemřel

Ing. Milan Vrskova se narodil 5. března 1930 ve Vieska-Bezdeda. Studoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Jeho život byl spjat s bankovnictvím – po působení v Investiční bance v Bratislavě (1954 – 1958) pracoval třináct let v Státní bance československé. V letech 1971 – 1975 pracoval jako ředitel pobočky Živnostenské banky v Londýně, mezi lety 1975 až 1990 působil v Československé obchodní bance v Praze, později Curychu.

V listopadu v roce 1990 se Ing. Milan Vrskova přičinil o založení Tatra banky. V té době bylo cílem vybudovat středně velkou soukromou banku s 30 až 40 pobočkami na Slovensku. Dnes je Tatra banka třetí největší slovenskou bankou se 142 pobočkami a široce poskytující hypotéky. Ing. Milan Vrskova byl generálním ředitelem Tatra banky až do roku 1998.

„Pokud by mě někdo požádal jmenovat jednoznačný vzor bankéře přinášejícího důvěru, spolehlivost, rozhled, životní moudrost, tak bych bez váhání řekl jméno Milan Vrskova. Stál u zrodu novodobé Tatra banky, nadchl sebe i nás představou mít i na Slovensku co nejdříve takovou banku, jaké znal během své dlouhé předchozí kariéry bankéře v Praze az působení v Londýně, „vyjádřil se Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Tatra banky.

Poslední rozloučení se uskutečnilo dne 2. dubna 2015 v 11:00. v Bratislavském krematoriu.

Velký vánoční manuál

Nákup vánočních dárků si nechává na poslední chvíli. Nejčastěji platíme debetní kartou a dopřejeme si kvalitní knihu či elektroniku. Také o tomto je velký vánoční manuál na rok 2015. Kromě toho si řekneme, jak nakupovat bezpečně a výhodně, jaký dárek koupit těm nejnáročnějším či jak si zajistit opravdu štědré Vánoce.

Velký vánoční manuál
Velký vánoční manuál

Vánoční manuál Tatra banka Vánoční nákupní horečka vrcholila loni týden před Vánocemi. Klienti Tatra banky tehdy zrealizovali svými kartami transakce v objemu téměř 12 milionů € a průměrná výše jedné transakce se vyšplhala na více než 46 €. K nejoblíbenějším obchodům před Vánocemi patří knihkupectví, hračkářství a obchody s oblečením, které poslední předvánoční týden navštěvujeme až 3-krát častěji. Dopřejeme si i elektroniku či dokonce nový nábytek a zároveň pod stromečkem nesmí chybět dobrá kosmetika. Za vánoční nákupy platíme nejčastěji debetní kartou, kterou používáme až 9-krát více než kreditní kartu.

Bezpečné nákupy
Bezpečné nákupy

1. Bezpečné nákupy
V předvánočním shonu se objem transakcí přirozeně zvyšuje. Proto je dobré věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti při platbě kartou v kamenném obchodě či na internetu. Platba kartou
v obchodě Při platbě nespouštějte kartu z očí. S nikým nesdílejte svůj PIN kód a při jeho zadávání si platební terminál zakryjte druhou rukou, aby kód nebyl čitelný. Jako dodatečnou ochranu používejte SMS notifikaci, která vám dá okamžitou informaci o zrealizovaných pohybech na účtu.
Nákupy přes internet Nepřihlašujte se přes nezabezpečené WIFI sítě. Nakupujte pouze u důvěryhodných obchodníků. Zabezpečená internetová stránka obchodníka by měla začínat https. Při nákupech v slovenský e-shopech je ideální používat platební brány spravované bankami, jako jsou CardPay či TatraPay od Tatra banky. Klient je ze stránky obchodníka přesměrován na stránku banky, kde platbu realizuje. Obchodník tak nemá kdispozici platební identifikátory klienta.
Používání platební karty je mnohem bezpečnější než placení v hotovosti. Pokud vám ukradnou hotovost z peněženky, už se k ní pravděpodobně nikdy nedostanete, ale v případě, že se stanete obětí zneužití platební karty, banka vám ve většině případů finance vrátí.
2. Vánoční bonus 30 €
Vánoční nákupy mohou být s Tatra bankou ještě výhodnější. Stačí s kreditní kartou Visa Standard nebo Visa Gold uskutečnit do 31. 1. 2016 platby v objemu 300 € (jednorázově nebo kumulativní) a na účet k vaší kartě bude po ukončení kampaně připsán kredit v hodnotě 30 €. *

Odpovědným přístup k životnímu prostředí společnost Kia Motors Slovakia
Odpovědným přístup k životnímu prostředí společnost Kia Motors Slovakia

3. Tip na dárek
Dárková karta Tatra bankaNájsť vhodný dárek pro blízké není vždy jednoduché. Máme pro vás tip, který zaujme i ty nejnáročnější – Dárkovou kartuTB v hodnotě 50 nebo 100 € s designovým obalem v šesti exkluzivních provedeních. Dárkovou kartouTB je možné platit všude, kde akceptují karty Visa Electron. Dárkové kartyTB jsou dostupné v pobočkách Tatra banky nebo přes službu DIALOG Live.

Tip na dárek
Tip na dárek

4. Jak si zajistit štědré Vánoce
Naše touhy a přání někdy přesahují momentální rozpočet. Tato situace se dá snadno vyřešit díky bezúčelové úveruTB se zrychleným splácením. Úvěr je možné splatit díky Extra splátkám mnohem dříve a ušetřit tak čas i peníze.
Bezúčelové úvěr se zrychleným splácením máte schválen již do 24 hodin, bez uvedení účelu můžete peníze použít na cokoliv, bez nutnosti dokládání příjmu, pokud příjem plyne ze závislé činnosti, bez nutnosti zabezpečení, se 100% slevou z poplatku za úvěr.
Extra splátky je možné používat při nových úvěrech splácených z běžného účtu v Tatra bance přes Internet bankingTB nebo pomocí aktuální verze mobilní aplikace Tatra banka až do výše trojnásobku měsíční splátky. Splátky nad uvedený rámec je možné realizovat přes žádost
o předčasné splacení úvěru.

Mezinárodní den jazzu oslavíme ve čtvrtek i u nás

Mezinárodní den jazzu, 30. duben, oslavíme na Slovensku předáním cen ESPRIT za nejlepší jazzové album roku 2014 a trojkoncertem její kandidátů. Záštitu nad akcí převzal prezident Andrej Kiska.

Slavnostní ceremonie je registrovanou událostí participující na oslavách International Jazz Day pod záštitou UNESCO. Spolu s dalšími zeměmi světa tak 30. dubna v mezinárodní den jazzu vzdá hold tomuto žánru i Slovensko.

Záštitu nad akcí ESPRIT 2014 přebral prezident Slovenské republiky Andrej Kiska a akce se osobně zúčastní. Hlavním cílem akce je zviditelnit myšlenku International Jazz Day, kterým je společná oslava svobody a kreativity formou jazzových akcí konaných v jeden den po celém světě.

Během večera v Koncertním studiu 2 v budově Slovenského rozhlasu představí svá alba živě tři z nominovaných, který reprezentují jazzový žánr v jeho různých podobách. Bratislava Hot Serenaders jako zástupci jazzové hudby 20. a 30. let, Juraj Griglák & Company, který je představitelem fusion a Erik Rothenstein band představí své spojení jazzu a latina.

Mezi nominace na cenu ESPRIT 2014, kterou vyhlašuje hudební portál Jazz.sk, byly zařazeny alba Slovenská hudebníků, které spadají do kategorie jazzu a byly vydány v roce 2014. Bylo nominováno dvanáct nahrávek, z nichž odborná porota vybrala vítěze Hlavního ceny. Ten získá sošku ocenění v podobě kontrabasu od sklářské výtvarnice Gordany Turuk, přičemž její první exemplář vlastní legendární jazzový pianista a skladatel Herbie Hancock.

Cenou veřejnosti bude oceněn album s nejvyšším počtem hlasů z internetového hlasování, které probíhalo na portálu jazz.sk Cenu veřejnosti každoročně představuje originální karikatura vítěze od ilustrátora Michala Kečkéš, který se věnuje digitální malbě.

„Myšlenkou udělení ocenění z našeho pohledu není hodnocení, kategorizování, nebo vyvolávání soutěživosti. Cílem je podpora jazzového dění a motivace k další produkci hodnotných alb, které obsahují neviditelný jazzový esprit „, říká hudebník a realizátor ocenění Esprit, Boris sklípku.

RTVS k 70. výročí ukončení 2. světové války odvysílá téměř 60 televizních, filmových a dokumentárních titulů

V květnu si připomínáme 70. výročí ukončení 2. světové války, RTVS při této příležitosti během dubna a května připravila bohatý program.
Ve speciálně připravené vysílací struktuře dostanou prostor premiérové ​​filmy, dokumenty, unikátní archivní snímky, ale i filmová a televizní klasika. Novinkou v programové struktuře Dvojky bude série diskusí SK DĚJINY (premiéra ve středu 15. 4. ve 20:00). V roli moderátora diskusí se představí známý novinář, publicista a publicista Marián Leško. Relace s podtitulem Osvobození bude mít 5 částí, v první části věnované osvobozování Slovenska během 2. světové války Marián Leško přivítá hosty Josefa Bystrický z Vojenského historického ústavu a Marka Syrný z Muzea SNP. Po každé diskusi bude následovat film s válečnou tématikou a slovenský dokument z archivu.
Jednotka odvysílá v premiéře válečný film Most u Remagenu (neděle 24. 5. o 14:30), skutečný příběh letce, který během druhé sv. války zachraňoval Židů před transportem do koncentračních táborů Útěk za svobodou (čtvrtek 7. 5. o 20:20), válečné drama Hlavu vzhůru: Martyr z Fiesole (čtvrtek 21. 5. ve 20:20), drama o 2. světové válce a následcích, které přetrvávají dlouho po jejím skončení Koleje osudu (pátek 8. 5. ve 20:20) a také thriller o odhalování válečných zločinů Krycí název Odessa (sobota 16. 5. ve 20:20).
Za pozornost určitě stojí i čtyřdílná sovětská válečné drama Boj o Moskvu (každou neděli od 19. 4. až do 10. 5. o 14:30), příběh muže, který během 2. světové války zachránil stovky židovských dětí Suskind (pondělí 11. 5. ve 20:20), kultovní příběh Knoflíková válka (pondělí 18. 5. ve 20:20), příběh talentované židovských dětí, které během 2. světové války bojují o holý život Zázračné děti (pondělí 25. 5. o 20: 20), oscarový film Jana Kadára a Elmara Klose Obchod na korze (pátek 8. 5. v 17:00) či drama Hartova válka v hlavní roli s Brucem Willisem (pátek 22. 5. ve 22:20).
V pátek 8. 5. o 12:00 na Jednotce odvysíláme přímý přenos z celonárodních oslav skončení 2. světové války z Liptovského Mikuláše.
Dubnové a květnové středy na dvojku budou patřit nové diskusní relaci s Mariánem Leškem SK DEJINY- Osvobození, v pěti epizodách budou pozváni hosté diskutovat na témata osvobozování Slovenska, slovenský elity během 2. světové války, odboj či dění na Slovensku po skončení 2. světové války . Po diskusích budou pravidelně ve 21:35 následovat válečné dramata Vyšší princip (15. 4.), Diamanty noci (22. 4.), česká klasika Jiřího Sequens Atentát (29. 4.), Květnové hvězdy (13. 5.) a Zánik samoty Berhof (20. 5.). Po filmu Dvojka uvede slovenský archiválii. Během svátečního víkendu odvysíláme přímý přenos z bohoslužby k výročí ukončení 2. světové války z Trenčianských Stankoviec (8. 5. o 10:00) a také třídílný slovenský film v hlavní roli se Štefanem Kvietik Sám voják v poli (8. – 10. 5 . o 14:30).
V rámci pondělního Evropského kino klubu premiérově odvysíláme ruský válečný film z r. 2012 Bílý tygr (18. 5. ve 22:00) a premiéru zahraničního dokumentu o vyhlazovacích plánech Hitlera Osobnosti: Špión z Pařížské náměstí (25. 5. ve 20:05). Ve stejný den o 22:00 uvedeme premiéru koprodukční válečného dramatu Dozvuky. Ve čtvrtek se diváci v rámci cyklu Na křižovatce SK + CZ mohou těšit na filmy Oznamuje se láskám vašim (21. 5.) a Stíny hořkého léta (28. 5.), páteční Kino na dvojku počínaje 17. dubnem uvede skvosty sovětské kinematografie Jeřáby táhnou, Balada o vojákovi, Otec vojáka, A rána jsou tu tiché, Hořící sníh, Bojovali za vlast či Jdi a dívej se. V sobotním Filmovém klubu od 18. 4. odvysíláme tituly s válečnou tématikou (Kdo to tam zpívá, Nejlepší léta našeho života, Devátý den, Poslední dny Sophie Schollové, Německo v roce nula).
Diváci by si neměli nechat ujít ani premiéru dokumentárního filmu o varšavském povstání Zemřít pro Varšavu (sobota 30. 5. ve 20:05), skvělou šestidílnou dokumentární sérii Apokalypsa – Druhá světová válka a její pokračování Apokalypsa – Hitler (každou sobotu až do 30. 5. ve 20:05). Dokumentární klub každou neděli od 10. 5. uvede trojdílnou dokumentární minisérii Speer a Hitler: Ďáblův architekt, následovat bude dokumentární film Speer a on.