Katedra sinologie – Vídeňská univerzita

Sinologie na Institutu východoasijských studií ve Vídni je jedním z největších center čínského výzkumu a výuky v Evropě. Vídeňská univerzita v současnosti nabízí kurzy pro bakalářský, dva magisterské a doktorské studium sinologie.

Bakalářské studium sinologie na Vídeňské univerzitě slouží k předání základních znalostí moderního čínského jazyka, k vybudování základních znalostí, zejména ve třech hlavních oblastech politiky, práva a ekonomiky, historie a společnosti, jakož i literatury a kultury. Číny od konce císařské éry. Slouží také k představení ústředních problémů, teorií a metod moderního čínského výzkumu.

Úkolem magisterského studia sinologie „Academic Branch“ na Vídeňské univerzitě je rozvíjet schopnost samostatné práce na tématech z oblasti politiky, práva a ekonomiky, historie a společnosti, ale i literatury a kultury, které přednostně zaměření na Čínu od konce odkazují na imperiální období.
Tento magisterský program slouží k prohloubení a rozšíření jazykové kompetence v moderním standardním čínském jazyce a posouvá ji na úroveň, která umožňuje porozumět složitým textům a ústně komunikovat o intelektuálně náročných tématech.
Absolventi magisterského studia sinologie „Academic Branch“ jsou schopni pomocí čínskojazyčných materiálů analyzovat komplexní problematiku z kontextu vývoje Číny od konce císařské éry. Jsou obeznámeni se základními doktrínami předmětu a znají nejdůležitější teorie a metody z oblasti specializace v rámci sinologie, kterou si zvolili pro napsání své diplomové práce. Mají také schopnosti vykonávat různé odborné činnosti, které vyžadují specializované znalosti vývoje Číny ve 20. století a odpovídající zvládnutí procesů globální globalizace.

Dalším magisterským titulem je obor „Teaching Skills“. Studenti tohoto oboru získávají lingvistické a didaktické znalosti ve výuce moderní čínštiny na vysoké úrovni pro třetí strany. Absolventi jsou schopni samostatně vést hodiny čínštiny s využitím různých metod výuky a předávat základní znalosti čínské kultury a regionálních studií.

Zasazený do institucionálního kontextu Institutu pro východoasijská studia s dalšími národními specializacemi Japonsko, Korea, stejně jako anglický jazykový kurz Ekonomika a společnost východní Asie, je nabízena odbornost pro dobře podložené komparativní perspektivy.
Za účelem dalšího prohloubení jejich jazykových znalostí a získání interkulturních dovedností podporujeme studenty také v realizaci několikaměsíčních studijních pobytů na univerzitách v Číně, Hongkongu a na Tchaj-wanu prostřednictvím výměnných a stipendijních programů.

Kontakt
Vídeňská univerzita
Filologická a kulturní studia Fakulta
Katedra východoasijských studií
Ústav východoasijských studií
Sinologie
Spitalgasse 2, dvůr 2, dveře 2.3
1090 Vídeň

Telefon: +43 1 4277 -43840/-43841

E-mail: sinologie.ostasien@univie.ac.at (Kontakt Katinka Kraxner)