Josef kardinál Beran – 33. arcibiskup pražský a primas český

Josef kardinál Beran - 33. arcibiskup pražský a primas český
Josef kardinál Beran – 33. arcibiskup pražský a primas český

Kniha sleduje životní osudy arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana a představuje ho jako aktivního účastníka dramatických dějin 20. století. Přibližuje jeho charakter a úctu k morálním principům, jež ho dostaly do konfliktu s totalitní mocí.

Josef kardinál Beran arcibiskup pražský a primas český
Josef kardinál Beran arcibiskup pražský a primas český

Po smrti kardinála Berana v nuceném exilu a nezájmu komunistického Československa o převoz jeho ostatků do vlasti, rozhodl papeže Pavel VI., že kardinál Beran bude pohřben 22. května 1969 v bazilice sv. Petra v Římě. Zde odpočíval až do 19. dubna 2018, kdy byly jeho ostatky slavnostně vyzdviženy a převezeny do katedrály sv. Víta v Praze, jak si přál ve svém testamentu. Publikace, která sleduje jeho slavný návrat do vlasti, obsahuje řadu dosud nepublikovaných fotografií a také eseje a reflexe našich církevních a státních představitelů, kteří se zamýšlejí nad osobností kardinála Berana a jeho odkazem pro dnešní dobu.

(vydavatel ÚSTR ve spolupráci s Katolickým týdeníkem, 2018)