Wienerberger s.r.o.

Wienerberger s.r.o.

Webové stránky www.wienerberger.cz
Hlavní předmět činnosti 2332. Výroba cihel, dlaždic a stavebních výrobků z pálené hlíny
Datum založení 29/12/1990
Kapitál upsaný 50 000 000 Kč
Datum poslední finanční zprávy 31/12/2017
Čistý výnos 1 688 055 000 Kč
Čistý zisk ve výši 66 197 077 EUR
Datum posledního počtu údajů o zaměstnancích 28/02/2018
Poslední počet zaměstnanců údaje 375 osob
Počet vlastníků 2
Počet manažerů 2 osoby

Wienerberger s.r.o.
Wienerberger s.r.o.

Datum vzniku a zápisu: 29. prosince 1990
Spisová značka: C 27563 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma: Wienerberger s.r.o.
Sídlo: Plachého 388/28, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
Doručovací číslo: PSČ 370 46
Identifikační číslo: 00015253
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán: Jednatel:

Ing. LUDĚK BÁRTA, dat. nar. 3. března 1960
Kodetka Vnitřní 85, 373 71 Hlincová Hora
Den vzniku funkce: 7. května 2018
Den vzniku členství: 7. května 2018
Jednatel:

Ing. KAMIL JEŘÁBEK, dat. nar. 31. října 1968
Štěpánská 650/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 7. května 2018
Den vzniku členství: 7. května 2018
Počet členů:
2
Způsob jednání:
Za společnost jednají dva jednatelé společně.
Společníci:
Společník:
Tondach Beteiligungs GmbH
1100 Vídeň, Wienerberg City, Wienerbergstrasse 11, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 51081 w
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Podíl:
Vklad: 50 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:
50 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím
ministerstva průmyslu České republiky č. 561/1990 ze dne
27.12.1990, jímž byl v souladu s ustanovením paragrafu 32 zákona
č. 111/1990 Sb. o státním podniku zrušen bez likvidace dnem
30.12.1990 státní podnik Jihočeské cihelny České Budějovice se
sídlem v Českých Budějovicích a celý jeho hmotný majetek vložen
dnem 31.12.1990 do akciové společnosti s obchodním názvem
Jihočeské cihelny akciová společnost České Budějovice se sídlem v
Českých Budějovicích.
S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl, a.s.,
České Budějovice /dříve WIENERBERGER Jihočeské cihelny, a.s.,
České Budějovice/ byly na základě usnesení valné hromady ze dne
22.8.1995 sloučeny společnosti WIENERBERGER Cihelna Hostomice,
a.s., Hostomice nad Bílinou – IČO 61 53 70 55 a WIENERBERGER
Moravský cihlářský průmysl, a.s. Novosedly na Moravě – IČO 00
54 22 02. Obchodní jmění /§ 6 odst. 2 obch. zák./ slučovaných
společností přešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost,
s níž byly tyto společnosti sloučeny.
S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl a. s., se
sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice byly na základě
usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 9. 2000 sloučeny
společnosti Cihelna Řepov, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46
České Budějovice, IČ 45 14 85 11, LATER Chrudim, a. s., se
sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 00 65 39 51,
CIHELNA STARÉ MÍSTO, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České
Budějovice, IČ 25 93 70 49 a WIENERBERGER Euroform, a. s., se
sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 25 69 14 49.
Obchodní jmění (§ 6 odst. 2 obch. zák.) slučovaných společností
přešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost, s níž byly
tyto společnosti součeny.
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.8.2005:
Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. na společnost Wienerberger International N.V., se sídlem Zaltbommel, Nizozemské království zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou pro Rivierenland pod registračním číslem 17099258 jako hlavního akcionáře společnosti.
Skutečnost, že společnost Wienerberger International N.V. je hlavním akcionářem společnosti, je doložena a osvědčena výpisem z registru emitenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě a výpisem z účtu majitele cenných papírů, tj. hlavního akcináře, vyhotovenému ke dni 1.července 2005 a dále kopií aktuálního seznamu akcionářů Společnosti prokazující, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem hromadné listiny nahrazující 164.735 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,– Kč každé akcie. Z uvedených dokumentů vyplývá, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem akcií společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu akciové společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Společnost Wienerberger International N.V. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem ostatním akcionářům společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen „Oprávněné osoby“), protiplnění za akcie společnosti:
– ve výši 3.250,– Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,– Kč, ISIN CS0008415857
– ve výši 32,50 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,– Kč, ISIN CZ0005115501.
Výše protiplnění byla určena hlavním akcionářem na základě hodnoty akcií společnosti, kterou hlavní akcionář stanovil na základě interního posouzení hodnoty společnosti provedeného vedením hlavního akcionáře a jeho ekonomickými poradci, při kterém byl zohledněn také meziroční hospodářský vývoj společnosti. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.16/1108625/05 vyhotoveným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.
Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu. Protiplnění bude Oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech České spořitelny, a.s. s tím, že o možnosti výběru těchto peněžních prostředků budou Oprávněné osoby informovány doporučeným dopisem České spořitelny, a.s.Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou legislativou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR, nebude možné provést výplatu v hotovosti a protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po dni sdělení čísla příslušného bankovního účtu pro výplatu protiplnění vyplácející bance, nejpozději však do jednoho měsíce od takto stanoveného dne, avšak ne dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Po uplynutí výše uvedené lhůty dvou měsíců pro výplatu protiplnění v hotovosti bude částka nevyplacených protiplnění ponechána na účtu České spořitelny, a.s. k dodatečné výplatě.
Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jako společnost nástupnická, byla sloučena se zanikajícími společnostmi Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 28073461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 15692, Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 26073862, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 12346 a Wienerberger Bohemia cihelny, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 41694392, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 8131. Na nástupnickou společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. přešlo veškeré jmění zanikajících společností Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o. a Wienerberger Bohemia cihelny, spol. s r.o.
Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČO: 00015253, změnila právní formu z právní formy akciové společnosti na právní formu společnosti s ručením omezeným, a to na základě projektu ze dne 26.03.2018, vyhotoveného ke dni 31.12.2017.
S právními účinky ke dni 28.07.2018 zanikl jediný společník společnosti Wienerberger s.r.o., obchodní společnosti WB East European Holding B.V., se sídlem 5300 Zahlbommel, Hogeweg 95, Nizozemské království, reg. č. 857887658, a to v důsledku fúze se společností Wienerberger Epsilon Beteiligungs GmbH, se sídlem Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Vídeň, Rakouská republika, zapsanou ve firemní knize obchodního soudu ve Vídni pod FN 486891 t. Společnost Wienerberger Epsilon Beteiligungs GmbH se jako nástupnická společnost stala ke dni 28.07.2018 jediným společníkem společnosti Wienerberger s.r.o. Dne 18.08.2018 zanikla společnost Wienerberger Epsilon Beteiligungs GmbH v důsledku fúze se společností Tondach Beteiligungs GmbH, se sídlem Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Vídeň, Rakouská republika, zapsanou ve firemní knize obchodního soudu ve Vídni pod FN 51081 w, jakožto nástupnickou společností. S právními účinky ke dni 18.08.2018 je tedy jediným společníkem společnosti Wienerberger s.r.o. společnost Tondach Beteiligungs GmbH, se sídlem Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Vídeň, Rakouská republika, zapsaná ve firemní knize obchodního soudu ve Vídni pod FN 51081 w.