Systém duálního vzdělávání založený na kombinaci teoretického vzdělávání ve škole a praktického vzdělávání v prostorách zaměstnavatele

Systém duálního vzdělávání založený na kombinaci teoretického vzdělávání ve škole a praktického vzdělávání v prostorách zaměstnavatele se v zemích Evropské unie vnímá jako klíčový faktor úspěchu hospodářské politiky státu a hlavní nástroj na snížení nezaměstnanosti mladých lidí. Na Slovensku může absolvování praktického vyučování v reálných podmínkách podniků pro žáky středních odborných škol znamenat nejen první zkušenost s pracovním prostředím, ale i rozšíření jejich pracovních dovedností a zvýšení šance zaměstnat se hned po skončení střední odborné školy a to v oboru, který vystudovali.

Národní projekt „Rozvoj středního odborného vzdělávání“ se svými aktivitami zaměřuje na zvýšení použitelnosti mladých lidí na trhu práce, jejíž příčinou je v dnešní době hlavně nesoulad mezi dovednostmi absolventů a potřebami zaměstnavatelů. Právě díky úzké a intenzivní spolupráci SOŠ na jedné straně a 250 zaměstnavatelů na straně druhé budou školní vzdělávací programy v zapojených školách přizpůsobovat požadavkům praxe. Do projektu partnersky vstoupilo 7 zaměstnavatelských svazů, mezi nimiž je i Asociace zaměstnavatelských svazů a sdružení. Do projektu se zapojí 35 000 žáků a 1 200 pedagogů ze 400 středních odborných škol vyučujících vybrané skupiny oborů / hutnictví, strojírenství, elektrotechnika, chemie, potravinářství, zpracování dřeva, stavebnictví, zemědělství / z celého Slovenska kromě Prahy. Kvalitu a aktuálnost vzdělávání mají zlepšit informačně-komunikační technologie a didaktické pomůcky, kterými bude vybavených 321 škol. V rámci této skupiny škol bude zřízených 21 pilotních center odborného vzdělávání

a přípravy, ve kterých budou ověřovány prvky duálního vzdělávání v učebnách s moderním materiálně – technickým vybavením. Pro pedagogů všech zapojených středních odborných škol bude zajištěn program mobility a v rámci podpory poradenstvím bude vyškolených 400 kariérních poradců.