Šetřit na topení se dá i při zachování tepelné pohody

Šetřit na topení se dá i při zachování tepelné pohody

S přicházejícím podzimem je i venku stále chladnější a postupně se bude rozbíhat i topná sezóna. Dlouhodobě rostoucí ceny plynu a energií nás nutí s teplem zacházet stále úspornější. Naštěstí dnes už existuje řada efektivních způsobů, jak na provozních nákladech domu ušetřit.
Zateplení budovy je dnes považováno za standard a také mnohé starší budovy proto v rámci rekonstrukcí, či revitalizaci zateplují. Materiálových alternativ je několik a to od EPS a minerální vlny, přes polyuretan, fenolovou vlnu, či pěnové sklo, až po ovčí vlnu nebo slámu. Pokud stavíte dům, můžete si stavbu usnadnit cihlami, které mají již přímo dutiny vyplněné minerální vlnou a pak už dodatečné zateplení řešit nemusíte.

Pokud plánujete zateplit obvodové stěny budovy, budete stát před rozhodnutím o výběru fasádního systému. Vedle klasických kontaktních fasádách se ale do módy dostávají i fasády odvětrávané. „Na rozdíl od klasicky zateplených fasád je u provětrávaných fasádách vytvořena vzduchová mezera mezi obvodovou stěnou, respektive izolací a fasádními deskami,“ vysvětluje Michal Dobrovodský, produktový manažer značky Argeton. „Tato vzduchová mezera umožňuje proudění vzduchu a zajišťuje trvalé odvádění vlhkosti, což umožňuje maximální využití vlastností tepelné izolace,“ dodává. Pro dokonalé odizolování domu je ale třeba investovat i do oken a dveří. Právě tudy může docházet k výrazným únikům tepla.

Rekuperace

K dokonale izolovanému interiéru rozhodně patří rekuperace. Díky rekuperaci dokážete totiž větrat bez otevření oken či dveří a interiér tak zůstává dokonale izolovaný, bez zbytečných úniků tepla. S rekuperací třeba počítat už při stavbě, jinak může být instalace neuvěřitelně náročná a často i nemožná. Výměna vzduchu probíhá přes výměník, ve kterém vzduch odváděný z místnosti předává svoji tepelnou energii vzduchu přicházejícímu zvenčí, při minimálních tepelných ztrátách. Rekuperační systémy bývají navíc vybaveny filtrací schopnou zachycovat prach, pyl, či jiné nečistoty a alergeny, které vnikají do interiéru při klasickém větrání okny.

otopné soustavy

Moderní technologie ale nabízejí řadu dalších vychytávek, jejichž cílem je snižovat náklady na tepelnou pohodu v domácnosti. Postupně se tak přechází od vysokoteplotních na nízkoteplotní systémy, které mají výrazně vyšší účinnost. Mezi běžné řešení v rodinných domech patří kondenzační kotle a podlahové, zda stěnové topné systémy. Tyto sálavé topné systémy dokáží poskytnout rovnoměrnou teplotu v celé místnosti, což může být v zimě k nezaplacení. Samozřejmě svou dobu neusnuli ani radiátory a tak jsou kromě článkových na výběr i panelové, trubkové, či konvektory.

Maximální využití potenciálu topných soustav ale umožňuje až jejich vhodná regulace. Ta může probíhat v závislosti na vnitřní nebo venkovní teploty. Častěji se využívá regulace na základě vnitřní teploty, kde se v každé místnosti nastavuje teplota individuálně na každém topném tělese. Tento typ regulace se označuje také jako zónová, protože je budova rozčlenit na jednotlivé zóny. V každé zóně, respektive místnosti si můžete zvolit čas topení i teplotu. Při modernějších kotlů se využívá ekvitermní regulace, která umožňuje regulaci výkonu zdroje tepla v závislosti na venkovní teplotě a teploty vody vracející se do výměníku.

Využití alternativních zdrojů energie

Šetření na topení může výrazně pomoci i zapojení obnovitelných zdrojů do systému. Asi nejvyužívanější je Slunce. Pokud máte velké a dobře izolované okna orientované na jižní stranu, dokáží vám sluneční paprsky příjemně vyhřát pokoj i bez dodatečného vytápění. Technologie samozřejmě umožňuje i efektivnější využití slunečních paprsků a to u solárních panelech na ohřev vody, nebo při fotovoltaice na výrobu elektrické energie, se kterou můžete dále pracovat při ohřevu vody a vytápění. „I když fotovoltaické systémy, vzhledem ke své fyzikální charakteristiky, nejsou zcela nejvhodnější na pokrývání spotřeby energie při vytápění, při jejich vhodném nastavení a regulaci lze je úspěšně využít k ohřevu teplé pitné vody (TPV). Při průměrné domácnosti žijící v rodinném domě, která si ohřívá TPV pomocí elektřiny, se jedná o spotřebu okolo 1,500 kWh, což představuje asi 200 eur ročně. Tato položka nebude klesat ani při neustálém snižování energetické náročnosti budov, ale naopak její podíl na celkové spotřebě energie budovy bude v procentuálním vyjádření růst, „říká Jan Karaba, člen výkonného výboru České asociace fotovoltaiky a OZE.

Kromě solárních kolektorů a fotovoltaiky můžete využívat k získávání energie i kotle na biomasu, větrné turbíny či tepelná čerpadla, které využívají teplo prostředí. Využití alternativních zdrojů energie bude vyžadovat vyšší vstupní investici, ale ta se vám může vrátit již v průběhu několika let, v závislosti na systému, který si vyberete.

Možností jak ušetřit na topení a energiích je několik, ale ne všechny mohou být vhodné pro konkrétní stavbu. Velkou roli hraje region, podloží, orientace na světové strany, či v neposlední řadě i finanční možnosti investora. Nároky na snižování spotřeby energií však budou stále více růst, a je proto důležité se připravit. Vaše možnosti konzultujte vždy s odborníky, kteří trh i technologie znají a vědí vás lépe usměrnit.