Pročištění malé vodní nádrže Kľušov

Vodní nádrž je situována do nejužší části potoka Tisovec, tekoucího souběžně se státní cestou Kľušov – Hervartov, cca 400 m pod obcí Hervartov (obrázek 1). nádrž byla vybudovaná v roce 1985, celková doba její provozování je 29 let. hlavním účelem MVN měla být akumulace vody na závlahu okolních zemědělských pozemků, avšak v současnosti se využívá převážně na chov ryb.
Celková plocha povodí představuje 7,46 km2
, Průměrný roční průtok je 0,045 m3
/ S. podle kategorie technicko – bezpečnostního dohledu (TBD) je zařazena do IV. kategorie s hydrologickým číslem 4-30-09-046. Celkový objem nádrže je 72 188 m3, Zátopová plocha představuje 2,20 ha. Délka nádrže je cca 494 m a maximální hloubka vody při hrázi 9,57 m. po pravé straně zátopy z vádí je strmý břeh tvořící lesní porost, na levé straně se nacházejí zemědělské pozemky. Vlastní nádrž je vytvořena z čelní hráze, z ostatních stran je ohraničená přirozeně zvýšeným terénem.