PRÁVO NA SVOBODNÝ A SPRAVEDLIVÝ SVĚT

Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezinárodní řád, ve kterém by práva a svobody stanovené v této deklaraci byly plně uplatněny.