Pojištění v nezaměstnanosti v Polsku

Kde platím v Polsku své příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti?
Příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti se vyplácejí v zemi zaměstnání. V Německu je úroková sazba zaplacená za tímto účelem v roce 2018 pro zaměstnavatele i zaměstnance ve výši 1,5% hrubé odměny. V Polsku činí prémie zcela plátce 2,45% hrubé odměny. V České republice činí příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2% z kalkulačního základu (součet všech zdanitelných příjmů ze zaměstnání) a je hrazen zaměstnavatelem v rámci jeho příspěvku na příspěvky na sociální zabezpečení (tj. Bez účasti zaměstnanců).

Pojištění v nezaměstnanosti v Polsku
Pojištění v nezaměstnanosti v Polsku

Kde mohu získat podporu v nezaměstnanosti?
Obecně platí, že jako přeshraniční zaměstnanec pobíráte dávky v nezaměstnanosti od příslušné pojišťovací instituce v zemi, kde žijete. Zaměstnanci žijící v Polsku nebo v České republice, kteří nedávno pracují v Německu, tak dostávají dávky v nezaměstnanosti od polského nebo českého úřadu práce. Přeshraniční pracovníci s bydlištěm v Německu a posledním pracovištěm v Polsku nebo v České republice pobírají dávky v nezaměstnanosti od agentury práce v Německu.

Jako doklad o zahraničních dobách pojištění potřebujete při předkládání přihlášky ve vaší zemi bydliště osvědčení U1 vydané ve vaší zemi zaměstnání (k získání od služeb zaměstnanosti v Polsku, Německu a České republice). Pokud doba pojištění v zemi posledního zaměstnání nepostačuje pro dávky v nezaměstnanosti, lze vzít v úvahu také jiná období pojištění v jiné zemi. Platí podmínky pro nabytí práv v zemi bydliště.

Pojištění v nezaměstnanosti v Polsku
Pojištění v nezaměstnanosti v Polsku

POZNÁMKA: Evropská komise navrhla změny v koordinaci systémů sociálního zabezpečení. V současné době je konzultována. Podrobnosti se však mohou během roku 2018 změnit.

Výplaty dávek v nezaměstnanosti: V případě nezaměstnanosti příhraničních pracovníků je za výplatu dávek v nezaměstnanosti v současné době odpovědný úřad práce v místě bydliště.

V budoucnu má úřad práce v posledním pracovním místě, tj. Místo, kde byly placeny příspěvky, vyplácet dávky v nezaměstnanosti, ale pouze tehdy, pokud tam přeshraniční pracovník pracoval alespoň 12 měsíců. V případě kratší doby bude nadále příslušný úřad práce v místě bydliště.

O změnách na této stránce vás budeme informovat.

Jaké jsou podmínky pro získání výhody?

Obecně platí, že v případě nezaměstnanosti musíte být k dispozici pro umístění v místě vašeho bydliště a být připraveni se účastnit umístění. Kromě toho se očekává jejich vlastní úsilí o nalezení zaměstnání. Abyste mohli dostávat dávky, musí být splněny podmínky týkající se dob pojištění v místě bydliště. Pokud odmítnete nabídku práce, kterou od vás můžete očekávat, nebo se nezúčastníte schůzek, hrozí vám, že nebudete dostávat dávku v nezaměstnanosti po určitou dobu (pozastavení) nebo ji dostávat pouze ve snížené výši.
Mohu zůstat v zahraničí a hledat práci?
Jako příhraniční pracovník máte právo se zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání nejen u služeb zaměstnanosti ve vaší zemi pobytu, ale také u služeb zaměstnanosti vaší poslední země zaměstnání. Chcete-li hledat práci v jiné zemi, než je země vašeho bydliště, v EU a Evropském hospodářském prostoru, můžete zůstat maximálně 3 měsíce a pobírat dávky v nezaměstnanosti v místě vašeho bydliště. Na žádost služeb zaměstnanosti je rovněž možné tuto lhůtu prodloužit na 6 měsíců. Musíte se ucházet o pracovní místo v zahraničí jako uchazeč o zaměstnání a dodržovat kontrolní předpisy. Po 4 týdnech nezaměstnanosti obdržíte ve své zemi bydliště certifikát U2, pomocí kterého můžete využívat zahraniční služby zaměstnanosti. Síť EURES, a zejména poradci EURES, jsou nápomocní při hledání práce přes hranice.

Podrobné informace o pobírání dávek lze získat od služeb zaměstnanosti v Polsku, Německu a České republice.

POZNÁMKA: Evropská komise navrhla změny v koordinaci systémů sociálního zabezpečení. V současné době je konzultována. Podrobnosti se však mohou během roku 2018 změnit.

To se týká zejména pojištění v nezaměstnanosti.

Zůstaňte v zahraničí a hledejte si práci při pobírání dávky: má být prodloužena ze tří na šest měsíců. Na požádání je také možné prodloužení.

O změnách na této stránce vás budeme informovat.