PhDr. Markéta Doležalová (*1963)

PhDr. Markéta Doležalová (*1963)
PhDr. Markéta Doležalová (*1963)

Odborné zaměření – Redaktorka
garant projektu Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)
spolupráce na projektu Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989
represe proti rodinám popravených v 50. létech a perzekuce a odpor věřících v létech 1948–1989

Kontakt
Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov, 130 00
Telefon: +420 221 008 452
E-mail: marketa.dolezalova@ustrcr.cz
Profesní curriculum
1981–1986 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, studium oborů dějepis, ruský jazyk
1983–1986 Ústav pro jazyk český, excerpce a korektury pro rusko – český výkladový slovník
1986–1988 Vysoká škola ekonomická, katedra ruského jazyka, asistentka, výuka dálkového studia a správa knihovny odborné literatury
1992 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, dálkové rekvalifikační studium anglického jazyka a literatury
1993–1997 Překlady literatury v oboru pedagogika, výchovná práce s mládeží, specifické přístupy k dětem s postižením, krátkodobější práce na DPČ, výuka anglického jazyka a dějepisu na SŠ (Hudební gymnázium v Nerudově ul. na Malé Straně)
1996–1997 Nadace Autismus, ředitelka
1997 Knihovna Fyzikálního ústavu Akademie věd, knihovnice
1998 Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, oddělení pro lidská práva, práce na tvorbě metodiky vzdělávání policie ČR v oboru dodržování lidských práv
1999–2002 Rada vlády ČR pro lidská práva, členka odborných sekcí
2002–2003 Meziresortní pracovní skupina pro vytvoření interdisciplinárních týmů proti násilí na ženách
2003–2007 Oddělení dobrovolnické služby Odboru prevence kriminality MV ČR, administrace zákona č. 198/2002. Sb. o dobrovolnické službě, přednášková činnost pro neziskové organizace a pracovníky krajských úřadů o uplatněné zákona o dobrovolnické službě č. 198/ 2002 Sb. v praxi
2005–2006 Administrace dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR určeného pro organizace akreditované v oblasti dobrovolnické služby
2008– Ústav pro studium totalitních režimů
2015 Doktorandské studium na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vedoucí dizertační práce Doc PhDr. Jiří Pernes, PH.D.
Výzkumné projekty
Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989 (spoluautorka projektu)
Na webových stránkách ÚSTR autorkou zveřejněno 39 životopisných hesel popravených: Buchal, Jan | Bula, Jan | Ceé, Ladislav | Čuba, Josef | Drbola, Václav| Fischl, Otto | Frank, Josef | Franc, Miloslav | Frejka, Ludvík | Geminder, Bedřich | Horáková, Milada | Janata, Zbyněk | Kalandra, Záviš | Kopuletý, František | Margolius, Rudolf | Melkus, Jaroslav| Mityska, Antonín | Morávek, Miloslav | Němec, Drahoslav | Novák, Ctibor | Pařil, František | Pecl, Oldřich| Peške, Jaroslav | Plichta, Antonín | Plichta, Stanislav| Plocek, Alfréd | Pokorný, Alois | Polomský, Josef | Pospíšil, Miloslav | Rajnoch, Vladimír| Řezáč, Jiří | Simone, André| Sirotek, Jaroslav | Sýkora, Miroslav | Smetana, Gustav| Šíma, Bohumil | Škrdla, Antonín | Švéda,Václav | Železný, Vlastimil
Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989) (garant projektu)
Publikační činnost
Boromejka Vojtěcha Antonie Hasmandová. Politická vězeňkyně a bojovnice za náboženská práva a svobody. In: Paměť a dějiny č. 4/2015
Odsouzeny za podvracení republiky. Sestry františkánky v poltických procesech druhé poloviny 50. let. In: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962, ÚSTR, Praha 2015.
Benešovsko roku 1953 – regionální aneb kronikářský pohled. In: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR, Praha 2014.
Anežka Antonie Witková. Útok totalitního státu na řád Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské. In: Paměť a dějiny č. 4/2013
Zánik pozemkového vlastnictví svatovítské kapituly na Lešansku a Netvořicku po roce 1945. In: Rokoský, Jaroslav – Svoboda, Libor (eds.): Kolektivizace v Československu, ÚSTR, Praha 2013.
Tři sondy do osudu žen, které by neměly být zapomenuty. Čím si musely projít manželky popravených v 50. letech. In Paměť a dějiny č. 3/2010.
Recenze
Securitas Imperii č. 20 (01/2012) Roubíková-Švehlová, Jana: Dcery nepřátel státu.
Securitas Imperii č. 20 (01/2012) Vittvarová, Zuzana (ed.): Osudová kaňka. Příběhy dcer politických vězňů v Československu.
Securitas Imperii č. 19 (02/2011) Jeřábek, Miroslav: Za silnou Střední Evropu. Středoevropské hnutí mezi Budapeští, Vídní a Brnem 1925–1939.
Securitas Imperii č. 17 (02/2010) Jakovleva, Jelena: Poľša protiv SSSR 1939–1950
Securitas Imperii č. 16 (01/2010) Pejčoch, Ivo: Vojenské osoby popravené v období politických procesů 1948–1955.
Aktivní účast na konferencích
Velehrad vás volá!, Velehrad 10. – 11. 6. 2015; příspěvek: Kde se vzala všechna ta mládež na Velehradě? Pastorace mládeže v době normalizace
Církev za totality – lidé a místa, Kanonie premonstrátů Teplá u Mariánských lázní, 4.– 5. září 2014; příspěvek: Apoštolát sv. Františka, perzekuce řeholnic počátkem 60. let minulého století
Československo v letech 1954–1962, Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, 21. – 22. května 2014
Rok 1953 v Československu, České Budějovice, 17. – 18. 04. 2013
Kolektivizace v Československu, Jindřichův Hradec, 25. – 26. 4. 2012
„Třetí odboj“, ÚSTR a Metropolitní univerzita Praha, Odbojová skupina Hory Hostýnské – pravda a lež (Zneužití některých aspektů činnosti protikomunistické skupiny k propagandě), Praha 27. 5. 2010