Kia úspěšně ukončila první fázi rekonstrukce Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině

• Závod Kia prostřednictvím svého nadačního fondu v Nadaci Pontis podpořil rekonstrukci Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině částkou 370 000 eur
• Přestavba byla realizována na odděleních pediatrie a dětské ortopedie, oftalmologie, otorinolaryngologie a v léčebnách dlouhodobě nemocných
• Dobrovolníci z automobilky zároveň přispěly k vymalování prostor dětského oddělení

Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině
Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině

Představitelé společnosti Kia Motors Slovakia dnes po úspěšném ukončení první fáze rekonstrukce předali do opětovného užívání čtyři nezvyklé oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině. V období od 1. června do konce října tohoto roku prošly přestavbou oddělení pediatrie, oftalmologie, otorinolaryngologie a léčebny dlouhodobě nemocných. Stavební práce byly financovány prostřednictvím Nadačního fondu Kia Motors Slovakia v Nadaci Pontis. Z celkové částky 370 000 eur byly zrekonstruovány nejen nemocniční prostory, ale část finančních prostředků byla použita i na nákup polohovatelných postelí a dalšího potřebného vybavení pokojů pro pacienty. Zatím, co první fázi projektu realizovala společnost Kia přes svůj nadační fond v Nadaci Pontis, druhou fázi bude od ledna 2016 zastřešovat výhradně prostřednictvím vlastní nově zřízené nadace.

Nadace Kia Motors Slovakia úspěšně ukončila první fázi rekonstrukce Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině
Nadace Kia Motors Slovakia úspěšně ukončila první fázi rekonstrukce Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině

„Největší přínos rekonstrukce nemocnice vidím v pocitech pacientů, kteří se budou díky zrekonstruovaným prostorem cítit pohodlněji. Přijímáme množství pozitivních ohlasů nejen od rodičů dětských pacientů, ale i od dospělých pacientů. Lidé znají dlouholetý nedostatečný technický stav jednotlivých oddělení a jejich ohlasy jsou nám tlumočeny mnohokrát v superlativech, přičemž nešetří slovy chvály na adresu společnosti Kia Motors Slovakia, „řekl MUDr. Ivan Mačuga, ředitel Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině.

Společnost Kia Motors Slovakia v období od června do konce října tohoto roku finančně i technicky zajistila výměnu 16 kusů interiérových a exteriérových dveří, 212 oken i přestavbu balkónů na čtyřech zrekonstruovaných odděleních. Během stavebních úprav se použilo 403,22 m2 zábradlí a položilo se 1 236,8 m2 PVC.

přínos rekonstrukce nemocnice v Žilině
přínos rekonstrukce nemocnice v Žilině

„Rekonstrukce žilinské nemocnice představuje pro naši společnost další z dlouhodobých projektů. Naším cílem je zlepšení podmínek nejen pro samotné pacienty, ale i zdravotnický personál, který se o nich dennodenně stará. Péče o nemocné lidi není pro ně jen zaměstnáním, ale i životním posláním. I toto byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli zaměřit oblast společensky odpovědného podnikání právě na oblast zdraví, „řekl Eek-Hee Lee, prezident a CEO společnosti Kia Motors Slovakia.

Celkem 38 dobrovolníků z automobilky se podílelo na vymalování pokojů pediatrického oddělení. Dobrovolnickou činností v prostorách nemocnice strávili více než 260 hodin. Závod Kia prostřednictvím svého Nadačního fondu Kia Motors Slovakia v Nadaci Pontis použil částku 370 000 eur na samotnou rekonstrukci, jakož i nákup zdravotnických pomůcek. Zakoupených bylo 24 nemocničních polohovatelných lůžek, 24 nočních stolků a 24 matrací. Společnost zároveň nemocnici darovala 200 židlí, 70 svítidel a 270 kusů úsporných zářivek. Během návštěvy dětského oddělení zástupci společnosti Kia ve spolupráci s klauny z občanského sdružení Červený nos Clowndoctors, rozdali nejmenším pacientům omalovánky, kreslící potřeby a hračky.

Druhá fáze projektu rekonstrukce žilinské nemocnice je naplánována na období let 2016 až 2017. Její součástí bude i dokončení rekonstrukčních prací v léčebně dlouhodobě nemocných a pediatrie, kde díky terénním úpravám vznikne prostor na vybudování dětského parku. Nový šat v blízké budoucnosti získá i oddělení urologie. Zmíněné práce budou od příštího roku realizovány již pod hlavičkou nově vzniklé Nadace Kia Motors Slovakia.

Mistr světa v chůzi ze Slovenska jezdí v Kia Sportage

• Společnost Kia Motors se stala oficiálním přepravcem sportovce
Matěje Tótha
• Matej Tóth je prvním Slovenské mistrem světa v chůzi na 50 km
• Na blížící se olympiádě v Rio De Janeiro má ty nejvyšší ambice

Společnost Kia Motors Sales Slovensko se snaží podporovat úspěšných sportovců, kteří reprezentují excelentně Slovensko a dělají mu dobré jméno ve světě a tak rozhodnutí stát se oficiálním přepravcem mistra světa Matěje Tótha bylo rychlé a přirozené.

Mistr světa v chůzi ze Slovenska jezdí v Kia Sportage
Mistr světa v chůzi ze Slovenska jezdí v Kia Sportage

Matej Tóth je prvním Slovákem v historii, který se stal mistrem světa v chůzi na 50 km. V srpnu na světovém šampionátu v Pekingu časem 3:40:32 triumfoval a získal zlatou medaili. Aktuálně se připravuje na letní olympijské hry, které se budou konat příští rok v Rio De Janeiro, kde má ty nejvyšší ambice.

Matej Tóth jezdí v KIA
Matej Tóth jezdí v KIA

„Jsem velmi rád, že se podařilo navázat spolupráci právě se společností Kia Motors, protože tuto značku pokládám za naši domácí, slovenskou značku. Přesto, že jsem chodec a mnoho lidí si myslí, že všude chodím pěšky, není to tak – při svých povinnostech si fungování bez auta neumím představit. Jsem rád, že teď budu moci jezdit na kvalitním autě „, uvedl Matej Tóth při přebírání vozu Kia Sportage.

Dealerská síť Kia Motors se rozrůstá v Čechách i na Slovensku o nová zastoupení. Společnost hyundai i KIA spolupracují na výrobě automobilů. Některé Korejské firmy výrazně zvyšují výrobu v továrnách v české i Slovenské republice. Nová pracovní místa díky korejským automobilkách pomáhají snižovat v české a Slovenské republice nezaměstnanost a životní úroveň lidí. Korejci patři k jedněm z nejpracovitějších národů. Manažeři Korejských firem pracují až 14 hodin denně, tedy i o něco více než v některých Japonských firmách, které jsou také proslulé dlouhou pracovní dobou a vysokým pracovním nasszením.

Odpovědným přístup k životnímu prostředí společnost Kia Motors Slovakia

Společnost Kia Motors Slovakia je společností s odpovědným přístupem k životnímu prostředí. Důkazem toho je i zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení podle mezinárodního standardu ISO 14001. Tento systém nás zavazuje nejen k dodržování právních a jiných požadavků, ale také k neustálému zlepšování v ochraně životního prostředí, pravidelnému hodnocení environmentální výkonnosti pokud zvyšování environmentálního povědomí všech zaměstnanců. Důležitou součástí systému je i pravidelné sledování a vyhodnocování spotřeby vody, energií a materiálů, jakož i množství produkovaných odpadů, odpadních vod a emisí v přepočtu na vyrobené vozidlo a přijímání environmentálních cílů na jejich snižování.

 

Mistr sveta jezdi v Kia Sportage3

Kia Motors Slovakia si stanovila následující dlouhodobé environmentální cíle:

snižování emisí a rizika poškození životního prostředí,
snižování množství produkovaných odpadů a zvyšování míry jejich recyklace a využití,
snižování množství vstupních surovin, energií a chemických látek na vyrobené vozidlo a motor,
zvyšování úrovně havarijní připravenosti,
rozvoj managementu chemických látek (REACH) a zvyšování povědomí zaměstnanců.
V závodě se používají nejmodernější technologie a postupy. Ve všech výrobních provozech je zaveden systém řízení odpadů a zabezpečeno správné třídění a zacházení s odpady. V lakovně se používají většinou vodou ředitelné barvy s nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC). Průmyslové odpadní vody jsou v chemickém a fyzikálním stupni čištěny ve dvou vlastních čistírnách odpadních vod (ČOV I a ČOV II). Biologický stupeň čištění se následně provádí v městské ČOV Hričov.

Odpovědným přístup k životnímu prostředí společnost Kia Motors Slovakia
Odpovědným přístup k životnímu prostředí společnost Kia Motors Slovakia

Zaměřujeme se na vývoj a výrobu automobilů přátelských k životnímu prostředí, důkazem čehož jsou certifikáty pro námi vyráběné modely: LCA – Posuzování životního cyklu dle ISO 14040 a Začlenění environmentálních aspektů do návrhu a vývoje výrobku dle ISO 14062.

Uvědomujeme si, že ochrana životního prostředí je jedním z klíčů k dlouhodobému podnikatelskému úspěchu. Ve společnosti Kia Motors Slovakia věnujeme ochraně přírody mnoho pozornosti.

Prima banka Slovensko, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s. začala psát svůj příběh v témže roce jako vznikla samostatná Slovenská republika. V roce 1993 založilo 193 slovenskou obcí banku pod názvem První komunální banka, která se specializovala na financování měst a obcí Slovenska.

Prima banka Slovensko
Prima banka Slovensko

Po deseti letech od svého vzniku, po vstupu nového zahraničního akcionáře, změnila banka jméno na Dexia banka Slovensko, as Zároveň začala posilovat svou pozici iv oblasti retailového bankovnictví – banky pro individuální klienty.
V roce 2011 se novým, většinovým vlastníkem banky stala středoevropská skupina Penta Investments, která v současnosti vlastní více než 94% akcií. Následně od 1. ledna 2012 změnila banka obchodní název na Prima banka Slovensko, as
Dnes Prima banka nabízí komplexní služby obyvatelům, podnikatelům a obcím, které zajišťuje prostřednictvím své pobočkové a bankomatové sítě. Dlouhodobě vedoucí postavení v segmentu samospráv plánuje Prima banka využít na další rozvoj a pravidelné zkvalitňování služeb pro města a obce na celém Slovensku.
Banka se v rámci nové strategie stále více orientuje i na retailovou klientelu, což se projevuje v zjednodušení portfolia produktů a služeb, tak v rozšiřování pobočkové a bankomatové sítě.

Hypoteční trh očima Martiny Adamcové

Hypoteční trh je ustavičně se měnící džungle. Developerské společnosti staví nové nemovitosti, které se realitní makléři snaží prodávat. Do tohoto všeho banky dennodenně mediální oslovují své potenciální klienty různými kampaněmi. Jak se může klient v této džungli nejlépe zorientovat?
Moje 17-leté zkušenosti z působení na finančním trhu mě přesvědčili, že klient by měl na prvním místě řešit otázku financování koupě nemovitosti. Když zná odpověď na první otázku, může následně řešit i tu druhou – co budu financovat. Na to, abyste lépe mohli zorientovat v hypoteční džungli, připravil jsem pro vás pár zajímavých odpovědí. “

 

Hypoteční trh
Hypoteční trh

Martina Adamcová, je obchodní ředitelka společnosti BROKER SERVICE
Co je to hypotéka?
Z emocionálního hlediska je hypotéka pro mnohé lidi cesta k dosažení cíle. Je to nástroj, který může pomoci k novému, krásnějšímu bydlení. Když se podíváme na hypotéku z racionálního hlediska, je to vlastně koupě podobná čemukoliv jinému, co jsme běžně zvyklí kupovat. Je to v podstatě koupě samotných peněz, díky kterým se klient dostane do cíle. Určitě mi všichni dáte za pravdu, že cílem každého jednoho z nás je najít to nejlevnější řešení. Jak ví klient najít pro sebe tu nejlepší hypotéku?
Může zajít do své „domácí“ banky a vzít si úvěr z ní. Bohužel, mnoho klientů udělá právě jen tento krok a co na tom, že v té bance, která je často jen přes ulici, by mohl získat lepší podmínky. Může začít chodit po všech bankách a udělat si malý průzkum na celém hypotečním trhu. No stejně se může svěřit do rukou zkušenému hypotečním specialistovi, který celou tuto práci, od nalezení řešení až po samotnou realizaci, převezme na svá bedra.
Kdo je hypoteční specialista?
Profesionál, který umí obchodovat všechny banky na hypotečním trhu, by měl být nezávislý odborník. Nesmí být zaujatý při výběru vhodné banky, ale ani ovlivněn výší své provize, případně jinými vlastními zájmy. Je to takový obchodník, který se specializuje výhradně jen na tento segment finančního zprostředkování. Je to člověk, který má každodenní přehled o všem, co se na hypotečním trhu děje.

Profesionální hypoteční specialista
Profesionální hypoteční specialista

Profesionální hypoteční specialista nemá jinou práci, nemá jiný byznys, je to velký odborník, který se koncentruje na jednu jedinou věc – hypotéku.
Jsem přesvědčen, že jedině takový člověk bude vědět opravdu hájit zájmy klienta na celém hypotečním trhu.
Jak vypadá práce hypotečního specialistu?
Velmi jednoduše. Na osobním setkání s klientem zjistí jeho potřeby, analyzuje klientů záměr a hledá pro něj to nejideálnější řešení. Klient na jednom setkání získá přehled o celém hypotečním trhu, o všech bankách, aktuálních akcích, úrokových sazbách či poplatcích. Pro klienta to znamená obrovskou úsporu času, protože nemusí navštívit všechny banky a ztrácet tím čas.
Stejně s hypotečním specialistou ušetří i peníze, neboť takovéto zprostředkování klienta nic nestojí, ale nalezení toho nejlepšího úroku může v konečném důsledku znamenat obrovskou úsporu peněz. Po společném výběru konkrétní banky specialista zkompletuje všechny potřebné podklady pro podání žádosti o hypoteční úvěr. Snahou hypotečního specialistu je, aby jeho klient šel do banky až k podpisu úvěrových a zástavních smluv.
Co s nevýhodnou hypotékou nebo několika finančními závazky?
Hypoteční trh dnes nabízí několik možností, jak se zbavit svého nevýhodného úvěru. Určitě se dnes vyplatí při ukončené fixaci ve své „staré bance“ podívat se na aktuální nabídku hypotečního trhu. Mnohokrát víme klientovi najít mnohem lepší úrok v „nové bance“, jak mu nabídla jeho původní banka, což může být v konečném důsledku velká úspora peněz. Velkým kouzlem na hypotečním trhu je i možnost splatit několik starých nevýhodných úvěrů jedním novým úvěrům, přičemž nastává velké snížení pravidelných měsíčních závazků pro klienta. I v těchto případech přichází nezaplatitelná rada zkušeného hypotečního specialistu. Za tyto rady jsou nám mnozí lidé velmi vděční, protože jim pomáhají snížit jejich finanční zátěž.

Žilina bude tento týden srdce evropského motorismu

• Kia ceed – základ rostoucího úspěchu značky Kia na evropském automobilovém trhu
• Motorističtí novináři z celé Evropy obdivují krásy Prahy na nových vylepšených vozidlech modelu Kia CEE’D

Žilina
Žilina

Během tohoto týdne bude téměř 400 motoristických novinářů z více než 20 evropských zemí testovat na silnicích v Žilinském kraji 50 kusů produktově vylepšené verze modelu Kia CEE’D. Jde vůbec o historicky první celoevropské testování vozů značky Kia na Slovensku. Modernizovaný modelová řada Kia CEE’D budou moci novináři testovat iv nové atraktivní specifikaci GT Line, který bude zákazníky lákat především svým sportovním vzhledem verzí GT, přičemž si zachová tradiční všestrannost modelové řady CEE’D.
„Je pro nás ctí, že celoevropské testování vozů značky Kia probíhá právě na Slovensku. Akce tohoto typu je vynikající příležitostí nejen na prezentaci našich atraktivních modelů, ale i na zviditelnění města Žilina a Žilinského kraje za hranicemi Slovenska. Rok 2015 je pro nás bohatý na různé události. V červnu jsme spustili sériovou výrobu produktově vylepšené verze modelu Kia CEE’D av tomto týdnu zařadíme do výroby i její sportovní edici GT line. Věřím, že novináři během panevropského testování našeho modelu ocení i malebný region, ve kterém automobily vyrábíme, „řekl Eek-Hee Lee, prezident a CEO společnosti Kia Motors Slovakia.
V závodě Kia Motors Slovakia se od prosince 2006 dodnes vyrobilo již více než 1 033 000 kusů modelu Kia CEE’D. Největší oblibě se těší pětidveřový hatchback, který tvoří více než polovinu z celkového počtu. Po něm následuje Sportswagon s 39% a třídveřový pro_cee’d s 10% podílem.
Zcela nová sportovní edice Kia CEE’D GT Line
Modernizovaný modelová řada CEE’D bude v nabídce i ve zcela nové atraktivní specifikaci GT Line. Společně s uvedením sportovní edice GT Line představuje automobilka i svůj zcela nový agregát – přeplňovaný zážehový motor s přímým vstřikováním o objemu 1,0 litru, T-GDi (Turbo Gasoline Direct Injection). Tuto maloobjemovou tříválcový jednotku vyvinuli konstruktéři z Výzkumně-vývojového centra v Namyang za účelem snížení spotřeby paliva a emisí, přičemž nabízí bezprostřední výkon a okamžitě reaguje na pokyny řidiče. V nabídce budou dvě varianty tohoto motoru – v základní verzi bude poskytovat 100 koní a točivý moment 172 Nm, výkonnější verze 1,0 T-GDI nabízí 120 koní při stejné hodnotě točivého momentu 172 Nm. Nejvyšší točivý moment motoru je k dispozici od 1 500 do 4 000 ot. / Min, což této jednotce dodává působivou pružnost za každých jízdních podmínek. Při obou verzí se očekávají i nejnižší úrovně emisí CO2 ze všech zážehových jednotek, které se dosud objevily pod kapotami modelů Kia CEE’D.

Teplička nad Váhom – rodiště úspěchu značky Kia v Evropě

• První a jediný výrobní závod Kia Motors v Evropě založen v roce 2004
• Modely Kia CEE’D a Kia Venga jsou vyráběny výhradně na Slovensku
• Ve fabrice u Žiliny bylo vyrobeno již více než 2 miliony vozů

Od té doby, co z výrobních linek automobilové společnosti Kia Motors Slovakia sešel první automobil, značka Kia zaznamenala ohromující růst na evropském trhu. V prvním a jediném evropském závodě dennodenně opouští výrobní linky modelovou řadu rodiny Kia CEE’D (pětidveřový hatchback, kombi verze Sportswagon a třídveřový pro_cee’d), nejprodávanější model Kie v Evropě Sportage, tak kompaktní víceúčelové rodinné auto Kia Venga. Od května 2013 má společnost Kia ve svém produktovém portfoliu zařazenou i první vysoce výkonnou verzi modelu CEE’D ve tří- (Kia pro_cee’d GT) a pětidveřovém provedení (Kia CEE’D GT). Produkce závodu představuje až 56% z celoevropského prodeje modelů značky Kia.

Z historie společnosti

S výstavbou závodu v Tepličce nad Váhom začala společnost Kia Motors v roce 2004. O dva roky později odstartovala sériová výroba automobilů, když z linek sešli první kusy modelu Kia CEE’D. Po spuštění výroby v roce 2006 byl CEE’D prvním modelem značky Kia, který nabídl zákazníkům jedinečnou 7-letou záruku (150 000 km). Od té doby zaměstnanci v moderním výrobním závodě vdechli život už více než dvěma milionům automobilů a třem milionům motorů. Momentálně Kia Motors Slovakia patří mezi tří největších výrobců a exportérů na Slovensku. Automobily vyváží do 76 zemí, přičemž většina z nich směřuje do Evropy a Ruska. Aktuálně společnost v třísměnném a štvorzmennej provozu zaměstnává 3 800 lidí a od svého příchodu na Slovensko proinvestovala již více než 1,6 miliardy eur. Ve výrobních halách lisovny, svařovny, lakovny, dvou motorárně av montážní hale využívá celkově 530 robotů.

Milníky ve výrobě

Výrobní závod Kia Motors Slovakia sehrává v růstu značky Kia na evropském automobilovém trhu stále důležitější roli. Jen za posledních 12 měsíců dosáhla společnost Kia hned několik významných milníků. V roce 2014 vyrobila rekordních více než 323 000 automobilů a 493 000 motorů. Z výrobních linek společnosti Kia sešel v dubnu tohoto roku v pořadí již dvoumiliontý vůz – Kia pro_cee’d GT, který putoval k zákazníkovi do Belgie. Od počátku sériové výroby představuje produkce modelu CEE’D polovinu celkové produkce závodu. V květnu tohoto roku zaměstnanci automobilového závodu zároveň vyrobili i miliontý CEE’D pro zákazníka z Holandska.

Produkce motorů

Závod v Tepličce nad Váhom nevyrábí pouze dva ze tří nejpopulárnějších modelů značky Kia na evropském trhu, ale zároveň jako jediná z automobilek na Slovensku produkuje i motory. Ve dvou motorárně dodnes vyrobila více než 3 miliony motorů, přičemž jen v uplynulém roce vyrobili zaměstnanci téměř půl milionu pohonných jednotek. Do produktového portfolia společnosti Kia Motors Slovakia tak aktuální patří následující typy motorů: benzínové (1,4 l MPI, 1,6 l GDi a 1,6 l T-GDi) jakož i vznětové (1,4 l, 1,6 la 1 , 7 l CRDi a 2,0 l)

Společnost Kia Motors Slovakia zlepšuje podmínky pro vzdělávání žilinská dětí

Během letních prázdnin za pomoci společnosti Kia Motors Slovakia prostřednictvím jejího Nadačního fondu Kia Motors Slovakia v Nadaci Pontis, prošlo sedm základních a mateřských škol v zřizovatelské působnosti města Žilina rekonstrukcí. Společnost hradila převážnou část prostředků a přispěla částkou 140 000 eur. Město Žilina vynaložilo 79 883 eur potřebných na dokončení prací.

Rekonstrukce se konaly na MŠ Borodáče, ZŠ Brodno, ZŠ Náměstí mládí, ZŠ Školní, ZŠ Martinská, ZŠ Bojišti a MŠ Trnavská. Celková částka za provedené práce byla necelých 220 000 eur. Oprava zařízení má přispět k lepším podmínkám pro studium žáků v uvedených školách. O výsledku rekonstrukčních prací na ZŠ Martinská se byli osobně přesvědčit primátor města Žilina Igor Choma a viceprezident Kia Motors Slovakia Seong-Gyu Lee.

„Kvalitní vzdělání považuji za velkou devizu v životě každého člověka. Mladých lidí je třeba podporovat v této sféře již od útlého dětství. Kvalifikovaní a vzdělaní zaměstnanci představují pro naši společnost prioritu. Z tohoto důvodu jsme rekonstrukci škol v Žilinském kraji zařadili mezi hlavní projekty aktuálního plánu na podporu regionálních filantropických aktivit. Jsem rád, že můžeme tímto způsobem žákům a studentům spoluvytvářet lepší podmínky pro jejich přirozený rozvoj, „řekl Seong-Gyu Lee, viceprezident a vedoucí divize Administrativa společnosti Kia Motors Slovakia.

„Cením si, že společnost Kia Motors Slovakia dobrovolně přispívá na rekonstrukce našich škol a školek. I díky naší dobré vzájemné spolupráci mají žilinské děti lepší podmínky pro studium a rozvoj. Právě děti jsou naše budoucnost, proto mi obzvláště záleží na jejich výchově a vzdělávání. „Dodal primátor města Žilina Igor Choma.

Nová Kia Sportage v „Death Valley“

Testování během extrémních veder na jednom z nejteplejších míst planety
• Komplexní „HOT TEST“ umožňuje vývojové zlepšení na systému vytápění, větrání a klimatizace
• Nová Kia Sportage ještě podstoupí nejpřísnější celosvětový testovací program společnosti Kia Motors

Kia Motors odhalila podrobnosti o intenzivních testech ve vysokých teplotách a extrémních změnách počasí pro zcela novou Kia Sportage – v rámci programu najdůkladnějšího a nejdůslednějšího testování vozidel jaký kdy společnost realizovala.
Zcela nová Kia Sportage právě absolvuje svůj globální debut na autosalonu ve Frankfurtu, do prodejen na celém světě přijde v prvním čtvrtletí 2016 a aktuálně vstupuje do své čtvrté generace. Nový kompaktní model SUV je v poslední fázi vývojového programu, během kterého inženýři testují novou Kia Sportage v Death Valley – jednom z nejžhavějších míst na Zemi s teplotami v letních měsících dosahujícími až 56 C.
Tato fáze testování je důkazem, že automobilka vyvíjí vozy určené pro provoz iv těch nejdrsnějších podmínkách. V těchto testech je na zcela novou Kia Sportage kladen zvláštní důraz na zlepšení systémů vytápění, větrání a klimatizace, které již nyní patří k nejlepším ve své třídě.

Prvotřídní výkon klimatizace

V rámci různých zkušebních postupů během extrémních veder testy zahrnují zejména pozorování systémů vytápění a chlazení a zkoumání důsledků horkého počasí na motor a chladič převodovky.

První z těchto zkoušek je vystavení vozidla polednímu slunci během jedné hodiny k dosažení teploty v kabině nad 50 C. Následně automobil absolvuje trasu od úrovně moře až do výšky cca 1500 m přes Furnace Creek, v oblasti Death Valley, při stálém stoupání více než 27 kilometrů a při rychlosti 100 km / h (62 mph). Zkouška je připravena tak, aby dokázala, že dodatečná zátěž na motor má minimální dopad na schopnost chlazení vozidla.

Druhý test, kde se postupně střídají rozjezdy a zastavování, simuluje typické podmínky v hustém městském centru. Inženýři řídí zcela novou Kia Sportage při rychlosti 40 km / h (25 mph) po dobu dvou minut přes Furnace Creek, s opětovným opakováním testu po dobu dalších dvou minut. Tento proces se opakuje několikrát a opět je navržen tak, aby otestoval zvýšené nároky na motor, převodovku, systém topení a klimatizační jednotku a případné odstranění nedostatků.

Závěrečný test z dílny inženýrských týmů Kia Motors pro zcela novou Kia Sportage je pomalá jízda, který se koná v nejníže položeném místě Severní Ameriky – Badwater Basin, asi 86 m pod úrovní hladiny moře. Během další hodiny ve vysokých vedrech se automobil opět dává do pohybu rychlostí 40 km / h po dobu 30 minut, což umožňuje inženýrům ověřit a zlepšit kapacitu chladicího systému v případě, že je výrazně snížena úroveň proudění vzduchu do kondenzační jednotky klimatizace.

Mohavské poušť – nejtěžší zkouška

Kromě testování v extrémních podmínkách Death Valley, Kia Motors vyvinula další sérii testů ve vlastním testovacím zařízení Proving Ground, které se nachází hluboko v kalifornské poušti Mojave. Tyto testy mají názorně demonstrovat, co všechno je automobilka ochotna udělat, aby zajistila vysokou kvalitu a trvanlivost každého nového automobilu, včetně zcela nové Kia Sportage.

Středisko Proving Ground, založené v roce 2004, se nachází přibližně 177 kilometrů od Los Angeles. V tomto centru, v extrémních vedrech a mimořádně suché části světa s rozlohou 17,4 km2 probíhají rozsáhlé on- a off-road testování na různých druzích povrchu. Toto centrum také umožňuje vývojovým týmům pozorovat vliv extrémních klimatických podmínek na auta, materiály a komponenty.

V Proving Ground se nachází 120 km zpevněných i nezpevněných cest, včetně 10,3 km dlouhého vysokorychlostního okruhu, štěrkové off – road tratě, vozovky s vysokými vibracemi, několik prudkých svahů a testovací centra brzdového systému. Každé vyhodnocení testů umožňuje inženýrům zdokonalit jízdu, vylepšit jízdní vlastnosti, účinnost brzd a sledovat vliv podmínek na jízdní komfort a pohodlí.

Nechybí ani specializované centrum na zkoumání vlivu UV záření – celé auta, ale i různé části jsou během celého roku vystaveny stálému UV záření ze silných paprsků kalifornského slunce. V konečném důsledku chtějí inženýři zajistit, aby se jednotlivé části a komponenty modelů Kia Motors nezhoršovaly vlivem extrémních teplot a aby zůstaly beze změny po celý životní cyklus vozidla.

Nejpřísnější celosvětový testovací program v historii značky

Čtvrtá generace modelu Kia Sportage je už téměř ve finále programu celosvětového vývoje, v jehož rámci flotila zkušební vozidla absolvovala množství testů zaměřených na životnost a spolehlivost, srovnatelnou s 5,5 milionu najetých kilometrů, což představuje asi 137 oběhů kolem rovníku – čili mnohem větší vzdálenost , kterou většina motoristů nikdy najezdí.

Jelikož je nová Kia Sportage navržena tak, aby vyhovovala potřebám všech zákazníků, byla podrobena důkladným testům ve vysokých nadmořských výškách, písečných bouřích, monzunů, přeplněných městských centrech, v alpských průsmycích a má za sebou rozsáhlé testování materiálů v extrémních teplotách od -35 ° C až do 110 ° C. Rozsáhlé testy, prováděné na různých površích po celém světě, posouvají model Kia Sportage na skutečně globální automobil, vhodný opravdu na každý kontinent.

Všechny modely Kia Motors se podrobí zkouškám s cílem zajistit nejvyšší možnou odolnost za všech podmínek. Zcela nová Kia Sportage má za sebou nejrozsáhlejší a nejintenzivnější testování společnosti Kia Motors v její dosavadní historii.

Stejně jako u každého vozidla Kia prodávaného v Evropě, i zcela nová Kia Sportage přichází s unikátní Kia sedmiletou zárukou.

Odborná praxe v závodě Kia – přínos pro studenty a společnost

Společnost Kia rozvíjí vzájemnou spolupráci se středními školami a univerzitami již od roku 2005
• Kromě odborné praxe závod studentům nabízí i možnost stáže, stipendijních programů, či konzultací při psaní bakalářských a diplomových prací

Ve školním roce 2015/2016 nastoupilo na odbornou praxi do výrobního závodu Kia Motors Slovakia 63 středoškolských studentů. Své teoretické znalosti budou uplatňovat a rozvíjet během celého roku v laboratořích na odděleních řízení kvality a ve výrobě v lakovně, karosárně, motorárně a montážní hale. Od školního roku 2007/2008 dodnes absolvovalo ve společnosti Kia Motors Slovakia odbornou praxi již více než 600 studentů. Kromě možnosti finančně si přivydělat už během studia, automobilka dává možnost šikovným studentům získat svářečský průkaz, zda absolvovat různé zákonné kurzy na náklady společnosti.

„Každý student s chutí učit se nové věci je u nás vítán. Studenti mají během praxe příležitost pracovat s moderními technologiemi, ale také se dozvědět více o korejské kultuře a tradicích. Zároveň si tak zvyšují své šance uplatnit se na pracovním trhu, „řekl Seong-Gyu Lee, viceprezident a vedoucí divize Administrativa společnosti Kia Motors Slovakia.

Kia ve školním roce 2015/2016 spolupracuje se středními odbornými školami a univerzitami i v rámci stipendijního programu. Aktuálně využívá možnost práce s nejmodernějšími technologiemi 6 středoškolských a 5 vysokoškolských studentů. Celkově se od školního roku 2011/2012 zapojilo do stipendijního programu již více než 50 středoškoláků a vysokoškoláků. Kromě nových vědomostí získali i prostředky na financování studia.

Jakub Brisuda, který po ukončení stipendijního programu začal pracovat na oddělení lidských zdrojů, ho hodnotí následovně: „Stipendijní program společnosti Kia Motors Slovakia je přínosný pro všechny studenty, kteří hledají prostor pro využití svých teoretických znalostí v reálném prostředí již během studia. Prostřednictvím zmíněného programu jsem měl možnost nahlédnout do fungování více oddělení administrativy jako například oddělení lidských zdrojů, komunikace a vztahů s veřejností, oddělení vzdělávání a tréninků, ale i vyzkoušet si práci přímo na výrobní lince. Hlavním přínosem tohoto programu bylo pro mě nabytí praktických zkušeností a fakt, že jsem se mohl ve firmě ihned po skončení studia i zaměstnat. „