Finanční gramotnost jsme naučili 35 tisíc žáků

Do projektu Poznej své peníze se od roku 2001 zapojilo 35 tisíc žáků z 1 281 základních a středních škol ze všech regionů Slovenska. Jde o program sociálně-finančního vzdělávání Nadace pro děti Slovenska a Nadace Slovenské spořitelny. V současnosti se jako první začal pilotně ověřovat už iv mateřských školách. Novinkou je také spolupráce s Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici při vzdělávání budoucích učitelů.

NPDS
Projekt se těší oblibě žáků i učitelů

Program Poznej své peníze byl dvakrát oceněn Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu SR. International Youth Foundation ho prohlásila za modelový pro mládež v zemích střední Evropy. Společný projekt obou nadaci je jedinečný a praktický v tom, že jde nad rámec povinného minima. Zvyšuje nejen finanční gramotnost dětí a mladých lidí, ale zároveň rozvíjí jejich životní dovednosti potřebné pro odpovědné chování a kritické rozhodování v reálném životě.

Finanční gramotnost
Finanční gramotnost

Projekt se těší oblibě žáků i učitelů: „Já jsem velký aktivista za tento program. Zatím ho máme jako volitelný předmět pro část žáky, od příštího roku už bude povinný pro všechny žáky, čemuž se velmi těším. Podařilo se mi dokonce prodloužit výuku jako povinného předmětu až na 2 roky. Na programu se mi velmi líbí, že si vyzkouší e-learningové učení, jiný styl práce na hodině, kde hlavní část práce je přenesena na nich, je to jiné pro ně, vidím velké pokroky každý rok v takové praktické orientaci, žáci se naučí správně si vyhledávat potřebné finanční informace a pracovat s nimi, „pochvaluje si profesorka Paula Šilhárová z obchodní akademie v Hlohovci.

„Pětileté partnerství s NDS si velmi ceníme. Projekt Poznej své peníze je jedním z klíčových projektů naší nadace v oblasti finančního vzdělávání. V školních osnovách škol neexistuje předmět, který by řešil výuku financí komplexně. Proto se zaměřujeme na podporu těch projektů, jejichž cílem je vytváření systémového vzdělávání v oblasti financí tak na středních i základních školách. Věříme, že dlouhodobé zvládnutí managementu osobních financí v každém věku přispívá ke zvýšení kvality života v jiných oblastech. „Řekla Marta Krejcarová, členka správní rady Nadace Slovenské spořitelny.

Předali jsme ceny na Štúrovom peru

Nadace Slovenské spořitelny již počtvrté uděluje ceny za podporu finančního vzdělávání v středoškolských časopisech. Cena je určena časopisem, které alespoň jednu rubriku věnují podpoře finančního vzdělávání. Při hodnocení se bere v úvahu originalita nápadů, autorská zpracování a vhodnost zvoleného tématu pro mladé čtenáře.

Předali jsme ceny na Štúrovom peru
Předali jsme ceny na Štúrovom peru

Na základě rozhodnutí odborné poroty Nadace Slovenské spořitelny uděluje:

1.místo
Studentské slovo
Za zpracování náročnějších ekonomických témat. Za logické řazení myšlenek u tématu nezaměstnanost od globálního pohledu, přes regionální až po problematiku nezaměstnanosti mladých lidí.
Následně po tomto článku byl velmi vhodně zařazen další článek, který mapoval nejžádanější povolání. Celistvým pohledem na téma nezaměstnanost byla studentům prízvukovaná důležitost výběru vysoké školy a následného povolání.

2.místo
Kalazancio
Za využití konkurenční výhody v článku „Spořím, spoříš, sport“. Za vhodné zařazení následujícího článku prezentujícího výhody studentského účtu.

Naostro
Za zpracování témat, které se neobjevily v žádném jiném studentském časopise. Téma Bitcoin je hlavně pro mladé lidi velmi zajímavá, protože se o nich mluví jako o platidle budoucnosti. Zajímavé bylo i zpracování článku o „to- do listu“, který může být návodem pro mladé lidi jako být efektivním a úspěšným.

finančního vzdělávání v každém čísle časopisu
finančního vzdělávání v každém čísle časopisu

Sršeň
Za kontinuitu rubriky „Ach ty finance“, která zpracovává aktuální témata z oblasti financí. Kromě toho se tématu týkají vždy města Rožňava, kde časopis vychází, případně přímo studentů OA, kterým je věnován. Časopis Sršeň je zářným příkladem toho jak se dají obecné ekonomická témata přetavit do konkrétních a zajímavých článků.

Studentské pohledy
Za praktické rady pro studenty a za kontinuitu při zpracování témat finančního vzdělávání v každém čísle časopisu. Studentské pohledy se věnují jednomu tématu na dvou stranách, někdy ji však vhodně rozvíjejí ve dvou částech např. článek a anketa k tématu. Příkladným zpracováním bylo téma „I tak sepište smlouvu“ od A.Sztraka.
3.místo
Gympláčik
Za vytvoření speciální ekonomické přílohy s praktickými radami, testy a pracovním sešitem.

Překlepy
Za začlenění témata finančního vzdělávání na „nejprestižnější“ stranu časopisu (pod článkem je kupón na nezkoušená). Vyhodnocení testu může být vhodným námětem pro další články z této oblasti.

School is cool
Za vytvoření speciální ekonomické přílohy s praktickými radami a testy.

Setkání
Za zpracování tématu o půjčkách pro mladé, které jsou často jedinou možností jak studovat na Slovensku či v zahraničí.

Podpora vysokoškolských projektů – Nadace Slovenské spořitelny

Podpora vysokoškolských projektů

4.ročník grantového programu Nadace Slovenské spořitelny pro vysokoškolské projekty „Podporujte školu nápadem“

Podpora vysokoškolských projektů
Podpora vysokoškolských projektů

Otevíráme 4.ročník grantového programu Nadace Slovenské spořitelny pro vysokoškolské projekty „Podporujte školu nápadem“, jehož cílem je podpora vzdělávacích projektů z různých oblastí jako například publikační činnost škol, podpora studentských médií, zkvalitnění vyučovacího procesu, zda studentské projekty zaměřené na širokou veřejnost.

Finanční podporu získají ty projekty vysokých škol a univerzit, které v studentském hlasování přes připravenou aplikaci obdrží největší počet hlasů. Z nadace bude pro tento účel přerozdělena celková částka 30 tisíc eur.

studentské projekty
studentské projekty

Podávání projektů je aktivní od 12. října 2015 na

Studenti mohou hlasovat pro projekty a tak podpořit projekt své školy a přispět k jeho realizací .

Tento ročník jsme otevřeli nejen pro projekty univerzit a fakult, ale i pro studentské organizace a sdružení aktivně při slovenský univerzitách.

Projekty budou vyhodnocovány ve třech termínech: 31. prosinec 2015, 31. březen 2016 a 30. červen 2016. V každém termínu uzávěrky budou automaticky podpořeny tři projekty s největším počtem hlasů. Ze všech hlasujících i letos vylosujeme výherce zajímavé ceny. Pro 4.ročník jsme připravili iPhone6.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na další zajímavé projekty i v tomto roce.

Informace o uplynulých třech ročnících: Během uplynulých tří školních let jsme v nadačním programu „Podporujte školu nápadem“ daly možnost rozhodnout samotným studentům o tom, který projekt získá finanční podporu. Do rozhodování se zapojilo přes 111 tisíc studentů, kteří rozhodli o podpoře 32 projektů v částce téměř 92 tisíc eur. Celkově se do programu zapojilo 24 Slovenská univerzit, které spolu předložili 138 projektů. Za úspěch považujeme i meziroční nárůst počtu hlasujících o 50%.

Co dělá Slovenská spořitelna

Slovenská spořitelna jako komerční instituce s lidským rozměrem vždy směřovala část svých aktivit a finančních prostředků do rozvoje celé společnosti. Od listopadu 2004 podporuje kulturu, vzdělávání, vědu, sport, zdraví, ochranu životního prostředí, charitativní a filantropické aktivity prostřednictvím

Nadace Slovenské spořitelny
Nadace Slovenské spořitelny

.

Nadace Slovenské spořitelny je neziskový subjekt s celostátní působností. Vznikla v listopadu 2004, registrací na Ministerstvu vnitra ČR, a svou činnost začala vykonávat od 1. ledna 2005.

Prostřednictvím podpory kvalitních veřejně prospěšných projektů pomáháme realizovat aktivity, které posilují základní společenské hodnoty. Máme ambici nejen darovat finanční prostředky, ale prostřednictvím různých aktivit dosáhnout kvalitativní změny v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, sportu, zdraví, charity, zda tvorby a ochrany životního prostředí.