Internetové Infocentrum Slovnaftu SLOVNAFT

V duchu neustálého zdokonalování služeb zákazníkům SLOVNAFT, as spustil od 1. dubna 2004 internetové Infocentrum, informativních-zábavné rozšíření své webové stránky
Cílem Infocentra je poskytnout motoristům potřebné informace pod „jednou střechou“. Zájemci o zajímavé aktuální informace se do Infocentra dostanou z web sídla Slovnaftu. Vedle motoristu je stránka určena všem, kteří se zajímají o aktuální informace o dopravních omezeních a kontrolách, počasí, tipy na výlety, dovolenou a volný čas, mapy aktuality z oblasti sportu a motorismu, jakož i informace zábavného charakteru. Soutěžechtiví návštěvníci se mohou zapojit i do minisoutěže o zajímavé ceny a otestovat si své znalosti o Slovnaftu.
SLOVNAFT je jednou z největších a nejmodernějších rafinérsko-petrochemických společností ve střední Evropě a lídrem ve zpracování ropy, prodeje pohonných hmot a petrochemie v ČR. Zpracovává ročně přibližně 5 milionů tun ropy. SLOVNAFT dodává na trh kompletní sortiment rafinérských, petrochemických výrobků a plastů, přičemž okolo 65% produkce vyváží, zejména do České republiky, Německa, Rakouska, Maďarska, Polska a Itálie. SLOVNAFT má kolem 360 čerpacích stanic, kromě Slovenska iv České republice a Polsku.
SLOVNAFT je od ledna 2004 součástí mezinárodní Skupiny MOL az podnikatelského hlediska funguje s maďarskou MOL a TVK v rámci integrované organizační struktury, přitom si však všechny tři společnosti zachovávají svou právní subjektivitu a vizuální identitu. Nová struktura umožňuje ještě lépe realizovat synergie společného postupu, další zvyšování konkurenceschopnosti a optimalizaci aktivit na úrovni Skupiny. Touto integrací Skupina MOL, jejíž SLOVNAFT je klíčovou součástí, odstartovala budování opravdu silné a konkurenceschopné středoevropské skupiny, která se z pozice podniku s národní působností posunula a dále posouvá do pozice silného multinacionálních hráče a regionálního lídra. V současnosti Skupina MOL včetně Slovnaftu zpracovává ročně 13 milionů tun ropy a má přibližně 850 čerpacích stanic v sedmi zemích regionu.

Strategie PKN ORLEN s cílem udržet postavení kvality na polském i mezinárodním trhu

Strategií kterou jsme přijali v PKN ORLEN, je náš cíl udržet na vysokou kvalitu produktů, které splňují potřeby a očekávání zákazníků. Naším cílem je udržet vedoucí postavení kvality na polském i mezinárodním trhu. Náš důraz je kladen na posílení důvěry klientů polské firmy PKN ORLEN SA jako společnost nabízející vysoce kvalitní, šetrné k životnímu prostředí a v přislíbených dodacích lhůtách vyráběné a prodávané produkty.
Vědomy si dopadu našich činností na životní prostředí soustavně přizpůsobujeme metody plánování a vedení výrobních procesů s požadavky principu udržitelného rozvoje prostřednictvím integrovaného procesu zpracování, zabránění znečištění a ochrany životního prostředí.
Podle současné právní úpravy a pod deklarovanou politikou integrovaného systému řízení možné chránit život a zdraví pracovníků tím, že všechny bezpečné a zdravé pracovní podmínky.

Jak začít podnikat? Administrativa začínajícího podnikatele

Těchto cílů dosahujeme činností založenou na prováděném integrovaném systému řízení, který se skládá z: systém managementu jakosti dle ISO 9001 Systém managementu jakosti AQAP 2120 systém environmentálního managementu ISO 14001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při PN-N 18001 Systém managementu bezpečnosti informací dle ISO / IEC 27001 a řízení systému bezpečnosti potravin HACCP.
Opatření jsou prováděny v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy řízení a jsou v každodenní praxi ve výrobních provozech společnosti zaměřené na profesionální zákaznický servis a zachování nejvyšších standardů ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.
Čeká vás letos konec fixace hypotéky? Změnit banku je čím dál tím snadněji
Certifikační audit integrovaného systému řízení byla provedena v květnu 2013 auditoři Bureau Veritas Certification (BVC). Výsledky auditu vedly k udělení osvědčení o integrovaného systému řízení souladu s požadavky jednotlivých norem.

Komu patří polská firma PKN ORLEN struktura akcionářů

Akcie PKN ORLEN SA jejichž seznam je uveden na hlavním trhu Varšavské burzy cenných papírů ve Varšavě v kontinuálním obchodním systému a jsou zahrnuty mezi největší firmy indexů WIG20 a WIG wig30, stejně jako index WIG-paliva. Od 19. listopadu 2009 akcie společnosti PKN ORLEN SA patří do seznamu společností zapojených v oblasti společenské odpovědnosti – Respekt Index. PKN ORLEN SA debutoval na Varšavské burze cenných papírů 26.listopadu 1999 roku.
Od roku 1999 jsou akcie PKN ORLEN SA Byly uvedeny také ve formě globálních depozitních certifikátů (GDR) na londýnské burze. GDR se konal v USA na OTC trhu.
V roce 2012, PKN ORLEN SA rozhodla ukončit program depozitních certifikátů. Dne 27. 02. 2013 let GDR jsou vyloučeny z obchodování na oficiálním trhu kotací a odstraněna z obchodování na hlavním trhu Londýnské burzy cenných papírů. 04.3.2013 byla dokončena rotace nežádoucích účinků.
Základní kapitál PKN ORLEN SA činí 534,636,326.25 zł a je rozdělen na 427,709,061 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,25 PLN za akcii.

počet akcií Počet hlasů podíl na hlasovacích právech Účast na základním kapitálu
Ministerstvo financí Polské republiky 117 710 196 117 710 196 27.52% 27.52%
Nationale-Nederlanden OFE* 39 000 000 39 000 000 9.12% 9.12%
Aviva OFE * 34 000 000 34 000 000 7.95% 7.95%
Ostatní 236 998 865 236 998 865 55.41% 55.41%
Dohromady 427 709 061 427 709 061 100% 100%

 

Akcie PKN ORLEN S.A. byly vydány v následujících emisích:
Označení série Rok emise akcií počet akcií Nominální hodnota
serie A 1999 336 000 000 1,25 PLN
serie B 1999 6 971 496 1,25 PLN
serie C 1999 77 205 641 1,25 PLN
serie D 2000 7 531 924 1,25 PLN

Finanční výsledky za rok 2014

Tatra banka Group ukončila rok 2014 s konsolidovaným ziskem 114,64 mil. €. Úvěry poskytnuté klientům rostly přibližně o 10%, při poklesu podílu selhaly úvěrů. Mírně rostly i vklady klientů.

Finanční výsledky za rok 2014
Finanční výsledky za rok 2014

„Rok 2014 hodnotím jako mimořádně úspěšný. Nárůst počtu individuálních klientů o 17 tisíc je pro nás potvrzením správnosti našeho rozhodnutí přinášet klientům inovace, které jim zásadně zjednodušují každodenní bankovnictví. Z pohledu úvěrů se nám podařilo růst o přibližně 10%, což bylo způsobeno zejména zájmem ze strany korporátních klientů, tak nárůstem objemu úvěrů na bydlení pro domácnosti. Vedle zdravém růstu byznysu jsme se nadále drželi strategie obezřetné nákladové politiky, což se projevilo v 18% nárůstu čistého zisku za Tatra banka Group.
Minulý rok byl také ovlivněn přípravou na hodnocení kvality aktiv a zátěžových testů Evropskou centrální bankou, kterého se zúčastnila i Tatra banka jako jedna ze tří systémově důležitých finančních institucí na Slovensku. Tatra banka splnila všechna požadovaná kritéria stanovená ze strany ECB bez dodatečné potřeby vlastních zdrojů, přičemž ukazatel kapitálové přiměřenosti na konsolidované bázi výrazně překračuje hranice stanovené NBS a ECB, „vyjádřil se Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Tatra banky.

Klíčové finanční ukazatele
Klíčové finanční ukazatele

Klíčové finanční ukazatele
Konsolidovaný zisk skupiny Tatra banka Group po zdanění meziročně vzrostl o 18,0% z úrovně 97,17 mil. € v roce 2013 na 114,64 mil. €. Vyšší zisk byl dosažen nárůstem čistého úrokového výnosu spolu s poklesem všeobecných administrativních nákladů. Růst provozních výnosů a pokles provozních nákladů vedl ke zlepšení ukazatele poměru nákladů a výnosů na 49,9% z loňské úrovně 55,8%.

Vývoj výnosů a nákladů
Čisté úrokové výnosy vzrostly pod vlivem vyššího objemu úvěrového portfolia a klesajících úrokových nákladů z termínovaných vkladů. Snížení úrokových nákladů souviselo s poklesem sazeb na finančních trzích v minulých letech, které se v termínovaných vkladech projevilo s časovým zpožděním až po skončení jejich vázanosti a opětovné obnově. Oba tyto efekty se odrazily na zvýšení čistého úrokového příjmu o 3,2% na úroveň 305,2 mil. €. Všeobecné administrativní náklady poklesly o 7,6% na 226,7 mil. €.

Vývoj aktiv
Konsolidované aktiva skupiny Tatra banka Group vzrostly o 2,2% na úroveň 9,68 mld. €. Úvěry poskytnuté klientům vzrostly o 9,5% na částku 7,20 mld. €. Podíl selhaly úvěrů na celkovém portfoliu klesl na úroveň 4,8%, což je pod hodnotou sektoru a poukazuje na dobrou kvalitu úvěrového portfolia. Z klientských úvěrů rostly zejména úvěry poskytované korporátnímu segmentu a úvěry určené k zajištění bydlení.

Vývoj pasiv a vlastního kapitálu
Vývoj pasiv a vlastního kapitálu

Vývoj pasiv a vlastního kapitálu
Vklady klientů stouply na 7,34 mld. €. Narostly zejména běžné účty. Pokles zaznamenaly termínové depozita a přijaté úvěry od bank. Poměr úvěrů ke vkladům na konsolidované bázi k 31.12.2014 byl 98,1%.
Ukazatel kapitálové přiměřenosti na konsolidované bázi k 31.12.2014 stoupl meziročně o 297 bazických bodů na úroveň 19,6%, což je významně více než je úroveň požadovaná Národní bankou a Evropskou centrální bankou.

Ve věku 85 let zemřel Milan Vrskova, první generální ředitel Tatra banky

Vedení Tatra banky přijalo se zármutkem zprávu o úmrtí prvního generálního ředitele Tatra banky Ing. Milana Vrskova.

Milan Vrskova zemřel
Milan Vrskova zemřel

Ing. Milan Vrskova se narodil 5. března 1930 ve Vieska-Bezdeda. Studoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Jeho život byl spjat s bankovnictvím – po působení v Investiční bance v Bratislavě (1954 – 1958) pracoval třináct let v Státní bance československé. V letech 1971 – 1975 pracoval jako ředitel pobočky Živnostenské banky v Londýně, mezi lety 1975 až 1990 působil v Československé obchodní bance v Praze, později Curychu.

V listopadu v roce 1990 se Ing. Milan Vrskova přičinil o založení Tatra banky. V té době bylo cílem vybudovat středně velkou soukromou banku s 30 až 40 pobočkami na Slovensku. Dnes je Tatra banka třetí největší slovenskou bankou se 142 pobočkami a široce poskytující hypotéky. Ing. Milan Vrskova byl generálním ředitelem Tatra banky až do roku 1998.

„Pokud by mě někdo požádal jmenovat jednoznačný vzor bankéře přinášejícího důvěru, spolehlivost, rozhled, životní moudrost, tak bych bez váhání řekl jméno Milan Vrskova. Stál u zrodu novodobé Tatra banky, nadchl sebe i nás představou mít i na Slovensku co nejdříve takovou banku, jaké znal během své dlouhé předchozí kariéry bankéře v Praze az působení v Londýně, „vyjádřil se Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Tatra banky.

Poslední rozloučení se uskutečnilo dne 2. dubna 2015 v 11:00. v Bratislavském krematoriu.

Velký vánoční manuál

Nákup vánočních dárků si nechává na poslední chvíli. Nejčastěji platíme debetní kartou a dopřejeme si kvalitní knihu či elektroniku. Také o tomto je velký vánoční manuál na rok 2015. Kromě toho si řekneme, jak nakupovat bezpečně a výhodně, jaký dárek koupit těm nejnáročnějším či jak si zajistit opravdu štědré Vánoce.

Velký vánoční manuál
Velký vánoční manuál

Vánoční manuál Tatra banka Vánoční nákupní horečka vrcholila loni týden před Vánocemi. Klienti Tatra banky tehdy zrealizovali svými kartami transakce v objemu téměř 12 milionů € a průměrná výše jedné transakce se vyšplhala na více než 46 €. K nejoblíbenějším obchodům před Vánocemi patří knihkupectví, hračkářství a obchody s oblečením, které poslední předvánoční týden navštěvujeme až 3-krát častěji. Dopřejeme si i elektroniku či dokonce nový nábytek a zároveň pod stromečkem nesmí chybět dobrá kosmetika. Za vánoční nákupy platíme nejčastěji debetní kartou, kterou používáme až 9-krát více než kreditní kartu.

Bezpečné nákupy
Bezpečné nákupy

1. Bezpečné nákupy
V předvánočním shonu se objem transakcí přirozeně zvyšuje. Proto je dobré věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti při platbě kartou v kamenném obchodě či na internetu. Platba kartou
v obchodě Při platbě nespouštějte kartu z očí. S nikým nesdílejte svůj PIN kód a při jeho zadávání si platební terminál zakryjte druhou rukou, aby kód nebyl čitelný. Jako dodatečnou ochranu používejte SMS notifikaci, která vám dá okamžitou informaci o zrealizovaných pohybech na účtu.
Nákupy přes internet Nepřihlašujte se přes nezabezpečené WIFI sítě. Nakupujte pouze u důvěryhodných obchodníků. Zabezpečená internetová stránka obchodníka by měla začínat https. Při nákupech v slovenský e-shopech je ideální používat platební brány spravované bankami, jako jsou CardPay či TatraPay od Tatra banky. Klient je ze stránky obchodníka přesměrován na stránku banky, kde platbu realizuje. Obchodník tak nemá kdispozici platební identifikátory klienta.
Používání platební karty je mnohem bezpečnější než placení v hotovosti. Pokud vám ukradnou hotovost z peněženky, už se k ní pravděpodobně nikdy nedostanete, ale v případě, že se stanete obětí zneužití platební karty, banka vám ve většině případů finance vrátí.
2. Vánoční bonus 30 €
Vánoční nákupy mohou být s Tatra bankou ještě výhodnější. Stačí s kreditní kartou Visa Standard nebo Visa Gold uskutečnit do 31. 1. 2016 platby v objemu 300 € (jednorázově nebo kumulativní) a na účet k vaší kartě bude po ukončení kampaně připsán kredit v hodnotě 30 €. *

Odpovědným přístup k životnímu prostředí společnost Kia Motors Slovakia
Odpovědným přístup k životnímu prostředí společnost Kia Motors Slovakia

3. Tip na dárek
Dárková karta Tatra bankaNájsť vhodný dárek pro blízké není vždy jednoduché. Máme pro vás tip, který zaujme i ty nejnáročnější – Dárkovou kartuTB v hodnotě 50 nebo 100 € s designovým obalem v šesti exkluzivních provedeních. Dárkovou kartouTB je možné platit všude, kde akceptují karty Visa Electron. Dárkové kartyTB jsou dostupné v pobočkách Tatra banky nebo přes službu DIALOG Live.

Tip na dárek
Tip na dárek

4. Jak si zajistit štědré Vánoce
Naše touhy a přání někdy přesahují momentální rozpočet. Tato situace se dá snadno vyřešit díky bezúčelové úveruTB se zrychleným splácením. Úvěr je možné splatit díky Extra splátkám mnohem dříve a ušetřit tak čas i peníze.
Bezúčelové úvěr se zrychleným splácením máte schválen již do 24 hodin, bez uvedení účelu můžete peníze použít na cokoliv, bez nutnosti dokládání příjmu, pokud příjem plyne ze závislé činnosti, bez nutnosti zabezpečení, se 100% slevou z poplatku za úvěr.
Extra splátky je možné používat při nových úvěrech splácených z běžného účtu v Tatra bance přes Internet bankingTB nebo pomocí aktuální verze mobilní aplikace Tatra banka až do výše trojnásobku měsíční splátky. Splátky nad uvedený rámec je možné realizovat přes žádost
o předčasné splacení úvěru.

Rozhlas a televize Slovenska vyhlašuje 31. ročník písničkové soutěže Košický zlatý poklad

Už zítra vyhlásí košické studio rozhlasu a televize Slovenska 31. ročník písničkové soutěže Košický zlatý poklad, finálový večer se uskuteční 17. října 2015.

písničková soutěž Košický zlatý poklad
písničková soutěž Košický zlatý poklad

Jedinečná soutěž zaměřená na prezentaci a propagaci původní slovenské populární hudby vznikla v roce 1980 na půdě Československého rozhlasu v Košicích. Každoročně oslovuje průměrně 200 autorských týmů, které se přihlašují se svými novými a česky zpívanými soutěžními písněmi. Kromě finančních cen a výroby videoklipu k vítězné písni je pro soutěžící velmi silnou motivací k přihlášení zařazení finálových písní do rotace rádií RTVS.

písničková soutěž Košický zlatý poklad
písničková soutěž Košický zlatý poklad

„Původní slovenská populární hudba je integrální součástí naší kulturní identity, proto jsem velmi rád, že Rozhlas a televize Slovenska vyhlašuje 31. ročník písničkové soutěže Košický zlatý poklad organizováním této soutěže výrazně přispívá k rozvoji slovenské hudební scény. Všichni v přípravném týmu se těšíme na nové písničky a věříme, že i 31. ročník soutěže osloví co nejširší autorsko-interpretační hudební zázemí, „řekl ředitel soutěže Juraj Hidvéghy.

Autoři a interpreti, kteří se chtějí do soutěže zapojit, mohou zaslat své vlastní, v češtině nazpívané a dosud mediální nezveřejněné skladby na adresu Rozhlas a televize Slovenska vyhlašuje 31. ročník písničkové soutěže Košický zlatý poklad, Rastislavova 13, 043 07 Košice pod heslem KZP. Výběrová komise na základě kritérií soutěže vybere dvě skupiny postupujících písní. Do první skupiny vybere šest písní, které přímo postoupí do finále soutěže. Do druhé skupiny vybere nejvíce dvacet písní, které budou prostřednictvím SMS hlasování posluchačů Rádia Slovensko ve dvou semifinálových kolech soutěžit o postup do finále soutěže. Uzávěrka soutěže je 31. července 2015.

Projekty původní tvorby Rozhlasu a televize Slovenska získaly ocenění v Plzni

Původní tvorba Rozhlasu a televize Slovenska ožila a přináší s sebou nejen přízeň diváků, ale i uznání odborné veřejnosti. Porota festivalu Finále Plzeň v sousedním Česku ocenila seriál Tajné životy, ale také speciální formát k výročí Slovenského národního povstání, Mojepovstanie.sk.

Islandská zpěvačka Björk představí na Colours of Ostrava nové album Vulnicura

Československý filmový zázrak, animovaná tvorba, hrané celovečerní filmy, ale i cyklická tvorba. To vše bylo součástí titulů loňské televizní a filmové produkce a 28. ročníku bilanční přehlídky a soutěže českých a slovenská filmů Finále Plzeň.

V soutěžní sekci českých a Slovenské televizních formátů, v kategorii necyklická tvorba zaujal odbornou porotu projekt, který RTVS přinesla loni, exkluzivní k výročí Slovenského národního povstání: Mojepovstanie.sk. Koprodukce RTVS ve spolupráci s tvůrčím týmem Jonáše Karásek a Mariky Beňadik Majorová si odnesl ocenění av době premiéry mimořádně vzbudil rozruch i ve vysílání RTVS. V kategorii cyklická tvorba slovenská televizních formátů porota ocenila původní dramatický seriál Tajné životy, který vznikal v interních kapacitách RTVS, pod režisérskou taktovým Jana Sebechlebský.

Jak začít podnikat? Administrativa začínajícího podnikatele

Co nás může těšit víc, než mezinárodní ocenění původní televizní, dramatické tvorby v situaci, kdy jasně patří k prioritám managementu RTVS. To, že ocenění přichází ze zahraničí, ze sousední České republiky, kde je dramatická tvorba velmi tradiční a vyspělá, je pro mě obrovským povzbuzením do budoucna, „vyjádřil radost z oceněných formátů generální ředitel RTVS, Václav Mika.

RTVS v HD i v satelitní platformě Skylink

Už v průběhu dnešního dne si budou moci diváci veřejnoprávní Jednotky a Dvojky vychutnat satelitní vysílání obou televizních programových služeb RTVS ve vysokém rozlišení v platformě Skylink.

Po spuštění satelitního vysílání v HD rozlišení na satelitu Astra 3B se RTVS dohodla se společností M7 Group SA na zařazení svých televizních programových služeb v HD kvalitě do satelitní platformy Skylink.

RTVS začíná podle platné smlouvy platit za HD distribuci až od roku 2017, umožní proto připojení satelitních karet Skylinku do svého kódovacího systému do této doby bezplatně.

„Dohoda s provozovatelem satelitní platformy Skylink nás těší zejména v souvislosti s nadcházejícími MS v hokeji, které si tak naši diváci budou moci vychutnat v nejvyšší kvalitě,“ doplnila Dominika Šulková, mluvčí RTVS.

Člen představenstva M7 Group Jaromír Glisník: „Dohoda s RTVS o zařazení programových služeb RTVS v HD kvalitě je výbornou zprávou pro všechny naše zákazníky. Programové služby Jednotka a Dvojka v HD zařazujeme do základního balíku Digital HD naší satelitní služby. “

Společnost M7 Group zároveň vyjádřila souhlas s proplácení finančního příspěvku na službu propojení kódovacích systémů, na kterém se s RTVS dohodla od 1. ledna 2017.

Zařazením programových služeb do platformy Skylink nekončí vydávání karet RTVS, které slouží k zajištění bezplatného přístupu k veřejným programovým službám na satelitu Astra. Naopak dohoda RTVS a M7 Group umožní v případě zájmu diváků i přeregistrována současné satelitní karty Skylink na satelitní kartu RTVS, která bude osvobozena od servisních poplatků.

Mezinárodní den jazzu oslavíme ve čtvrtek i u nás

Mezinárodní den jazzu, 30. duben, oslavíme na Slovensku předáním cen ESPRIT za nejlepší jazzové album roku 2014 a trojkoncertem její kandidátů. Záštitu nad akcí převzal prezident Andrej Kiska.

Slavnostní ceremonie je registrovanou událostí participující na oslavách International Jazz Day pod záštitou UNESCO. Spolu s dalšími zeměmi světa tak 30. dubna v mezinárodní den jazzu vzdá hold tomuto žánru i Slovensko.

Záštitu nad akcí ESPRIT 2014 přebral prezident Slovenské republiky Andrej Kiska a akce se osobně zúčastní. Hlavním cílem akce je zviditelnit myšlenku International Jazz Day, kterým je společná oslava svobody a kreativity formou jazzových akcí konaných v jeden den po celém světě.

Během večera v Koncertním studiu 2 v budově Slovenského rozhlasu představí svá alba živě tři z nominovaných, který reprezentují jazzový žánr v jeho různých podobách. Bratislava Hot Serenaders jako zástupci jazzové hudby 20. a 30. let, Juraj Griglák & Company, který je představitelem fusion a Erik Rothenstein band představí své spojení jazzu a latina.

Mezi nominace na cenu ESPRIT 2014, kterou vyhlašuje hudební portál Jazz.sk, byly zařazeny alba Slovenská hudebníků, které spadají do kategorie jazzu a byly vydány v roce 2014. Bylo nominováno dvanáct nahrávek, z nichž odborná porota vybrala vítěze Hlavního ceny. Ten získá sošku ocenění v podobě kontrabasu od sklářské výtvarnice Gordany Turuk, přičemž její první exemplář vlastní legendární jazzový pianista a skladatel Herbie Hancock.

Cenou veřejnosti bude oceněn album s nejvyšším počtem hlasů z internetového hlasování, které probíhalo na portálu jazz.sk Cenu veřejnosti každoročně představuje originální karikatura vítěze od ilustrátora Michala Kečkéš, který se věnuje digitální malbě.

„Myšlenkou udělení ocenění z našeho pohledu není hodnocení, kategorizování, nebo vyvolávání soutěživosti. Cílem je podpora jazzového dění a motivace k další produkci hodnotných alb, které obsahují neviditelný jazzový esprit „, říká hudebník a realizátor ocenění Esprit, Boris sklípku.