Osev měst a venkovská urbanizace: procesy urbanizace ve východní Jávě v Indonésii

Východní Jáva je hustě osídlená provincie. Městská výsadba je hustá, skládá se z makrocefalického hlavního města, několika velkých a středních měst a řady měst. Budeme se snažit porozumět faktorům, které umožnily vznik takové městské sazenice.

procesy urbanizace ve východní Jávě v Indonésii
procesy urbanizace ve východní Jávě v Indonésii

Po popisu velkých ekologických jednotek budeme studovat podmínky, za kterých se města rozvíjejí. Zemědělství a terciární činnosti jsou prostorově spojeny s urbanizací v okresech, zatímco průmysl je tomu tak pouze v určitých bodech. Velké urbanizované oblasti jsou oblasti trojúhelníku sledovaného řekou Brantas a východem provincie. Budeme studovat tři procesy urbanizace, které jsou zřejmé z java-est: stát je motorem urbanizace prostřednictvím administrativních funkcí, které přiděluje určitým městům prostřednictvím regionálních a městských rozvojových politik. Zemědělství se urbanizuje, zatímco město dohlíží na zemědělství. A konečně, průmysl je faktorem rozšířené urbanizace podél hlavních os v blízkosti metropolitních oblastí. Posílení sekundárních měst v provincii, kde je vyznačeno venkovsko-městské kontinuum, by bylo prostředkem k omezení hypertrofie hlavních měst a zajištění obživy rolníků, kteří budou mít stále větší obtíže žít pouze ze zemědělství. .