Německá vláda poskytne Mongolsku finanční prostředky ve výši 78 milionů EUR

Německá vláda poskytne Mongolsku finanční prostředky ve výši 78 milionů EUR
Německá vláda poskytne Mongolsku finanční prostředky ve výši 78 milionů EUR

Včera se v Ulánbátaru uskutečnila mezivládní jednání o rozvojové spolupráci mezi Mongolskem a Spolkovou republikou Německo.

Od přechodu Mongolska k demokracii a tržní ekonomice v 90. letech Německo soustavně podporuje sociální a ekonomický rozvoj Mongolska. V uplynulém období poskytla Spolková republika Německo více než 500 milionů EUR ve zvýhodněných půjčkách a grantové pomoci. Hlavním cílem německé bilaterální rozvojové spolupráce je podpora mongolského reformního procesu zaměřeného na vytvoření inkluzivní společnosti, zmírnění chudoby a zajištění udržitelného ekonomického rozvoje v souladu s Programem udržitelného rozvoje OSN.

Německá vláda poskytne Mongolsku finanční prostředky ve výši 78 milionů EUR
Německá vláda poskytne Mongolsku finanční prostředky ve výši 78 milionů EUR

V rámci pokračující bilaterální rozvojové spolupráce vláda Spolkové republiky Německo souhlasila s poskytnutím nejvyšší částky 78 milionů EUR v historii bilaterální spolupráce vládě Mongolska. V rámci výše uvedeného financování budou na financování národního programu prostřednictvím Globálního fondu pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií poskytnuty půjčky ve výši až 29 milionů EUR, které budou vynaloženy v sektoru zdravotnictví.

Projekty technické a finanční spolupráce budou realizovány zaprvé v oblasti udržitelného hospodářského rozvoje a vzdělávání a zaměstnanosti, zadruhé v oblasti klimatu a energetiky a zatřetí v oblasti biologické rozmanitosti a ochrany přírody. V rámci bilaterální spolupráce bude úsilí zaměřeno na průřezová témata, jako je boj proti korupci a zajištění rovnosti žen a mužů a komplexní opatření pro udržitelný rozvoj.

Zástupce mongolské vlády vedl státní tajemník Ministerstva hospodářství a rozvoje Mongolska I. Batkhuu, představitele vlády Spolkové republiky Německo vedl vedoucí Divize východních resp. Středoasijský region federálního ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Yannis Neophytou.