Mojžíš

MOSES je legendární prorok a zákonodárce, kterému židovské a křesťanské tradice připisují autorství Pentateuchu. Podle legendy se Mojžíš narodil v Egyptě a zachráněn faraónovou dcerou z osudu, který ohrožoval všechny izraelské děti, byl vychován u soudu. Následně, Mojžíš, podle legendy, přijal zjevení od boha Yahweh, se stal vůdcem izraelských kmenů vzatých do Egypta a zotročený kmeny a přinesl je z Egypta do Sinai pouště. Cyklus legend o Mojžíšovi z 2. tisíciletí před naším letopočtem. e., obsahuje řadu skutečných historických informací o egyptském životě. Zprávy o egyptských zdrojích o přesídlení Asijců v Egyptě potvrzují přítomnost historického obilí v tradici přítomnosti Izraelců v Egyptě. Zákony přisuzované Mojžíšovi patří do 1. tisíciletí před naším letopočtem. er

M. L. Geltser. Vilnius.

Sovětská historická encyklopedie. V 16 svazcích. – M.: Sovětská encyklopedie. 1973-1982. Svazek 9. MALTA – NAKHIMOV. 1966.