Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.

Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.
Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.

Čeněk Pýcha vystudoval studia nových médií a historii, dizertaci obhájil na Ústavu českých dějin FF UK. Ve svém interdisciplinárním výzkumu se věnuje oblasti paměťových studií a public history, konkrétně roli (obrazů) minulosti v současné společnosti. Kromě výuky na FF UK působí také na Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se zabývá didaktikou dějepisu a podílel se na vývoji vzdělávacích aplikací https://historylab.cz/ nebo https://www.socialismrealised.eu/.

Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.
E-mail: cenek.pycha@ff.cuni.cz