Kdo a kolik přispívá do rozpočtu Evropské unie? Největšími přispěvateli jsou Německo a Nizozemsko

Z údajů zveřejněných Evropskou komisí vyplývá, že Německo je největším přispěvatelem do rozpočtu EU a zároveň největším příjemcem fungování jednotného trhu. Je však třeba posuzovat jako celek, kdo a v jaké výši přispívá do rozpočtu Evropské unie.

Vzhledem k řadě údajů objevujících se v západním tisku, které nebyly zcela pravdivé, se Evropská komise rozhodla zveřejnit podrobné údaje o financování rozpočtu EU v letech 2021-2027.

Kdo a kolik přispívá do rozpočtu Evropské unie? Rozdělení na bohaté a chudé

Dosud mohla být EU rozdělena na čisté přispěvatele a čisté příjemce rozpočtu. Do první skupiny patřily bohaté země západní a severní Evropy, které platily více příspěvků, než dostávaly. Na druhé straně tzv nová EU, zařazená mezi chudší země, dostala z rozpočtu mnohem více, než do něj přispěla. V současné době chtějí nejbohatší země EU od tohoto systému přidělování finančních prostředků vystoupit, což se nelíbí chudším zemím, vč. Polsko.

Největším přispěvatelem do rozpočtu EU je Německo, jehož příspěvek by měl v roce 2020 činit 26,5 miliardy eur. Poroste však mimo jiné v důsledku inflace a hospodářského růstu a v roce 2027 to bude téměř 35 miliard EUR. V důsledku toho bude průměr za celé období činit 32,76 miliardy EUR.

Polsko je šestým největším plátcem. V roce 2020 odvedeme do rozpočtu 4,5 miliardy eur, přičemž na konci výhledu to bude 6,18 miliardy. Celkově bude průměrný roční příspěvek naší země do rozpočtu činit 5,68 miliardy eur.

Situace se mírně změní, když výdaje porovnáme s hrubým národním důchodem (HND). Nejvíce pak do kasy platí Lucembursko – 1,08 procenta. HND a nejméně Nizozemska – 0,83 procenta. DNB. Německo zase přispívá 0,88 procenta do rozpočtu EU. DNB a Polsko 0,97 procenta. DNB.

Z fungování EU nejvíce těží Německo a Nizozemsko

EK také představila zisky pro jednotlivé země z fungování jednotného trhu. Absolutně nejvíce na jednotném trhu vydělává Německo, které z jeho fungování získává ročně 208 miliard eur, což je v přepočtu 5,22 procenta. DNB.

Relativně více získává Nizozemsko, které je skvělým překladištěm obchodu. Nizozemci z fungování jednotného trhu získávají ročně 84 miliard eur, což je 9,46 procenta. DNB. Polsko získává každý rok 43,83 miliardy EUR, což odpovídá 7,1 procenta. DNB.

Už v roce 2018 tehdejší německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel řekl, že Německo je největším příjemcem fungování EU.

Za zmínku stojí i případná úhrada z dotací. Profesor Marcin Piątkowski , s odkazem na údaje ministerstva rozvoje, uvádí, že za každé 1 euro, které putovalo do Polska formou dotace, se 46 centů vrátilo do zemí tzv. stará patnáctka. Většina z nich se naopak vrátila do Německa, jako největšího příjemce fungování EU. Z každého eura investovaného v Polsku se do Německa vrátilo až 85 centů.