Eroze půdy je také velkým problémem v zemědělství

Eroze půdy je také velkým problémem v zemědělství , protože ničí půdu vhodnou pro zemědělské pěstování. Půdní eroze je způsobena vodou (velké srážky) a větrem a její výskyt je obvykle spojen s intenzivním využíváním zemědělských strojů, odstraňováním přirozené vegetace, nadměrným pasením (například v Sahelu) a pěstováním nevhodných oblastí (strmé svahy).
Zvláštní formu degradace půdy způsobuje monokulturní zemědělství, ve kterém se z půdy selektivně vyčerpávají pouze určité živiny, což může také urychlit vývoj různých typů škůdců.