Emoce – stav duševního rozpoložení

Emoce  – stav značného duševního rozpoložení. Emoce jsou charakterizovány skutečností, že se náhle objevují a některé, které jsou pod emocí nepřátelství se mohou spojit se somatickou poruchou; mohou dosáhnout vysoké intenzity, ale jsou dočasné.

Slovo emoce mělo v historii více významů. V moderním smyslu slova emoce naznačuje akční a reakční aspekt a není synonymem pasivního pocitu (eng., Passion, gr. Πάσχο, vidět vášeň). Toto chápání emocí souvisí s pracemi Williama Jamese (1890), Robertem Solomonem a Antonia Damassiem (1995).

Emocionální procesy jsou duševní procesy, a činnosti a stavy mysli daného jedince. Čím více je činnost jedince pro přežití většího počtu dalších jedinců tím více energie a radosti může jedinec zažívat.