Digitalizace je nezbytností hospodářského a sociálního rozvoje

Digitalizace je nezbytností hospodářského a sociálního rozvoje
Digitalizace je nezbytností hospodářského a sociálního rozvoje

Digitální technologie se stala pro ekonomiku nepostradatelnou. Vládní strategie do roku 2030 si klade za cíl dostat Maďarsko do první desítky zemí EU, pokud jde o digitální ekonomický a sociální rozvoj. Stále je však zapotřebí velkého pokroku, uvádí Magyar Nemzet .

Efektivní využívání digitálních řešení se stalo předpokladem hospodářské konkurenceschopnosti. Epidemie COVID dále posílila význam digitalizace a potřeba řešit krizi a zvýšit výkonnost podniků zvýšila poptávku po nejmodernějších ICT (informační a komunikační technologie). Ekonomické změny, ke kterým došlo, byly výchozím bodem pro digitální transformaci Evropské unie a digitální dekádu před námi, jak bylo oznámeno na rok 2030. Ve světle těchto skutečností stojí za to se podívat na to, jak se maďarským podnikům daří v tato oblast.

Internetová konektivita a virtuální přítomnost jsou nyní pro každodenní chod společností nepostradatelné.

Údaje Centrálního statistického úřadu ukazují, že v loňském roce 95 % maďarských podniků používalo internet, ale pouze 65 % mělo vlastní webové stránky.

To je výrazně pod průměrem EU a jedním z nejnižších v EU.

87 % dotčených společností poskytlo informace o svých produktech a službách na svých webových stránkách a 29 % umožnilo jejich nákup nebo rezervaci prostřednictvím svých webových stránek. Podle loňského průzkumu

21 % Maďarských podniků vygenerovalo alespoň jedno procento svého obratu z elektronického obchodování, zatímco 20 % veškerého obratu bylo vytvořeno prostřednictvím elektronického obchodu.

Obě hodnoty byly mírně nad průměrem EU. Ze zemí Visegrádu vytvořily Česká republika a Slovensko vyšší podíl na svém celkovém obratu prostřednictvím elektronického obchodování než Maďarsko, 30 % a 23 %, zatímco Polsko vytvořilo 17 %.

Takzvaný indikátor DESI (index digitální ekonomiky a společnosti) sleduje pokrok směrem k cílům EU v oblasti digitální transformace do roku 2030. Měří, do jaké míry jsou digitální technologie zabudovány do obchodních aktivit.

Ukazuje, že digitální připravenost maďarských firem je výrazně pod průměrem EU. Loňská zpráva nás zařadila na 25. místo mezi členskými státy.

Ukázalo se také, že digitální intenzita a využívání pokročilých technologií domácími podniky je extrémně nízké. Například v roce 2021 používalo technologii založenou na umělé inteligenci pouze 2,9 % podniků, což je o něco více než třetina průměru EU. Navíc je v budoucnu plánuje využívat pouze 3,2 procenta firem.

Ze shrnutí statistického úřadu ale také vyplývá, že využití umělé inteligence je v některých odvětvích mnohem rozšířenější. Například,

21 procent podniků v informačním a komunikačním sektoru a 13 procent v energetickém sektoru využívá nebo plánuje používat AI.

I přes naše zaostávání hraje sektor ICT v národním hospodářství stále důležitější roli. Mimo jiné zahrnuje významný podíl elektronického průmyslu, velkoobchodu s informačními technologiemi a komunikačním zařízením, vydávání softwaru, telekomunikace a služby informačních technologií. Sektor měl v roce 2021 44 000 podniků, což je o dvě a půl procenta více než o rok dříve.

Národní strategie digitalizace 2022-2030 si klade za cíl, aby Maďarsko patřilo mezi deset nejlepších zemí z hlediska digitálního ekonomického a sociálního rozvoje. Je postaven na čtyřech pilířích: digitální infrastruktura, digitální dovednosti, digitální ekonomika, digitální stát. K dosažení tohoto cíle má definované ukazatele, jako jsou:

  • 95 procent domácností pokryto gigabitovou sítí a pokrytím 5G až 67 procent,
  • zvýšit pravidelné používání internetu mezi lidmi ve věku 16–74 let na 95 % v oblasti digitální gramotnosti,
  • jedna třetina podniků by měla využívat integrované obchodní procesy,
  • podíl uživatelů eGovernmentu by měl dosáhnout 90 %.