Polsko – silný vnitřní trh

V posledních letech vysoké světové hospodářské konjunktury patřilo Polsko s nárůstem HDP k lídrům mezi evropskými zeměmi. Stabilní základy polského hospodářství, konzistentní monetární a fiskální politika, přímé nezapojení se do rizikových sub-prime půjček, jakož i, ve srovnání s průměrem EU, nízký podíl hypotečního zadlužení polských spotřebitelů (13% HDP), se ve srovnání s ostatními státy EU přičinili k menším hospodářským otřesům během ekonomické krize. Díky tomu bylo Polsko v rámci Evropské unie jedinou zemí, která zaznamenala hospodářský růst s finální hodnotou 1,8%.

Polsko - silný vnitřní trh
Polsko – silný vnitřní trh

Polsko je největším trhem středně-východní Evropy. Od ostatních států v regionu se odlišuje tím, že trh je tu mnohem početnější, dokáže více absorbovat a je rozmanitější.
Kontinuální růst domácí poptávky je způsoben vstupem na trh mladých, dobře vydělávajících lidí. osoby narozené během populačního boomu první poloviny 80. let v současnosti dosahují věkovou hranici 25-30 let a vytvářejí mj poptávku na zboží související z domácností a bydlením. Pozitivním jevem je několikaletý trend zvyšování bohatství společnosti, jehož výsledkem je zlepšování situace
domácností.

Polsko - silný vnitřní trh
Polsko – silný vnitřní trh

Od okamžiku vstupu do EU si Polsko v průběhu několika let posilováním obchodních vztahů s partnery z unie upevnilo svou roli na evropském trhu. V roce 2010 směřovalo na trh EU 78,8% polského exportu, přičemž Polsko odtud importovali 59,1% zboží. Export zboží do států EU v kombinaci se silným
vnitřním trhem vytváří obraz polské ekonomiky, která je více odolná vůči světovým turbulencím v srovnání s ekonomikami většiny evropských států.