Ekonomika Belize vzrostla v posledním čtvrtletí roku 2022 o více než 10 procent

Ѕtаtіѕtісký іnѕtіtut Веlіzе (ЅІВ) hláѕí zа роѕlеdní čtvrtlеtí rоku 2022 ѕіlný еkоnоmісký výkоn.

Vе ѕtřеdu ЅІВ zvеřејnіlа ѕvé рřеdběžné оdhаdу zа оbdоbí říјеn аž рrоѕіnес 2022, ktеré ukázаlу, žе hоdnоtа zbоží а ѕlužеb vуrоbеnýсh v Веlіzе běhеm tоhоtо оbdоbí bуlа осеněnа nа 1,336 mіlіаrdу dоlаrů.

„То рřеdѕtаvоvаlо nárůѕt о 10,5 рrосеntа nеbо 127,5 mіlіоnu dоlаrů v úrоvnі еkоnоmісké аktіvіtу běhеm оbdоbí vе ѕrоvnání ѕ 1,208 mіlіаrdаmі dоlаrů zаznаmеnаnýmі vе čtvrtém čtvrtlеtí rоku 2021,“ uvеdlа ЅІВ.

ЅІВ рřіѕоudіlа růѕt ѕіlným výkоnům v ѕеkundárním а tеrсіárním ѕеktоru (25,5 а 10,7 рrосеntа) а роznаmеnаlа, žе рrіmární ѕеktоr роklеѕl о 6,2 рrосеntа, рrоtоžе рrůmуѕlоvá оdvětví v rámсі zеmědělѕkéhо ѕеktоru nаdálе zаžívаlа роtížе.

Рrоdukсе v рrіmárním ѕеktоru dоѕáhlа zа čtvrté čtvrtlеtí rоku 2022 сеlkеm 152,8 mіlіоnu UЅD, соž рřеdѕtаvuје роklеѕ о 6,2 рrосеntа nеbо 10 mіlіоnů UЅD zе 162,8 mіlіоnu UЅD vе čtvrtém čtvrtlеtí rоku 2021. Čіnnоѕtі ѕеkundárníhо ѕеktоru vzrоѕtlу о 25,5 рrосеntа nеbо 37,9 mіlіоnu UЅD сеlkоvě zе 148,7 mіlіоnu UЅD vе čtvrtém čtvrtlеtí rоku 2021 nа 186,6 mіlіоnů UЅD vе čtvrtém čtvrtlеtí rоku 2022; zаtímсо рrоdukсе v tеrсіárním ѕеktоru (ѕlužbу) zа ѕtејné оbdоbí bуlа осеněnа nа 823,5 mіlіоnu UЅD, соž је nárůѕt о 79,9 mіlіоnu UЅD nеbо 10,7 рrосеntа zе 743,6 mіlіоnu UЅD vуrоbеnýсh vе ѕtејném оbdоbí v rосе 2021.

ЅІВ роznаmеnаlа, žе „dаně z рrоduktů“ vzrоѕtlу о 12,8 рrосеntа, zе 153,4 mіlіоnu UЅD vе čtvrtém čtvrtlеtí rоku 2021 nа 173,1 mіlіоnu UЅD vе čtvrtém čtvrtlеtí rоku 2022.

„Рřеdběžné rоční údаје о НDР zа rоk 2022 nаznаčоvаlу, žе еkоnоmіkа vzrоѕtlа о 12,1 рrосеntа nеbо 556,2 mіlіоnu dоlаrů, рřіčеmž сеlkоvé zbоží а ѕlužbу vуrоbеné běhеm rоku ѕе оdhаduјí nа 5,14 mіlіаrdу dоlаrů,“ dоdаl ЅІВ.

 

Belize vyváží více než 7 500 kusů dobytka do Guatemaly v Mexiku v hodnotě více než 10 milionů dolarů v prvním čtvrtletí roku 2023

Belize vyvezlo v prvním čtvrtletí roku 2023 7 532 kusů dobytka do Guatemaly a Mexika.

Роdlе mіnіѕtеrѕtvа zеmědělѕtví, роtrаvіnоvé bеzреčnоѕtі а роdnіkání (МАFЅЕ) bуlо zа рrvní třі měѕíсе оd lеdnа dо 27. břеznа vуvеzеnо 6 179 zvířаt dо Guаtеmаlу а 1 092 dо Мехіkа.

V рrůměru 600 lіbеr nа zvířе а 2 000 UЅD zа lіbru vývоz dо Guаtеmаlу vуѕtоuріl nа 9 038 400 UЅD, zаtímсо vývоz dо Мехіkа zа 2,25 UЅD zа lіbru čіnіl 1 474 200 UЅD.

То dává сеlkоvоu čáѕtku 10 512 600 $ zа рrvní čtvrtlеtí.
Vývоz dо Мехіkа је vеlmі fоrmální ѕ ехtrémní kоntrоlоu Мехісkéhо úřаdu рrо zdrаví zvířаt, Ѕеnаѕіса, ktеrý nуní роvоlіl vývоz z сеléhо Веlіzе. Аž dоnеdávnа bуlо mоžné ехроrtоvаt роuzе рrоѕtřеdnісtvím рrоvěřеnýсh оhrаd v Оrаngе Wаlk Dіѕtrісt.

Guаtеmаlѕké vývоzу јѕоu ѕрíšе nеfоrmální а uѕkutеčňuјí ѕе рrоѕtřеdnісtvím Вullеt Тrее v Сауо а Јаlасtе v Тоlеdu dо Guаtеmаlу. Vývоz рřеѕ Вullеt Тrее čіnіl 6 179 а рřеѕ Јаlасtе 1 092.

Dо Мехіkа јdе ехроrt рřеѕ ѕеvеrní hrаnісі.

V rосе 2022 vуvеzlо Веlіzе 4 995 kuѕů dоbуtkа dо ѕроlеčnоѕtі ЅuКаrnе v Мехіku. То čіnіlо рřіblіžně 2,997 mіlіоnů lіbеr. v hоdnоtě рřіblіžně 6,45 mіlіоnu $.

 

Více než 300 právníků žádá Kiren Rijiju, aby stáhla komentáře proti bývalým soudcům

Ministr práva Unie Kiren Rijiju v budově parlamentu v Novém Dillí.
Ministr práva Unie Kiren Rijiju v budově parlamentu v Novém Dillí.

18. března 2023 unijní ministr práva a spravedlnosti Kiren Rijiju řekl, že několik bývalých soudců je součástí „protiindického gangu“ a nutí soudnictví, aby hrálo roli opoziční strany.

Více než 300 právníků z celé země ve středu v otevřeném dopise kritizujících komentáře ministryně práva Unie Kiren Rijiju, že několik soudců v důchodu je „součástí protiindického gangu“, požadovalo, aby ministr stáhl své komentáře.

„My, níže podepsaní právníci praktikující u různých soudů po celé zemi, odsuzujeme neoprávněný útok zahájený proti bývalým soudcům Nejvyššího soudu Indie ministrem práva Unie Shri Kiren Rijiju na konklávním televizním vysílání živě mediálním domem. Obvinění z antinacionalismu proti lidem, kteří zasvětili své životy prosazování právního státu, a holá hrozba represálií proti nim, znamená nové minimum ve veřejném diskurzu našeho velkého národa,“ píše se v dopise.

Mezi 323 signatáři patří vyšší advokáti Abhishek Manu Singhvi, Kapil Sibal, Arvind Datar, Iqbal Chagla, Janak Dwarakadas, Sri Hari Aney, Raju Ramachandran, Dushyant Dave, Indira Jaising, Rajshekhar Rao a Sanjay Singhvi.

Ve svém projevu na konkláve India Today v Novém Dillí 18. března Rijiju označil to, co nazval „kalibrovaným úsilím“ podkopat indické soudnictví a obrátit je proti vládě. „Nedávno proběhl seminář o odpovědnosti soudců. Ale nějak se celý seminář stal o tom, jak exekutiva ovlivňuje soudnictví. Existuje několik soudců, kteří jsou aktivisté a jsou součástí protiindického gangu, který se snaží obrátit soudnictví proti vládě jako opoziční strany,“ řekl ministr. Následně v reakci na dotaz na postup vlády v této souvislosti dodal: „Agentury budou jednat podle ustanovení zákona. Nikdo neuteče. Ti, kteří pracovali proti zemi, za to budou muset zaplatit daň.“

Dopis tyto poznámky odsoudil slovy, že ministr práva „ostře vyhrožoval“ bývalým soudcům Nejvyššího soudu a „překročil všechny meze ústavní slušnosti“. Právníci dále připomněli Rijiju, že jako poslanec je přísahou dodržovat a chovat skutečnou věrnost ústavě a jako ministr práva a spravedlnosti „je jeho povinností chránit soudní systém, soudnictví a soudce. minulé i současné“.

S odkazem na poznámky premiéra Modiho k Network18 ze září 2016 a jeho odpověď na Návrh poděkování prezidentovi Draupadi Murmu v Lok Sabha dopis zopakoval, že nejtvrdší otázky a kritika musí být vzneseny proti vládám, protože to je jediný způsob, jak které vlády udržují v pohotovosti a reagují. „Bez váhání prohlašujeme, že kritici vlády jsou stejně patriotičtí jako ti ve vládě; a kritici, kteří zdůrazňují selhání nebo nedostatky ve správě nebo porušování ústavních norem, uplatňují základní a nejzákladnější lidská práva, jejichž ochranou, svobodou slova a projevu je pověřeno jeho ministerstvo.

Dopis dále dodal, že názory vyjádřené bývalými soudci, kteří jsou „zodpovědnými ženami a muži, kteří provázeli soudy skrz naskrz“, neopravňují Rijiju k takovým „pobuřujícím komentářům“, i když takové názory mohou být nechutné. k vládnoucí straně. „Tyto nepřijatelné hrozby namířené proti soudcům v důchodu mají za následek pobuřování veřejnosti proti našim soudcům a soudnímu systému a zaslouží si být důrazně odsouzeny,“ uvedl dopis.

Snahy o záchranu nákladní lodi, která najela na mělčinu mimo atol Turneffe, v Belize pokračují

Snahy o záchranu nákladní lodi, která najela na mělčinu mimo atol Turneffe, pokračují
Snahy o záchranu nákladní lodi, která najela na mělčinu mimo atol Turneffe, pokračují

V pondělí jsme vám řekli o Panamské obecné nákladní lodi, která v neděli ráno najela na mělčinu u atolu Turneffe. Bylo vynaloženo několik snah k odstranění plavidla, zatímco se provádí vyšetřování s cílem zjistit příčinu incidentu. Bohužel, první odhady již určily, že došlo k poškození útesu. Dnes ráno jsme se setkali s Darlinem Gaitanem, úřadujícím přístavním komisařem v Belize Port Authority, abychom informovali.

Darlin Gaitan, Acting Port Commissioner, B.P.A.
Darlin Gaitan, Acting Port Commissioner, B.P.A.

 „Včera tedy byla zahájena záchranná akce, která však nebyla úspěšná. A tak se to dnes znovu iniciovalo s více zdroji, protože včera neměli dostatek zdrojů k úspěšnému vytažení plavidla. A tak teď byli, společnost byla, ehm, doporučena, aby navýšila své zdroje, aby to plavidlo co nejdříve odstranila.“

Zpravodaj

„Bylo rozhodnuto, zda dojde ke znečištění?“

Darlin Gaitan

„Znečištění z hlediska rozlití? Ne. Oni, to, co tady máme, je zatím případ poškození životního prostředí, ale ne znečištění z lodi, pokud jde o jakékoli vypouštění přes palubu.“

Zpravodaj

„A je to přímo nad útesem?“

Darlin Gaitan

„Ano, je to na útesu.“

Zpravodaj

„A co tresty pro kapitána?“

Darlin Gaitan

„V současné době probíhá vyšetřování, takže by muselo dojít k závěru, že loď bude mít, pokud vůbec nějaké, poplatky. Ale z hlediska environmentálního aspektu by to bylo ministerstvo životního prostředí. Takže bych nemohl komentovat obvinění DOE nebo jakákoli jednání s lodí.“

Nový měsíční komunitní veletrh v Scientologické církvi pokračuje, déšť nebo svit

Děti si nechaly namalovat obličej na pouličním festivalu „První neděle“, který pro komunitu východního Hollywoodu pořádala Scientologická církev v Los Angeles
Děti si nechaly namalovat obličej na pouličním festivalu „První neděle“, který pro komunitu východního Hollywoodu pořádala Scientologická církev v Los Angeles

Navzdory rekordním srážkám tohoto měsíce pořádala Scientologická církev v Los Angeles svůj měsíční komunitní festival na ulici L. Ron Hubbarda v Los Angeles.

Scientologická církev v Los Angeles pořádala minulý týden svůj měsíční pouliční festival „První neděle“ navzdory předpovědím místních meteorologů. A pro prodejce a stovky sousedů, kteří se přišli pobavit, to dopadlo bez problémů.

Místní řemeslníci vystavovali své zboží
Místní řemeslníci vystavovali své zboží

Ulice L. Rona Hubbarda byla plná stánků s jídlem a nápoji a výstavami šperků a řemesel vytvořenými místními řemeslníky. A pro děti bylo připraveno malování na obličej a skákací domečky.

A déšť nezasahuje přes týdenní potravinovou akci Církve, kterou pořádají posledních 40 týdnů.

„Toto je skvělá čtvrť pro život a práci,“ říká Susanna Kaneer, ředitelka pro veřejné záležitosti Scientologických církví Velkého Los Angeles. „Vyzýváme všechny, aby si uložili datum příštího veletrhu First Sunday Street Fair a připojili se k nám a užili si bezpečné odpoledne vhodné pro celou rodinu.“

Stánky s jídlem a nápoji zaplnily cestu L. Rona Hubbarda na pouliční festival První neděle.
Stánky s jídlem a nápoji zaplnily cestu L. Rona Hubbarda na pouliční festival První neděle.

Scientologická církev v Los Angeles je otevřena každý den v roce a zaměstnanci jsou vám k dispozici, aby odpověděli na vaše otázky. Církev je navržena tak, aby poskytovala ideální zázemí pro scientology na jejich vzestupu do vyšších stavů duchovní svobody a aby sloužila jako domov pro celou komunitu – místo setkávání společného úsilí o povznesení lidí všech denominací.

Scientologický církevní vůdce pan David Miscavige zasvětil v roce 2010 Scientologickou církev v Los Angeles.

Scientologická církev v Los Angeles je uvedena v epizodě Inside Scientology na Scientologické televizi, která je k dispozici na DIRECTV Channel 320, DIRECTV STREAM a AT&T U-verse a lze ji sledovat na webu na Scientology.tv , v mobilních aplikacích a přes Roku, Platformy Amazon Fire a Apple TV.

Scientologie Londýn
Scientologie Londýn

Scientologie New York
Scientologie New York

Scientologie Tokyo
Scientologie Tokyo Japonsko

Scientologie Mexiko City
Scientologie Mexiko City

Scientologie Dublin
Scientologie Dublin Irsko

Scientologie Silicon Valley
Scientologie Silicon Valley

Scientologie Melbourne
Scientologie Melbourne

Scientologie Miami
Scientologie Miami Spojené státy

Scientologie San Francisco
Scientologie San Francisco

Od portu USB-C po alternativní obchody s aplikacemi, to jsou změny, které mohou uživatelé iPhonů brzy vidět

Od portu USB-C po alternativní obchody s aplikacemi, to jsou změny, které mohou uživatelé iPhonů brzy vidět
Od portu USB-C po alternativní obchody s aplikacemi, to jsou změny, které mohou uživatelé iPhonů brzy vidět

Uživatelé mohou letos a později na svých iPhonech zaznamenat nejméně čtyři velké změny, pokud a až Apple zavede změny v souladu s EU.

Apple byl v roce 2022 nejziskovější společností na světě s čistým ziskem necelých 100 miliard dolarů. Pomineme-li inovace a hodnotu značky, dalším faktorem, který hraje ve prospěch Applu, je uzavřenost jeho ekosystému. Od proprietárního lightning kabelu, který byl dlouho podezřelý, že Apple ušetří pár babek (USB-C stojí peníze), až po skutečnost, že vývojáři nemají jinou možnost, než zaplatit Applu 30% poplatek za aplikace, protože platební metody třetích stran jsou zakázány, Apple si je jistý má svůj vlastní způsob, jak věci dělat.

EU však nutí společnost se sídlem v Cupertinu, aby se trochu otevřela. Poté, co Evropská komise požadovala, aby byly iPhony v EU v roce 2024 a dále vybaveny portem USB-C, se nyní pozornost zaměřuje na probíhající antimonopolní řízení proti společnosti. Zde je vše, co EU nutí Apple dodržovat.

Port USB-C na iPhone 15

V říjnu 2022 Evropská unie formálně přijala zákon , který nutí výrobce telefonů, aby od roku 2024 spouštěli pouze zařízení s porty USB typu C. Původ tohoto zákona je v září 2021, kdy Evropská komise, výkonná složka EU oznámila své plány donutit značky k používání společného standardu nabíjení/přenosu dat. Cílem bylo omezit e-odpad tím, že uživatelé, kteří chtějí znovu použít staré nabíjecí kabely, tak mohou učinit bez potíží.

Toto pravidlo platí také pro další zařízení, jako jsou tablety, audio příslušenství, fotoaparáty a herní konzole. Zatímco Apple musí zahrnout USB-C od roku 2024, uniklé rendery iPhonu 15 naznačují, že to společnost možná udělá letos. Vývojářské sestavení iOS 16.4 z února také obsahovalo odkazy na možná USB-C AirPods Pro 3. Tyto nové AirPods by mohly být masově dodávány mezi druhým a třetím čtvrtletím roku 2023 .

Obchody s aplikacemi třetích stran na iOS 17

Zpráva Marka Gurmana z Bloombergu z prosince tvrdila, že Apple může na svých iPhonech a iPadech povolit externí obchody s aplikacemi v rámci revize zaměřené na splnění požadavků EU v roce 2024. „Zaměstnanci softwarového inženýrství a služeb“ jsou údajně již zapojeni do otevření z platforem Apple, podle zprávy.

Výsledek, pokud tyto změny projdou? Zákazníci si budou moci do svých iPhonů a iPadů stáhnout software třetích stran, aniž by museli používat App Store, čímž se obejdou omezení společnosti Apple a 30% snížení plateb.

Jak velký dopad by to mělo na příjmy Applu, se teprve uvidí. Společnost v poslední době vkládá naděje na růst tržeb zejména do služeb, k nimž patří App Store jedním z největších přispěvatelů, a generální oprava tomu může do určité míry bránit.

Více unikátních prohlížečů

Apple sice v App Store povoluje prohlížeče třetích stran, ale všechny musí používat WebKit – stejný prohlížeč, na kterém je založen Safari. Evropská komise ale tlačí na Apple, aby tento požadavek upustil, protože je klasifikován jako protisoutěžní.

Pokud Apple ustoupí, ostatní společnosti budou moci vytvářet prohlížeče pro iPhone a iPad, které by teoreticky mohly fungovat rychleji než Safari. Prohlížeče se také budou moci lépe odlišit od Safari díky jedinečným funkcím, které jsou omezeny na jiné webové nástroje, jako je například Chromium. Používání WebKitu také omezuje možnosti webových aplikací – situaci, kterou lze opět zlepšit.

interoperabilita iMessage

Další změnou, kterou mohou přinést požadavky EU z roku 2024, je otevření proprietární služby pro rychlé zasílání zpráv společnosti Apple iMessage. Nová pravidla teoreticky znamenají, že aplikace Meta, jako je WhatsApp a Messenger, by mohly požádat o spolupráci s rámcem iMessage – a Apple bude muset vyhovět.

Právě teď je iMessage omezena na uživatele Apple a lidé se zařízeními Android mohou s uživateli Apple komunikovat pouze prostřednictvím SMS. Apple se také velmi snaží zajistit, aby uživatelé iMessage mohli odlišit uživatele Androidu pomocí různých barevných bublin pro chatování pro uživatele iMessage (modrá) a SMS (zelená).

Nedostatek interoperability iMessage je pro mnohé, zejména pro Google , nepříjemný problém , ale Apple možná bude muset konečně ustoupit legislativě EU. Jedním z možných způsobů, jak vyhovět požadavku, by bylo přijetí standardu RCS. Apple však údajně není rozhodnutý, jak ji bude dodržovat, pokud vůbec bude. Inženýři se domnívají, že změna by mohla poškodit end-to-end šifrování a další funkce ochrany osobních údajů na iMessage.

Ale vzhledem k tomu, že EU bude pokutovat „až 20 % ročního celosvětového příjmu společnosti, pokud opakovaně poruší zákon“, bude se Apple muset tak či onak zavázat. Pokud společnost nedodrží aspekty zákona o digitálních trzích, EU hrozí pokutami „až 20 % ročního celosvětového příjmu společnosti, pokud opakovaně poruší zákon“.

Leták „Je manželství skutečně pro všechny?“

Leták „Je manželství skutečně pro všechny?“
Leták „Je manželství skutečně pro všechny?“

Spolek Tradiční rodina z.s. představuje informační leták, ve kterém najdete důležité informace a fakta týkající se novely Zákona 89/2012 Sb., veřejně diskutované jako „Manželství pro všechny“. Ačkoliv se může zdát, že se tato novela týká pouze stejnopohlavních párů, faktem zůstává, že její účinky budou mít dopad na celou společnost. Nejedná se totiž o úpravu stávajícího Registrovaného partnerství, ale o zákon týkající se manželství heterosexuálů, kdy Registrované partnerství přijetím této novely zanikne.

Leták „Je manželství skutečně pro všechny?“
Leták „Je manželství skutečně pro všechny?“

Nelze podporovat takovou legislativní změnu, která je postavená na čistě ideologických základech a nemá podporu většiny společnosti, ve které zvyšuje napětí. A co víc, degraduje přirozené početí dítěte na úroveň umělého oplodnění, z dětí a lidského biologického materiálu dělá „luxusní zboží na prodej“, diskriminuje část věřících lidí a lidi vyznávající tradiční rodinné hodnoty. Manželství pro všechny v rámci genderového mainstreamingu „maže“ veškeré rozdíly mezi ženou – matkou a mužem – otcem.

Leták „Je manželství skutečně pro všechny?“
Leták „Je manželství skutečně pro všechny?“

Všechny západní státy, které Manželství pro všechny uzákonily se vyznačují nizkou porodností svých obyvatel a vysokými a stále stoupajícími počty dětí a mladistvých s poruchami identity. Manželství pro všechny je totiž i silný legislativní nástroj nutící veřejnost akceptovat genderové nesmysly. Náš tým za pomoci odborníků po dlouhých měsících dokončil analýzu zmíněné novely, kterou najdete na našich webových stránkách.

Letáky jsou zdarma, nicméně tisk a distribuce letáků vyžadují nemalé finanční náklady, proto Vám děkujeme za jakýkoliv dobrovolný finanční příspěvek. S každou získanou korunou můžeme oslovit touto kampaní další spoluobčany. Letáky lze zaslat i na dobírku. Každý má jiné možnosti, jeden pomůže finančně, druhý roznosem, třetí obojím, ale společně to zvládneme. Děkujeme všem dárcům a aktivistům.

Příspěvky na platbu letáků, včetně poštovného (orientačně 1 ks = 2 Kč) můžete zasílat na jeden z účtů Tradiční rodiny z.s.:

TRANSPARENTNÍ ÚČET
Číslo účtu: 2001550644 / 2010
IBAN: CZ2820100000002001550644
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

BĚŽNÝ ÚČET:
Číslo účtu: 2701550661 /2010
IBAN: CZ7120100000002701550661
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Indická armáda se chystá do roku 2026 vypustit do kosmu vlastní satelit v hodnotě 3 000 milionů rupií

Satelit výrazně posílí komunikační schopnosti Indické armády tím, že poskytne vojákům a formacím kritickou komunikaci mimo přímou viditelnost.

Na rozdíl od indického letectva a námořnictva armáda v současné době nemá vyhrazený satelit
Na rozdíl od indického letectva a námořnictva armáda v současné době nemá vyhrazený satelit

V rámci významného posílení komunikačních schopností indické armády podepsalo ministerstvo obrany ve středu smlouvu v hodnotě 3 000 milionů  s NewSpace India Limited (NSIL), komerční odnoží Indian Space Research Organization (ISRO), na pokročilou komunikační družici GSAT. 7B, aby armáda naplnila dlouhodobou potřebu, uvedli úředníci obeznámení se záležitostí.

Na rozdíl od indického letectva a námořnictva armáda v současné době nemá vyhrazený satelit.

„Satelit výrazně posílí komunikační schopnosti armády tím, že poskytne kritickou komunikaci mimo dosah viditelnosti vojákům a formacím, stejně jako zbraňovým a vzdušným platformám,“ uvedlo ministerstvo obrany.

Pětitunová geostacionární družice bude vyvinuta přímo společností ISRO.

Armáda pravděpodobně dostane satelit v roce 2026, uvedli úředníci.

Satelit s pokročilými bezpečnostními funkcemi bude podporovat taktické komunikační požadavky nejen vojáků rozmístěných na zemi, ale také dálkově řízených letadel, zbraní protivzdušné obrany a dalších kritických misí a platforem palebné podpory, uvedli představitelé.

„Vyhrazený satelit pro armádu je dlouhodobou potřebou a posílí síťově orientované válečné schopnosti armády, čímž se stanou bezpečnějšími a odolnějšími proti zaseknutí. Armáda byla dosud závislá na družici letectva GSAT-7A,“ řekl maršál letectva Anil Chopra (v. v.), generální ředitel Centra pro studium vzdušné energie.

Armáda také provedla podrobnou studii kybernetické a elektromagnetické války v rusko-ukrajinské válce a prokázala účinnost spolehlivého satelitního komunikačního systému, který může poskytovat vysokorychlostní internetové služby do vzdálených oblastí, jak již dříve uvedl HT.

Indická rada pro akvizice obrany (DAC), nejvyšší vládní orgán pro nákup zbraní, schválila armádní návrh na satelit GSAT-7B v březnu 2022, aby zdokonalila své operační schopnosti. Řada pokročilých satelitů GSAT-7 postavená společností ISRO je navržena tak, aby uživatelům poskytovala komunikační schopnosti na obrovských rozlohách včetně oceánů.

Mnoho částí a podsestav a systémů družice bude pocházet od domácích výrobců, včetně mikro, malých a středních podniků (MSME) a start-upů, uvedlo ministerstvo a dodalo, že projekt vytvoří zaměstnání přibližně 300 000 lidí. dní v následujících třech a půl letech.

Ministerstvo také podepsalo další dvě smlouvy v hodnotě přibližně 2 400 milionů  se společností Bharat Electronics Limited (BEL) na posílení schopností protivzdušné obrany ozbrojených sil.

Prvním z nich v hodnotě 1 982 milionů  je implementace projektu Akashteer, automatizovaného systému řízení a hlášení protivzdušné obrany, který umožní jednotkám protivzdušné obrany pracovat integrovaným způsobem.

Akashteer umožní monitorování nízkoúrovňového vzdušného prostoru nad bojovými oblastmi indické armády a efektivně řídit pozemní zbraňové systémy protivzdušné obrany, uvedlo ministerstvo obrany.

Druhý kontrakt v hodnotě 412 milionů  s BEL se týká elektronických podpůrných měřících systémů Sarang pro vrtulníky indického námořnictva.

Všechny tři projekty posílí kampaň za soběstačnost, protože spadají do nejdůležitější kategorie akvizice pro indigenizaci v rámci politiky zadávání zakázek na obranu nebo do kategorie Indian-IDDM. IDDM znamená domorodě navrženo, vyvinuto a vyrobeno.

Google v roce 2022 odstranil více než 5,2 miliardy reklam, vydává výroční zprávu o bezpečnosti reklam

Google také odhalil své Centrum transparentnosti reklam, které uživatelům umožňuje dozvědět se více o reklamách, které vidí ve Vyhledávání, na YouTube a v Obsahové síti.

Google ve středu oznámil svou zprávu o bezpečnosti reklam 2022. Technologický gigant uvedl, že v roce 2022 odstranil 5,2 miliardy reklam, omezil více než 4,3 milionu reklam a pozastavil více než 6,7 milionu účtů inzerentů. Ve své zprávě Google uvedl, že zablokoval nebo omezil reklamy. od obsluhování více než 1,57 miliardy stránek vydavatelů na více než 1 43 000 webech vydavatelů ve srovnání s 63 000 v roce 2021.

5,2 miliardy reklam, které byly odstraněny společností Google, byly způsobeny porušením zásad, jako je zneužití reklamní sítě, porušení ochranných známek, zákonné požadavky, nepravdivé prohlášení, hazardní hry a hry, obsah pro dospělé, nevhodný obsah, nebezpečné produkty nebo služby, citlivé události (jako válka na Ukrajině), umožňující nečestné chování, alkohol, padělané zboží atd.

Pokud jde o 4,3 miliardy omezených reklam, Google uvedl, že se jednalo zejména o omezené podniky (550 milionů), místní zákonné požadavky (503 milionů), finanční služby (237 milionů), obsah pro dospělé (163 milionů), hazardní hry a hry (130 milionů), zdravotnictví a léky (124 milionů), autorská práva (83,4 milionů) a alkohol (55 milionů).

Mezitím se 1,57 miliardy zablokovaných stránek vydavatelů týkalo kategorií včetně sexuálního obsahu, nebezpečného nebo hanlivého obsahu, propagace a prodeje zbraní, šokujícího obsahu, tabáku, online hazardních her, prodeje alkoholu, zneužívání duševního vlastnictví, škodlivého nebo nechtěného softwaru a sexuálně explicitního obsahu. .

O podvodech a podvodech

Vzhledem k tomu, že podvodné aktivity stále přibývají, Google uvedl, že ačkoli se nejedná pouze o digitální reklamu, mohou způsobit skutečnou škodu. Společnost uvedla, že je odhodlána takovým případům na své platformě čelit.

Google uvedl, že navzdory jeho pokračujícímu úsilí v boji proti podvodům, špatní aktéři stále více operují ve větším měřítku. Společnost uvedla, že kdykoli takové hrozby identifikuje, urychleně vyhodnotí situaci a podnikne kroky. V roce 2022 Google zablokoval nebo odstranil více než 142 milionů reklam za porušení svých zásad týkajících se uvádění nepravdivých údajů a 198 milionů za porušení zásad finančních služeb.

Centrum transparentnosti reklam

Spolu se zprávou Google také oznámil spuštění svého Centra transparentnosti reklam. Nejnovější nabídka od Googlu pomůže uživatelům rychle zjistit více o reklamách, které vidí ve Vyhledávání, na YouTube a v Obsahové síti.

Centrum transparentnosti reklam vychází ze snahy společnosti Google poskytovat uživatelům více informací o reklamách, které vidí. Konceptualizace začala tím, že společnost v roce 2018 přišla s procesem prověřování v USA, který vyžadoval, aby ti, kdo plánují zobrazovat volební reklamy, podstoupili proces ověření a zahrnuli zveřejnění v reklamě, které ukázalo, kdo za reklamu zaplatil. Později v roce 2020 udělal Google krok dále a představil globální program ověřování identity inzerentů. A loni na podzim společnost spustila globálně Moje reklamní centrum.

„Centrum transparentnosti reklam je vyhledávací centrum všech reklam zobrazovaných ověřenými inzerenty. Toto jednotné kontaktní místo bylo navrženo s ohledem na vás a zajistilo vám snadný přístup k informacím o reklamách, které vidíte od Googlu,“ stojí v oficiálním vydání společnosti Google.

Společnost Google soustavně pracuje na tom, aby umožnila svým majitelům stránek a inzerentům své četné nástroje a zdroje pro bezpečnost značky. Společnost v průběhu let nabídla uživatelům i inzerentům větší kontrolu. Společnost Google prosazuje zásady ve velkém měřítku a soustavně pracuje na poskytování nejbezpečnějšího řešení.

„Poskytujeme jim různé nástroje pro bezpečnost značky pro inzerenty i vydavatele, takže vydavatelé mohou vyloučit reklamy, které by na jejich webu nemuseli vidět, a inzerenti mohou omezit, kde se jejich reklamy zobrazí. Existuje celá řada specifických nástrojů, včetně možnosti blokovat konkrétní témata/oblasti, vytvářet dynamický seznam vyloučení, který může omezit konkrétní weby pro konkrétní aplikace nebo konkrétní aplikace na webu vydavatele,“ Alejandro Borgia, ředitel, Ads Safety & Safety, řekl Indianexpress.com .

Borgia dodal, že široká škála nástrojů poskytuje vydavatelům i inzerentům celou sadu funkcí pro bezpečnost značky.

reakce Scientologů na katastrofu přináší pomoc obětem zemětřesení v Turecku

Stanová vesnice v Turecku nyní stojí ve stínu zbytků toho, co bylo kdysi domovy a byty těch, kteří se zde ukrývali
Stanová vesnice v Turecku nyní stojí ve stínu zbytků toho, co bylo kdysi domovy a byty těch, kteří se zde ukrývali

Mezinárodní ústředí Scientologických dobrovolníků vyzývá vyškolené dobrovolníky, aby se připojili k těm kteří už jsou na místě v Turecku. Je potřeba pomoci s distribucí naléhavě potřebných zásob těm, kteří zůstali bez domova po zemětřesení které nastalo 6. února 2023.

Dětské výrobky patří mezi nejnaléhavěji potřebné zásoby v důsledku zemětřesení v Turecku z 6. února 2023
Dětské výrobky patří mezi nejnaléhavěji potřebné zásoby v důsledku zemětřesení v Turecku z 6. února 2023

Odhadem 1,9 milionu  lidí žije v Turecku ve stanech nebo dočasných přístřešcích. Jejich domy byly zničeny zemětřesením o síle 7,8 Richterovy stupnice v časných ranních hodinách  6. února, zemětřesení o magnitudě 7,7 o 9 hodin později a asi 16 000 následných otřesů. Tým Scientology Turkey Disaster Response Team, složený ze zkušených a vyškolených dobrovolníků, nadále distribuuje naléhavě potřebné zásoby těm, kteří to potřebují.

Dobrovolníci ze Scientologie každý den plní svá vozidla darovanými zásobami a převážejí je k potřebným
Dobrovolníci ze Scientologie každý den plní svá vozidla darovanými zásobami a převážejí je k potřebným

Sbor dobrovolníků zahrnuje specialisty vyškolené v reakci na katastrofy ze Spojených států, tým ze Scientologického centra v Tel Avivu, Perwaiz Hassan, Khalida Perwaiz a jejich tým z Pákistánu a Muhammad Khalil Ulla z Indie.

Každý den dobrovolníci nakládají zásoby v distribučním centru. Může to být cokoli od vody a základních potravin, jako je rýže, pšenice a čočka, až po přikrývky, spací pytle, stany, oblečení a kojenecké potřeby. Ale pro ty, kteří zůstali bez domova – odhadem 1,9 milionu v Turecku – jsou tyto zásoby životně důležité.

Pro mnohé byl každý dům v jejich komunitě zničen a nyní žijí poblíž ve stanových vesničkách. Když dobrovolníci vstoupí do oblasti, jako je tato, nejprve navštíví mukhtara, náčelníka vesnice, který pomáhá řídit distribuci zásob svým vesničanům.

Rozjasnění dnů dětem, kterým katastrofa zcela narušila život
Rozjasnění dnů dětem, kterým katastrofa zcela narušila život

Kdykoli je to možné, přinášejí něco speciálního – bonbón, sušenku, hračku – pro děti, jejichž životy tato katastrofa tak narušila.

Dobrovolníci také pomáhají skladovat a organizovat zásoby a přebírají jakýkoli úkol, o který jsou požádáni národní agenturou pro řízení reakce na katastrofy.

„Potřeba pomoci je velká,“ říká mezinárodní koordinátor reakce na katastrofy Scientologičtí dobrovolní duchovní. Každý vyškolený scientologický dobrovolný duchovní, který může pomoci, by měl kontaktovat svou nejbližší scientologickou církev nebo poslat e-mail na adresu disasterresponse@volunteerministers.org.

Program Scientologických dobrovolných duchovních vytvořil v polovině 70. let zakladatel scientologie L. Ron Hubbard. Představuje jednu z největších nezávislých záchranných sil na světě. Scientologický církevní vůdce pan David Miscavige, vyzývající scientology, aby využili toho, co vědí, ke zdvojnásobení svého úsilí na pomoc svým bližním, podnítil obrovský růst hnutí dobrovolných duchovních.

Mandátem dobrovolného duchovního je být „osobou, která dobrovolně pomáhá svým bližním tím, že obnovuje účel, pravdu a duchovní hodnoty do životů druhých“. Jejich krédo: „Dobrovolný duchovní nezavírá oči před bolestí, zlem a nespravedlností existence. Spíše je trénován, aby tyto věci zvládal a pomáhal ostatním dosáhnout úlevy od nich a také nové osobní síly.“

Jejich heslem je bez ohledu na okolnosti: „ S tím se dá něco dělat.

Pro více informací o technologii používané dobrovolnými duchovními sledujte video Scientologické nástroje pro život na Scientologické televizi na www.Scientology.tv .

Scientologie Londýn
Scientologie Londýn

Scientologie New York
Scientologie New York

Scientologie Tokyo
Scientologie Tokyo Japonsko

Scientologie Mexiko City
Scientologie Mexiko City

Scientologie Dublin
Scientologie Dublin Irsko

Scientologie Silicon Valley
Scientologie Silicon Valley

Scientologie Melbourne
Scientologie Melbourne

Scientologie Miami
Scientologie Miami Spojené státy

Scientologie San Francisco
Scientologie San Francisco