Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice , České Budějovice IČO 26047144

Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice , České Budějovice IČO 26047144

Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice , České Budějovice IČO 26047144
Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice , České Budějovice IČO 26047144

NÁZEV: Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice
IČO: 26047144
FORMA: Společen.vlast.jednot.
ADRESA: Jeronýmova 216/5, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

Datum vzniku a zápisu: 12. červen 2002
Spisová značka: S 576 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma: Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice
Sídlo: Jeronýmova 216/5, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
Identifikační číslo: 26047144
Právní forma: Společen.vlast.jednot.
Člen představenstva, předseda: Vladislav Sloup
České Budějovice
Den vzniku členství: 8. duben 2002
Člen statutárního orgánu: PaedDr. Pavel Lavický
České Budějovice
Den vzniku členství: 8. duben 2002

 

Společenství vlastníků jednotek Lipenská 58 České Budějovice IČO: 26069776

Společenství vlastníků jednotek Lipenská 58 České Budějovice IČO: 26069776

Společenství vlastníků jednotek Lipenská 58 České Budějovice IČO: 26069776
Společenství vlastníků jednotek Lipenská 58 České Budějovice IČO: 26069776

Datum zápisu 4. 2. 2004
Obchodní firma : „Společenství vlastníků jednotek Lipenská 58 České Budějovice“
Sídlo : České Budějovice, Lipenská 1133/58, PSČ 370 01
IČO : 26069776
Právní forma : Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 1544 S, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět činnosti
– správa, provoz a opravy společných částí domu a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu. Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti o dodávce služeb spojených s užíváním jednot ek, o pojištění domu, oprav, revizí, o nájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek.
Ostatní skutečnosti
– Den vzniku společenství: 10.10.2003
Statutární orgán
Ing. MARTINA MICHKOVÁ – Předseda
České Budějovice – České Budějovice 3, Lipenská, PSČ 370 01
den vzniku členství: 13. 4. 2014
den vzniku funkce: 13. 4. 2014
BOHUMÍR NOVOTNÝ – 1. člen výboru
České Budějovice – České Budějovice 3, Lipenská, PSČ 370 01
den vzniku členství: 13. 4. 2014
RADEK KOŘÁN – 2. člen výboru
České Budějovice – České Budějovice 3, Lipenská, PSČ 370 01
den vzniku členství: 13. 4. 2014

 

Společenství vlastníků jednotek Čéčova 736 a 737 České Budějovice IČO: 26092123

Společenství vlastníků jednotek Čéčova 736 a 737 České Budějovice IČO: 26092123

Společenství vlastníků jednotek Čéčova 736 a 737 České Budějovice IČO: 26092123
Společenství vlastníků jednotek Čéčova 736 a 737 České Budějovice IČO: 26092123

Datum zápisu 3. 8. 2005
Obchodní firma
Společenství vlastníků jednotek Čéčova 736 a 737 České Budějovice
Sídlo
České Budějovice – České Budějovice 3, Čéčova 736/39, PSČ 370 04
IČO: 26092123
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 1961 S, Krajský soud v Českých Budějovicích
Účel nadace
– Správa, provoz a opravy společných částí domu (dále jen „správa domu“) a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu.
Statutární orgán
KT – Služby plus, spol. s r.o., IČO: 26088363 – předseda výboru
Dívčice, 100, PSČ 373 48
den vzniku členství: 9. 1. 2019
den vzniku funkce: 9. 1. 2019
VLADIMÍR ŠVIHLA – místopředseda výboru
České Budějovice – České Budějovice 3, Čéčova, PSČ 370 04
den vzniku členství: 9. 1. 2019
den vzniku funkce: 16. 1. 2019
BLANKA ŠÍPOVÁ – člen výboru
České Budějovice – České Budějovice 3, Čéčova, PSČ 370 04
den vzniku členství: 9. 1. 2019

REVOLTA – Přednáška Motivace k činům (Seberevolta kemp 2014)

Přednáška od Revolty, která byla zaměřena především na to, co nám brání k dosahování svých cílů a také na naši zodpovědnost za to, aby jsme mezi nás a náš cíl nenechali nic vstupovat a šly dostatečně vytrvale skrze všechny překážky!
Potvrď odběr: http://goo.gl/fg8nLP
Další videa: http://goo.gl/pMZuwr
E-shop: http://www.revolta-eshop.cz
Fb: https://www.facebook.com/SebeRevolta

Rusko v 19. a 20. století

– Rusko zvětšovalo své území: počet obyvatel vzrostl čtyřnásobně – z 36 milionů na 132 milionů v roce 1900 – Rusko – snaha získat úžiny Bospor a Dardanely → proniknout do Středozemního moře → spor s Osmanskou říší: § Rusko vypovědělo Osmanské říši roce 1853 válku → krymská válka (1853 – 1855)
§ Velká Británie, Francie a Sardinské království se postavily na stranu Osmanské říše – obávali se nárůstu moci Ruska a jeho expanze do Evropy

reformy
· Válka odhalila zaostalost Ruska → potřeba reforem:
§ dobudování železnic, vytváření lodních a obchodních společností, stavba silnic
§ 1861 – zrušení nevolnictví:
· Rolníci získali osobní svobodu + právo volného pohybu, ale nedostali půdu – mohli si ji odkoupit (neměli finanční prostředky – mohli se zadlužit nebo si potřebnou částku odpracovat → znovu závislost)
§ byla vytvořena státní banka
§ reforma pošty, zřízení telegrafní agentury
§ vznikaly samosprávné orgány: na venkově – zemské dumy, v městech – městské dumy
§ reforma soudnictví: rovnost před zákonem, právo na veřejné jednání, možnost odvolání
§ reforma armády – začala se přezbrojit
§ reforma školství:
· Povinná školní docházka
· Bylo vytvořeno státní školství
· Univerzity získali autonomii
§ církevní reforma:
· Pravoslaví bylo prohlášeno za státní náboženství – jeho ochrana byla zabudována do zákonů, které zakazovaly činnost jiných misionářů a zajišťovaly, aby děti ze smíšených manželství byly automaticky křtěny jako pravoslavné
§ navzdory reformám se základy ruského samoděržaví nezměnily – Rusko zůstalo absolutistickou monarchií se samovláda císaře

zahraniční politika
– roku 1873 vstoupilo Rusko do spolku tří císařů: německý, ruský a rakouský – 1877 – 1878 rusko-turecká válka: § Rusko vyhrálo, ale prohrálo na diplomatickém poli
§ jeho spojenci se zalekli narůstající moci Ruska, posunu ruských hranic směrem na Balkán – podpořily utvoření autonomních a poloautonomními balkánských států
· Rusko bylo oslabené i vnitřně
· Rusko je agrární země
· 18% obyvatel žije ve městech
· ¾ obyvatelstva se živí zemědělstvím:
§ největší vývozce obilí
· Pod vlivem reforem se uvolnila politická situace – vznikají různé spolky
· Anarchisté – revoluční organizace, prostředek dosažení cíli – atentát: roku 1881 car Alexandr II. umírá na následky atentátu → končí období reforem – končí svoboda tisku, nastupuje policejní dozor
· 1891 – velké sucho, cholera
· 90 léta 19. století – snaha oživit znovu ekonomiku:
§ liberální politik Sergej de Witte
· Zahraniční investoři do Ruska, zahraniční půjčky (zejména z Francie)
Vznik národních států na Balkáně
– v 19. století nastala na Balkáně změna – oslabená Osmanská říše začíná drolit – „nemocný muž na Balkáně“ – pronikají zde západoevropské země a Rusko – mají vlastní hospodářské a politicko-mocenské zájmy – Kdo získá vliv nad touto oblastí? – balkánské národy se chtějí osamostatnit – konflikt konfesionality: konflikt mezi křesťany a islámem, pravoslavnými, ortodoxními křesťany a římskokatolické, mezi členy menších reformovaných církví – Rusko vystupuje jako obhájce pravoslavných křesťanů Osmanské říše – roku 1861 Moldavsko a Valašsko se spojily – vznik Rumunska – 1875 – povstání proti Turecku v Bulharsku, Bosně, Hercegovině av Srbsku – Osmanská říše povstání krutě potlačila – solidarita v Evropě – 1878 – vznik samostatného Srbska, Černé hory a Bulharska

slovenská postmoderna Dušan Mitana (1946 -)

slovenská postmoderna Dušan Mitana (1946 -)
Vstoupil do literatury v 2/2 60. let. Z uměleckých směrů ho ovlivnila postmoderna a magický realismus. Základními znaky jeho tvorby jsou:
– spojuje všední příběh s absurdností,
– v jeho povídkách jsou prvky napětí, děsivá atmosféra, častá je kriminální zápletka,
využívá hyperbolu,
– píše díla s tajemstvím, které není odhaleno ani na konci,
– pointa je často šokující, iracionální
– často řeší metafyzické, náboženské problémy,
– střídá se u něj normálně s patologickým
Ovlivnily ho autoři jako Borges, Márquez, tedy latinskoamerický magický realismus.
Tvorba: sbírka povídek Psí dny: hlavními postavami jsou lidé, kteří si nemohou najít místo v životě, jsou nespokojeni, dostávají se do konfliktu s okolím. Mitana vychází z existencialismu, z pocitů úzkosti (vliv Kafky). Autor vnímá život jako sled náhod a tajemství.
Patagonie: novela, hlavní postavou je nekonvenčně žijící Ivan Mráz. Chce se stát spisovatelem, chce žít jinak než ostatní. Ivan odchází na studia, hledá hodnoty, smysl života. Dílo má autobiografické prvky, odehrává se v Bratislavě, zobrazuje atmosféru konce 60. let., V níž se mladí lidé bouřili proti konvenčnímu socialistickému způsobu života. Patagonie se chápe jako symbol těžko dosažitelné země.
Noční zprávy, sbírka povídek. V povídkách vyhrocuje běžné situace do absurdity, autor tajemství nevysvětluje, proto jsou povídky otevřené. Většinou píše v 1. osobě.
Jednou z povídek jsou Noční zprávy. .

Noční zprávy – Dušan Mitana
Nejkonkrétnější ukázku vlivu totalitní moci nacházíme v povídce Noční zprávy, v níž má hlavní hrdina až paranoidní pocit strachu před vnější mocí.
Hrdina je v kině na filmu Anděl zkázy. Zjistí, že nemá klíče od bytu. Začíná ho svědit tělo: „Vždy si z kina odnesu blechu, chutná jim moje sladká krev.“ Rozpomenul se, že klíče od bytu si nechal v kapse kabátu. Nevěděl však najít lístek od šatny. Vrátil se zpět do kinosálu. Uklízečka už místnost zametla a smetí vysypala do odpadního koše. Vynadala mu. Vrátil se zpět do šatny. Šatnářka se ho zeptala: „Dali jste mi lístek?“ Oklamal ji odpovědí: „Proboha, ještě před tím pánem.“ Vyšel z kina. Před bytem zjistil, že klíče od bytu nemá v kapse kabátu. Zazvonil. Dveře mu otevřela manželka. Děti ještě nespali. Nejmladší trápila horečka, a tak ji uložil do postele. Žena ho požádala o spolupráci v domácnosti – rozvešaj pleny. Odmítl, neboť musí ještě napsat článek. Manželka mu vyčítá, že na kino čas měl. I ona by si ráda odpočinula od rodinných povinností. Připravila mu večeři, ale zároveň ho požádá, aby vypnul rádio. Chce mít trochu klidu. Pohádali se. Rádio nevypnul, poslouchal zprávy. Všechny byly negativní. Žena přerušovala zprávy svými požadavky – měl by si vařit sám, má vynést smetí, zavolat opraváře na WC, namontovat věšák. Začali si navzájem vulgární nadávat a vzápětí se navzájem omlouvali. Žena v závěru hádky konstatovala: „Proč mi aspoň trochu nepomůžeš? Alespoň večer kdyby ses se mnou popovídal. „Slíbil, že se polepší. Manželka šla spát a on psal článek do třetí nad ránem. Pak hledal blechu, která mu připomněla Anděla zkázy. Nemohl usnout. Když konečně usnul, probudilo ho vyzvánění. Venku stáli dva esenbáci. Zeptali se ho, jestli se jmenuje Štefan Král. Vzali ho v pyžamu a županu. Po příchodu do budovy si dal dolů župan a zůstal jen v páskové pyžamu: „… která se podobala trestanecké oblečení. Raději ať mě považují za trestance, jako bych jim měl být na smích. „Nechali ho čekat na studené chodbě. Z kanceláře vyšla šatnářka z kina. Ignorovala ho. Konečně ho zavolali do kanceláře. Podplukovník na stůl vyložil svazek ztracených klíčů a obviní ho z jejich ztráty. Odvedli ho domů bez jakéhokoli vysvětlení. Lehl si vedle ženy a usnul. Probudilo ho svědění po celém těle. Blechu chytil a zatlačil ji pod nehet. Přešel do koupelny, zacpal odtok v umyvadle, zkroutil kohoutkem a ponořil ukazováček do vody. Připlul ji ke stěně umyvadla a přitlačil nehtem. Nastal výbuch. Voda v umyvadle se zbarvila do červena a začala stoupat. Když se vracel do postele, všiml si úzký, tmavý pásek, který se pomalu plazil zpod dveří koupelny. Díval se na svou sladkou krev a v celém těle cítil stále větší slabost.
Absurdní situací je skutečnost, že hlavní hrdina je odveden v pyžamu a je obviněn ze ztráty klíčů. Právě v souvislosti s touto scénou vyznívají předešlé náznaky – konflikt s uklízečkou, ztráta klíčů, lež šatnářka, blecha – jako náznaky směřující k pocitům neustálé kontroly hlavního hrdiny: „Svět se jeví jako jedno velké spiknutí …“ Všemocný policejní režim o něm ví vše – že byl v kině, že podvedl šatnářka, že ztratil klíče. Šatnářka je spojena s policejní mocí. Autor nám nepřímo nabízí obraz a fungování společenského systému, policejní praktiky, ukázku, co se stane, když se pokusíme nesouhlasit s režimem.
Hledání ztraceného autora: postmoderní román, název je odkaz na dílo Prousta Hledání ztraceného času. Tím ztraceným časem jsou podle Mita 70. a 80. léta u nás, tedy normalizace. Dílo má všechny znaky postmoderny: autobiografickosť, příběh se střídá s eseji, mystifikace, citáty z různých děl, parafrázováno, ironie., Parodie.

Dušan Dušek (probírali jsme ho v minulém školním roce): 1946 –
– představitel moderní slovenské prózy 20. století
– vliv latinskoamerických spisovatelů: Borges, Cortázar – magický realismus, Dušek odmítá popisný realismus
– využívá proud vědomí jako Joyce
– tvůrce nesujetovej prózy, to je taková próza, v níž v popředí není děj, postava, ale jazyk a autorská perspektiva
– klade důraz na detail
– využívá sen, fantazii – vliv magického realismu
– píše hlavně povídky, jsou krátké, miniatury
– povídka u něj nemá klasickou kompozici (expozice, kolize …)
– klade důraz na každodennost, všednost, zachycuje běžné situace, ale hledá v nich originalitu
– píše v 1. osobě, autobiografickosť
– využívá humor, ironii
– píše i pro děti a mládež, iv povídkách pro dospělé je často mladý hrdina
– scénárista: filmy Růžové sny, Krajinka, Já miluju, ty miluješ

Kufr na sny:
Už z názvu knihy Kufr na sny můžeme vyčíst jedinečnost a jakési tajemno, které visí nad samotnou knihou. Autor chce přilákat čtenáře a zároveň poukazuje na to, že v této knize se bez fantazie ztratíme už na začátku čtení. Je mnoho způsobů, jak chápat metaforický kufr, např. kufr jako symbol soukromí, možná jako symbol cestování v čase, vzhledem k tomu, že vypravěč vzpomíná a někdy truchlí za minulostí. Podobnost, kterou vidíme mezi autorem a vypravěčem, znásobuje i fakt, že autor často píše v první osobě. Není to ale znak toho, že dílo má autobiografický charakter, ale jak to on sám vysvětluje, píše se mu tak lépe, text je zároveň plynulejší a hovorovejší.

Některé povídky Dušekovho Kufru na sny řadíme k nesujetovej próze. Jde o prózu, která je bez děje, dramatické akce a gradace. Celek je rozložen na epizody, fragmenty a segmenty, současní spisovatelé nedokážou zachytit svět v celku, proto zachycují svět fragmentálne. Povídky se pro nedostatek napětí jeví jako nudné. Jsou na první pohled jednoduché, přitom autor vtipně zpracovává běžné situace z každodenního života. Zaměřuje se na detaily. V některých případech jde io příběhy více či méně nereálné. Využívá jako Joyce proud vědomí.

Pavel Vilikovský – 1941
-predstaviteľ postmoderny
-více než příběh ho zajímá vyprávění příběhu
-kompozične náročné dílo
-originalita
-prelína dějové a úvahový prvky
-prvky grotesky a absurdity
-príbehy často s detektivním námětem, ale nejsou to detektivky
-pohled na naše dějiny ironický, nevážný: Věčně je zelený

Společenství vlastníků jednotek Litvínov, Jedličkova 1174 IČO: 28740564

Společenství vlastníků jednotek Litvínov, Jedličkova 1174 IČO: 28740564

Společenství vlastníků jednotek Litvínov, Jedličkova 1174 IČO: 28740564
Společenství vlastníků jednotek Litvínov, Jedličkova 1174 IČO: 28740564

Datum zápisu 19. 3. 2011
Obchodní firma
Společenství vlastníků jednotek Litvínov, Jedličkova 1174
Sídlo: Litvínov, Jedličkova 1174/36, PSČ 436 01
IČO : 28740564

Společenství vlastníků jednotek Litvínov, Jedličkova 1174 IČO: 28740564
Společenství vlastníků jednotek Litvínov, Jedličkova 1174 IČO: 28740564

Právní forma : Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 5363 S, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět činnosti
– správa domu
Statutární orgán
Mgr. STANISLAVA STRAKOVÁ – Pověřený vlastník
Litvínov – Horní Litvínov, Jedličkova, PSČ 436 01
den vzniku funkce: 6. 1. 2011
K písemnému právnímu úkonu stačí podpis pověřeného vlastníka.

Společenství vlastníků č.p. 2007-2011, Litvínov IČO: 27334571

Společenství vlastníků č.p. 2007-2011, Litvínov IČO: 27334571

Datum zápisu 3. 10. 2007
Obchodní firma Společenství vlastníků č.p. 2007-2011, Litvínov
Sídlo Litvínov, ul. U Zámeckého parku č.p. 2010, PSČ 436 01
IČO: 27334571
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 4148 S, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět činnosti
– správa domu
Statutární orgán
VÁCLAV TŮMA – předseda výboru
Litvínov – Horní Litvínov, U Zámeckého parku, PSČ 436 01
den vzniku členství: 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 7. 2. 2017
MICHAL ONTOLČÍK – místopředseda výboru
Litvínov – Horní Litvínov, U Zámeckého parku, PSČ 436 01
den vzniku členství: 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 7. 2. 2017
FRANTIŠEK HOŠEK – člen výboru
Litvínov – Horní Litvínov, U Zámeckého parku, PSČ 436 01
den vzniku členství: 1. 2. 2017
VLADIMÍR CHALOUPKA – člen výboru
Litvínov – Horní Litvínov, U Zámeckého parku, PSČ 436 01
den vzniku členství: 1. 2. 2017
KAMILA NOVOTNÁ – člen výboru
Litvínov – Horní Litvínov, U Zámeckého parku, PSČ 436 01
den vzniku členství: 1. 2. 2017
Způsob jednání: Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.